3 november 2021: Ledenevent: Duurzaam Transport – hoe zit dat nu?

Terugblik:

Er is veel gaande rondom het onderwerp Duurzaam Transport en daarom organiseerden de logistieke platformen LPNoB, LPO en LPsH samen met Vijfsterren Logistiek op 3 november dit event voor de leden in het Logistics House in Oss.

We wilden onze brede ledenkring graag meenemen in de ontwikkelingen, mogelijkheden en natuurlijk praktische toepassingen en praktijkvoorbeelden. Met als doel geïnspireerd en geïnformeerd te worden, en natuurlijk zelf ook aan de slag te gaan met verduurzaming. Het programma werd afgesloten met een netwerkborrel.

Na de inloop met een kopje koffie werd het programma geopend en geleid door Nicolien Hendrickx – Programma Manager van LPNoB.

De eerste spreker was Sjef de Wit – Provincie Noord-Brabant met een beeld van verduurzaming mobiliteit vanuit de provincie; 
De doelstellingen mobiliteit uit het Klimaatakkoord en de Brabantse Energieagenda 2019-2030 zijn; 
• CO2-reductiedoelstelling van 50% in 2030 (ten opzichte van 1990)
• een significante afname van overige emissies zoals stank fijnstof en stikstof
• zuiniger en slimmer omgaan met grondstoffen

Om vergroening van goederenvervoer over weg en water mogelijk maken worden Clean Energy Hubs ontwikkeld. Voor wegvervoer zijn dit locaties met vulpunten voor alternatieve brandstoffen, daarnaast worden er andere functies (bv. food, vergaderfaciliteiten, truckparking en verzamelplaats pakketdiensten) toegevoegd om deze locaties aantrekkelijker te maken voor de markt en zo voldoende rendement te krijgen. Voor de binnenvaart komen er batterijwisselpunten en bunkerpunten. De betrokken partijen hierbij zijn Rijk, provincies, marktpartijen (brandstoffenleveranciers, ontwikkelaars, afnemers (verladers+vervoerders) en exploitanten). De financiering is natuurlijk ook belangrijk en oa. afhankelijk van positieve businesscases en diverse subsidiemogelijkheden (Europees, nationaal en regionaal).

De ambitie is om een landelijk dekkend netwerk van 100 CEH’s te hebben in 2030, hopelijk kan er binnen 2 jaar gestart worden met, stap-voor-stap, realiseren hiervan. In Brabant komen 8 potentiële Clean Energy Hubs op bedrijventerreinen, waarvan 4 in Noordoost-Brabant, oa. in ‘s-Hertogenbosch (Rietvelden) en Veghel (Doornhoek).Vervolgens gaf Eric Nooijen – OOC Terminals uitleg over Intermodale opties en de inzet van het spoor;
OOC Terminals geeft een antwoord op de groeiende modal-shift behoefte van grote verladers en de maatschappij door de tri-modale mogelijkheden van Oss te ontwikkelen en exploiteren. Door verbindingen te leggen tussen spoor, binnenvaart en wegvervoer, en op creatieve wijze transportoplossingen te bedenken, is OOC de afgelopen jaren significant gegroeid, Eric heeft hier onlangs de award voor “Rail Person of 2021” mee verdiend.

Spoor is al een duurzaam en veilig landtransport, maar het is nog wel een complex systeem, door allerlei eigen regels en techniek per land in Europa. Het Goals Ten-t netwerk richt zich op het gelijktrekken van de regelgeving en techniek, waardoor het spoor beter benut kan worden, en daardoor efficiënter en goedkoper wordt.

Brabant ligt op de doorvoerroute van zeehavens naar het Europees achterland en daarnaast is er veel regionale industrie die hier gebruik van kan maken. Voorbeelden van lading zijn oa. containers, mineralen, kolen, chemie, papier, afval en agro, al is het soms out of the box denken. En er kunnen nog veel meer goederen naar het spoor, die capaciteit is er ook.

In Oss kunnen ze al veel bieden, ook van trein naar boot en andersom, al is het spoor er nog niet optimaal en er zijn nog zeker verbeterkansen voor Oss. Bij OOC zijn ze steeds bezig met het ontwikkelen van duurzame oplossingen en het kijken naar mogelijkheden, Eric staat altijd open hierover te sparren, en ook binnen het eigen bedrijf en op het terrein wordt er goed gekeken naar duurzaamheid. 

 

Na een korte pauze besprak Perry Wens – van Kessel Olie een Roadmap naar duurzame logistiek;
Van Kessel is een 100 jaar oud familiebedrijf dat zorgt voor brandstoflevering aan bedrijven en het heeft clean-energy tankstations voor vrachtverkeer. Ze richten zich steeds meer op alternatieve brandstoffen, zoals TRAXX, HVO, LNG, CNG, EV en H2. Ze treden op als partner in brandstoffen voor hun klanten en zoeken samen met hen naar de beste keuzes. Ook zoeken ze de samenwerking op met andere partijen en stellen stap-voor-stap duurzame brandstof beschikbaar. Op dit moment heeft van Kessel een Greenpoint netwerk van 12 locaties met duurzame brandstoffen, waaronder het onlangs geopende eerste waterstof tankstation in Nieuwegein. Daarnaast zijn er ook EV laadpleinen en snelladers mogelijk, op maat voor de klant.

Het is een kwestie van samen met de klant kijken waar welke brandstof de meest efficiënte besparing oplevert. Hierbij rekening houdend met het ambitieniveau voor duurzaamheid (oa. hoeveel willen besparen op CO2, ook op andere emissies en/of geluid) en de samenstelling van het wagenpark (oa. investeren in nieuwe voertuigen, hoe groot is het wagenpark, waar tanken en financiering).

De energietransitie is een mix van oplossingen, van CO2-reductie naar CO2-neutraal naar Zero-emissie. En de stappen moeten op een economisch verantwoorde manier gezet worden, niet alles hoeft in één keer om.

 

Wilko Maas – Jumbo sprak over duurzame distributie en last mile opties. Hij sloot hiermee het programma af;
Ook Jumbo bestaat 100 jaar en hoewel er qua transport in die tijd heel wat veranderd is, zal er de komende 10 jaar nog veel meer veranderen. Er wordt gestreefd naar een schonere distributie, al is zero-emissie in de (binnen)stad niet helemaal mogelijk. Een volle vrachtwagen per dag voor belevering van de winkel, die op de terugweg weer vol vertrekt met oa. afval en emballage is efficiënter en minder belastend dan ±50 bestelauto’s op een dag. Er zijn wel steeds meer hybride vrachtwagens in gebruik, om groener te worden en ook vanwege geluidsreductie in de stad.

Jumbo doet wel onderzoek naar mogelijkheden voor duurzamer transport. Zo is er een proeftuin project E-truck ism. TNO. Alleen werkt het in de praktijk toch vaak anders en moet je met meer dingen rekening houden (zoals hoever kan je rijden voor je moet opladen of hoe zet je chauffeurs efficiënt in).
Ook het Super Eco Combi project (SEC), het pendelen tussen oa.leveranciers, waarbij 3 high-capacity wagens 6 normale vrachtwagens vervangen geeft tot 27% CO2 reductie.

Er liggen nog veel vraagstukken over hoe je in de toekomst de juiste vermogens op het juiste moment op de juiste locatie krijgt. Subsidies zouden deze zoektocht financieel eenvoudiger maken, maar ook al is het soms lastig hiervoor in aanmerking te komen, gaat Jumbo toch stapje-voor-stapje verder in het verduurzamingsproces.


Na de presentaties was er tijd om met een lekker hapje en drankje ontspannen na te praten en te netwerken. 


Meer informatie:

Voor meer informatie over deze bijeenkomst kan je contact opnemen met Nicolien Hendrickx via nicolien@relations.work of 06-53947916. Of met Pieter Keeris via pieterkeeris@vijfsterrenlogistiek.nl of 06-15006728.

Nog geen lid? Neem contact op met Pieter Keeris, hij vertelt je graag meer over de voordelen van een lidmaatschap.

Mede mogelijk gemaakt door: