Samenwerking


Alleen ga je snel, samen kom je verder. Voor Vijfsterren Logistiek is samenwerking dé manier om in de haarvaten van de regio de juiste kennis en kunde te laten landen.

Dat doen we onder andere met…

Logistics Community Brabant

LCB brengt Ondernemers, Onderwijs, Overheid en Onderzoek bij elkaar om samen te komen tot logistieke innovaties in Noord-Brabant voor vandaag en morgen.

Daarbij zorgen zij voor een duurzame vernieuwing en groei van de logistiek in Noord-Brabant. Productiviteit en kwaliteit in de sector wordt geoptimaliseerd en de Brabantse economie en het sociale welzijn groeit. Zij voeren onderzoek uit in 6 vraaggestuurde thema’s: leefbare stad, data gedreven logistiek, slimme industrie, multimodaal, zorglogistiek en evenementen logistiek. Daarnaast biedt LCB aantrekkelijke producten en initiëren en werken ze mee in actuele projecten.

LCB is een samenwerking tussen Technische Universiteit Eindhoven, Universiteit van Tilburg, Nederlandse Defensie Academie en Breda University of Applied Sciences. LCB werkt samen met regiopartners REWIN, Midpoint Brabant, Vijfsterren Logistiek en Supply Chain Platform Zuidoost-Brabant. LCB wordt financieel ondersteund door de provincie Noord-Brabant en de gemeente Breda.

LCB houdt kantoor op de Innovation Square van Breda University of Applied Sciences. Een creatieve locatie waar studenten, docenten en lectoren, nieuwe kansen verkennen, ondernemen en samenwerking zoeken. Internationaal, maar ook in de regio.

Ga voor meer informatie naar de website van LCB.

AgriFood Capital

Het ontwikkelen van de slimste en duurzaamste voedselketens, van boer tot bord. Dat is de missie van AgriFood Capital. Ondernemers, overheden en kennisinstellingen werken op innovatieve manier samen aan slimme, gezonde en duurzame oplossingen voor onze voedselvoorziening. Dat doen ze vanuit Noordoost-Brabant: dé topregio in agrifood. Binnen deze regio én ver daarbuiten brengen ze de nieuw ontwikkelde kennis, producten en diensten in praktijk. Samen maken zij het verschil voor het voedsel van vandaag en morgen. Zo dragen ze bij aan een betere wereld van morgen.

Samen met Regio Noordoost Brabant, Noordoost Brabant Werkt, de provincie Noord-Brabant en het Rijk werken ze aan een goede toekomst voor inwoners en bedrijven in onze regio.

Ga voor meer informatie naar de website van AgriFood Capital.

Logistiekelingen

Logistiekelingen is een platform gericht op mensen die werkzaam zijn in de logistiek. Ze willen hun deelnemers graag de veelzijdigheid van de sector logistiek laten zien en stimuleren hierin hun ontwikkeling. Daarnaast vinden zij het ontzettend belangrijk dat ze plezier hebben en maken met elkaar.

Logistiekelingen wil jongeren en mensen uit andere branches enthousiast maken over werken in de logistiek en zet zich in om logistiek kleurrijk en interessant te maken. Zij zijn vaak aanwezig op opendagen van de verschillende opleiders, staan regelmatig op banenbeurzen en gaan graag in gesprek met verschillende bedrijven en instanties om mogelijkheden samen in te kleuren. Daarnaast organiseren ze netwerkbijeenkomsten en bezoeken ze bedrijven om zo geïnteresseerden kennis te laten maken met de logistiek en de mogelijkheden binnen deze sector.

Logistiekelingen bekijkt de sector vooral vanuit de werknemerskant, de mensen op de vloer. Iedereen met passie voor logistiek is welkom en kan zich aansluiten bij hun platform. Andere logistieke belangenverenigingen kijken vooral met de blik van ondernemers naar de sector of hebben hun focus op HBO- en universitair geschoolde medewerkers.

Ergens, vanuit die verschillende uitgangspunten, komen we elkaar tegen, want het belang is wederzijds. Daarom werken ze graag samen aan de toekomst. Om die toekomst samen kleuring en inhoud te geven. Dat is hun opdracht en hun uitdaging!

Ga voor meer informatie naar de website van Logistiekelingen.

Logistiek Platform Oss

De ondernemers in het Logistiek Platform Oss zetten zich gezamenlijk in voor de realisatie van hoofddoelen, te weten: imagoverbetering van de sector (oa als goede werkgever), de inzet en uitbouw van de kracht van trimodaliteit en de uitbouw van de lokale en regionale samenwerking.

Om aan deze hoofddoelen concreet invulling te geven zijn enkele thema’s benoemd waar de deelnemers binnen het Logistiek Platform Oss aan werken. Kennisdelen en innoveren zijn belangrijk. de thema’s zijn; gezamenlijke inzet op arbeidsmarkt/human capital, havenontwikkeling Oss en bovenregionale samenwerking.

Naast de aandacht voor deze thema’s wordt bewust aandacht besteed aan projectmanagement, kennisdeling binnen het Logistiek Platform Oss en communicatie met externen zoals Agrifood Capital en Vijfsterren Logistiek. Dit met als doel de resultaten van de deelprojecten op te schalen naar bovenregionaal niveau.

Ga voor meer informatie naar de website van Logistiek Platform Oss.

Logistiek Platform 's-Hertogenbosch

Logistiek Platform ’s-Hertogenbosch is een stichting die de logistieke krachten binnen de regio ’s-Hertogenbosch en omstreken bundelt. Daarbij hebben ze verschillende doelen. Zo zetten ze zich in voor een stijging van de regio Noordoost-Brabant op de lijst van logistieke hotspots in Nederland. Door samen te werken en kennis te delen, kunnen ze de concurrentiekracht van bedrijven in de regio versterken. Ook het verbeteren van de kwaliteit en relevantie van het logistieke onderwijs en een verbetering van het imago van de sector Logistiek en Transport behoren tot hun kerndoelen.

Binnen Logistiek Platform ’s-Hertogenbosch zijn uiteenlopende bedrijven en organisaties vertegenwoordigd.

Ga voor meer informatie naar de website van Logistiek Platform ‘s-Hertogenbosch.

TKI Dinalog

TKI Dinalog is het topconsortium kennis en innovatie waarin bedrijven, kennisinstellingen en overheid werken aan het innovatieprogramma van de Topsector Logistiek. TKI Dinalog ondersteunt publiek private samenwerking door de matchmaking van partijen, de ondersteuning van consortiumvorming, de strategische agendavorming, en de voorbereiding van onderzoeksprogramma’s. Het programma management monitort innovatieprojecten inhoudelijk en richt de governance hiervan in, zodat de investeringen van de overheid en de sector transparant, helder en verantwoordbaar zijn.

Ook voert TKI Dinalog activiteiten voor kennisoverdracht en -valorisatie uit, bestaande uit het MKB-loket, algemene communicatie en networking, valorisatieondersteuning bij projecten en de deelname aan evenementen. Op thema’s die er toe doen voor een duurzame en sterke logistieke sector; ketenregie, synchromodaliteit, trade compliance, circulaire economie en sterke logistieke professionals. Voor Nederland in de wereld.

Ga voor meer informatie naar de website van TKI Dinalog.

Midpoint Brabant

Onze economie en maatschappij staan voor immense transitieopgaven. Maar wie pakt er nou wat op? Voor bepaalde trajecten is de regionale schaal het meest efficiënt en effectief. In Midden-Brabant doen ondernemingen, onderwijs- en kennisinstellingen, overheden en maatschappelijke organisaties dit al jaren succesvol samen in Midpoint Brabant. Met gebundelde kracht werken ze aan een slimme en duurzame regio én de brede welvaart in ons land. De samenwerkende partijen in Midpoint Brabant hebben voor de periode 2023-2027 een actieprogramma ontwikkeld met als motto: ondernemen en innoveren met de mens centraal.

Ga voor meer informatie naar de website van Midpoint Brabant.

REWIN West-Brabant

REWIN. Vol energie voor hardwerkend, ondernemend en innoverend West-Brabant. REWIN initieert, stimuleert en verbindt en zorgt dat West-Brabant de plek is waar innovatieve ondernemers willen zijn.

Hun kracht zit in de focus en flexibiliteit. Ze maken zich sterk voor transformatie en een toekomstgericht West-Brabant.

Met hun unieke netwerk initiëren en versterken ze triple helix samenwerking en zorgen ze dat ondernemers, kennisinstellingen en overheid elkaar vinden. Ze organiseren samenwerkingen en stimuleren innovatieve toepassingen. Tussen bedrijven onderling, en met kennis/onderwijsinstellingen en overheden.

Ga voor meer informatie naar de website van REWIN.