Samenwerking


Samenwerken met andere partijen is belangrijk voor Vijfsterren Logistiek. Samen organiseren we bv. events, workshops enz.

Logistics Community Brabant

Logistics Community Brabant (LCB) zorgt voor een duurzame vernieuwing en groei van de logistiek in Noord-Brabant. Hierdoor wordt de productiviteit en kwaliteit in de sector geoptimaliseerd en groeit de Brabantse economie en het sociale welzijn in de provincie. 

LCB doet dit door de innovatiekracht van de logistiek in Noord-Brabant te versterken. LCB levert hiervoor kennisontwikkeling en kennistoepassing en helpt in de ontwikkeling van een uitstekende fysieke omgeving en plaats.

LCB is een samenwerking tussen Technische Universiteit Eindhoven, Universiteit van Tilburg, Nederlandse Defensie Academie en Breda University of Applied Sciences.

Ga voor meer informatie naar de website van LCB.