Noordoost-Brabant

Agrifood Capital & Logistic Hotspot

Vijfsterren Logistiek zorgt voor versterking van de logistieke bedrijvigheid in de regio Noordoost-Brabant door te verbinden, te inspireren en te ontwikkelen. Vijfsterren Logistiek biedt meerwaarde door organisaties en kansen aan elkaar te koppelen en de juiste verbindingen te leggen tussen informatie en de behoefte van aangesloten bedrijven, organisaties en de regio.
De voornaamste thema’s waar we ons op richten zijn: arbeidsmarkt & onderwijs, data & digitalisering, verduurzaming & energietransitie, vestigingsklimaat en bereikbaarheid.

Wij vinden interactief contact met onze achterban belangrijk; naast nieuws en informatie, delen we ook interessante logistieke events in de agenda en organiseren we netwerkbijeenkomsten en kennistafels voor ons netwerk, we ontmoeten elkaar graag daar!
Neem voor meer informatie of het aanleveren van nieuws/agenda-items contact met ons op.