Over ons

Versterking van de logistieke bedrijvigheid

in de regio Noordoost-Brabant

Vijfsterren Logistiek
Vijfsterren Logistiek zorgt voor versterking van de logistieke bedrijvigheid in de regio Noordoost-Brabant door te verbinden, te inspireren en te ontwikkelen. Vijfsterren Logistiek biedt meerwaarde door organisaties en kansen aan elkaar te koppelen en de juiste verbindingen te leggen tussen informatie en de behoefte van aangesloten bedrijven, organisaties en de regio. De voornaamste thema’s waar we ons op richten zijn: arbeidsmark & onderwijs, data & digitalisering, verduurzaming & energietransitie, vestigingsklimaat en bereikbaarheid.

We richten ons hierbij vooral op in de regio gevestigde supply chain en logistieke bedrijven of bedrijven met aan de logistiek en supply chain gerelateerde activiteiten. We maken hierbij ook uitdrukkelijk de verbinding met de agrifood sector, die sterk vertegenwoordigd is in de regio Noordoost-Brabant. Met onze activiteiten willen we niet alleen directeuren van bedrijven bereiken, maar juist ook operationeel, HR en ICT-verantwoordelijken.

Verbinden, inspireren en ontwikkelen
Vijfsterren Logistiek verbindt. Wij zorgen er voor dat relevante kennis over belangrijke thema’s, ontwikkelingen, projecten en subsidies bij de aangesloten bedrijven terecht komt via mailings, nieuwsbrieven en in gesprekken. We zorgen ook voor ontmoetingen: we organiseren netwerkbijeenkomsten, faciliteren kennistafels voor werknemers op de relevante thema’s, gaan in gesprek met directeuren over de belangrijkste vestigingsfactoren voor logistieke bedrijven in de regio en delen andere relevante agenda’s en kennis. Daarnaast is Vijfsteren Logistiek de schakel tussen de informatie over ontwikkelingen in de markt, individuele bedrijven, gemeenten, regionale samenwerkingsverbanden (o.a. AgriFood Capital), onderwijsinstellingen en provinciale netwerken zoals LCB (Logistics Community Brabant) en MCA (Multimodaal Coördinatie- en Adviescentrum Brabant).

Vijfsterren Logistiek inspireert ondernemers op basis van nieuwe ontwikkelingen in de markt en goede voorbeelden van ondernemerschap. We delen innovaties op het gebied van data en duurzaamheid, inspireren door samen oplossingen te zoeken voor de krapte op de arbeidsmarkt en stimuleren collega-ondernemers om actief te worden om met en voor elkaar een zo goed mogelijk vestigingsklimaat met de juiste randvoorwaarden om te kunnen blijven ondernemen in de regio vorm te geven.

Vijfsterren Logistiek ontwikkelt. Op basis van behoefte stimuleren we innovaties, delen we kennis, creëren we samenwerking en ontwikkelen we de juiste randvoorwaarden om als individueel bedrijf en als collectief van logistieke bedrijven competitief te worden en/of te blijven. 


Meer informatie en aansluiten

Wil je meer informatie of ben je geïnteresseerd om aan te sluiten bij Vijfsterren Logistiek? Neem dan contact op met Programma Manager Nicolien Hendrickx via nicolienhendrickx@vijfsterrenlogistiek.nl of 06-53947916.

 


Vijfsterren Logistiek is als lid aangesloten bij NDL, de vereniging van en voor de logistieke sector.