Over ons

Wij maken ons sterk voor de ontwikkeling van New Business

en voor de vestiging van nieuwe bedrijven in de regio

Vijfsterren Logistiek
Vijfsterren Logistiek is het samenwerkingsverband van de logistieke platforms in Noordoost-Brabant; LPO, LPNoB en LPsH. Het initiatief wordt gesteund door AgriFood Capital, de gemeenten Meierijstad, Oss, Cuijk en ‘s-Hertogenbosch, en door de Rabobank. Samen maken wij maken ons sterk voor de ontwikkeling van New Business en voor de vestiging van nieuwe bedrijven in deze regio. Vijfsterren Logistiek verbindt bedrijven, onderwijs en overheden. Innovatie, scholing, aandacht voor goede infrastructuur en behoud van groei van werkgelegenheid staan daar bij centraal. De missie van Vijfsterren Logistiek is het versterken van het logistiek vestigingsklimaat in Noordoost-Brabant.

Ambitie
Ondernemers in de logistiek in Noordoost-Brabant moeten de ruimte krijgen om hun dromen, ideeën en plannen te realiseren. Dat is de visie van Vijfsterren Logistiek. In de vorm van innovatieve samenwerkingsprojecten werken we aan realisatie van die ideeën. Het initiatief daartoe ligt bij de deelnemende ondernemers. Vijfsterren Logistiek wil zo meerwaarde creëren voor de logistieke sector in de regio, dat wil zeggen: New Business, uitstekende vestigingsvoorwaarden en werkgelegenheid, met als uiteindelijk doel de attractiviteit en wervingskracht van de regio te vergroten.


Projecten
Vijfsterren Logistiek faciliteert innovatie en groei in de sector logistiek onder andere door de organisatie van events; netwerkbijeenkomsten, kennistafels, inspiratiebijeenkomsten en symposia, die de mogelijkheid bieden om met elkaar kennis te maken en kennis te delen. De ideeën daarvoor komen vanuit het bedrijfsleven en de centrale thema’s hierbij zijn: Arbeidsmarkt & Onderwijs, Digitalisering en Duurzaamheid.

Successen
Logistieke bedrijven in de regio Noordoost-Brabant zijn volop in beweging. Er worden successen geboekt, samenwerkingsverbanden gesmeed en innovatieprojecten geïnitieerd. Bij bedrijven van internationale allure, maar ook bij de minder bekende dienstverleners en verladers. Juist die successen uit onverwachte hoek illustreren de kracht van onze regio als logistieke hotspot. Een broedplaats voor innovatieve plannen en nieuwe mogelijkheden.

 


Vijfsterren Logistiek is als lid aangesloten bij NDL, de vereniging van en voor de logistieke sector.