16 September 2020: CEO meets Start-up

Als innovatieve start-up maak je alles voor het eerst mee: nieuw in de markt, nieuwe klanten aantrekken, eerste medewerkers aannemen, managen van plotseling snelle groei, de eerste stappen over de grens. CEO’s van grote bedrijven hebben deze processen meermaals doorlopen en hebben daarmee een schat aan kennis en ervaring waarvan start-ups kunnen leren.

Als CEO heb je alles al meegemaakt en heb je behoefte aan innovatie, frisse ideeën en een andere kijk op de business. Start-ups brengen dingen mee waar CEO’s van kunnen leren.

Daarom organiseert OndernemersLift+ in samenwerking met Vijfsterren Logistiek op woensdag 16 september 2020 al weer de zevende editie van ‘CEO meets Start-up’. Een bijeenkomst om van elkaar te leren, te inspireren, te verbinden of misschien nog wel meer.

Maximaal 10 start-ups en 10 CEO’s uit de sectoren food, agri en logistiek nemen deel aan dit besloten evenement. De start-ups krijgen de kans om hun onderneming te presenteren en aan de CEO’s een of twee van hun uitdagingen voor te leggen.

Terugkoppeling uit eerdere edities leert dat de CEO’s inspiratie opdoen door de pitches en de discussies met de start-ups. De start-ups vertrekken met nieuwe inzichten, nieuwe connecties en soms ook met een nieuwe klant, mentor of investeerder.


Programma:

• 13:30 uur: Inloop

• 14:00 uur: Start programma

• 17:15 uur: Borrel en netwerken

• 18:15 uur: Einde programma


Locatie: 
Logistics House in Dome-X, Kanaalstraat 12b, 5347 KM  OssHet is een besloten evenement, dus deelnemen is alleen mogelijk op uitnodiging.

LCB en JADS brengen het beste uit Brabant samen

De onderzoeksinstellingen Logistics Community Brabant en Jheronimus Academy of Data Science (JADS) gaan hun krachten bundelen en supply chain data kennis in de provincie Noord-Brabant vergroten. Op 6 juli 2020 tekenden zij daartoe een samenwerkingsovereenkomst.

Met gemeenschappelijke kennisinstellingen als TU Eindhoven en Tilburg University in de achterban en ondersteuning vanuit de provincie Noord-Brabant, was het voor LCB en JADS slechts een kleine stap om deze interessante verkenning op te starten. Met de samenwerking beogen beide partners kennis rondom data science binnen de supply chain in de provincie Noord-Brabant verder uit te breiden en ondernemers te helpen met hun datavraagstukken. JADS MKB Datalab zorgt in deze voor de specifieke data science inhoud, LCB draagt zorg voor supply chain kennis en het aanhaken van bedrijven uit het supply chain werkveld.


Van controle naar innovatie

Het praktische doel van deze samenwerking is om de datavolwassenheid bij bedrijven in de supply chain te versterken. Dit ligt nu gemiddeld op het niveau tussen controle (bewust van de waarde van data maar data is nog niet betrouwbaar en consistent) en gestandaardiseerd (data wordt gebruikt voor optimalisatie). In de beoogde situatie gaat deze naar het niveau optimaal (data van hoge kwaliteit als kritische succesfactor) of zelfs innovatief (data als brandstof voor innovatie).

Om deze doelstelling te bereiken wordt in eerste instantie ingezet op de uitvoering van workshops en gezamenlijke projecten bij bedrijven op het gebied van verdere digitalisering en data science toepassingen. Hierbinnen is er nadrukkelijk ruimte voor studentprojecten en stage/afstuderen. Daarnaast is er een actieve matchmaking tussen supply chain bedrijven en ICT- en data specialisten. Het LCB-thema Data Gedreven Logistiek is bij uitstek een podium om een dergelijke community duurzaam te vormen. Beide partijen kiezen ervoor om klein te beginnen en eerst samen te verkennen waar praktische behoeftes liggen en welke formats werken. Daarna wordt ingezet op verdere uitbouw. De samenwerking is vastgelegd voor onbepaalde tijd.

In het najaar van 2020 wordt al direct een start gemaakt met een eerste workshop. Speciaal voor het midden- en kleinbedrijf dat actief is binnen de supply chain wordt de workshop‘Datagedreven logistiek voor het MKB’ georganiseerd. Het MKB Datalab gaat samen metdeelnemers aan de slag met hunbeschikbare data om zo meeruit beschikbare data te halen. Meer informatie via www.lcb.nu/events.


Metafoor

LCB, met een duidelijke Brabantse inslag, en JADS, met een Bossche achtergrond, zorgden na de ondertekening voor een veilige 1,5m-uitwisseling van de beste producten uit hun streek. Zo trakteerde LCB, JADS op Brabants worstenbrood, JADS nam op haar beurt Bossche bollen mee. Een mooie metafoor voor de uitwisseling van Brabants beste producten en kennis.

10 september 2020: Inspiratiebijeenkomst Digitaliseren: De elektronische vrachtbrief

“De elektronisch vrachtbrief, wordt het tijd dat we actie nemen?”

Er wordt steeds meer gebruik gemaakt van de digitale vrachtbrief als vervanging van de oude papieren versie, en dit gebruik zal in de toekomst alleen maar toenemen. Afzenders, logistieke dienstverleners en geadresseerden kunnen met één interface een vrachtbrief inbrengen, uitwisselen en ondertekenen. De informatie uit het hele ketenproces is voor alle betrokkenen direct inzichtelijk. Dit maakt de administratieve processen goedkoper, efficiënter en duurzamer, en kan dus een behoorlijke kostenbesparing opleveren. De kans op fouten wordt kleiner, de klantenservice verbeterd en de hele supply chain zal uiteindelijk soepeler verlopen.

Tijdens deze inspiratiebijeenkomst zullen diverse sprekers de ontwikkelingen van deze technologieën, en hoe deze in de praktijk gebruikt worden, toelichten. De bijeenkomst wordt afgesloten met een netwerk-lunch.


Programma:

• 9:00 uur: Opening door Vijfsterren Logistiek

• 9:10 uur: Henry Steenbergen – Sectormanager Transport & Mobiliteit bij Rabobank;
Henry is als sectorspecialist op de hoogte van de laatste ontwikkelingen in de transport- en logistieksector. Hij informeert ons over de ontwikkelingen per branche, wereldwijde trends en nieuws over de binnen- en buitenlandse economie. Daarnaast geeft hij een toelichting over de Regionaal-economische verschillen die fors zijn toegenomen; twee derde van de Nederlandse regio’s zag hun aandeel in de nationale economie de afgelopen decennia afnemen, het regionale ondernemerschapsklimaat bepaalt een belangrijker deel van de economische ontwikkelingen dan de sectorstructuur, en de grote verschillen vergen in alle regio’s een regionaal-economisch beleid dat het macro-economische beleid aanvult. Hij zoomt hierbij in op de regio Noordoost-Brabant.

• 9:40 uur: Paul Knoop – Manager Digitale Vrachtbrief bij Beurtvaartadres;
Paul Schetst de geschiedenis/achtergrond ontwikkelingen van de elektronische vrachtbrief, licht diversiteit aanbieders toe, geeft uitleg marktsituatie en partijen inmiddels aangesloten bij oplossingen Transfollow

• 10:10 uur: Bijdrage van 1 van de aandeelhouders Transfollow (dit zijn Evofenedex en TLN)

• 10:35 uur: Pauze

• 11:05 uur: Lorenzo Bas – CEO Bas Group BV;
Lorenzo gaat in op traject van 2-3 jaar: integratie elektronische vrachtbrief met TMS en Boardcomputers en de voor- en nadelen van een dergelijke implementatie vanuit ondernemersperspectief

• 11:30 uur: Aron Vermeulen – Logistics Engineer Bas Group BV;
Aron leidde het Implementatietraject en gaat dus in op praktische zaken: zoals impact/belasting organisatie in brede zin, impact/belasting voor de planners, en voor- en nadelen in de praktijk

• 12:10 uur: Pieter Keeris vat samen en nodigt uit tot opstart Kennistafel Digitalisering; de elektronische vrachtbrief, wie doet mee?

• 12:20 uur: Afsluitende netwerk-lunch

• 13:30 uur: Einde programma

Locatie: Logistics House in Dome-X, Kanaalstraat 12b, 5347 KM  Oss

 

Mede mogelijk gemaakt door:

Empowered by:

26 juni 2020: Webinar Connected Transports

De interesse voor Connected Transports technologieën in de logistieke sector groeit. Op weg naar veiligheid, doorstroming en logistieke efficiëntie worden er steeds meer proeven gedaan met automatisering van het (zware) wegtransport. Denk hierbij aan bijvoorbeeld Smart Logistics, verkeersmanagement, coöperatief rijden en het verbinden van je wagenpark aan “Intelligente Verkeers Regel Installaties” (IVRI’s) waarbij de chauffeurs voorrang krijgen. Allemaal technologieën die bijdragen aan lagere kosten, relevante data, meer veiligheid en een beter milieu.

Vijfsterren Logistiek organiseerde samen met SmartwayZ.NL en TNO een webinar op vrijdag 26 juni 2020, waarin diverse gastsprekers informeerden over de huidige stand van deze technologieën en het gebruik hiervan in de praktijk. Het webinar is goed bezocht, veel aandachtige deelnemers en enthousiaste reacties. Daarnaast werden er interessante vragen gesteld over bv. de benodigde devices en apps, welke data er gedeeld wordt, wat Connected Transports betekent voor de infrastructurele inrichting van bedrijventerreinen en hoeveel kostenbesparing deze technologieën op zullen leveren.


Pieter Keeris 
opende het webinar met een korte inleiding over de doelstellingen van Vijfsterren Logistiek, en gaf vervolgens het woord aan de gastsprekers. Na iedere spreker was er tijd voor het stellen van vragen.


De eerste gastspreker was Robbert Janssen van TNO. Zijn presentatie ging over de ontwikkelingen in Connected en Automated Transport. Denk hierbij aan truck platooning, zelfrijdende voertuigen op afgesloten terreinen, maar ook connectiviteitsdiensten waarbij beschikbare data ingezet wordt voor veiliger en duurzamer transport. Robbert ging in op de technische stand van zaken en hoe deze innovaties een rol kunnen gaan spelen in het wegvervoer. Ook onderwerpen als business models en samenwerkingsprogramma’s kwamen aan bod, zodat duidelijk wordt waar je zelf in kunt haken en mee kunt gaan doen met deze ontwikkelingen.


Janneke Nijsing 
van SmartwayZ.NL was de tweede gastspreker. Logistiek duurzamer, veiliger en efficiënter laten verlopen en de kansen van digitalisering benutten, dat is waar het om draait in de programma’s Connected Transport Corridors (CTC) en SmartwayZ.NL. De eerste resultaten zijn veelbelovend. Zo verbruiken trucks verbonden met ‘slimme verkeerslichten’ al aanzienlijk minder brandstof. Janneke, verbonden aan beide programma’s, ging na een inleiding over welke toepassingen er allemaal beschikbaar zijn in Zuid-Nederland en hoe je hier gebruik van kan maken, in gesprek over wat deze toepassingen voor jou kunnen betekenen.


De derde gastspreker, Karel van Rooij is met Van den Broek Logistics vanaf het eerste uur pilotpartner voor smart mobility oplossingen. Alles is gestart in 2010 met het project Freilot, waarvoor zij destijds gevraagd zijn door Gemeente Helmond en Automotive Campus, en waardoor zij nu ook betrokken zijn bij diverse initiatieven rondom Connected Transports. Zij hebben inmiddels ruim 10 jaar gebruikerservaring met items als IVRI’s, platooning en bandenspanningslussen en ze hebben gewerkt met zowel OBU’s als met smartphones en combinaties hiervan. Karel vertelde hier als ervaringsdeskundige over.


Pieter sloot het webinar af met een oproep aan geïnteresseerden om deel te gaan nemen aan een Kennistafel Connected Transports o.l.v. Vijfsterren Logistiek, waarin 8-12 logistieke ondernemers, 3-4 bijeenkomsten hebben per jaar, om zo gezamenlijk verdieping aan te brengen en acties uit te zetten.

Ben jij ook benieuwd naar deze slimme toepassingen in de logistiek en wat deze kunnen betekenen voor jouw organisatie? Kijk dan de presentatie en opname van het webinar (nog eens) terug.

En bekijk ook de video ‘Slimme logistieke toepassingen’ van SmartwayZ.NL.


Heb je nog vragen of heb je interesse om deel te nemen aan een Kennistafel Connected Transports neem dan contact op met Pieter Keeris via pieterkeeris@vijfsterrenlogistiek.nl of 06-15006728.


In samenwerking met:Van Kessel Olie introduceert tankpasnetwerk met duurzame brandstoffen

Van Kessel Olie heeft het tankstation netwerk voor haar zakelijke tankpas uitgebreid. Daarbij spelen duurzame brandstoffen een belangrijke rol. Bij meer dan 70 tankstations kunnen dieselalternatieven zoals HVO en TRAXX worden getankt. Daarnaast wordt de Van Kessel tankpas nu ook geaccepteerd op het volledige LNG netwerk van Rolande – handig voor bedrijven die deels op diesel en deels op LNG rijden. CNG tanken kan bij ruim 20 tankstations. Optioneel wordt ook CO2-compensatie aangeboden. Hiermee heeft het Brabantse familiebedrijf één van de duurzaamste tankpassen momenteel op de markt.

Het Van Kessel tankpas netwerk in cijfers:

• 403 tankstations in heel Nederland
• Waarvan 55 langs snelwegen
• Meer dan 200 locaties met highspeed dieselpompen voor trucks
• 60 stations met HVO20, HVO30 en/of HVO100
• 17 stations met TRAXX Diesel
• 12 tanklocaties voor LNG
• 21 tankpunten met CNG


CO2-neutrale dieselbrandstoffen

De transportsector blijft de komende jaren voor een groot deel op dieseltrucks aangewezen. “Gelukkig is het mogelijk om ook daarmee CO2-arm of zelfs CO2-neutraal te rijden.” legt marketing manager Bart De Keuster uit. “Denk aan de fossielvrije HVO diesel en TRAXX diesel met CO2-compensatie. Deze brandstoffen waren al beschikbaar op de Greenpoint multi-fuel tankstations van Van Kessel. Nu is dit netwerk aangevuld met geselecteerde locaties van andere tankstationexploitanten.”

De HVO diesel is in pure vorm (HVO100) of als blend (HVO20/30) beschikbaar. Bij TRAXX Diesel wordt de optie geboden om alle resterende CO2 emissies duurzaam te compenseren.


Samenwerking met Rolande voor LNG

Ook nieuw is dat Van Kessel haar samenwerking met Rolande heeft uitgebreid. LNG rijders kunnen nu met de Van Kessel tankpas op het volledige LNG netwerk van Rolande terecht kunnen. Rolande is de marktleider in Nederland in vloeibare aardgas en biogas én beschikt over het grootste netwerk van LNG-tankstations in Nederland. Beide partijen werkten reeds samen op enkele Greenpoint tankstations.

“Met dezelfde tankpas zowel diesel als LNG tanken is een groot pluspunt. Niet alleen voor bedrijven die deels op diesel, deels op LNG rijden, maar ook voor dual fuel LNG trucks die ook diesel moeten tanken. Dat kan nu dit allemaal met één en dezelfde tankpas, en dan vereenvoudigt de administratie.” aldus Bart De Keuster. Daarnaast kan er ook bij ruim 20 tankstations CNG getankt worden.


Elektrische laadpalen bij bedrijve
n

Naast vloeibare en gasvormige brandstoffen, gaat Van Kessel ook elektrische laadpalen faciliteren. Het aanbod aan elektrische auto’s en bedrijfswagens groeit gestaag, maar ook de bezettingsgraad van openbare laadpunten onderweg neemt snel toe, met wachttijden en frustraties tot gevolg.

Daarom gaat het bedrijf turnkey laadoplossingen plaatsen bij bedrijven. Samen met de klant worden zijn noden en wensen bepaald. Vervolgens neemt Van Kessel het hele traject van investering, installatie, onderhoud tot en met beheer van de laadpaal uit handen. Afrekenen gebeurt middels een vast tarief per kWh of per maand.

Het aanbieden van elektrische mobiliteit is voor Van Kessel Olie de volgende stap in haar transitie van traditionele oliehandelaar naar toekomstgerichte energieleverancier in de brede zin van het woord.


Ga naar www.vankesselolie.nl voor meer informatie over laadpalen en voor het tankstation overzicht.

KiesZon nieuwe kennispartner van Vijfsterren Logistiek

KiesZon wil waarde tonen binnen Vijfsterren Logistiek als dé kennispartner op het gebied van ‘zonne-energie als duurzame bron van inkomsten’

Met haar partners, waaronder Montea, WDP en Rhenus, wekt KiesZon duurzame zonnestroom op, maar er zijn in Nederland nog veel onbenutte logistieke daken die in potentie duurzame energiecentrales zijn. KiesZon wil daar graag haar kennis over delen.


Duurzaam partnership is altijd het uitgangspunt

Wie kiest voor de zon kiest voor de lange termijn. Bij de keuze voor zonnepanelen gaat het niet om een eenmalige dienst, maar een meerjarige samenwerking. Want een zonnedak blijft, mits goed gebouwd en onderhouden, zeker 15 tot 20 jaar renderen. KiesZon staat opdrachtgevers in het hele traject bij.


Kennisdeling over:

• Hoe maximaal uw duurzaamheidsdoelstellingen te behalen
• Welk financieringsmodel (operational lease, koop of dakhuur) daar het beste aan bijdraagt
• Aanvraag en toekenning van de nieuwe SDE++ subsidie regeling
• Welke randvoorwaarden (verzekering, veiligheid, geschiktheid) spelen een rol?
• Het te behalen rendement en voordelen voor huurders, omwonenden, etc.


Wie is KiesZon?

KiesZon, sinds 2009 vormgever van de solar revolutie in Nederland en sinds 2016 100% dochter van Greenchoice, organiseert binnen een operational lease, dakverhuur of koopconstructie de ontwikkeling, financiering, realisatie en de exploitatie van grootschalige zonnestroomprojecten op daken of in veldopstelling. Voor onder meer logistiek dienstverleners, vastgoedontwikkelaars en overheidsinstanties. Altijd werkend vanuit de kernwaarden Daadkracht, Vakmanschap en Partnership. Zo zorgt KiesZon ervoor dat de vrij zonne-energie die voor handen is ten volle benut wordt.
Contact met KiesZon;

www.kieszon.nl
advies@kieszon.nl

Financiële regelingen Leren en Werken

Er zijn een aantal financiële regelingen die mogelijk interessant zijn voor jullie als ondernemer of voor jullie onderneming in deze turbulente tijden, zie daarvoor de bijlage financiële regelingen Leren en Werken.

In het bijzonder kan er een voorschot voor praktijk leren worden aangevraagd welke een subsidie is voor BBLmedewerkers. (pagina 6 en 7 van bijgevoegd document).

Bouw nieuw distributiecentrum PLUS officieel gestart

De onthulling van een metershoog bouwbord markeerde gistermiddag de officiële start van de bouw van het nieuwe PLUS distributiecentrum in Oss. Wethouder Frank den Brok verrichtte deze handeling samen met Algemeen directeur Duncan Hoy en directeur Logistiek Rowell Versleijen. 

Het nieuwe distributiecentrum, dat eind 2022 opgeleverd zal worden, wordt grotendeels gemechaniseerd en daarmee een van de meest moderne distributiecentra van Nederland. Dit distributiecentrum zorgt voor een efficiëntere belevering van alle PLUS supermarkten. Bij het ontwerp van het pand spelen ook de laatste ontwikkelingen op het gebied van duurzaamheid een belangrijke rol.

Rowell Versleijen, directeur Logistiek bij PLUS: “Na jaren van intensieve voorbereiding zijn we nu gestart met de echte bouw. De komende tijd zal hier ons nieuwe, duurzame en centrale distributiecentrum gebouwd worden, wat ook voor extra werkgelegenheid in Oss gaat zorgen. Wij zullen iedereen in de gemeente Oss en omgeving dan ook zeker op de hoogte houden van de ontwikkelingen.” 

Frank den Brok, wethouder economie gemeente Oss: “Het landelijk distributiecentrum van PLUS is een aanwinst voor Oss. Na een tijd van voorbereiding gaat nu de schop de grond in. Straks krijgen meer dan 270 PLUS supermarkten alle houdbare producten geleverd vanuit een hypermodern, gemechaniseerd distributiecentrum op Vorstengrafdonk. En PLUS wordt meteen een van de grotere werkgevers van Oss. Daar zijn we nu al trots op.” 

Verloop van de bouw

Bouwbedrijf Van de Ven is inmiddels gestart met de eerste voorbereidende bouwwerkzaamheden. De komende tijd staat in het teken van funderingswerkzaamheden en het ophogen van het terrein. Medio volgend jaar is het distributiecentrum dan zover klaar dat er gestart kan worden met de inrichting van de mechanisatie. 

UWV ’s-Hertogenbosch sluit aan als waardevolle Kennispartner

Oplossingen voor werkgever

Werkgevers kennen UWV vooral als uitvoeringsorganisatie, maar vaak nog niet als partner die oplossingen biedt voor arbeidsvraagstukken. Met het partnerschap van UWV heeft Vijfsterren Logistiek een partner aan boord die beschikt over een enorm kennisnetwerk. UWV heeft professionals op het gebied van werving- en selectie, wet- en regelgeving, arbeids-juridische zaken en aantrekkelijke subsidies en regelingen. Daarnaast heeft UWV de kennis over de ontwikkelingen in de arbeidsmarkt en de Transport & Logistieke sector binnen de regio Noordoost Brabant.


Kennispartner voor werkgevers

Werkgevers hebben elke dag te maken met zaken als wet- en regelgeving, werving en binding van personeel en trends en ontwikkelingen van de arbeidsmarkt. Bij UWV horen wij dagelijks wat werkgevers bezighoudt en staan we hen bij met oplossingen, advies en antwoorden. Naast begeleiding met de zoektocht naar geschikt personeel, stellen wij onze kennis ter beschikking door onderzoeken, instrumenten, arbeidsmarktinformatie en gegevensdiensten binnen de Transport & Logistiek sector van Noordoost Brabant te delen.


Wie is UWV?

UWV staat voor Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen. Wij zorgen voor een deskundige en efficiënte uitvoering van de werknemersverzekeringen, zoals de WW, WIA, WAO, WAZ, WAZO, WAJONG en Ziektewet. We werken hierbij samen met gemeenten en private partijen. UWV is de partner die kennis deelt, oplossingen aanreikt en zich inzet voor een goed functionerende en inclusieve arbeidsmarkt.


Namens UWV zijn Tessy Floris en Hans Meulenbroek als werkgeversadviseurs aangesloten bij Vijfsterren Logistiek. Zij zijn bereikbaar via onderstaande gegevens.

Contactpersoon Transport & Logistiek:
Tessy Floris: tessy.floris@uwv.nl en tel: 06-11039217

Vacatures in Transport & Logistiek:
Hans Meulenbroek: hans.meulenbroek@uwv.nl en tel: 06-15947084

Kennistafel Arbeidsmarkt

“Vijfsterren Logistiek is er trots op dat het UWV ’s Hertogenbosch naast de al langer bestaande samenwerking binnen de Kennistafel Arbeidsmarkt, nu ook de banden wil versterken met onze organisatie middels deze officiële status als Kennispartner”, aldus Pieter Keeris, business developer bij Vijfsterren Logistiek. Hij vervolgt: “Dat een organisatie als het UWV (én met de persoonlijke contacten via Tessy en Hans) deze stap maakt is wel heel bijzonder – een verrijking voor alle overige Partners van Vijfsterren Logistiek en zeker voor de leden van de Logistieke Platforms in Oss, ’s Hertogenbosch en Uden/Veghel. Mochten andere partijen hierdoor geïnspireerd worden om ook aan te sluiten als Partner bij Vijfsterren Logistiek, je kunt me bereiken via tel: 06-1500 6728 of via pieterkeeris@vijfsterrenlogistiek.nl “.

Hoe ver is jouw organisatie met data ?

We horen en lezen ze overal, die buzz-woorden “Digitalisering, Business Intelligence en Datamanagement”. Alsof je bedrijf morgen omvalt als jij die woorden ook niet dagelijks uitspreekt.

Het is belangrijk om de data binnen je bedrijf op orde te hebben, zeggen de geleerden. Als data niet correct, compleet en/of consistent is, kunnen er nooit goede rapportages worden gemaakt en leveren Business Intelligence (BI) projecten niet het gewenste resultaat op. Bij een goede datakwaliteit, dus waarbij het verzamelen, analyseren en visualiseren van data op de juiste manier gebeurt, kunnen er betere besluiten gemaakt worden. Business Intelligence Datamanagement is dus van groot belang voor je bedrijf.

Maar als je eerlijk bent, weet jij dan inmiddels goed hoe ver jouw organisatie is met digitalisering?

Om inzicht te krijgen in de mogelijke knelpunten op het gebied van data, willen we je een paar vragen stellen.
Ben je benieuwd hoe het er voor staat ? Vul dan de enquête in en ontvang gratis de whitepaper “Business Intelligence & Datamanagement” in je mailbox !

Vijfsterren Logistiek biedt je hulp bij de stappen naar Digitalisering, Business Intelligence & Datamanagement

Met de informatie uit de enquête kunnen wij je vervolgens een terugkoppeling geven over waar je onderneming staat in relatie tot deze thema’s. Afhankelijk van de uitslag kunnen we je ook voorstellen doen over hoe verder en je daarbij, uiteraard gratis, begeleiden.

Meer weten ? Neem dan vrijblijvend contact op met Pieter Keeris via pieterkeeris@vijfsterrenlogistiek.nl of 06-15006728om vervolgens met jou te kijken naar de mogelijkheden binnen jouw bedrijf.

Om je verder te informeren, vanuit de Topsector Logistiek: klik hier voor meer informatie rondom diverse geplande Webinars!

AVS Supply Chain Proeftuin

Er zijn steeds meer digitale technieken beschikbaar die processen en werkzaamheden vereenvoudigen. Een deel van die technieken richt zich op ondersteuning via digitale en/of virtuele weergave en verwerking: AVS – Augmented Reality, Virtual Reality en Serious Gaming. In verschillende werkvelden worden deze technieken al volop ingezet, maar in het supply chain werkveld gebeurt dit nog maar mondjesmaat.

In november vorig jaar is er ook een AVS workshop georganiseerd in het Huis van de Logistiek in Tilburg waarin een aantal in AVS gespecialiseerde leveranciers de mogelijkheden heeft laten zien. Na afloop van de workshop leefde bij de deelnemende bedrijven vooral het beeld dat AVS technieken mogelijk waardevolle tools vormen voor het efficiënter trainen en on-boarden van (nieuwe) medewerkers. Zie verder ook de whitepaper met uitwerking van de workshop

Omdat er voor het logistieke werkveld dus volop AVS kansen lijken te liggen zijn Midpoint Brabant en Logistics Community Brabant in samenwerking met REWIN, Vijfsterren Logistiek en Supply Chain platform Zuidoost Brabant voornemens in Q4 2020/Q1 2021 een AVS Supply Chain proeftuin te starten. In deze proeftuin kunnen bedrijven met ondersteuning van de juiste specialisten, AVS tools op een laagdrempelige manier testen. Hiervoor willen we ook een gezamenlijk subsidie aanvraag indienen waar o.a. circa 10 bedrijfscases de gelegenheid krijgen om met een stuk subsidieondersteuning (circa 40%) concrete AVS tools voor het on-boarden of trainen van medewerker te ontwikkelen en (in pilotvorm) te implementeren.

Graag zou ik een gesprek in willen plannen om de aanpak en planning van de beoogde AVS supply chainproeftuin toe te lichten, zie ook de opzet van de AVS proeftuin, en te verkennen of jullie wellicht interesse hebben als pilotbedrijf om een AVS case in te dienen. De timing en looptijd van de case kun je voor een groot deel overigens zelf bepalen (het zal alleen ergens in de periode 2020 t/m 2022 moeten vallen), evenals de AVS specialisten die je hier op in zou willen zetten.

Mocht je hier interesse hebben dan lees ik het graag middels een reactie naar pieterkeeris@vijfsterrenlogistiek.nl of 06-15006728. Ik zal dan een aantal datum opties doorsturen waarop ik zou kunnen voor een afspraak bij jullie op locatie (of eventueel via de telefoon).

Coronavirus – hulp en informatie voor bedrijven

Het coronavirus heeft helaas ook grote gevolgen voor het bedrijfsleven. In de onzekerheid en chaos van deze crisisperiode willen wij u steunen waar we kunnen, door informatieverstrekking en het aan elkaar koppelen van hulpvragen. Daarnaast staat ons team voor u klaar om met u te sparren en mee te denken in het oplossen van uw vraagstukken, of u te verbinden met de juiste partijen die u verder kunnen helpen.


Team:

Ons team bestaat uit ervaren projectleiders van Vijfsterren Logistiek en de 3 regionale Logistieke Platforms van Oss, Noordoost Brabant en ‘s-Hertogenbosch.
Zij hebben allemaal een schat aan kennis van, en een groot netwerk in de transport/logistiek en het bedrijfsleven.
U kunt direct contact opnemen met hen of via info@vijfsterrenlogistiek.nl.

         

 

Vraag en aanbod:

Het ene bedrijf heeft door grote drukte behoefte aan meer mensen of materiaal, aan opslagruimte of parkeermogelijkheden. Het andere bedrijf heeft juist mensen en materiaal beschikbaar. Laten we elkaar helpen in onze regio, want samen komen we verder !

Vul ons contactformulier in en laat ons weten waar u behoefte aan hebt, of wat u te bieden hebt (bv. mensen, parkeerplaatsen, materiaal, opslag of overslag). Dan kijken wij hoe we deze hulpvragen aan elkaar kunnen koppelen.
Meld vooral ook de projecten die we hier nog niet hebben staan, dan delen we deze ook.


STL Werkt – Wij helpen elkaar:

De organisaties Transport en Logistiek Nederland (TLN), VVT, FNV Transport & Logistiek, CNV Vakmensen, Evofenedex, Sectorinstituut Transport en Logistiek (STL) en het opleidingsfonds voor de sector SOOB hebben de handen ineen geslagen. Gezamenlijk willen zij zorgen voor zoveel mogelijk behoud van werk en inkomen en de arbeidsomstandigheden op peil houden. Zij helpen met het bij elkaar brengen van vraag en aanbod van werknemers en mogelijk materieel. Zij hebben voor chauffeurs en vrachtwagens al een goed platform ingericht, met een matchingsysteem, en bieden oplossingen voor collegiale inleen. Ga naar STL Werkt voor meer informatie.

Meer informatie ?

Wilt u weten wat u kunt doen of welke maatregelen er genomen worden ?
Hieronder vindt u een overzicht van de berichtgeving door diverse gemeentes in Noordoost Brabant over zaken waar u rekening mee kunt houden, en van instanties waar u terecht kunt voor informatie, advies, hulp en financiële steun.

Gemeente Oss
Gemeente ‘s-Hertogenbosch
Gemeente Meierijstad
Gemeente Cuijck
Noordoost Brabant Werkt
Rijksoverheid
KvK Coronaloket
Ondernemersplein
TLN
Evofenedex
STLwerkt
VNO-NCW
OndernemersLift+
FNV
CNV

 

Stagebedrijven gezocht

De studenten van nu zijn de logistici van de toekomst !

Naast hun studie moeten studenten ook werkervaring op doen en hiervoor zijn stagebedrijven nodig. Vijfsterren Logistiek biedt graag de mogelijkheid om onderwijs en arbeidsmarkt aan elkaar te koppelen.

Studenten en onderwijsinstellingen op zoek naar stagebedrijven kunnen hier een oproep doen en organisaties/bedrijven kunnen hier hun stageplaatsen aanbieden. Ook de wegwijzer stage en afstuderen 2020 van KennisDC Logistiek Brabant is hier te vinden.

Kijk op de pagina Vacatures & Stages op onze website voor meer informatie.

6 maart 2020: Workshop Datagedreven Logistiek voor het MKB

Logistiek staat of valt met inzicht, transparantie en juistheid van informatie. Met de hoeveelheid data van vandaag, is het mogelijk om betere beslissingen te nemen. Niet alleen met Big Data, ook met Small Data valt voor bedrijven winst te behalen. Data is van groot belang: data verzamelen, analyseren en delen. Hoe kun je als ondernemer hier meer uithalen? Met bestaande of nieuwe ICT-tools? Hoe ga je om met data binnen de organisatie en hoe gebruik je data van buiten de eigen organisatie?

Op 6 maart werd de Workshop Datagedreven Logistiek voor het MKB gegeven om bedrijven meer inzicht in de mogelijkheden voor hun onderneming te geven. We onderzochten welke efficiency je kunt behalen door het koppelen van data aan de bedrijfsprocessen. Daarnaast hielpen we om de ideeën om te zetten in actie en hoe dit idee geïmplementeerd kan worden in de eigen onderneming, om zo over handvaten te beschikken om een data vraagstuk binnen het bedrijf te beoordelen.

De workshop werd goed bezocht en als erg positief ervaren. Er waren 3 inleiders vanuit JADS, 9 studenten en 4 medewerkers per deelnemend bedrijf; Raben Nederland, Van den Heuvel Logistics, Boekestijn Transport, Spierings Smart Logistics en Hartog & Bikker Logistics.
Zij hebben allen inmiddels een voorstel in de bus gekregen van JADS voor een vervolgtraject, wat opnieuw voor 50% financieel wordt ondersteund door TKI Dinalog.

Neem voor meer informatie contact op met Pieter Keeris van Vijfsterren Logistiek.
pieterkeeris@vijfsterrenlogistiek.nl  of  06-15 00 67 28

Verbruggen Food Group verhuist naar Bedrijvenpark Laarakker

Nog dit jaar zal op Bedrijvenpark Laarakker een logistiek centrum verrijzen. Holland Food Group bouwt op het Zuidelijke deel van het bedrijvenpark een distributiehal van ongeveer 6 hectare. Hiervoor heeft het bedrijf, met  roots in Venlo en Mill, een perceel gekocht van 9,5 hectare (95.000 m2). Verbruggen Food Group, onderdeel van de Holland Food Group, wordt de gebruiker van het logistieke centrum dat op een zichtlocatie aan de snelweg A73 wordt gebouwd.

Holland Food Group bestaat uit een verzameling handelsbedrijven en een supermarkt met een specialistisch productenpakket gericht op de Duitse markt. In de nieuwe logistieke hal in Haps worden de landelijke distributieactiviteiten van Holland Food Group samengevoegd en gecentraliseerd. Momenteel vinden deze activiteiten versnipperd in den lande plaats, met name in de vestiging in Mill. In Venlo heeft Holland Food Group onder andere de supermarkt Zwei Brüder.


Op de groei

Het nieuwe pand wordt ‘op de groei’ gebouwd. In eerste instantie wordt een gedeelte van 3 hectare in eigen gebruik genomen. De overige bedrijfsruimte wordt voor tijdelijke huur op de markt gebracht.

Wethouder Economie gemeente Cuijk, Maarten Jilisen, kijkt uit naar weer een nieuw bedrijf op Laarakker: “Wij zijn erg blij met de vestiging van Verbruggen Food Group op het bedrijvenpark. De verplaatsing van de bedrijfsactiviteiten, die onder andere nu in Mill plaatsvinden, naar Haps past binnen onze filosofie om regionale bedrijven een toekomstperspectief in de regio te bieden. Hierdoor blijft de werkgelegenheid voor het Land van Cuijk behouden en neemt zelfs toe.”


Laarakker groeit


Directeur Olaf de Croon noemt de komst van Verbruggen Food Group een belangrijke stap in de  realisatie van het bedrijvenpark: “Met deze verkoop en de recente opening van het tankstation is een groot gedeelte van de grond op Laarakker-Zuid verkocht.”

Hij vervolgt: “Grootschalige logistiek is naast industrie ook één van de sectoren waar Laarakker voor is bedoeld. Deze al helemaal omdat het foodgerelateerde logistiek is.
Daarnaast past de ontwikkeling perfect bij de kerndoelstelling van Laarakker; het bieden van groeikansen voor regionale ondernemers.”

Van Kessel Olie opent nieuw Greenpoint tankstation in Haps

In Haps nabij de afslag van de A73 kunnen met ingang van 10 februari 2020 duurzame brandstoffen worden getankt bij het nieuwe Greenpoint tankstation. Naast conventionele diesel en benzine biedt Greenpoint ook 2 CO2-neutrale alternatieven aan, zoals TRAXX Zero en de fossielvrije HVO diesel. Greenpoint is een tankconcept van Van Kessel Olie, een Brabants familiebedrijf uit Milheeze dat fors inzet op het beschikbaar maken van duurzame brandstoffen binnen de huidige energietransitie.


Duurzame dieselalternatieven

Het nieuwe Greenpoint tankstation onderscheidt zich door maar liefst 2 CO2-neutrale dieselsoorten aan te bieden. Zo kan er HVO (Hydrotreated Vegetable Oil) worden getankt, dit is een fossielvrije diesel op basis van afgewerkte plantaardige oliën en restafval zoals dierlijke vetten. Het resultaat is een hele zuivere dieselkwaliteit die CO2-neutraal is en ook veel minder fijnstof en stikstof veroorzaakt. HVO diesel is in Haps zowel als HVO100 (=100% HVO) als HVO20 (=20% HVO geblend met diesel) beschikbaar. Daarnaast is er ook TRAXX Zero, deze EN590 dieselbrandstof reduceert door een efficiëntere verbranding de uitstoot van CO2, fijn stof en stikstof. Alle resterende CO2-emissies worden volledig gecompenseerd middels duurzame energieprojecten waardoor het volledig CO2-neutraal is.


Voorsorteren op waterstof en biogas

Op termijn wil Greenpoint het aanbod aan alternatieven graag verder uitbreiden. Het terrein in Haps is zodanig ingericht dat er in de nabije toekomst bij voldoende vraag ook waterstof, elektrisch laden en of bio-LNG (vloeibaar biogas voor trucks) kan worden aangeboden. Initiatiefnemer Van Kessel Olie is hierover met diverse partijen in gesprek. Hiervoor zijn ‘onder de grond’ al technische voorzieningen getroffen en de benodigde vergunningen zijn aangevraagd.


Toegankelijk voor nagenoeg alle tankpassen

Haps is het negende multi-fuel tankstation in de Greenpoint kleuren. Zowel auto’s als (LZV) vrachtwagens kunnen er tanken. Voor deze laatste zijn highspeed pompen en AdBlue aanwezig. Er kan getankt worden met bankpassen (pinnen), creditcards en met de zakelijke tankpassen van BP Routex, Total, Argos, Lukoil, DKV, Multi Tank Card, Travelcard, Tanx, EDC en Van Kessel Olie.


Koploper in de energietransitie

Veel bedrijven willen en moeten de CO2 voetafdruk van hun wagenpark verkleinen. Door het toegankelijk maken van duurzame en schone alternatieven voor diesel wil Van Kessel Olie de stap naar een CO2 neutraal wagenpark verkleinen. Daarnaast weten steeds meer bedrijven de weg naar de brandstofspecialist te vinden voor advies omtrent verduurzaming. Wat zijn de verschillen tussen de schonere alternatieven voor diesel? Welke voordelen bieden ze? En wat moet u als ondernemer doen om over te schakelen op CO2 neutrale brandstoffen? Van Kessel Olie staat klaar als leverancier en kennispartner in uw zoektocht naar de beste keuzes.

 

Greenpoint Haps
Bedrijventerrein Laarakker
Klopsteen 4
5443 PW Haps
(aan de N264, bij afslag 5 van de A73)

Brandstoffenaanbod:
Diesel
TRAXX Zero CO2-neutrale diesel
HVO100 fossielvrije diesel
HVO20 fossielarme diesel
Euro95
AdBlue

Meer info: www.greenpointfuels.nl en www.vankesselolie.nl

30 januari 2020: Innovaties op multimodaal goederenvervoer in Noord-Brabant

Nieuw onderzoek naar blockchain toepassingen

Het traditionele individuele wegtransport wordt door Brabantse verladers en vervoerders steeds vaker ingewisseld voor collectief multimodaal transport op zogeheten Joint Corridors. Hierbij wordt er gecombineerd gebruik gemaakt van het spoor, water en de weg op internationale transportroutes via Brabant tussen de belangrijkste zeehavens en bestemmingen in Europa en zelfs China. Brabantse ondernemers, onderwijs en overheid ontmoetten elkaar op 30 januari jl. in Station 88 in Tilburg. Daar spraken zij over de mogelijkheden om samen met Lean & Green Off-Road, Topsector Logistiek, Connekt, provincie Noord-Brabant, MCA Brabant en Logistics Community Brabant, multimodaal transport op Joint Corridors op te schalen.
 
Meer aandacht voor samenwerking op Joint Corridors
 
Wando Boevé, lid Topsector Logistiek en voorzitter actielijn Synchromodaal Transport, zette duidelijk het economische en maatschappelijke belang van transportsamenwerking uiteen voor de aanwezigen: “Denk hierbij aan de opkomende klimaatdoelstellingen rondom vermindering CO2-uitstoot, de onderhoudsplannen van het overbelaste wegennet in de komende jaren en tegelijkertijd een toenemende groei van het vrachtvolume.”
 
De Off-roadrunners, vijf studenten van Breda University of Applied Sciences, presenteerde de resultaten van hun onderzoek waarin de kracht van de Joint Corridor, tussen de binnenlandterminals in Tilburg, Oosterhout Moerdijk en de diepzeeterminals in Rotterdam, is blootgelegd. Brabantse (MKB-)bedrijven kunnen zo eenvoudig en snel kennismaken met de kracht van Joint Corridors en direct aansluiten en meeprofiteren. Dit is vertaald naar kristalhelder promotiemateriaal voor alle Joint Corridors. Remon Versteijnen van Barge Terminal Tilburg deelde het inzicht dat het opstarten van een nieuwe Joint Corridor, zoals de West Brabant Corridor, tijd, aandacht en expertise vraagt van specialistische transportondernemers en nauw betrokken partijen. Eenmaal opgestart kunnen nieuwe bedrijven eenvoudig en snel aansluiten bij bestaande Joint Corridors. Dit gegeven werd positief bevestigd door Ruben Nolles van Moonen Packaging, al meer dan een jaar tevreden gebruiker van de Joint Corridor tussen Tilburg en Rzepin (Polen): “De perfecte beschikbaarheid van de inkoopmaterialen uit Polen wordt gewaarborgd door de samenwerkingsschaal van de Joint Corridor. Daarnaast dragen wij op deze manier met ons transport bij aan duurzaamheid en mobiliteit.”
 
e-JointCorridor 2020: ongekende transportkansen met digitalisering en blockchaintechnologie
 
De volgende stap in Joint Corridor ontwikkeling is de digitale transformatie van papieren vrachtdocumenten en de toepassing van blockchaintechnologie. Dit biedt ongekende mogelijkheden voor productiviteitsverbetering bij de fysieke en administratieve vrachtverwerking en een verhoging van de toegevoegde waarde voor transportklanten. Ook kunnen verschillende Joint Corridors hiermee met elkaar verbonden gaan worden tot een naadloos netwerk van Joint Corridors. Om alle mogelijkheden te ontdekken starten 5 studenten namens Logistics Community Brabant hun afstudeeronderzoek op een drietal Joint Corridors onder de noemer ‘e-JointCorridor 2020’. Op deze manier brengt LCB unieke innovatiekracht binnen bij de betrokken bedrijven.
 
Appél aan verladers en vervoerders
 
Het slotakkoord was voor Marc Glaudemans, directeur Innovatief, Concurrerend en Bereikbaar Brabant bij de provincie Noord-Brabant. Hij roemde de samenwerking en innovatiekracht tussen ondernemers, onderwijs, onderzoek en regionale en landelijke overheid rondom transport thema’s welke van kritiek belang zijn voor de concurrentiepositie en bereikbaarheid van Noord-Brabant. Er werd afgesloten met een appél aan verladers, vervoerders en andere stakeholders om eenvoudig en snel in te stappen bij de ontwikkeling van Joint Corridors.
 
 
                 
 
 
Meer weten of meedoen?
Neem contact op met Frans van den Boomen – LCB Multimodaal – 06-46976386.
 

29 januari 2020: Nieuwjaarsbijeenkomst Vijfsterren logistiek

Op 29 januari 2020 organiseerde Vijfsterren Logistiek een nieuwjaarsbijeenkomst voor haar achterban, om samen het nieuwe jaar in te luiden. De bijeenkomst vond plaats in het sfeervolle Klooster Bethlehem in Haren. Naast interessante gastsprekers en een presentatie over netwerken, werd de jaaragenda van 2020 toegelicht. En onder het genot van een drankje én een winters buffet was er volop gelegenheid om ontspannen met elkaar te netwerken.


Berend Jan Schuring – voorzitter van Vijfsterren Logistiek:

De opening en presentatie was in handen van Berend Jan, na een hartelijk welkom kon het programma beginnen.


     

Roland Bulder – Transport & Logistiek Nederland;

Roland, verantwoordelijk voor de ledenservice, besprak de trends en ontwikkelingen van TLN voor 2020-2022. TLN vertegenwoordigt de belangen van haar leden, wegtransportbedrijven en logistiek dienstverleners: lokaal, regionaal, nationaal en Europees. Efficiënte goederenstromen en optimale logistieke ketens zijn voorwaarde voor een sterke en goed draaiende Nederlandse economie en hierbij ligt de focus op 3 gebieden; Mens, Markt en Milieu.

De plannen voor 2020 en de toekomst zijn;

 • Cao tot stand brengen, gebruiken en als middel goed beschouwen
 • Imagobuilding en positie claimen; be good and tell it
 • De sector optimaal organiseren; leidt tot uitstoot beperking, marginaal minder congestie en afnemend chauffeurstekort
 • Verdere professionalisering van de sector; op Mens, Markt en Milieu
 • Crises positief en krachtig te lijf gaan

Tom Gisbers – Van Kessel Olie:

Tom, brandstofspecialist en vervanger van Bart De Keuster, sprak over de inzet van duurzame brandstoffen en de ontwikkelingen hiervan. Van Kessel Olie, een toonaangevende Brabantse handelsonderneming in brandstoffen en tankstations, pakt duurzaamheid op 5 fronten aan en kijkt naar alternatieven voor diesel in de transport en logistiek;

1. Premium diesel; gewone diesel met elektronisch toegevoegde verbeterende stoffen
2. Diesel met CO2 compensatie; CO2 uitstoot wordt geneutraliseerd door CO2 besparing elders
3. HVO diesel; Hydrotreated Vegetable Oil, uit plantaardige olïen en restafval
4. (Bio) LNG; Liquified Natural Gas; vloeibaar aardgas
5. Elektriciteit

Deze 5 alternatieven voor de huidige brandstoffen hebben allemaal nog zo hun voor- en nadelen. Er zal niet één oplossing zijn voor iedereen, maar een combinatie van mogelijkheden passend bij het soort bedrijf. Er moeten meer multi-fuel tankstations komen met alternatieve brandstoffen en het kost tijd voor alles over is op duurzamere brandstof. De dieselmotor blijft bestaan, met premium diesel en HVO. Er komt meer LNG en Bio-LNG beschikbaar, er wordt meer gebruik gemaakt van elektrisch vervoer en de doorbraak van waterstof is afhankelijk van voertuigen en tankinfrastructuur. “De energietransitie is, het woord zegt het al, een transitie. Met veel suboptimale tussenoplossingen en vallen en opstaan. Maar als we er niet aan beginnen, dan komen we er nooit”

Vervolgens werd er inzicht gegeven in de successen van 2019 en de thema’s en agenda’s  voor 2020 van Vijfsterren Logistiek en de Logistieke Platforms;


Gustave Pol – gemeente ‘s-Hertogenbosch en Regio Profilerings Team (RPT):

Het Regio Profilerings Team bestaat uit Frank Remmen (Gemeente Oss), Otto Sanders (Gemeente Meierijstad), Gustave Pol (Gemeente ‘s-Hertogenbosch) en Pieter Keeris (Vijfsterren Logistiek). Gustave legde uit wat de taken van het RPT zijn en wat dit de achterban biedt, namelijk;

 • Aanwezigheid/profilering bij congressen, beurzen en eigen bijeenkomsten
 • Eigen events organiseren, ook samen met andere partijen
 • Aantrekken van logistieke activiteiten en de groei/ontwikkeling hiervan
 • In contact komen met andere organisaties, bv. Nederland Distributieland
 • Ontwikkeling van bedrijventerreinen in de regio
 • Verbinding maken en samen gaan voor een toename van de activiteiten

Er was een terugblik op de aanwezigheid bij events en de activiteiten van 2019, en ook voor 2020 is het doel om de naamsbekendheid als logistieke regio verder uit de bouwen.


Berend Jan Schuring – voorzitter van Vijfsterren Logistiek:

Berend Jan begon zijn verhaal met een korte uitleg over wat de rol is van Vijfsterren Logistiek, namelijk; verbinden, coördineren, organiseren, faciliteren en communiceren op regionaal en lokaal niveau. Vijfsterren Logistiek werkt ook samen met partners oa. LCB, REWIN en er is contact met onderwijs instellingen, als bv. BUas, HAN en Fontys. Er werd teruggekeken op de in 2019 door de leden aangebrachte thema’s en de successen die hiermee behaald zijn; meerdere events en kennistafels op het gebied van Robotisering/Material Handling, Duurzaamheid en Arbeidsmarkt/Onderwijs zijn gerealiseerd.

Op de agenda van Vijfsterren Logistiek voor 2020 staan al meerdere events, ook samen met andere partijen zoals Rabobank, LCB, JADS en Ondernemerslift+ georganiseerd, waarbij 2 hoofdthema’s centraal staan;

1. Digitalisering, bestaande uit 4 onderdelen;

 • Digitalisering: de basis
 • Business intelligence
 • Mechaniseren/Robotiseren
 • Connected transport/Digitale ketens

2. Arbeidsmarkt/Onderwijs

Leo Sedee – Logistiek Platform ‘s-Hertogenbosch (LPsH):

De thema’s van LPsH voor 2020 zijn;

 • Werkgroep Arbeidsmarkt/Onderwijs
 • Bouwlogistiek
 • Logistiek marktconcept “groene logistiek Rietvelden”

De 1ste ledenbijeenkomst staat op de agenda, maar deze wordt nog verder aangevuld.


Nicolien Hendrickx – Logistiek Platform Noordoost Brabant (LPNoB):

De thema’s van LPNoB voor 2020 zijn;

 • Arbeidsmarkt – HR café’s
 • Samenwerking/Bundeling
 • Verduurzaming
 • Digitalisering

Er staan 3 ledenbijeenkomst op de agenda.

Eric Oomen – Logistiek Platform Oss (LPO):

De thema’s van LPO voor 2020 zijn;

 • Verbinden
 • Lokale uitdagingen en ontwikkelingen
 • Kansen signaleren en gezamenlijk oppakken
 • Korte lijnen creëren richting overheid en onderwijs
 • Arbeidsmarkt/Personeel/Aantrekken jeugd en nieuw personeel (logistiek/administratief)
 • Samenwerking in delen van kennis en lading

Er staan al diverse ledenbijeenkomsten op de agenda. En ook de Dag van de Logistiek wordt in oktober door LPO georganiseerd.

Rob Tol – Netwerkacademie:

Rob, marketeer, ondernemer en netwerker, sprak enthousiast over het belang en vooral ook het plezier in netwerken. Goede en persoonlijke relaties zijn bepalend voor je succes en netwerken is de eenvoudigste, meest efficiënte, minst kostbare en leukste manier om een doel te bereiken. Netwerken kan zowel offline op (netwerk)bijeenkomsten, als online bv. via LinkedIn, met iedereen die je kent of gekend hebt. Ook je netwerk heeft weer een netwerk, waardoor het steeds verder uitgebreid wordt. Aan de hand van de Formule V: Verleiden, Veroveren, Verrassen, Verbinden, Verdiepen en Verlengen, legde hij uit hoe je stapsgewijs je netwerk voor de korte én langere termijn opbouwt. Zijn boek ‘Wie dit leest is gek-op netwerken’ ging mee naar huis als naslagwerk.


Na de presentatie konden de netwerkadviezen, bij de afsluitende borrel en het smakelijke winterse buffet, meteen in praktijk gebracht worden. Het was een geslaagde, informatieve, inspirerende én gezellige bijeenkomst !

           
   

27 januari 2020: Inspiratiesessie Robotica

Robots bieden steeds meer kansen voor bedrijven. Je vindt ze al lang niet meer alleen in de auto-industrie met een hek eromheen. Cobots, robotarmen, zelfrijdende voertuigen… robots werken steeds meer samen met mensen en vergroten de productiecapaciteit.

MKB Robotiseert organiseerde daarom samen met Vijfsterren Logistiek een Inspiratiesessie Robotica. De sessie was bedoeld voor ondernemers die overwegen hun logistieke processen te robotiseren en vond plaats op 27 januari bij het Logistics House in Oss.

Pieter Keeris – Business Developer van Vijfsterren Logistiek;

De opening en presentatie werd verzorgd door Pieter. Na een hartelijk welkomstwoord vertelde hij over de rol van Vijfsterren Logistiek en de agenda voor 2020, waarin vooral de thema’s Digitalisering en Arbeidsmarkt & Onderwijs centraal staan. Mechaniseren/Robotiseren is een van de vier subthema’s van Digitalisering en is zeer actueel bij veel (logistieke) bedrijven. Dit staat ook op de agenda bij andere platforms in de logistiek, zoals REWIN-West Brabant en Logistics Community Brabant.


Randy Kerstjens – docent/onderzoeker mechatronica van Fontys Eindhoven;

Randy besprak vervolgens de mogelijkheden van Robotica. In interactie met de zaal kwamen de verschillende soorten robots en cobots aan bod. Wat zijn robots, wat kunnen ze, waarom zou je robots inzetten, bij welke logistieke processen zijn ze inzetbaar en hoe maak je, met specialistische hulp, de juiste keuze voor je bedrijf ?

Robotisering is geen doel op zich, maar het doel is om een (logistiek) concept te ontwikkelen dat; de gewenste (logistieke) service en capaciteit geeft, de laagste (logistieke) kosten heeft, flexibel aangepast kan worden aan veranderende omstandigheden en mee kan groeien met de organisatie.

Meer weten ? neem dan contact op via r.kerstjens@fontys.nl.

 

Mike van Lieshout en Jules van Horen – Robohub Eindhoven;

Mike en Jules hadden robot Suii meegenomen, deze hebben zij met het team van Robohub zelf gebouwd. Robohub is een team van gemotiveerde studenten, professionals en bedrijven die samenwerken om nieuwe toepassingen van Robotica te ontdekken. Gestart als project bij Fontys, en ondertussen uitgegroeid tot een team van diverse specialisten, allemaal met een passie voor Industry 4.0. Zij doen mee aan internationale competities, zoals RoboCup en The Delta Advanced Automation Design Contest.

Zij delen hun kennis, en maken proefconcepten voor bedrijven om hen te helpen met automatiseringstoepassingen binnen hun organisatie. Bedrijven die hierin geïnteresseerd zijn kunnen contact opnemen via info@robohub-eindhoven.nl.


Majoor Arno Vogels – Logistiek Centrum Vliegbasis Woensdrecht

Arno, Commandant 983 Squadron Logistiek, sprak over de overlap tussen defensie en logistiek. Het Logistiek Centrum Woensdrecht is een gigantisch warehouse waar (reserve)onderdelen voor al het vliegend materieel van de luchtmacht wordt opgeslagen, sinds dit jaar ook de eerste reserveonderdelen voor de F35 voor Europa. Er is altijd voorraad in onderdelen, en nieuwe of herbruikbare onderdelen worden onafhankelijk van defecte artikelen opgeslagen. In het warehouse wordt gebruik gemaakt van magazijn robots; dit is efficiënter in gebruik van de oppervlakte, beperking in toegang tot dit magazijn, en door gebruik te maken van bepaalde software en barcode scanning kunnen ook de foutkansen verlaagd worden. Ook is het niet altijd eenvoudig voor Defensie om aan het juiste personeel te komen, waardoor inzet van robots een structurelere oplossing kan zijn. Toekomstplannen zijn oa. samenwerking met externe partijen en de ontwikkeling van Main Support Base.

Inigo Beeker – VNO-NCW Brabant Zeeland

Inigo sloot de inspiratiesessie af met een dankwoord en een korte uitleg over het aanbod van VNO-NCW Brabant Zeeland, namelijk; het organiseren van inspiratiesessies zoals deze, de quickscan op de website van MKB-Robotiseert en de mogelijkheden voor workshops en experimenten.


En tenslotte was er ruimte voor nabespreking en netwerken met een lekker hapje en drankje, tijdens de afsluitende borrel.
Twijfel je of robots voor jouw bedrijf van meerwaarde kunnen zijn? Klik hier voor inspiratievideo’s van ondernemers die je voorgingen, of vul hier de digitale quickscan in!

Neem voor meer informatie contact op met; Pieter Keeris van Vijfsterren Logistiek of ga naar de website van MKB Robotiseert3 december 2019: Masterclass/Netwerkbijeenkomst Arbeidsmarkt & Onderwijs

Op 3 december 2019 organiseerde Vijfsterren Logistiek (VSL) als eerste deze Masterclass/Netwerkbijeenkomst i.s.m. Breda University of Applied Sciences (BUas), Logistics Community Brabant (LCB) en Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB). Dit zal zich jaarlijks bij toerbeurt in de 4 regio’s binnen Noord Brabant herhalen, deze eerste keer in het Logistics House in Oss. Hiermee wil VSL een langjarige Learning Community ontwikkelen waarin meerdere thema’s (stages, afstudeerders, onderzoeksopdrachten) gekoppeld kunnen worden aan de bedrijven in de regio’s.

Het thema van deze bijeenkomst was; “ Geld verdienen aan studenten !  Wat is het effect van inzet stagiaires & afstudeerders op uw bedrijfsresultaten ? ”. Waarom zou je als bedrijf stagiaires of afstudeerders inzetten, hoe doe je dat, wat kan je ze laten doen, hoe gaat de begeleiding, wat kost het aan tijd en wat levert het je uiteindelijk op ? En voor de studenten; wat kan jij bijdragen aan een bedrijf, wat leer je zelf, wat verwacht je van een bedrijf en hoe kom je aan een goede stage-/afstudeerplaats of onderzoeksopdracht. Al dit soort vragen kwamen tijdens deze bijeenkomst aan bod.

Maarten van Rijn – project manager en kerndocent logistiek BUas;

Maarten duidt vooral het belang aan van een goed match; het belangrijkste is dat je een student zoekt die bij jouw organisatie past, anders werkt het niet. En wat laat je zo’n student dan doen ? Binnen iedere organisatie zijn er de zogenaamde “jeukprojecten”, grote of kleine problemen, waarvan je niet altijd precies weet waar het fout loopt of dingen die steeds weer terug komen, maar je hebt geen tijd om ze aan te pakken. Juist dat zijn mooie opdrachten voor studenten; zij kunnen hier hun kennis en kunde inzetten, hun onderzoekend- en probleemoplossend vermogen gebruiken én het levert je vaak veel op als deze problemen opgelost worden. Bij een eerste stage kan je denken aan een klein “jeukproject”, bij een afstudeerproject kan het probleem complexer zijn. Hij presenteerde ook de LCB Trends and Thesis Monitor, waarmee inzichtelijk gemaakt wordt welke logistieke vraagstukken er leven in de markt en wat de inzet van een stagiair oplevert. Zorg wel dat er binnen de organisatie tijd en ruimte is voor de ontwikkeling van een student, laat ze vragen stellen en begeleid ze, maar vertel ze niet letterlijk wat ze moeten doen, laat ze zelf denken en coach ze in zelfstandigheid en probleem oplossen. Dit is uiteindelijk een win-win situatie; de student kan zijn talent laten zien én het levert echt iets op voor het bedrijf, dus bedrijf tevreden en student tevreden. Stage levert zo veel meer op dan het kost !

In de folder logistics BUas vindt je meer achtergrond informatie.

Brecht den Otter en Carlijn Kleinpenning – 3de jaars studenten BUas; beide nu bezig met eerste stage;

Brecht en Carlijn hebben allebei een passende stage gevonden, Brecht via actief berichten plaatsen/sturen via internet en Carlijn via persoonlijke connecties met een bedrijf, maar ze geven ook aan dat het soms best lastig kan zijn om een juist stagebedrijf te vinden. Ze vinden het belangrijk dat je als student echt nuttig bezig bent voor een bedrijf, dat je iets bijdraagt, en dat jouw stagerapport uiteindelijk niet onder in een la terecht komt. Ook leer je in een stage meer over jezelf, waar je interesses/talenten liggen, hoe je je profileert en hoe je voor jezelf opkomt. De begeleiding vanuit BUas en het bedrijf vinden ze voldoende, maar daar moet je wel goede afspraken over maken en het is per student verschillend hoeveel begeleiding er nodig is.

Daan Lauwers – alumnus BUas; nu business analyst Den Ouden en Bram Schouten; nu logistiek coördinator AMACOM – beide alumnus BUas;

Daan kon uit meerdere afstudeerbedrijven kiezen, en heeft uiteindelijk gekozen voor de leukste opdracht en een goed gevoel over de begeleiding. Zijn opdracht bij den Ouden was het in kaart brengen wat het bedrijf doet, en kijken hoe het efficiënter kan en er geld bespaard kan worden. Hij is binnen de organisatie met allerlei medewerkers in gesprek gegaan, zodat hij duidelijk inzichtelijk kon maken waar de knelpunten zitten en hoe je samen het proces kan verbeteren, een student kan hier soms ook net een andere blik op hebben. Zijn rapport is ook echt gebruikt, en Daan is nu aan de slag als business analyst bij den Ouden.

Bram is via via bij AMACOM terecht gekomen. Hij heeft juist niet voor een heel groot bedrijf gekozen, hoewel het bedrijf wel zaken doet met hele grote bedrijven, omdat hij het gevoel had hier meer te kunnen betekenen, en meer vrijheid zou hebben om zelf dingen te doen. Zijn onderzoek was gericht op strategische en tactische mogelijkheden in de supply chain, hij heeft het probleem geanalyseerd en gekeken waar de knelpunten zaten, waardoor de omzet nu groeit, doordat er beter kan worden ingespeeld op de wensen van de klant. Bram is nu werkzaam bij AMACOM als logistiek coördinator.

Janarthanan Karunkaran – Master of Science operations management & logistics TU Eindhoven – loopt stage bij van Berkel Logistics;

Janarthanan komt uit India en studeert sinds 2 jaar aan de TU in Eindhoven, sinds januari 2019 loopt hij stage bij van Berkel Logistics. Hij ontwikkelt daar dashboards voor werkzaamheden en analyses, om zo meer inzicht en duidelijkheid te krijgen,  met als doel om tot een optimaal efficiënte vloot planning te komen. In principe is het volgens hem niet moeilijker voor een organisatie om internationale stagiairs te hebben, meer informatie hierover is te vinden op de website van NUFFIC .Karlijn Lips – Fresh Brains coördinator LCB;

Logistics Community Brabant (LCB) brengt, Ondernemers, Onderwijs, Overheid en Onderzoek bij elkaar om samen te komen tot logistieke innovaties in Noord- Brabant voor vandaag en morgen. Karlijn vertelt dat LCB meer dan duizend innovatieve studenten (Fresh Brains) kan bieden, die ingezet kunnen worden om onderzoek en oplossingen te bieden voor een diversiteit aan vraagstukken binnen organisaties: stages-/ afstudeeropdrachten, pressure cooker/ kennisworkshops, project opdrachten (minor), PHD onderzoeken of commerciële opdrachten.

Als lid van LCB kan je; meewerken aan onderzoek, ontwikkeling en kennisdeling in de logistieke sector, kan je gebruikt maken van een online matching tool met Fresh Brains en heb je toegang tot het LCB kennis netwerk (gepland vanaf 2020), zijn faciliteiten partners (BUas, TiU, TU/e, NLDA) tot je beschikking via de Fresh Brains, kom je in contact met toekomstige arbeidskrachten en krijg je creatieve oplossingen, input en inzichten met een frisse blik.

In de bijlage LCB vindt je meer achtergrond informatie.

Michel van Dijk – van Berkel Logistics;

Michel herkent het hebben van kleine en grote “jeukproblemen” én ziet het belang van de inzet van studenten in een organisatie. Bij van Berkel zijn veel mogelijkheden voor studenten, van het enthousiast maken van basisschoolleerlingen voor het logistieke vak met excursies, tot meewerk- en onderzoekstages voor MBO/HBO/WO. De meerwaarde vinden zij dat; elke student een paar medewerkers mee neemt in zijn ontwikkeling, studenten (kritische) vragen stellen, studenten kunnen doen waar zij geen tijd voor hebben en studenten kunnen de organisatie vooruit helpen.

Het programma werd geleid en afgesloten door Berend Jan Schuring van Vijfsterren Logistiek, en na afloop was er mogelijkheid tot ontspannen netwerken bij een walking dinner.
Samengevat blijkt uit deze bijeenkomst dat het belangrijk is dat er goede stage/afstudeerplaatsen zijn voor studenten, en dat zowel de student als de organisatie/(MKB)bedrijf hier veel profijt van heeft. Het is soms nog wel lastig voor studenten en organisaties om elkaar te vinden, enerzijds is er behoefte aan een laagdrempeliger matching systeem, aan de andere kant mogen studenten ook wel uitgedaagd worden actief te zoeken en zich te presenteren. Er zijn al initiatieven voor online vindbaarheid, zoals de online matching tool van LCB en de pagina Vacatures & Stages op de website van Vijfsterren Logistiek. En het is zeker nuttig om deze bijeenkomsten te organiseren waar organisaties en studenten/onderwijsinstellingen uit te regio contact kunnen maken.


Als  aanvulling op het programma was SBB aanwezig met een stand met informatiemateriaal en relatiekennis, met deze boodschap: Studenten krijgen de beste praktijkopleiding met uitzicht op een baan. En bedrijven beschikken nu en in de toekomst over de vakmensen die ze nodig hebben. Dat zijn de doelen van Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB). We erkennen en begeleiden de leerbedrijven waar studenten terechtkunnen voor een stage of leerbaan van goede kwaliteit. En we maken afspraken over wat de student moet weten en kunnen om een diploma te behalen, of bijvoorbeeld een mbo-certificaat voor leven lang ontwikkelen.Verder leveren we feiten en cijfers, zoals de kans op stage, leerbaan en werk of trends en ontwikkelingen in de sector. Tot slot adviseren we de minister van OCW over de aansluiting van het beroepsonderwijs op de arbeidsmarkt.

Ook Holland Expat Center South was aanwezig met een stand. Dit initiatief is een samenwerkingsverband tussen een aantal Brabantse gemeentes, de Immigratie- en Nationalisatie Dienst (IND), Brainport Development en de provincie Noord-Brabant. Het doel van Holland Expat Center South is een naadloze integratie van expats in Brabant, ook op de arbeidsmarkt en in het onderwijs.

 

Mede mogelijk gemaakt door:20 november 2019: Eindejaarsbijeenkomst MCA Brabant

MCA Brabant hield  op woensdag 20 november de eindejaarsbijeenkomst bij Jan de Rijk Logistics in Roosendaal. Speciale gast op die bijeenkomst was minister van Infrastructuur en Waterstaat, mw. Cora van Nieuwenhuizen. Zij hield een toespraak tot de aanwezigen. Tevens bracht ze een werkbezoek aan het bedrijf Jan de Rijk Logistics.


Het programma zag er als volgt uit:

 • 16:00 uur: Ontvangst
 • 16:30 uur: Begin bijeenkomst 
  – Verwelkoming en introductie door Hendrik-Jan van Engelen, directeur MCA Brabant
  – Toespraak minister Cora van Nieuwenhuizen
  – Bedrijfspresentatie Jan de Rijk Logistics door CEO Fred Westdijk
  – Toespraak Christophe van der Maat, gedeputeerde Provincie Noord-Brabant
  – Afsluiting door Jan-Renier Swinkels, bestuursvoorzitter MCA Brabant
 • 17.30 uur:  Netwerkborrel en walking dinner
 • 21:00 uur: Einde programma

DC Den Bosch volledig verhuurd

Logistiek vastgoedonderneming WDP kondigt drie nieuwe voorverhuurde projecten aan, waarvan twee in Nederland en een in België. De investering bedraagt 70 miljoen euro.

Dat meldt het in Brussel en Amsterdam genoteerde logistieke vastgoedbedrijf. Het leeuwendeel van de investeringen komt in Nederland terecht. Daarmee groeit de Nederlandse WDP-portefeuille eind dit jaar naar circa 2 miljard euro. De waarde van de totale portefeuille zal dan volgens CEO Joost Uwents ongeveer 4 miljard bedragen, tegen 3,5 miljard eind 2018.

WDP wil voor 33 miljoen euro een distributiecentrum realiseren van 55.000 m2 op eigen grond in ‘s-Hertogenbosch. Het terrein, waar ooit de depots van Total Fina, metaalhandel Huiskens-van Erp en een warmtekrachtcentrale van Essent gevestigd waren, is volledig gesaneerd en wordt op duurzame wijze herontwikkeld. Het terrein van 9,3 ha werd begin 2018 aangekocht door WDP. Voormalig eigenaren van de grond waren Heineken, Gemeente ‘s-Hertogenbosch,  Brabantse Ontwikkelings Maatschappij en RWE.

Deze locatie zal voor lange termijn worden verhuurd aan drie partijen: Rorix (Sanitairwinkel) – een (online) verdeler van sanitaire producten, Spierings Smart logistics – een lokale logistieke dienstverlener – en ID Logsitics, een internationale logistieke dienstverlener, die de logistiek voor Intratuin in Nederland gaat verzorgen. De directe nabijheid van de containerterminal BCTN biedt de mogelijkheid tot duurzaam transport van weg naar water. De bouw wordt naar verwachting in het derde kwartaal 2020 opgeleverd. De totale investering is voorzien op ca 50 miljoen euro.

Meer informatie…

13 november 2019: Nationale Distributiedag

Onder de titel ‘The world is our playground: Een wereldkans voor logistiek Nederland’ organiseerde NDL/HIDC op woensdag 13 november in Hangar 11 op Vliegveld Twenthe in Enschede de 32e Nationale Distributiedag (NDD).

Tijdens de Nationale Distributiedag (NDD) gaven toonaangevende sprekers, zoals Willem Post, Bas Pulles en Han de Jong hun visie op de ontwikkelingen en kansen in de wereld (o.a de Verenigde Staten en China) en de impact van deze ontwikkelingen op de Nederlandse logistieke sector. Tijdens een van onze workshops kon u uw kennis met betrekking tot internationaal zaken doen verdiepen.

De NDD vond plaats in Twente. Voorafgaand aan het middagcongres bood de regio u een kijkje in de keuken bij interessante bedrijven uit de omgeving.

Vijfsterren Logistiek was hier, als een van de sponsors, natuurlijk ook bij aanwezig.


De NDD 2019 werd mede mogelijk gemaakt door de regio sponsors OostNL, Port of Twente, Provincie Overijssel en Regio Twente.

www.ndd-congres.nl

5, 6 en 7 november 2019: Heesch West sessies op Logistica

Noordoost-Brabant is een sterke economische regio waarbinnen logistiek een belangrijke groeisector vormt. Door de strategische ligging, centraal tussen de havens van Antwerpen en Rotterdam en het Duitse achterland. Maar ook omdat een groot aantal toonaangevende logistieke bedrijven hier is gevestigd. De logistiek in deze regio heeft zich georganiseerd in het samenwerkingsverband Vijfsterren Logistiek. Innovatie en toekomstbestendig ondernemen vormen belangrijke speerpunten.

De ambitie van bedrijventerrein Heesch West sluit hier naadloos op aan: het meest duurzame bedrijventerrein van Brabant worden. Het bedrijventerrein wordt ontwikkeld aan de A59 tussen ’s-Hertogenbosch en Oss met een omvang van 75 hectare. Kavels van maximaal 20 hectare komen beschikbaar.

Heesch West biedt ruimte aan logistieke ondernemingen die de kansen van een meer duurzame en circulaire economie inzien en daar zelf actief onderdeel van willen zijn. Het ontwikkelplan biedt een robuuste basis die samen met ondernemers en investeerders in maatwerkoplossingen wordt uitgewerkt.

Voor de geïnteresseerden waren er op de Logistics Beurs in Utrecht op 5,6 en 7 november informatieve sessies, geleid door projectdirecteur Paul van Dijk. Aan bod kwamen thema’s als energie, klimaatadaptie, landschap,  biodiversiteit, circulair bouwen en mobiliteit en hoe die worden uitgewerkt voor Heesch West.

Heesch West, het meest Duurzame bedrijventerrein van Noord-Brabant !


  Van Kessel Olie wordt kennispartner van Vijfsterren Logistiek

Van Kessel Olie is een partnership aangegaan met Vijfsterren Logistiek, het samenwerkingsverband van de logistieke platforms in de regio Noordoost-Brabant. Dit partnership houdt in dat Van Kessel Olie haar kennis m.b.t. alternatieve brandstoffen zoals duurzame diesel, waterstof, elektra en (bio) CNG/LNG en kostenbeheersing van brandstofkosten zal ter beschikking stellen aan het Vijfsterren Logistiek netwerk. Daarnaast zal Van Kessel Olie gebruik maken van de expertise en tools van Vijfsterren Logistiek om haar eigen brandstoffen- en smeermiddelenlogistiek verder te optimaliseren.


Kennispartner duurzame brandstoffen

Joan van Kessel, Algemeen Directeur van Van Kessel Olie, licht de samenwerking toe: “Logistiek en brandstof zijn natuurlijk onlosmakelijk met elkaar verbonden. Zonder brandstof staat alles stil, maar zonder efficiënte logistiek hebben wij ook geen competitieve klantpropositie. Aansluiten bij Vijfsterren Logistiek is daarom voor ons een logische stap. Enerzijds zijn wij leverancier van diverse brandstofoplossingen aan transportbedrijven en kennispartner voor duurzame brandstoffen. Anderzijds zijn we zelf ook een middelgrootte logistieke organisatie met 27 vrachtwagens, 5.500 m2 warehousing en zo’n 8.000 afleveradressen.“


Energietransitie vormgeven

Pieter Keeris, Logistics Business Developer van Vijfsterren Logistiek, gaat verder: “Met het aansluiten van Van Kessel Olie als Partner van Vijfsterren Logistiek brengen we een koploper op het gebied van duurzame brandstoffen binnen in ons netwerk, waar alle leden van de logistieke platforms behoefte aan hebben en hun voordeel mee kunnen doen. Per slot weten we allemaal de feiten omtrent het tijdige karakter van de puur fossiele brandstoffen. Met Van Kessel Olie hebben we een Partner kunnen vinden welke middels haar Greenpoint tankstations volop bezig is de energietransitie vorm te geven. We zijn er trots op Van Kessel Olie welkom te mogen heten als Partner bij Vijfsterren Logistiek.”


Over Van Kessel Olie

Van Kessel Olie uit Milheeze (Oost-Brabant) is een handelsonderneming in brandstoffen, smeermiddelen en tankpassen voor de zakelijke markt. Met 94 medewerkers, een wagenpark van 27 tankwagens en 31 tankstations in eigen beheer, is dit familiebedrijf uitgegroeid tot een toonaangevende speler in de brandstoffenmarkt in Zuid- en West-Nederland. Daarnaast is Van Kessel Olie initiatiefnemer van Greenpoint multi-fuel tankstations gericht op de verduurzaming van brandstoffen in de transportsector.


Meer informatie: www.vankesselolie.nl, via 0492-34 12 21 of verkoop@vankesselolie.nl

Project de Kracht van Nieuw Leiderschap

De kracht van nieuw leiderschap – oproep voor deelname aan nieuw project!

In opdracht van Topsector Logistiek start TNO met het project De kracht van nieuw leiderschap. De opvatting hierachter is dat succesvol innoveren om ‘sociale innovatie’ vraagt. Sociale innovatie is het zoeken naar nieuwe manieren om het werk te verbeteren, in overleg tussen werknemers en werkgevers, waardoor bedrijven hun prestatie verbeteren, uitdagende banen scheppen, en daardoor het innovatieve vermogen van de organisatie als geheel versterken. Sociale innovatie helpt dus bij innovatie. Recent TNO-onderzoek toonde aan dat weinig bedrijven in de logistiek sociale innovatie toepassen, namelijk zo’n 10%. Maar van die 10% is wel 90% succesvol in het doorvoeren van (technische en andere) innovatie. Dat is veel hoger dan de overige bedrijven: 40% voert succesvol innovatie door. Dus: sociale innovatie helpt bij innovatie in het algemeen! Sociale innovatie vergt vaak een andere stijl van leiding geven (een participatieve stijl) en een andere invulling van samenwerking in het bedrijf:  meer dialoog over processen, werkorganisatie, targets. Het leiderschap moet uiteindelijk meer innovatie tot stand brengen. Door vernieuwend leiderschap wordt innovatie (tot stand gebracht)/gefaciliteerd, zodra medewerkers veel meer onderdeel zijn van het realiseren van verbeteringen in processen etc., en doordat hun ideeën en expertise volledig benut worden. Daarmee worden ook weer nieuwe leiders gecreëerd.


Wat voor leiderschap is daarvoor nodig? Wat doe je dan en hoe doe je dat?

Dit project heeft tot doel een concreet instrument te maken dat leidinggevenden/managers,helpt nieuw leiderschapsgedrag te ontwikkelen. En natuurlijk ook de medewerkers.

Hiervoor zoekt TNO de medewerking van enthousiaste leidinggevenden en managers uit de logistiek voor wie innovatie en vernieuwing in hun organisatie ook een belangrijke taak is. Wij zoeken zowel personen die vinden dat ze daar al redelijk goed in zijn, als personen die er graag meer over willen leren. TNO wil met u enkele ‘lerende netwerkbijeenkomsten’ organiseren en sommigen van u interviewen. Dit zal plaatsvinden tussen nu en eind 2019.

Heeft u interesse om mee te doen? Hieraan zijn geen kosten verbonden anders dan de tijd die uw organisatie daarin investeert. Bovendien kunt u leren van elkaar en van de inzichten van TNO.

Neem dan snel contact op met Peter Oeij van TNO, peter.oeij@tno.nl.

             

27 oktober-3 november 2019: Brabantse ondernemersreis Jiangsu China

BOM International Trade organiseert dit najaar van 27 oktober tot 3 november een ondernemersreis naar China. Bedrijven uit NO-Brabant worden van harte uitgenodigd om deel te nemen.

De provincie Noord-Brabant ziet kansen voor haar bedrijfsleven in Jiangsu. In 1994 is het startsein gegeven voor de zusterband met de provincie Jiangsu. Nu, 25 jaar later, heeft Brabant een sterke naam en een groot regionaal netwerk in deze regio opgebouwd. Om deze mijlpaal te vieren zal de commissaris van de Koning Wim van de Donk met een bestuurlijke delegatie aanwezig zijn in China. Dit betekent dat zowel bij de overheid als het bedrijfsleven op hoog niveau deuren kunnen worden geopend.

Parallel aan deze bestuurlijke reis, organiseert de BOM een ondernemersreis voor bedrijven en onderzoeksinstellingen die kansen zien op de Chinese markt in de sectoren hightech en agrifood.

De gemeente Tilburg organiseert gedurende 1 of 2 dagen een afzonderlijk logistiek programma, waarbij ook aangehaakt kan worden (zusterstad Changzhou).


Waarom deelnemen?
Tijdens deze ondernemersreis bieden we het volgende aan:

 • Matchmaking: op basis van jouw eigen wensenpakket wordt je door een professionele partij gematched aan potentiële zakenpartners in Shanghai en Jiangsu.
 • Een afwisselend programma: deelname aan relevante seminars, bedrijfsbezoeken en netwerkevenementen.
 • Een lokaal netwerk: toegang tot het lokale netwerk dat Brabant afgelopen 25 jaar in de provincie Jiangsu heeft opgebouwd.
 • Kennismaking met de Chinese (zaken)cultuur en de (technologische) ontwikkelingen die het land momenteel doormaakt.

Interesse in deelname? Neem dan contact op met Renée Versteegde-Derks op 06-46996019 of via rversteegde@bom.nl. Via deze website is meer informatie te vinden over deze ondernemersreis.

10 oktober 2019: Masterclass Duurzaamheid in de logistiek op Ecomobiel 2019

Op 10 oktober organiseerde Vijfsterren Logistiek een Masterclass “Duurzaamheid in de logistiek” op Ecomobiel 2019 – Zero Emission in de Brabanthallen in ‘s-Hertogenbosch. De vakbeurs biedt ieder jaar praktische oplossingen om economischer en duurzamer om te gaan met mobiliteitsvraagstukken.

Deze Masterclass is vorm gegeven op basis van de vraag van leden van de diverse logistieke platforms (in ‘s-Hertogenbosch, Oss en overig Noordoost Brabant) en werd mede mogelijk gemaakt door TKI Dinalog.

Na een welkomstwoord namens Vijfsterren Logistiek door Stuurgroeplid Michel van Dijk deden achtereenvolgens Bart de Keuster van Van Kessel Olie, Bert van Mil van Urban Mobility Systems en Herman Wagter van Topsector Logistiek/BigMile hun verhaal.

Het terugdringen van de CO2 uitstoot werd door de sprekers op meerdere fronten benaderd. Alternatieve brandstoffen, CO2 compensatie, elektrisch rijden en optimalisatie van de logistiek zijn mogelijke toepassingen voor een duurzame toekomst in de logistiek.

Michel van Dijk: Vijfsterren Logistiek, van Berkel Logistics

Michel van Dijk is verantwoordelijk voor de activiteiten van van Berkel Logistics, onderdeel van een echt Brabants familiebedrijf, waar duurzaam ondernemen in de genen zit. Met haar intermodale dienstverlening levert het bedrijf een dagelijkse significante bijdrage aan het direct verlagen van de CO2 uitstoot. Vanwege haar knooppuntfunctie in het achterland draagt zij ook nog eens bij aan sterke vermindering van het noodzakelijk aantal vervoersbewegingen. Van Berkel Logistics beschikt over 2 container terminals in Veghel en in Cuijk, een eigen scheepvaarttak en verschillende warehouses. Michel is tevens bestuurslid van Vijfsterren Logistiek, vicevoorzitter van Koninklijke BLN-Schuttevaer afd. ZON en lid van de evofenedex raad van binnenvaartverladers.

Michel opende de Masterclass met een introductie over de structuur en werkzaamheden van Vijfsterren Logistiek; verbinden, coördineren, organiseren, faciliteren en communiceren op regionaal en lokaal niveau. En de doelstelling van Vijfsterren Logistiek, namelijk het versterken van het logistiek vestigingsklimaat in Noordoost Brabant.

” Noordoost Brabant als logistieke hotspot “

Daarnaast gaf hij inzicht in wat van Berkel Logistics doet aan duurzaam ondernemen; het verrichten van duurzame activiteiten zoals; het produceren van bodemverbeteraars uit organische reststoffen, het produceren van kwalitatieve bouwproducten uit steenachtige reststoffen en full-service multimodale logistieke dienstverlening. Ondersteund met een informatie management systeem dat is gecertificeerd voor CO2, prestatieladder niveau 5 en ISO 14001.Dit resulteert in concrete maatregelen zoals; zonnepanelen op diverse locaties, gebruik van groene stroom, gebruik van TRAXX diesel, de monitoring en sturing op brandstofverbruik van eigen en ingehuurd materieel, de aanschaf van nieuw energiezuinig materieel, het elektrificeren van de brekerinstallatie en samenwerking in de verschillende ketens met ketenpartners.

Presentatie van Michel van Dijk…

Bart de Keuster: Van Kessel Olie

Bart De Keuster is werkzaam voor Van Kessel Olie, een toonaangevende Brabantse handelsonderneming in brandstoffen en tankstations. Daar is hij verantwoordelijk voor verschillende projecten die betrekking hebben op de energietransitie in de zware dieselmarkt, zoals het samenstellen van een brandstoffenmix van (her-)nieuw(bar)e dieselkwaliteiten en het Greenpoint tankstation concept dat duurzame brandstoffen ter beschikking stelt op logistieke knooppunten. Als dieselspecialist houdt hij de ontwikkelingen in de dieselmarkt nauwlettend in de gaten, waarbij technische, duurzame en economische argumenten steeds kritisch worden afgewogen. Bart is sinds 2001 actief in de Nederlandse brandstoffensector in verschillende business development, marketing en productmanagement functies.

Van Kessel Olie pakt duurzaamheid volgens Bart op 4 fronten aan en kijkt naar alternatieven voor diesel in de transport en logistiek;

1. Premium diesel; gewone diesel met elektronisch toegevoegde verbeterende stoffen. Dit is zuiniger en zorgt door lager verbruik voor minder CO2 uitstoot, er is minder emissie door efficiëntere verbranding en het is breed inzetbaar en beschikbaar. Nadelen zijn dat het een fossiele brandstof is en een relatief kleine CO2 reductie geeft.

2. CO2 compensatie; CO2 uitstoot wordt geneutraliseerd door CO2 besparing elders. Door op andere gebieden te investeren in duurzame energie als bv. windmolens, vaak in combinatie met gebruik van premium diesel, streven naar CO2 neutraal, het is snel, eenvoudig en goedkoop inzetbaar. Nadeel is dat het er fossiele brandstoffen gebruikt blijven worden.

3. HVO diesel; Hydrotreated Vegetable Oil, uit plantaardige olïen en restafval. Dit geeft een zeer hoge CO2 reductie, minder geur en uitstoot van fijnstof, stikstof en zwavel, het is fossielvrij en ook als blend met diesel verkrijgbaar (bv. HVO 20). Nadelen zijn de kostprijs/rendement en het is praktisch nog niet mogelijk alle diesel door HVO te vervangen.

4. LNG; Liquified Natural Gas; vloeibaar aardgas. Dit geeft een CO2 reductie van 15-20%, minder emissies van fijnstof, NOx en zwavel, het zorgt voor een stillere motor, is geschikt voor zwaar en lange afstand transport en op termijn kan er overgestapt worden op Bio-LNG.Nadelen zijn de investering in LNG trucks en een beperkt tankstation netwerk.

De prognose over 5 jaar ? Er zal niet 1 oplossing zijn voor iedereen, maar een combinatie van mogelijkheden passend bij het soort bedrijf. Er moeten meer multi-fuel tankstations komen met alternatieve brandstoffen en het kost tijd voor alles over is op duurzamere brandstof. De dieselmotor blijft bestaan, met premium diesel en HVO. Er komt meer LNG en Bio-LNG beschikbaar, er wordt meer gebruik gemaakt van elektrisch vervoer en de doorbraak van waterstof is afhankelijk van voertuigen en tankinfrastructuur.

“De energietransitie is, het woord zegt het al, een transitie. Met veel suboptimale tussenoplossingen en vallen en opstaan. Maar als we er niet aan beginnen, dan komen we er nooit”

Presentatie Bart de Keuster…

Bert van Mil: COO, Urban Mobility Systems

Bert van Mil is medeoprichter en COO van Urban Mobility Systems. Hij heeft meer dan 20 jaar ervaring in R & D, product management en General Management met gerenommeerde 1st Tiers in de automobielindustrie zoals Denso (levering aan Toyota) Littelfuse en Actia. Als General Manager bij Actia Benelux Bert was verantwoordelijk voor de verkoop van Li-Ion energieopslagsystemen en batterij managementsystemen aan de toonaangevende industriële voertuig-en busbouwers van Europa. Bert behaalde een masterdiploma in bedrijfskunde en een Bachelor in Werktuigbouwkunde.

Urban Mobility Systems houdt zich bezig met de elektrificatie van allerlei voertuigen, Bert bespreekt de mogelijkheden van dit moment en de toekomst. Elektrisch vervoer, zeker in de binnenstad, wordt steeds interessanter vanwege de verslechtering van de luchtkwaliteit door CO2 en stikstof uitstoot en de verstedelijking, waardoor steeds meer mensen op een klein oppervlak verblijven.

De mogelijkheden van elektromobiliteit hangen af van de energieopslag; het type batterijen, want niet alle Li-Ion batterijen zijn gelijk en de bouwvorm van de batterij, rond, recht of flexibel hebben zo hun voor- en nadelen en toepassingsgebied.

Bij hybride voertuigen is er onderscheid tussen; parallel hybride (combinatie elektrische en brandstof aandrijving), serieel hybride (elektrische aandrijving) en parallel-serieel hybride (kan volledig op elektrisch of brandstof aandrijving). Hybride of volledig elektrische voertuigen zijn nu nog het meest geschikt voor stadsgebruik, de mogelijkheden en range voor streekgebruik worden steeds groter, voor de lange afstand is het vanwege de grootte van de benodigde batterijen nog niet rendabel. Ook auto’s op waterstof zijn volledig elektrische voertuigen, maar op dit moment zijn de prijs, complexiteit, en het beperkte aantal waterstoftankstations nog een probleem.

De verwachting is dat het nog redelijk lang kan duren voordat er 100% zero emission gereden kan worden. Met name vanwege de lange levensduur en gebruik van de huidige vervoermiddelen en de hoge prijs van de nieuwe technologieën. Het wordt interessanter om hierin te investeren bij; subsidies, voordelen bij aanbestedingen, de levensduur van de batterijen, de voortgang van de technologie en de laadmogelijkheden.

“ Kunnen wij vandaag al bijdragen aan de verduurzaming van de logistiek ?  Yes, we can ! “

Presentatie Bert van Mil…


Herman Wagter: Programma Manager Topsector Logistiek

Herman Wagter werkt bij Connekt, een onafhankelijk netwerk van overheid en bedrijfsleven voor een duurzame mobiliteit. Hij voert het programmamanagement over de toepassingsprojecten van de Topsector Logistiek. Herman zet zich in voor duurzame oplossingen ter verbetering van transport en mobiliteit. Zijn programma’s en projecten kenmerken zich door de focus op beter en slimmer gebruik van innovatieve technologie.

Volgens Herman is er veel winst te halen in logistieke optimalisatie, ofwel het boekhouden van de logistiek, voor zowel bezuinigen als minder uitstoot.

Er gaat onnodig veel langs elkaar heen, bv. teveel lege vrachtwagens en containers gaan heen en weer. Er wordt wel geoptimaliseerd door bedrijven op eigen gebied, maar er zijn nog veel verbeteringen mogelijk door samenwerking tussen leverancier en klant.

Er is veel onwetendheid over de eigen processen, geschatte data klopt vaak niet met de werkelijkheid, en het is lastig dit duidelijk te maken, terwijl kleine dingen grote impact kunnen hebben als het inzichtbaar wordt.

Met BigMile kan logistiek data gedeeld worden en door deze data over elkaar heen te leggen wordt verbeter potentie zichtbaar tussen samenwerkende partijen, zodat er meer effectiviteit in het transport komt. Waardoor minder kilometers leegrijden, optimaal gebruik maken van capaciteit, minder brandstof verbruik en dus minder uitstoot van CO2.

“ Minimale footprint, maximale winst, op basis van beschikbare data “

Presentatie Herman Wagter…

 

Mede mogelijk gemaakt door:9 oktober 2019: CEO meets Startup–samenwerking Ondernemerslift+

Als innovatieve start-up maak je alles voor het eerst mee: nieuw in de markt, nieuwe klanten aantrekken, eerste medewerkers aannemen, managen van plotseling snelle groei, de eerste stappen over de grens. CEO’s van grote bedrijven hebben deze processen meermaals doorlopen en hebben daarmee een schat aan kennis en ervaring waarvan start-ups kunnen leren.

Als CEO heb je alles al meegemaakt en heb je behoefte aan innovatie, frisse ideeën en een andere kijk op de business. Start-ups brengen dingen mee waar CEO’s van kunnen leren.

Daarom organiseerde OndernemersLift+ in samenwerking met Vijfsterrenlogistiek op woensdag 9 oktober 2019 al weer de zesde editie van ‘CEO meets Start-up’. Een bijeenkomst om van elkaar te leren, te inspireren, te verbinden of misschien nog wel meer. Terugkoppeling uit eerdere edities leert dat de CEO’s inspiratie opdoen door de pitches en de discussies met de start-ups. De start-ups vertrekken met nieuwe inzichten, nieuwe connecties en soms ook met een nieuwe klant, mentor of investeerder.


Wat een gave presentaties weer van de acht start-ups tijdens CEO meets start-up in
Dome-X in Oss !

In korte pitches van vier minuten wisten Djow Cové (DCMF Kaas), Ruud Derks 戴儒德 (IM Efficiency), Frits van der Geest (Motivate), Giovanni Bubbels (ChainCargo), Wieland Hendriksen (Logistic Workx), Arend Koekkoek (Pixel Farming), Camille Martens (Heat Up) en Sven van Weely (JobMatchFactory) hun bedrijf te presenteren aan zes CEO’s en senior-managers van gerenommeerde bedrijven. Zij gaven vervolgens feedback op deze presentaties. Na afloop was er de gelegenheid om nader kennis te maken met elkaar.

Hartelijk dank aan Frank den Brok, Michel van Dijk, Eveline Hogenkamp-Van Velp, Sjaak van der Linden, Koen Manders, Mark Oostendorp en Willem Venema’s voor hun aanwezigheid en bijdrage aan deze geslaagde middag!

 

Waterstoftankstations in Brabant ?

Op het gebied van waterstof-infrastructuur en techniek zijn wereldwijd veel ontwikkelingen gaande. Rijden op waterstof is hetzelfde als elektrisch rijden, maar dan met het comfort van diesel. Met een brandstofcel als ‘range extender’ , als aanvulling op batterijen, heeft het zwaardere segment van transport ook de mogelijkheid om de emissies sterk terug te dringen. Willen we in Noord-oost Brabant hier aan samenwerken ?

Kijk hier voor het voorbeeld uit Midden Brabant met de infographic.

Vijfsterren Logistiek wil de informatie rondom waterstoftankstations gebruiken om bedrijven en overheden in onze regio te motiveren om op gebied van waterstof in beweging te komen. Daarvoor hoeven we niet alleen naar Midden-Brabant te kijken. Want ook Helmond heeft een waterstof station en Roosendaal waarschijnlijk Q1 2020. BOM werkt aan duurzame productie van waterstof. Gemeente Tilburg financiert een verkenning voor logistiek in Midden-Brabant.

Partijen (bedrijven /overheden) in Noordoost Brabant die hier meer over willen weten, kunnen zich melden bij pieterkeeris@vijfsterrenlogistiek.nl of via 06-15006728.

Leren op de werkvloer bij Sligro en Vos Logistics

Sligro

Je MBO-diploma letterlijk halen op de werkvloer. Negen BBL-leerlingen van ROC De Leijgraaf haalden dit waardevolle papiertje bij Sligro. De Veghelse horecagroothandel zette deze leerweg samen met ROC De Leijgraaf in Veghel op.

Het BBL-traject (Beroeps Begeleidende Leerweg) startte in 2017 in het Centraal Distributiecentrum (CDC) in Veghel. Deelnemers gaan één dag per week naar school; vier dagen per week zijn ze in de praktijk aan het werk. School is in dit geval het speciale klaslokaal bij Sligro aan de Corridor. Deelnemers treden direct bij aanvang van het traject in dienst van Sligro. Zo worden door het bedrijf met het ROC op dit moment de opleidingen MBO-2 (logistiek medewerker), MBO-3 (logistiek medewerker-plus) en MBO-4 (teamleider/supervisor) verzorgd.

Negen van de zeventien BBL-studenten ontvingen hun diploma. Drie leerlingen ontvangen hun MBO- 2 diploma, vijf het MBO-3 diploma en één zijn MBO-4 diploma. Zeven ervan blijven in dienst van Sligro.  Vanaf september start er weer een nieuwe groep van in totaal 13 BBL-ers. 

Sligro hoopt op deze manier meer mensen te enthousiasmeren voor een baan in de logistiek. Dat is van groot belang, omdat de interesse van mensen die in de logistiek willen werken daalt. De BBL-ers werken in het magazijn onder andere als orderverzamelaar, medewerker goederenontvangst en (assistent-)teamleider.


Vos Logistics

Ook logistiek dienstverlener Vos Logistics en ROC de Leijgraaf slaan de handen ineen om leerlingen volledig op de werkvloer op te leiden. Het zogeheten Werkvloer Leren moet leiden tot een nog betere samenwerking tussen opleider, student en werkgever. Acht studenten, waaronder vier statushouders, doen mee aan dit trajecet waarbij ze hun studie Logistiek combineren met de praktijk die ze opdoen bij Vos Logistics.

Binnen dit Werkvloer Leren traject is er een keuze uit drie opleidingen: logistiek medewerker, teamleider of supervisor. Aan het einde van het  traject ontvangen de studenten een volwaardig mbo-diploma, niveau 2, 3 of 4. Het Werkvloer Leren is nieuw binnen ROC de Leijgraaf met vestigingen in Cuijk, Oss en Veghel. Naast de acht nieuwe studenten gaan ook vier huidige medewerkers van Vos Logistics aan dit project deelnemen om op deze manier hun diploma te behalen.

Het Werkvloer Leren traject houdt in dat een ROC-student vier dagen als medewerker aan de slag gaat en een dag les krijgt van een docent van ROC de Leijgraaf, op locatie bij Vos Logistics. Deze aaanpak is vergelijkbaar met de bekende BBL (Beroeps Begeleidende Leerweg) variant van een opleiding, met dit verschil dat de student geen les op school krijgt, maar direct op de werkvloer.

Het voordeel van werken en leren op de werkvloer is volgens de initiatiefnemers het feit dat studenten een betaalde baan hebben en volledig meewerken in de operatie van de logistiek dienstverlener. Wat ze leren tijdens de lesdagen wordt direct in de praktijk toegepast. Na het afronden van hun opleiding Logistiek zijn de studenten ook gediplomeerd medewerkers.

Een ander voordeel is dat de docent nauw betrokken is bij het arbeidsproces van de student. Eens per week is de leerkracht op de werkplek aanwezig. In de ochtenden om klassikale lessen te verzorgen, in de middagen om de studenten op werkplek te begeleiden.

De logistiek dienstverlener biedt volgens eigen zeggen studenten met dit project de kans om in een vroeg stadium van hun loopbaan kennis te maken met de logistieke sector en studenten aan zich te binden als werknemer. Vos Logistics houdt 25 oktober aanstaande voor geïnteresseerden in dit leer-werk traject open huis in zijn warehouse in Oss voor geïnteresseerden in deze nieuwe onderwijsvorm.