29 oktober 2020: Inspiratiesessie: Jouw werkgeversmerk versterken?

Worstel je met hoe je jouw bedrijf op de kaart zet als aantrekkelijke werkgever? Weet je niet waar je moet beginnen? Of wil je jouw ‘Employer Branding’ strategie evalueren samen met organisaties uit andere branches?

Op donderdag 29 oktober van 9.00 uur tot 12.30 uur organiseert Vijfsterren Logistiek, in samenwerking met UWV en Weener XL, een kosteloze inspiratiesessie inzake ‘Employer Branding’. Wij nodigen je van harte uit om hieraan deel te nemen. Nadat een specialist vanuit UWV je meer heeft verteld over het begrip ‘Employer Branding’, gaan we op een praktische manier aan de slag met het verstevigen van jouw werkgeversmerk.

Deze bijeenkomst zal live plaatsvinden in het Logistic House in Oss, geheel volgens de RIVM richtlijnen. Het programma volgt hier onder, en klik op de knop aanmeldformulier om je aan te melden als deelnemer. Voor het begin van de sessie ontvang je een voorbereidende opdracht, zodat jij de opgedane kennis al tijdens de sessie direct kunt toepassen op jouw organisatie.


Programma:

• 8:30 uur: Inloop

• 9:00 uur: Start programma
– Wat is employer Branding
– Diverse opdrachten die je met diverse branches maakt en bespreekt
– Delen van kennis/ opdrachten/ uitkomsten met elkaar
– Reflecteren

• 12:30 uur: Afsluiting

 

Locatie: Logistics House in Dome-X, Kanaalstraat 12b, 5347 KM  Oss

Natuurlijk hebben we in het Logistics House maatregelen genomen volgens de richtlijnen van het RIVM voor een veilige bijeenkomst. Kijk hier hoe Dome-X omgaat met de nieuwe maatregelen.

16 September 2020: CEO meets Start-up

Terugblik:

Innovatieve start-ups maken alles voor het eerst mee: nieuw in de markt, nieuwe klanten aantrekken, eerste medewerkers aannemen, managen van plotseling snelle groei, de eerste stappen over de grens. CEO’s van grote bedrijven hebben deze processen meermaals doorlopen en hebben daarmee een schat aan kennis en ervaring waarvan start-ups kunnen leren. Als CEO heb je alles al meegemaakt en heb je behoefte aan innovatie, frisse ideeën en een andere kijk op de business. Start-ups brengen dingen mee waar CEO’s van kunnen leren.

Daarom organiseerde OndernemersLift+ in samenwerking met Vijfsterren Logistiek op woensdag 16 september 2020 al weer de zevende editie van ‘CEO meets Start-up’. Een mooie manier om van elkaar te leren, te inspireren, te verbinden of misschien nog wel meer. Terugkoppeling uit eerdere edities leert dat de CEO’s inspiratie opdoen door de pitches en de discussies met de start-ups. De start-ups vertrekken met nieuwe inzichten, nieuwe connecties en soms ook met een nieuwe klant, mentor of investeerder.

De start-ups hadden vier minuten de tijd om hun idee/onderneming te pitchen, live aanwezig of online, en gingen daarna in gesprek met de CEO’s. Over welke stappen ze nu kunnen zetten, wat zijn hun sterke punten, met wie moeten ze contact leggen en andere waardevolle tips. Het belangrijkste is steeds dat je als start-up snapt welk probleem je op wilt lossen, niet alleen vanuit jezelf gedacht, maar vooral vanuit de klant gezien.

De volgende start-ups presenteerden hun vernieuwende ideeën; Eline van Muilwijk (Quista), Ezelinde van Dolewaard (Upprinting Food), Marcel Damen (Horizon Internet Technologies), Jeanne van Ittersum (Trash’ure Taarten), Laurie Lancee en Jozien Boersma (Vind Mini), Alex Pap (XYZ Dynamics) en Emy Smolders (Formule Booster/Emproof).

Ook tijdens de pauze en borrel achteraf hadden zij ruim tijd om met de CEO’s én elkaar te sparren.


OndernemersLift+ en Vijfsterren Logistiek willen Huub Fransen (Fransen Gerrits BV), Paul Heerkens (Zoontjes), Rob Jansen (Chain Logistics BV), Jan Klerken (Scelta Mushrooms BV), Koen Manders (Manders BV), Berend Jan Schuring (Raben Group), Willem Venemans (Venemans Advies), Marian Wagemakers (Dalco Food BV) en Wim van Wanrooij (IBN Productie BV) hartelijk danken voor hun deelname aan deze inspirerende bijeenkomst in het Logistics House in Oss.

11 september 2020: Ontbijtsessie van de Kennistafel Arbeidsmarkt/HR

Terugblik:

In gesprek gaan over de duurzame inzetbaarheid van medewerkers, dat was het doel tijdens de ontbijtsessie van de kennistafel Arbeidsmarkt/HR op vrijdagochtend 11 september in het Logistics House in Oss. Verschillende bedrijven waren hierbij aanwezig: BK Sneltransport BV., Peter Appel Transport, Sanders Fritom, Raben Group, Van den Bosch, UWV, WeenerXL, Van den Heuvel Logistiek, Vos Logistics en Vice Versa Logistiek.

Kennissessie duurzame inzetbaarheid

Naast de reguliere meeting werd de ochtend afgerond met een workshop verzorgd door Maarten Schellekens namens Noordoost Brabant Werkt! Tijdens deze kennissessie is door de bedrijven een Duurzame Inzetbaarheid-scan (DI-scan) ingevuld. Deze scan, bestaande uit 21 vragen, inventariseert waar de verschillende bedrijven nu staan ten opzichte van duurzaam inzetbare medewerkers. Door middel van een persoonlijk rapport hebben de bedrijven inzicht verkregen in hun scores op drie niveaus binnen de organisatie: individu, team en organisatie.

Naar aanleiding van de persoonlijke rapporten is ervaring en kennis uitgewisseld tussen de verschillende bedrijven. Hierbij ging het onder andere over de fysieke belasting van medewerkers, generatie-management en het bespreekbaar maken van (gevoelige) onderwerpen rondom duurzame inzetbaarheid (bijvoorbeeld pensioen). Ook is er gesproken over de verschillende middelen en faciliteiten die de bedrijven nu en in de toekomst kunnen aanbieden aan hun medewerkers om de duurzame inzetbaarheid te stimuleren.

Aan het einde van de kennissessie is er een subsidie voucher aangeboden aan de bedrijven, zodat zij (nog meer) kunnen gaan investeren in de duurzame inzetbaarheid van hun medewerkers. Al met al een erg nuttige bijeenkomst waar bedrijven veel van elkaar geleerd hebben rond duurzaam inzetbare medewerkers!

10 september 2020: Inspiratiebijeenkomst Digitaliseren: De elektronische vrachtbrief

Terugblik:

“De elektronische vrachtbrief, wordt het tijd dat we actie nemen?”

Er wordt steeds meer gebruik gemaakt van de elektronische/digitale vrachtbrief als vervanging van de oude papieren versie, en dit gebruik zal in de toekomst alleen maar toenemen. Afzenders, logistieke dienstverleners en geadresseerden kunnen met één interface een vrachtbrief inbrengen, uitwisselen en ondertekenen. De informatie uit het hele ketenproces is voor alle betrokkenen direct inzichtelijk. Dit maakt de administratieve processen goedkoper, efficiënter en duurzamer, en kan dus een behoorlijke kostenbesparing opleveren. De kans op fouten wordt kleiner, de klantenservice verbetert en de hele supply chain zal uiteindelijk soepeler verlopen.

Tijdens deze inspiratiebijeenkomst werden de ontwikkelingen van deze technologieën vanuit verschillende perspectieven, en hoe deze in de praktijk gebruikt worden, besproken. Daarnaast was er interactie met het publiek, om te horen waar men staat en hulp bij nodig heeft. De interessante bijeenkomst werd afgesloten met een smakelijke netwerk-lunch.


Programma:

Pieter Keeris van Vijfsterren Logistiek opende de bijeenkomst met een hartelijk welkomstwoord en een uitleg over de structuur en doelstellingen van Vijfsterren Logistiek.

Henry Steenbergen – Sectormanager Transport & Mobiliteit bij Rabobank was de eerste spreker. Aan de hand van een tijdslijn, lichtte hij de 5 transities die geleid hebben tot de “huidige” economie toe. Het ging redelijk goed met de economie, en toen kwam corona, waardoor alles veranderd is. Hoewel de impact hiervan op de verschillende branches en regio’s anders is, wordt iedereen geraakt door deze crisis. En het is verstandig om nu na te gaan denken over hoe je in de toekomst minder geraakt kan worden door een crisis als dit. Er wordt ook niet meer alleen naar geld gekeken, maar vooral de brede welvaart is belangrijk; hoe ervaren mensen de economie.
Het ondernemersklimaat in de regio Noordoost-Brabant is best goed, door familiebedrijven, samenwerking en de gunstige ligging, maar het kan altijd nog beter.
De voorspelling voor de transportsector is dat het vanaf Q2 2021 kan verbeteren, maar dat verschilt per modaliteit, en is afhankelijk van het verloop van corona. Over het algemeen doet de transportwereld het wel goed, al wordt er minder geïnvesteerd op het moment. We mogen trots zijn op de Nederlandse logistieke sector.

Vervolgens schetste Robert Timmermans – Inside Sales Digitale Vrachtbrief bij Beurtvaartadres, de geschiedenis / achtergrond ontwikkelingen van de elektronische vrachtbrief en partijen die inmiddels aangesloten zijn bij oplossingen van TransFollow. Met TransFollow werken verladers, vervoerders, expediteurs en ontvangers samen in één uniforme en veilige interface. Via het platform TransFollow kunnen alle partijen de zending real time volgen en daarom vlot met elkaar communiceren. Zo worden tijd en kosten bespaard en werkt de hele keten efficiënter.
De eCMR is volop in ontwikkeling, de elektronische vrachtbrief wordt in steeds meer EU landen toegestaan, al is het nog zoeken naar een oplossing om alle systemen goed samen te laten werken.

Menno Lambooij – Specialist in Transport en ICT bij Lambooij Logistiek, sprak over de elektronische vrachtbrief in een breder perspectief. Het begin, vanaf de eerste CMR in 1958 tot de eCMR anno 2020. Voor welke modaliteiten deze nu beschikbaar zijn, wat hun uitdagingen zijn en door wie ze worden aangeboden, hoeveel aanbieders er zijn en hoe groot hun aandeel in de markt is, problemen met standaardisaties, het laatste nieuws uit de EU, en de rol van digitaliseringsplatforms. Hoewel de uitrol van de eCMR langzaam verloopt, en dé oplossing er nog niet is, is de ambitie om tot een papierloos transport te komen er zeker.

Na een korte pauze was het woord aan Lorenzo Bas – CEO Bas Group BVLorenzo vertelde over de voor- en nadelen van eCMR- implementatie vanuit ondernemersperspectief. In een traject van ± 5 jaar, is zijn bedrijf steeds meer digitaal gaan werken. Belangrijk daarbij was het ontzorgen van de klant, efficiëntie, realtime en transparante informatie in de keten en internationale rechtsgeldigheid. Hoewel starten met eCMR het best een behoorlijke investering is, levert het uiteindelijk een flinke besparing op werkuren, en dus kosten op.

Als laatste sprak Aron Vermeulen – Logistics Engineer Bas Group BVAron leidde het implementatietraject en ging dus in op praktische zaken: zoals impact/belasting organisatie in brede zin, impact/belasting voor de planners, en voor- en nadelen in de praktijk.
De hoofdonderzoeksvraag was daarbij; Hoe kunnen we ondanks de beperkingen van onze logistieke infrastructuur onze transportorders rechtsgeldig digitaal ondertekenen zonder daarbij risico op meer claims? Uiteindelijk is de winst die behaald wordt met eCMR veel groter dan de eventuele enkele claim per jaar als er iets fout gaat.

Pieter Keeris had het slotwoord en nodigde belangstellenden uit tot opstart van een Kennistafel Digitalisering; de elektronische vrachtbrief. Bedoeld voor bedrijven om samen te oriënteren en eerste of vervolg stappen te zetten op het gebied van eCMR.

Heb je interesse om deel te nemen aan een Kennistafel Digitalisering; de elektronische vrachtbrief of heb je vragen over het nemen van stappen in dit thema? Neem dan contact met ons op via pieterkeeris@vijfsterrenlogistiek.nl of 06-15006728

              

Locatie: Logistics House in Dome-X, Kanaalstraat 12b, 5347 KM  Oss

Natuurlijk hebben we in het Logistics House maatregelen genomen volgens de richtlijnen van het RIVM voor een veilige bijeenkomst. Naast looproutes en registraties, werd er ook gebruik gemaakt van de grote zaal. Normaal passen daar 120 personen in, nu werden de stoelen op 1,5 meter afstand van elkaar opgesteld en was er plaats voor maximaal 35 deelnemers. Kijk hier hoe Dome-X omgaat met de nieuwe maatregelen.

 

Mede mogelijk gemaakt door:

Empowered by:

September 2020: Agenda LCB

LCB organiseert regelmatig interessante workshops, cursussen en trainingen. Zie hier de agenda voor september en kijk voor meer informatie op de website van LCB.


2 september 2020: Ben jij als data-goeroe toe aan verdieping?
Training: Business Intelligence voor logistiek en supply chain

Data-analyse is cruciaal voor het nemen van goede beslissingen en het verbeteren van processen binnen jouw organisatie. Dit vraagt om het begrijpen van de beschikbare data. Door deze data te verrijken met data uit externe bronnen, ontstaan nieuwe, waardevolle inzichten. Business intelligence software ondersteunt bij het begrijpen en analyseren van data en het verkrijgen van inzicht met krachtige en heldere visualisaties.

Logistics Community Brabant (LCB) biedt samen met business intelligence professionals en Breda University of Applied Sciences (BUas) een unieke business intelligence training aan voor professionals en studenten in de logistiek en supply chain. 

 


15 september: Wij halen jouw vracht van de weg
Workshop: Ontdek je kansen met vernieuwend wegtransport

Door het combineren van transport via water, weg en spoor ben je sneller op je eindbestemming.
Traditioneel wegtransport is jarenlang een voor de hand liggende keuze geweest. Flexibiliteit en concurrerende tarieven waren hierin vaak doorslaggevend. Maar door toenemende drukte op de wegen, vervanging en renovatiewerkzaamheden van het wegennet, chauffeurstekorten en naderende klimaatdoelstellingen, komt traditioneel wegtransport steeds meer onder druk te staan. Verladers en vervoerders zoeken daarom naar nieuwe vervoersmethoden en halen daarbij hun vracht zoveel mogelijk van de weg. Door de gezamenlijke inzet van weg, water en spoor ontstaat daarmee een nieuwe vorm van duurzaam multimodaal transport: Joint Corridors! 

 

24 september 2020: Wij weten meer van jouw stad dan jij denkt
Workshop: Haal alles uit de 3D Atlas van jouw leefbare stad!

Wij vinden dat de moderne stad mooi, schoon én slim moet zijn. Inzicht in functies, gebruik, verkeerstromen en goederenvervoer zijn de basis voor een gesprek over de stad van morgen. LCB heeft samen met Argaleo de ‘Atlas Leefbare Stad’ gemaakt. Een digitale atlas met inzicht en informatie over jouw stad.
Alle beschikbare data kun je direct zien op een 3D digitale kaart. 

De Atlas is hét communicatiemiddel voor de leefbare stad in Brabant. Wij hebben alvast alle bestaande, openbare data gebundeld en daar logistieke informatie aan toegevoegd. Door deze combinatie kan jij complexe en waardevolle inzichten visualiseren, delen, begrijpen en voorspellen. 

 

25 september 2020: Als tijd het kostbaarste bezit is
Cursus: Digitale Transformatie en Data Gedreven Logistiek                                                                                                                                                  
Het organiseren van data kan veel efficiënter met een digitale lopende band. Wat de fysieke lopende band heeft gedaan in fabrieken, neemt de digitale lopende band over in kantoren. Jaarlijks zitten we meer dan 2,3 miljard uur onnodig in kantoren. Met deze cursus wordt digitale – en daarmee menselijke – verspilling in kantoren tegengegaan. 

In samenwerking met Weconomics Foundation biedt LCB de cursus Digitale Transformatie en Data Gedreven Logistiek aan. De cursus is een (niet technisch) leerwerk programma, met een focus op ontwerp en organisatieontwikkeling binnen de context van echte digitale transformatie. Het richt zich op het tegengaan van digitale verspilling door middel van blockchain, datalogistiek en de digitale lopende band. 

 

26 juni 2020: Webinar Connected Transports

Terugblik:

De interesse voor Connected Transports technologieën in de logistieke sector groeit. Op weg naar veiligheid, doorstroming en logistieke efficiëntie worden er steeds meer proeven gedaan met automatisering van het (zware) wegtransport. Denk hierbij aan bijvoorbeeld Smart Logistics, verkeersmanagement, coöperatief rijden en het verbinden van je wagenpark aan “Intelligente Verkeers Regel Installaties” (IVRI’s) waarbij de chauffeurs voorrang krijgen. Allemaal technologieën die bijdragen aan lagere kosten, relevante data, meer veiligheid en een beter milieu.

Vijfsterren Logistiek organiseerde samen met SmartwayZ.NL en TNO een webinar op vrijdag 26 juni 2020, waarin diverse gastsprekers informeerden over de huidige stand van deze technologieën en het gebruik hiervan in de praktijk. Het webinar is goed bezocht, veel aandachtige deelnemers en enthousiaste reacties. Daarnaast werden er interessante vragen gesteld over bv. de benodigde devices en apps, welke data er gedeeld wordt, wat Connected Transports betekent voor de infrastructurele inrichting van bedrijventerreinen en hoeveel kostenbesparing deze technologieën op zullen leveren.


Pieter Keeris 
opende het webinar met een korte inleiding over de doelstellingen van Vijfsterren Logistiek, en gaf vervolgens het woord aan de gastsprekers. Na iedere spreker was er tijd voor het stellen van vragen.


De eerste gastspreker was Robbert Janssen van TNO. Zijn presentatie ging over de ontwikkelingen in Connected en Automated Transport. Denk hierbij aan truck platooning, zelfrijdende voertuigen op afgesloten terreinen, maar ook connectiviteitsdiensten waarbij beschikbare data ingezet wordt voor veiliger en duurzamer transport. Robbert ging in op de technische stand van zaken en hoe deze innovaties een rol kunnen gaan spelen in het wegvervoer. Ook onderwerpen als business models en samenwerkingsprogramma’s kwamen aan bod, zodat duidelijk wordt waar je zelf in kunt haken en mee kunt gaan doen met deze ontwikkelingen.


Janneke Nijsing 
van SmartwayZ.NL was de tweede gastspreker. Logistiek duurzamer, veiliger en efficiënter laten verlopen en de kansen van digitalisering benutten, dat is waar het om draait in de programma’s Connected Transport Corridors (CTC) en SmartwayZ.NL. De eerste resultaten zijn veelbelovend. Zo verbruiken trucks verbonden met ‘slimme verkeerslichten’ al aanzienlijk minder brandstof. Janneke, verbonden aan beide programma’s, ging na een inleiding over welke toepassingen er allemaal beschikbaar zijn in Zuid-Nederland en hoe je hier gebruik van kan maken, in gesprek over wat deze toepassingen voor jou kunnen betekenen.


De derde gastspreker, Karel van Rooij is met Van den Broek Logistics vanaf het eerste uur pilotpartner voor smart mobility oplossingen. Alles is gestart in 2010 met het project Freilot, waarvoor zij destijds gevraagd zijn door Gemeente Helmond en Automotive Campus, en waardoor zij nu ook betrokken zijn bij diverse initiatieven rondom Connected Transports. Zij hebben inmiddels ruim 10 jaar gebruikerservaring met items als IVRI’s, platooning en bandenspanningslussen en ze hebben gewerkt met zowel OBU’s als met smartphones en combinaties hiervan. Karel vertelde hier als ervaringsdeskundige over.


Pieter sloot het webinar af met een oproep aan geïnteresseerden om deel te gaan nemen aan een Kennistafel Connected Transports o.l.v. Vijfsterren Logistiek, waarin 8-12 logistieke ondernemers, 3-4 bijeenkomsten hebben per jaar, om zo gezamenlijk verdieping aan te brengen en acties uit te zetten.

Ben jij ook benieuwd naar deze slimme toepassingen in de logistiek en wat deze kunnen betekenen voor jouw organisatie? Kijk dan de presentatie en opname van het webinar (nog eens) terug.

En bekijk ook de video ‘Slimme logistieke toepassingen’ van SmartwayZ.NL.


Heb je nog vragen of heb je interesse om deel te nemen aan een Kennistafel Connected Transports neem dan contact op met Pieter Keeris via pieterkeeris@vijfsterrenlogistiek.nl of 06-15006728.


In samenwerking met:6 maart 2020: Workshop Datagedreven Logistiek voor het MKB

Logistiek staat of valt met inzicht, transparantie en juistheid van informatie. Met de hoeveelheid data van vandaag, is het mogelijk om betere beslissingen te nemen. Niet alleen met Big Data, ook met Small Data valt voor bedrijven winst te behalen. Data is van groot belang: data verzamelen, analyseren en delen. Hoe kun je als ondernemer hier meer uithalen? Met bestaande of nieuwe ICT-tools? Hoe ga je om met data binnen de organisatie en hoe gebruik je data van buiten de eigen organisatie?

Op 6 maart werd de Workshop Datagedreven Logistiek voor het MKB gegeven om bedrijven meer inzicht in de mogelijkheden voor hun onderneming te geven. We onderzochten welke efficiency je kunt behalen door het koppelen van data aan de bedrijfsprocessen. Daarnaast hielpen we om de ideeën om te zetten in actie en hoe dit idee geïmplementeerd kan worden in de eigen onderneming, om zo over handvaten te beschikken om een data vraagstuk binnen het bedrijf te beoordelen.

De workshop werd goed bezocht en als erg positief ervaren. Er waren 3 inleiders vanuit JADS, 9 studenten en 4 medewerkers per deelnemend bedrijf; Raben Nederland, Van den Heuvel Logistics, Boekestijn Transport, Spierings Smart Logistics en Hartog & Bikker Logistics.
Zij hebben allen inmiddels een voorstel in de bus gekregen van JADS voor een vervolgtraject, wat opnieuw voor 50% financieel wordt ondersteund door TKI Dinalog.

Neem voor meer informatie contact op met Pieter Keeris van Vijfsterren Logistiek.
pieterkeeris@vijfsterrenlogistiek.nl  of  06-15 00 67 28


30 januari 2020: Innovaties op multimodaal goederenvervoer in Noord-Brabant

Nieuw onderzoek naar blockchain toepassingen

Het traditionele individuele wegtransport wordt door Brabantse verladers en vervoerders steeds vaker ingewisseld voor collectief multimodaal transport op zogeheten Joint Corridors. Hierbij wordt er gecombineerd gebruik gemaakt van het spoor, water en de weg op internationale transportroutes via Brabant tussen de belangrijkste zeehavens en bestemmingen in Europa en zelfs China. Brabantse ondernemers, onderwijs en overheid ontmoetten elkaar op 30 januari jl. in Station 88 in Tilburg. Daar spraken zij over de mogelijkheden om samen met Lean & Green Off-Road, Topsector Logistiek, Connekt, provincie Noord-Brabant, MCA Brabant en Logistics Community Brabant, multimodaal transport op Joint Corridors op te schalen.
 
 
Meer aandacht voor samenwerking op Joint Corridors
 
Wando Boevé, lid Topsector Logistiek en voorzitter actielijn Synchromodaal Transport, zette duidelijk het economische en maatschappelijke belang van transportsamenwerking uiteen voor de aanwezigen: “Denk hierbij aan de opkomende klimaatdoelstellingen rondom vermindering CO2-uitstoot, de onderhoudsplannen van het overbelaste wegennet in de komende jaren en tegelijkertijd een toenemende groei van het vrachtvolume.”
 
De Off-roadrunners, vijf studenten van Breda University of Applied Sciences, presenteerde de resultaten van hun onderzoek waarin de kracht van de Joint Corridor, tussen de binnenlandterminals in Tilburg, Oosterhout Moerdijk en de diepzeeterminals in Rotterdam, is blootgelegd. Brabantse (MKB-)bedrijven kunnen zo eenvoudig en snel kennismaken met de kracht van Joint Corridors en direct aansluiten en meeprofiteren. Dit is vertaald naar kristalhelder promotiemateriaal voor alle Joint Corridors. Remon Versteijnen van Barge Terminal Tilburg deelde het inzicht dat het opstarten van een nieuwe Joint Corridor, zoals de West Brabant Corridor, tijd, aandacht en expertise vraagt van specialistische transportondernemers en nauw betrokken partijen. Eenmaal opgestart kunnen nieuwe bedrijven eenvoudig en snel aansluiten bij bestaande Joint Corridors. Dit gegeven werd positief bevestigd door Ruben Nolles van Moonen Packaging, al meer dan een jaar tevreden gebruiker van de Joint Corridor tussen Tilburg en Rzepin (Polen): “De perfecte beschikbaarheid van de inkoopmaterialen uit Polen wordt gewaarborgd door de samenwerkingsschaal van de Joint Corridor. Daarnaast dragen wij op deze manier met ons transport bij aan duurzaamheid en mobiliteit.”
 
 
e-JointCorridor 2020: ongekende transportkansen met digitalisering en blockchaintechnologie
 
De volgende stap in Joint Corridor ontwikkeling is de digitale transformatie van papieren vrachtdocumenten en de toepassing van blockchaintechnologie. Dit biedt ongekende mogelijkheden voor productiviteitsverbetering bij de fysieke en administratieve vrachtverwerking en een verhoging van de toegevoegde waarde voor transportklanten. Ook kunnen verschillende Joint Corridors hiermee met elkaar verbonden gaan worden tot een naadloos netwerk van Joint Corridors. Om alle mogelijkheden te ontdekken starten 5 studenten namens Logistics Community Brabant hun afstudeeronderzoek op een drietal Joint Corridors onder de noemer ‘e-JointCorridor 2020’. Op deze manier brengt LCB unieke innovatiekracht binnen bij de betrokken bedrijven.
 
 
Appél aan verladers en vervoerders
 
Het slotakkoord was voor Marc Glaudemans, directeur Innovatief, Concurrerend en Bereikbaar Brabant bij de provincie Noord-Brabant. Hij roemde de samenwerking en innovatiekracht tussen ondernemers, onderwijs, onderzoek en regionale en landelijke overheid rondom transport thema’s welke van kritiek belang zijn voor de concurrentiepositie en bereikbaarheid van Noord-Brabant. Er werd afgesloten met een appél aan verladers, vervoerders en andere stakeholders om eenvoudig en snel in te stappen bij de ontwikkeling van Joint Corridors.
 
 
 
                 
 
 
Meer weten of meedoen?
Neem contact op met Frans van den Boomen – LCB Multimodaal – 06-46976386.
 

29 januari 2020: Nieuwjaarsbijeenkomst Vijfsterren logistiek

Op 29 januari 2020 organiseerde Vijfsterren Logistiek een nieuwjaarsbijeenkomst voor haar achterban, om samen het nieuwe jaar in te luiden. De bijeenkomst vond plaats in het sfeervolle Klooster Bethlehem in Haren. Naast interessante gastsprekers en een presentatie over netwerken, werd de jaaragenda van 2020 toegelicht. En onder het genot van een drankje én een winters buffet was er volop gelegenheid om ontspannen met elkaar te netwerken.


Berend Jan Schuring – voorzitter van Vijfsterren Logistiek:

De opening en presentatie was in handen van Berend Jan, na een hartelijk welkom kon het programma beginnen.


     

Roland Bulder – Transport & Logistiek Nederland;

Roland, verantwoordelijk voor de ledenservice, besprak de trends en ontwikkelingen van TLN voor 2020-2022. TLN vertegenwoordigt de belangen van haar leden, wegtransportbedrijven en logistiek dienstverleners: lokaal, regionaal, nationaal en Europees. Efficiënte goederenstromen en optimale logistieke ketens zijn voorwaarde voor een sterke en goed draaiende Nederlandse economie en hierbij ligt de focus op 3 gebieden; Mens, Markt en Milieu.

De plannen voor 2020 en de toekomst zijn;

 • Cao tot stand brengen, gebruiken en als middel goed beschouwen
 • Imagobuilding en positie claimen; be good and tell it
 • De sector optimaal organiseren; leidt tot uitstoot beperking, marginaal minder congestie en afnemend chauffeurstekort
 • Verdere professionalisering van de sector; op Mens, Markt en Milieu
 • Crises positief en krachtig te lijf gaan

Tom Gisbers – Van Kessel Olie:

Tom, brandstofspecialist en vervanger van Bart De Keuster, sprak over de inzet van duurzame brandstoffen en de ontwikkelingen hiervan. Van Kessel Olie, een toonaangevende Brabantse handelsonderneming in brandstoffen en tankstations, pakt duurzaamheid op 5 fronten aan en kijkt naar alternatieven voor diesel in de transport en logistiek;

1. Premium diesel; gewone diesel met elektronisch toegevoegde verbeterende stoffen
2. Diesel met CO2 compensatie; CO2 uitstoot wordt geneutraliseerd door CO2 besparing elders
3. HVO diesel; Hydrotreated Vegetable Oil, uit plantaardige olïen en restafval
4. (Bio) LNG; Liquified Natural Gas; vloeibaar aardgas
5. Elektriciteit

Deze 5 alternatieven voor de huidige brandstoffen hebben allemaal nog zo hun voor- en nadelen. Er zal niet één oplossing zijn voor iedereen, maar een combinatie van mogelijkheden passend bij het soort bedrijf. Er moeten meer multi-fuel tankstations komen met alternatieve brandstoffen en het kost tijd voor alles over is op duurzamere brandstof. De dieselmotor blijft bestaan, met premium diesel en HVO. Er komt meer LNG en Bio-LNG beschikbaar, er wordt meer gebruik gemaakt van elektrisch vervoer en de doorbraak van waterstof is afhankelijk van voertuigen en tankinfrastructuur. “De energietransitie is, het woord zegt het al, een transitie. Met veel suboptimale tussenoplossingen en vallen en opstaan. Maar als we er niet aan beginnen, dan komen we er nooit”

Vervolgens werd er inzicht gegeven in de successen van 2019 en de thema’s en agenda’s  voor 2020 van Vijfsterren Logistiek en de Logistieke Platforms;


Gustave Pol – gemeente ‘s-Hertogenbosch en Regio Profilerings Team (RPT):

Het Regio Profilerings Team bestaat uit Frank Remmen (Gemeente Oss), Otto Sanders (Gemeente Meierijstad), Gustave Pol (Gemeente ‘s-Hertogenbosch) en Pieter Keeris (Vijfsterren Logistiek). Gustave legde uit wat de taken van het RPT zijn en wat dit de achterban biedt, namelijk;

 • Aanwezigheid/profilering bij congressen, beurzen en eigen bijeenkomsten
 • Eigen events organiseren, ook samen met andere partijen
 • Aantrekken van logistieke activiteiten en de groei/ontwikkeling hiervan
 • In contact komen met andere organisaties, bv. Nederland Distributieland
 • Ontwikkeling van bedrijventerreinen in de regio
 • Verbinding maken en samen gaan voor een toename van de activiteiten

Er was een terugblik op de aanwezigheid bij events en de activiteiten van 2019, en ook voor 2020 is het doel om de naamsbekendheid als logistieke regio verder uit de bouwen.


Berend Jan Schuring – voorzitter van Vijfsterren Logistiek:

Berend Jan begon zijn verhaal met een korte uitleg over wat de rol is van Vijfsterren Logistiek, namelijk; verbinden, coördineren, organiseren, faciliteren en communiceren op regionaal en lokaal niveau. Vijfsterren Logistiek werkt ook samen met partners oa. LCB, REWIN en er is contact met onderwijs instellingen, als bv. BUas, HAN en Fontys. Er werd teruggekeken op de in 2019 door de leden aangebrachte thema’s en de successen die hiermee behaald zijn; meerdere events en kennistafels op het gebied van Robotisering/Material Handling, Duurzaamheid en Arbeidsmarkt/Onderwijs zijn gerealiseerd.

Op de agenda van Vijfsterren Logistiek voor 2020 staan al meerdere events, ook samen met andere partijen zoals Rabobank, LCB, JADS en Ondernemerslift+ georganiseerd, waarbij 2 hoofdthema’s centraal staan;

1. Digitalisering, bestaande uit 4 onderdelen;

 • Digitalisering: de basis
 • Business intelligence
 • Mechaniseren/Robotiseren
 • Connected transport/Digitale ketens

2. Arbeidsmarkt/Onderwijs

Leo Sedee – Logistiek Platform ‘s-Hertogenbosch (LPsH):

De thema’s van LPsH voor 2020 zijn;

 • Werkgroep Arbeidsmarkt/Onderwijs
 • Bouwlogistiek
 • Logistiek marktconcept “groene logistiek Rietvelden”

De 1ste ledenbijeenkomst staat op de agenda, maar deze wordt nog verder aangevuld.


Nicolien Hendrickx – Logistiek Platform Noordoost Brabant (LPNoB):

De thema’s van LPNoB voor 2020 zijn;

 • Arbeidsmarkt – HR café’s
 • Samenwerking/Bundeling
 • Verduurzaming
 • Digitalisering

Er staan 3 ledenbijeenkomst op de agenda.

Eric Oomen – Logistiek Platform Oss (LPO):

De thema’s van LPO voor 2020 zijn;

 • Verbinden
 • Lokale uitdagingen en ontwikkelingen
 • Kansen signaleren en gezamenlijk oppakken
 • Korte lijnen creëren richting overheid en onderwijs
 • Arbeidsmarkt/Personeel/Aantrekken jeugd en nieuw personeel (logistiek/administratief)
 • Samenwerking in delen van kennis en lading

Er staan al diverse ledenbijeenkomsten op de agenda. En ook de Dag van de Logistiek wordt in oktober door LPO georganiseerd.

Rob Tol – Netwerkacademie:

Rob, marketeer, ondernemer en netwerker, sprak enthousiast over het belang en vooral ook het plezier in netwerken. Goede en persoonlijke relaties zijn bepalend voor je succes en netwerken is de eenvoudigste, meest efficiënte, minst kostbare en leukste manier om een doel te bereiken. Netwerken kan zowel offline op (netwerk)bijeenkomsten, als online bv. via LinkedIn, met iedereen die je kent of gekend hebt. Ook je netwerk heeft weer een netwerk, waardoor het steeds verder uitgebreid wordt. Aan de hand van de Formule V: Verleiden, Veroveren, Verrassen, Verbinden, Verdiepen en Verlengen, legde hij uit hoe je stapsgewijs je netwerk voor de korte én langere termijn opbouwt. Zijn boek ‘Wie dit leest is gek-op netwerken’ ging mee naar huis als naslagwerk.


Na de presentatie konden de netwerkadviezen, bij de afsluitende borrel en het smakelijke winterse buffet, meteen in praktijk gebracht worden. Het was een geslaagde, informatieve, inspirerende én gezellige bijeenkomst !

               

27 januari 2020: Inspiratiesessie Robotica

Robots bieden steeds meer kansen voor bedrijven. Je vindt ze al lang niet meer alleen in de auto-industrie met een hek eromheen. Cobots, robotarmen, zelfrijdende voertuigen… robots werken steeds meer samen met mensen en vergroten de productiecapaciteit.

MKB Robotiseert organiseerde daarom samen met Vijfsterren Logistiek een Inspiratiesessie Robotica. De sessie was bedoeld voor ondernemers die overwegen hun logistieke processen te robotiseren en vond plaats op 27 januari bij het Logistics House in Oss.

Pieter Keeris – Business Developer van Vijfsterren Logistiek;

De opening en presentatie werd verzorgd door Pieter. Na een hartelijk welkomstwoord vertelde hij over de rol van Vijfsterren Logistiek en de agenda voor 2020, waarin vooral de thema’s Digitalisering en Arbeidsmarkt & Onderwijs centraal staan. Mechaniseren/Robotiseren is een van de vier subthema’s van Digitalisering en is zeer actueel bij veel (logistieke) bedrijven. Dit staat ook op de agenda bij andere platforms in de logistiek, zoals REWIN-West Brabant en Logistics Community Brabant.


Randy Kerstjens – docent/onderzoeker mechatronica van Fontys Eindhoven;

Randy besprak vervolgens de mogelijkheden van Robotica. In interactie met de zaal kwamen de verschillende soorten robots en cobots aan bod. Wat zijn robots, wat kunnen ze, waarom zou je robots inzetten, bij welke logistieke processen zijn ze inzetbaar en hoe maak je, met specialistische hulp, de juiste keuze voor je bedrijf ?

Robotisering is geen doel op zich, maar het doel is om een (logistiek) concept te ontwikkelen dat; de gewenste (logistieke) service en capaciteit geeft, de laagste (logistieke) kosten heeft, flexibel aangepast kan worden aan veranderende omstandigheden en mee kan groeien met de organisatie.

Meer weten ? neem dan contact op via r.kerstjens@fontys.nl.

 

Mike van Lieshout en Jules van Horen – Robohub Eindhoven;

Mike en Jules hadden robot Suii meegenomen, deze hebben zij met het team van Robohub zelf gebouwd. Robohub is een team van gemotiveerde studenten, professionals en bedrijven die samenwerken om nieuwe toepassingen van Robotica te ontdekken. Gestart als project bij Fontys, en ondertussen uitgegroeid tot een team van diverse specialisten, allemaal met een passie voor Industry 4.0. Zij doen mee aan internationale competities, zoals RoboCup en The Delta Advanced Automation Design Contest.

Zij delen hun kennis, en maken proefconcepten voor bedrijven om hen te helpen met automatiseringstoepassingen binnen hun organisatie. Bedrijven die hierin geïnteresseerd zijn kunnen contact opnemen via info@robohub-eindhoven.nl.


Majoor Arno Vogels – Logistiek Centrum Vliegbasis Woensdrecht

Arno, Commandant 983 Squadron Logistiek, sprak over de overlap tussen defensie en logistiek. Het Logistiek Centrum Woensdrecht is een gigantisch warehouse waar (reserve)onderdelen voor al het vliegend materieel van de luchtmacht wordt opgeslagen, sinds dit jaar ook de eerste reserveonderdelen voor de F35 voor Europa. Er is altijd voorraad in onderdelen, en nieuwe of herbruikbare onderdelen worden onafhankelijk van defecte artikelen opgeslagen. In het warehouse wordt gebruik gemaakt van magazijn robots; dit is efficiënter in gebruik van de oppervlakte, beperking in toegang tot dit magazijn, en door gebruik te maken van bepaalde software en barcode scanning kunnen ook de foutkansen verlaagd worden. Ook is het niet altijd eenvoudig voor Defensie om aan het juiste personeel te komen, waardoor inzet van robots een structurelere oplossing kan zijn. Toekomstplannen zijn oa. samenwerking met externe partijen en de ontwikkeling van Main Support Base.

Inigo Beeker – VNO-NCW Brabant Zeeland

Inigo sloot de inspiratiesessie af met een dankwoord en een korte uitleg over het aanbod van VNO-NCW Brabant Zeeland, namelijk; het organiseren van inspiratiesessies zoals deze, de quickscan op de website van MKB-Robotiseert en de mogelijkheden voor workshops en experimenten.


En tenslotte was er ruimte voor nabespreking en netwerken met een lekker hapje en drankje, tijdens de afsluitende borrel.
Twijfel je of robots voor jouw bedrijf van meerwaarde kunnen zijn? Klik hier voor inspiratievideo’s van ondernemers die je voorgingen, of vul hier de digitale quickscan in!

Neem voor meer informatie contact op met; Pieter Keeris van Vijfsterren Logistiek of ga naar de website van MKB Robotiseert3 december 2019: Masterclass/Netwerkbijeenkomst Arbeidsmarkt & Onderwijs

Op 3 december 2019 organiseerde Vijfsterren Logistiek (VSL) als eerste deze Masterclass/Netwerkbijeenkomst i.s.m. Breda University of Applied Sciences (BUas), Logistics Community Brabant (LCB) en Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB). Dit zal zich jaarlijks bij toerbeurt in de 4 regio’s binnen Noord Brabant herhalen, deze eerste keer in het Logistics House in Oss. Hiermee wil VSL een langjarige Learning Community ontwikkelen waarin meerdere thema’s (stages, afstudeerders, onderzoeksopdrachten) gekoppeld kunnen worden aan de bedrijven in de regio’s.

Het thema van deze bijeenkomst was; “ Geld verdienen aan studenten !  Wat is het effect van inzet stagiaires & afstudeerders op uw bedrijfsresultaten ? ”. Waarom zou je als bedrijf stagiaires of afstudeerders inzetten, hoe doe je dat, wat kan je ze laten doen, hoe gaat de begeleiding, wat kost het aan tijd en wat levert het je uiteindelijk op ? En voor de studenten; wat kan jij bijdragen aan een bedrijf, wat leer je zelf, wat verwacht je van een bedrijf en hoe kom je aan een goede stage-/afstudeerplaats of onderzoeksopdracht. Al dit soort vragen kwamen tijdens deze bijeenkomst aan bod.

Maarten van Rijn – project manager en kerndocent logistiek BUas;

Maarten duidt vooral het belang aan van een goed match; het belangrijkste is dat je een student zoekt die bij jouw organisatie past, anders werkt het niet. En wat laat je zo’n student dan doen ? Binnen iedere organisatie zijn er de zogenaamde “jeukprojecten”, grote of kleine problemen, waarvan je niet altijd precies weet waar het fout loopt of dingen die steeds weer terug komen, maar je hebt geen tijd om ze aan te pakken. Juist dat zijn mooie opdrachten voor studenten; zij kunnen hier hun kennis en kunde inzetten, hun onderzoekend- en probleemoplossend vermogen gebruiken én het levert je vaak veel op als deze problemen opgelost worden. Bij een eerste stage kan je denken aan een klein “jeukproject”, bij een afstudeerproject kan het probleem complexer zijn. Hij presenteerde ook de LCB Trends and Thesis Monitor, waarmee inzichtelijk gemaakt wordt welke logistieke vraagstukken er leven in de markt en wat de inzet van een stagiair oplevert. Zorg wel dat er binnen de organisatie tijd en ruimte is voor de ontwikkeling van een student, laat ze vragen stellen en begeleid ze, maar vertel ze niet letterlijk wat ze moeten doen, laat ze zelf denken en coach ze in zelfstandigheid en probleem oplossen. Dit is uiteindelijk een win-win situatie; de student kan zijn talent laten zien én het levert echt iets op voor het bedrijf, dus bedrijf tevreden en student tevreden. Stage levert zo veel meer op dan het kost !

In de folder logistics BUas vindt je meer achtergrond informatie.


Brecht den Otter en Carlijn Kleinpenning – 3de jaars studenten BUas; beide nu bezig met eerste stage;

Brecht en Carlijn hebben allebei een passende stage gevonden, Brecht via actief berichten plaatsen/sturen via internet en Carlijn via persoonlijke connecties met een bedrijf, maar ze geven ook aan dat het soms best lastig kan zijn om een juist stagebedrijf te vinden. Ze vinden het belangrijk dat je als student echt nuttig bezig bent voor een bedrijf, dat je iets bijdraagt, en dat jouw stagerapport uiteindelijk niet onder in een la terecht komt. Ook leer je in een stage meer over jezelf, waar je interesses/talenten liggen, hoe je je profileert en hoe je voor jezelf opkomt. De begeleiding vanuit BUas en het bedrijf vinden ze voldoende, maar daar moet je wel goede afspraken over maken en het is per student verschillend hoeveel begeleiding er nodig is.


Daan Lauwers – alumnus BUas; nu business analyst Den Ouden en Bram Schouten; nu logistiek coördinator AMACOM – beide alumnus BUas;

Daan kon uit meerdere afstudeerbedrijven kiezen, en heeft uiteindelijk gekozen voor de leukste opdracht en een goed gevoel over de begeleiding. Zijn opdracht bij den Ouden was het in kaart brengen wat het bedrijf doet, en kijken hoe het efficiënter kan en er geld bespaard kan worden. Hij is binnen de organisatie met allerlei medewerkers in gesprek gegaan, zodat hij duidelijk inzichtelijk kon maken waar de knelpunten zitten en hoe je samen het proces kan verbeteren, een student kan hier soms ook net een andere blik op hebben. Zijn rapport is ook echt gebruikt, en Daan is nu aan de slag als business analyst bij den Ouden.

Bram is via via bij AMACOM terecht gekomen. Hij heeft juist niet voor een heel groot bedrijf gekozen, hoewel het bedrijf wel zaken doet met hele grote bedrijven, omdat hij het gevoel had hier meer te kunnen betekenen, en meer vrijheid zou hebben om zelf dingen te doen. Zijn onderzoek was gericht op strategische en tactische mogelijkheden in de supply chain, hij heeft het probleem geanalyseerd en gekeken waar de knelpunten zaten, waardoor de omzet nu groeit, doordat er beter kan worden ingespeeld op de wensen van de klant. Bram is nu werkzaam bij AMACOM als logistiek coördinator.


Janarthanan Karunkaran – Master of Science operations management & logistics TU Eindhoven – loopt stage bij van Berkel Logistics;

Janarthanan komt uit India en studeert sinds 2 jaar aan de TU in Eindhoven, sinds januari 2019 loopt hij stage bij van Berkel Logistics. Hij ontwikkelt daar dashboards voor werkzaamheden en analyses, om zo meer inzicht en duidelijkheid te krijgen,  met als doel om tot een optimaal efficiënte vloot planning te komen. In principe is het volgens hem niet moeilijker voor een organisatie om internationale stagiairs te hebben, meer informatie hierover is te vinden op de website van NUFFIC .


Karlijn Lips – Fresh Brains coördinator LCB;

Logistics Community Brabant (LCB) brengt, Ondernemers, Onderwijs, Overheid en Onderzoek bij elkaar om samen te komen tot logistieke innovaties in Noord- Brabant voor vandaag en morgen. Karlijn vertelt dat LCB meer dan duizend innovatieve studenten (Fresh Brains) kan bieden, die ingezet kunnen worden om onderzoek en oplossingen te bieden voor een diversiteit aan vraagstukken binnen organisaties: stages-/ afstudeeropdrachten, pressure cooker/ kennisworkshops, project opdrachten (minor), PHD onderzoeken of commerciële opdrachten.

Als lid van LCB kan je; meewerken aan onderzoek, ontwikkeling en kennisdeling in de logistieke sector, kan je gebruikt maken van een online matching tool met Fresh Brains en heb je toegang tot het LCB kennis netwerk (gepland vanaf 2020), zijn faciliteiten partners (BUas, TiU, TU/e, NLDA) tot je beschikking via de Fresh Brains, kom je in contact met toekomstige arbeidskrachten en krijg je creatieve oplossingen, input en inzichten met een frisse blik.

In de bijlage LCB vindt je meer achtergrond informatie.


Michel van Dijk – van Berkel Logistics;

Michel herkent het hebben van kleine en grote “jeukproblemen” én ziet het belang van de inzet van studenten in een organisatie. Bij van Berkel zijn veel mogelijkheden voor studenten, van het enthousiast maken van basisschoolleerlingen voor het logistieke vak met excursies, tot meewerk- en onderzoekstages voor MBO/HBO/WO. De meerwaarde vinden zij dat; elke student een paar medewerkers mee neemt in zijn ontwikkeling, studenten (kritische) vragen stellen, studenten kunnen doen waar zij geen tijd voor hebben en studenten kunnen de organisatie vooruit helpen.

Het programma werd geleid en afgesloten door Berend Jan Schuring van Vijfsterren Logistiek, en na afloop was er mogelijkheid tot ontspannen netwerken bij een walking dinner.Samengevat blijkt uit deze bijeenkomst dat het belangrijk is dat er goede stage/afstudeerplaatsen zijn voor studenten, en dat zowel de student als de organisatie/(MKB)bedrijf hier veel profijt van heeft. Het is soms nog wel lastig voor studenten en organisaties om elkaar te vinden, enerzijds is er behoefte aan een laagdrempeliger matching systeem, aan de andere kant mogen studenten ook wel uitgedaagd worden actief te zoeken en zich te presenteren. Er zijn al initiatieven voor online vindbaarheid, zoals de online matching tool van LCB en de pagina Vacatures & Stages op de website van Vijfsterren Logistiek. En het is zeker nuttig om deze bijeenkomsten te organiseren waar organisaties en studenten/onderwijsinstellingen uit te regio contact kunnen maken.

Als  aanvulling op het programma was SBB aanwezig met een stand met informatiemateriaal en relatiekennis, met deze boodschap: Studenten krijgen de beste praktijkopleiding met uitzicht op een baan. En bedrijven beschikken nu en in de toekomst over de vakmensen die ze nodig hebben. Dat zijn de doelen van Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB). We erkennen en begeleiden de leerbedrijven waar studenten terechtkunnen voor een stage of leerbaan van goede kwaliteit. En we maken afspraken over wat de student moet weten en kunnen om een diploma te behalen, of bijvoorbeeld een mbo-certificaat voor leven lang ontwikkelen.Verder leveren we feiten en cijfers, zoals de kans op stage, leerbaan en werk of trends en ontwikkelingen in de sector. Tot slot adviseren we de minister van OCW over de aansluiting van het beroepsonderwijs op de arbeidsmarkt.

Ook Holland Expat Center South was aanwezig met een stand. Dit initiatief is een samenwerkingsverband tussen een aantal Brabantse gemeentes, de Immigratie- en Nationalisatie Dienst (IND), Brainport Development en de provincie Noord-Brabant. Het doel van Holland Expat Center South is een naadloze integratie van expats in Brabant, ook op de arbeidsmarkt en in het onderwijs.

 

Mede mogelijk gemaakt door:

20 november 2019: Eindejaarsbijeenkomst MCA Brabant

MCA Brabant hield  op woensdag 20 november de eindejaarsbijeenkomst bij Jan de Rijk Logistics in Roosendaal. Speciale gast op die bijeenkomst was minister van Infrastructuur en Waterstaat, mw. Cora van Nieuwenhuizen. Zij hield een toespraak tot de aanwezigen. Tevens bracht ze een werkbezoek aan het bedrijf Jan de Rijk Logistics.


Het programma zag er als volgt uit:

 • 16:00 uur: Ontvangst
 • 16:30 uur: Begin bijeenkomst 
  – Verwelkoming en introductie door Hendrik-Jan van Engelen, directeur MCA Brabant
  – Toespraak minister Cora van Nieuwenhuizen
  – Bedrijfspresentatie Jan de Rijk Logistics door CEO Fred Westdijk
  – Toespraak Christophe van der Maat, gedeputeerde Provincie Noord-Brabant
  – Afsluiting door Jan-Renier Swinkels, bestuursvoorzitter MCA Brabant
 • 17.30 uur:  Netwerkborrel en walking dinner
 • 21:00 uur: Einde programma

13 november 2019: Nationale Distributiedag

Onder de titel ‘The world is our playground: Een wereldkans voor logistiek Nederland’ organiseerde NDL/HIDC op woensdag 13 november in Hangar 11 op Vliegveld Twenthe in Enschede de 32e Nationale Distributiedag (NDD).

Tijdens de Nationale Distributiedag (NDD) gaven toonaangevende sprekers, zoals Willem Post, Bas Pulles en Han de Jong hun visie op de ontwikkelingen en kansen in de wereld (o.a de Verenigde Staten en China) en de impact van deze ontwikkelingen op de Nederlandse logistieke sector. Tijdens een van onze workshops kon u uw kennis met betrekking tot internationaal zaken doen verdiepen.

De NDD vond plaats in Twente. Voorafgaand aan het middagcongres bood de regio u een kijkje in de keuken bij interessante bedrijven uit de omgeving.

Vijfsterren Logistiek was hier, als een van de sponsors, natuurlijk ook bij aanwezig.


De NDD 2019 werd mede mogelijk gemaakt door de regio sponsors OostNL, Port of Twente, Provincie Overijssel en Regio Twente.

www.ndd-congres.nl

5, 6 en 7 november 2019: Heesch West sessies op Logistica

Noordoost-Brabant is een sterke economische regio waarbinnen logistiek een belangrijke groeisector vormt. Door de strategische ligging, centraal tussen de havens van Antwerpen en Rotterdam en het Duitse achterland. Maar ook omdat een groot aantal toonaangevende logistieke bedrijven hier is gevestigd. De logistiek in deze regio heeft zich georganiseerd in het samenwerkingsverband Vijfsterren Logistiek. Innovatie en toekomstbestendig ondernemen vormen belangrijke speerpunten.

De ambitie van bedrijventerrein Heesch West sluit hier naadloos op aan: het meest duurzame bedrijventerrein van Brabant worden. Het bedrijventerrein wordt ontwikkeld aan de A59 tussen ’s-Hertogenbosch en Oss met een omvang van 75 hectare. Kavels van maximaal 20 hectare komen beschikbaar.

Heesch West biedt ruimte aan logistieke ondernemingen die de kansen van een meer duurzame en circulaire economie inzien en daar zelf actief onderdeel van willen zijn. Het ontwikkelplan biedt een robuuste basis die samen met ondernemers en investeerders in maatwerkoplossingen wordt uitgewerkt.

Voor de geïnteresseerden waren er op de Logistics Beurs in Utrecht op 5,6 en 7 november informatieve sessies, geleid door projectdirecteur Paul van Dijk. Aan bod kwamen thema’s als energie, klimaatadaptie, landschap,  biodiversiteit, circulair bouwen en mobiliteit en hoe die worden uitgewerkt voor Heesch West.

Heesch West, het meest Duurzame bedrijventerrein van Noord-Brabant !


  27 oktober-3 november 2019: Brabantse ondernemersreis Jiangsu China

BOM International Trade organiseert dit najaar van 27 oktober tot 3 november een ondernemersreis naar China. Bedrijven uit NO-Brabant worden van harte uitgenodigd om deel te nemen.

De provincie Noord-Brabant ziet kansen voor haar bedrijfsleven in Jiangsu. In 1994 is het startsein gegeven voor de zusterband met de provincie Jiangsu. Nu, 25 jaar later, heeft Brabant een sterke naam en een groot regionaal netwerk in deze regio opgebouwd. Om deze mijlpaal te vieren zal de commissaris van de Koning Wim van de Donk met een bestuurlijke delegatie aanwezig zijn in China. Dit betekent dat zowel bij de overheid als het bedrijfsleven op hoog niveau deuren kunnen worden geopend.

Parallel aan deze bestuurlijke reis, organiseert de BOM een ondernemersreis voor bedrijven en onderzoeksinstellingen die kansen zien op de Chinese markt in de sectoren hightech en agrifood.

De gemeente Tilburg organiseert gedurende 1 of 2 dagen een afzonderlijk logistiek programma, waarbij ook aangehaakt kan worden (zusterstad Changzhou).


Waarom deelnemen?
Tijdens deze ondernemersreis bieden we het volgende aan:

 • Matchmaking: op basis van jouw eigen wensenpakket wordt je door een professionele partij gematched aan potentiële zakenpartners in Shanghai en Jiangsu.
 • Een afwisselend programma: deelname aan relevante seminars, bedrijfsbezoeken en netwerkevenementen.
 • Een lokaal netwerk: toegang tot het lokale netwerk dat Brabant afgelopen 25 jaar in de provincie Jiangsu heeft opgebouwd.
 • Kennismaking met de Chinese (zaken)cultuur en de (technologische) ontwikkelingen die het land momenteel doormaakt.

Interesse in deelname? Neem dan contact op met Renée Versteegde-Derks op 06-46996019 of via rversteegde@bom.nl. Via deze website is meer informatie te vinden over deze ondernemersreis.

10 oktober 2019: Masterclass Duurzaamheid in de logistiek op Ecomobiel 2019

Op 10 oktober organiseerde Vijfsterren Logistiek een Masterclass “Duurzaamheid in de logistiek” op Ecomobiel 2019 – Zero Emission in de Brabanthallen in ‘s-Hertogenbosch. De vakbeurs biedt ieder jaar praktische oplossingen om economischer en duurzamer om te gaan met mobiliteitsvraagstukken.

Deze Masterclass is vorm gegeven op basis van de vraag van leden van de diverse logistieke platforms (in ‘s-Hertogenbosch, Oss en overig Noordoost Brabant) en werd mede mogelijk gemaakt door TKI Dinalog.

Na een welkomstwoord namens Vijfsterren Logistiek door Stuurgroeplid Michel van Dijk deden achtereenvolgens Bart de Keuster van Van Kessel Olie, Bert van Mil van Urban Mobility Systems en Herman Wagter van Topsector Logistiek/BigMile hun verhaal.

Het terugdringen van de CO2 uitstoot werd door de sprekers op meerdere fronten benaderd. Alternatieve brandstoffen, CO2 compensatie, elektrisch rijden en optimalisatie van de logistiek zijn mogelijke toepassingen voor een duurzame toekomst in de logistiek.

Michel van Dijk: Vijfsterren Logistiek, van Berkel Logistics

Michel van Dijk is verantwoordelijk voor de activiteiten van van Berkel Logistics, onderdeel van een echt Brabants familiebedrijf, waar duurzaam ondernemen in de genen zit. Met haar intermodale dienstverlening levert het bedrijf een dagelijkse significante bijdrage aan het direct verlagen van de CO2 uitstoot. Vanwege haar knooppuntfunctie in het achterland draagt zij ook nog eens bij aan sterke vermindering van het noodzakelijk aantal vervoersbewegingen. Van Berkel Logistics beschikt over 2 container terminals in Veghel en in Cuijk, een eigen scheepvaarttak en verschillende warehouses. Michel is tevens bestuurslid van Vijfsterren Logistiek, vicevoorzitter van Koninklijke BLN-Schuttevaer afd. ZON en lid van de evofenedex raad van binnenvaartverladers.

Michel opende de Masterclass met een introductie over de structuur en werkzaamheden van Vijfsterren Logistiek; verbinden, coördineren, organiseren, faciliteren en communiceren op regionaal en lokaal niveau. En de doelstelling van Vijfsterren Logistiek, namelijk het versterken van het logistiek vestigingsklimaat in Noordoost Brabant.

” Noordoost Brabant als logistieke hotspot “

Daarnaast gaf hij inzicht in wat van Berkel Logistics doet aan duurzaam ondernemen; het verrichten van duurzame activiteiten zoals; het produceren van bodemverbeteraars uit organische reststoffen, het produceren van kwalitatieve bouwproducten uit steenachtige reststoffen en full-service multimodale logistieke dienstverlening. Ondersteund met een informatie management systeem dat is gecertificeerd voor CO2, prestatieladder niveau 5 en ISO 14001.Dit resulteert in concrete maatregelen zoals; zonnepanelen op diverse locaties, gebruik van groene stroom, gebruik van TRAXX diesel, de monitoring en sturing op brandstofverbruik van eigen en ingehuurd materieel, de aanschaf van nieuw energiezuinig materieel, het elektrificeren van de brekerinstallatie en samenwerking in de verschillende ketens met ketenpartners.

Presentatie van Michel van Dijk…

Bart de Keuster: Van Kessel Olie

Bart De Keuster is werkzaam voor Van Kessel Olie, een toonaangevende Brabantse handelsonderneming in brandstoffen en tankstations. Daar is hij verantwoordelijk voor verschillende projecten die betrekking hebben op de energietransitie in de zware dieselmarkt, zoals het samenstellen van een brandstoffenmix van (her-)nieuw(bar)e dieselkwaliteiten en het Greenpoint tankstation concept dat duurzame brandstoffen ter beschikking stelt op logistieke knooppunten. Als dieselspecialist houdt hij de ontwikkelingen in de dieselmarkt nauwlettend in de gaten, waarbij technische, duurzame en economische argumenten steeds kritisch worden afgewogen. Bart is sinds 2001 actief in de Nederlandse brandstoffensector in verschillende business development, marketing en productmanagement functies.

Van Kessel Olie pakt duurzaamheid volgens Bart op 4 fronten aan en kijkt naar alternatieven voor diesel in de transport en logistiek;

1. Premium diesel; gewone diesel met elektronisch toegevoegde verbeterende stoffen. Dit is zuiniger en zorgt door lager verbruik voor minder CO2 uitstoot, er is minder emissie door efficiëntere verbranding en het is breed inzetbaar en beschikbaar. Nadelen zijn dat het een fossiele brandstof is en een relatief kleine CO2 reductie geeft.

2. CO2 compensatie; CO2 uitstoot wordt geneutraliseerd door CO2 besparing elders. Door op andere gebieden te investeren in duurzame energie als bv. windmolens, vaak in combinatie met gebruik van premium diesel, streven naar CO2 neutraal, het is snel, eenvoudig en goedkoop inzetbaar. Nadeel is dat het er fossiele brandstoffen gebruikt blijven worden.

3. HVO diesel; Hydrotreated Vegetable Oil, uit plantaardige olïen en restafval. Dit geeft een zeer hoge CO2 reductie, minder geur en uitstoot van fijnstof, stikstof en zwavel, het is fossielvrij en ook als blend met diesel verkrijgbaar (bv. HVO 20). Nadelen zijn de kostprijs/rendement en het is praktisch nog niet mogelijk alle diesel door HVO te vervangen.

4. LNG; Liquified Natural Gas; vloeibaar aardgas. Dit geeft een CO2 reductie van 15-20%, minder emissies van fijnstof, NOx en zwavel, het zorgt voor een stillere motor, is geschikt voor zwaar en lange afstand transport en op termijn kan er overgestapt worden op Bio-LNG.Nadelen zijn de investering in LNG trucks en een beperkt tankstation netwerk.

De prognose over 5 jaar ? Er zal niet 1 oplossing zijn voor iedereen, maar een combinatie van mogelijkheden passend bij het soort bedrijf. Er moeten meer multi-fuel tankstations komen met alternatieve brandstoffen en het kost tijd voor alles over is op duurzamere brandstof. De dieselmotor blijft bestaan, met premium diesel en HVO. Er komt meer LNG en Bio-LNG beschikbaar, er wordt meer gebruik gemaakt van elektrisch vervoer en de doorbraak van waterstof is afhankelijk van voertuigen en tankinfrastructuur.

“De energietransitie is, het woord zegt het al, een transitie. Met veel suboptimale tussenoplossingen en vallen en opstaan. Maar als we er niet aan beginnen, dan komen we er nooit”

Presentatie Bart de Keuster…

Bert van Mil: COO, Urban Mobility Systems

Bert van Mil is medeoprichter en COO van Urban Mobility Systems. Hij heeft meer dan 20 jaar ervaring in R & D, product management en General Management met gerenommeerde 1st Tiers in de automobielindustrie zoals Denso (levering aan Toyota) Littelfuse en Actia. Als General Manager bij Actia Benelux Bert was verantwoordelijk voor de verkoop van Li-Ion energieopslagsystemen en batterij managementsystemen aan de toonaangevende industriële voertuig-en busbouwers van Europa. Bert behaalde een masterdiploma in bedrijfskunde en een Bachelor in Werktuigbouwkunde.

Urban Mobility Systems houdt zich bezig met de elektrificatie van allerlei voertuigen, Bert bespreekt de mogelijkheden van dit moment en de toekomst. Elektrisch vervoer, zeker in de binnenstad, wordt steeds interessanter vanwege de verslechtering van de luchtkwaliteit door CO2 en stikstof uitstoot en de verstedelijking, waardoor steeds meer mensen op een klein oppervlak verblijven.

De mogelijkheden van elektromobiliteit hangen af van de energieopslag; het type batterijen, want niet alle Li-Ion batterijen zijn gelijk en de bouwvorm van de batterij, rond, recht of flexibel hebben zo hun voor- en nadelen en toepassingsgebied.

Bij hybride voertuigen is er onderscheid tussen; parallel hybride (combinatie elektrische en brandstof aandrijving), serieel hybride (elektrische aandrijving) en parallel-serieel hybride (kan volledig op elektrisch of brandstof aandrijving). Hybride of volledig elektrische voertuigen zijn nu nog het meest geschikt voor stadsgebruik, de mogelijkheden en range voor streekgebruik worden steeds groter, voor de lange afstand is het vanwege de grootte van de benodigde batterijen nog niet rendabel. Ook auto’s op waterstof zijn volledig elektrische voertuigen, maar op dit moment zijn de prijs, complexiteit, en het beperkte aantal waterstoftankstations nog een probleem.

De verwachting is dat het nog redelijk lang kan duren voordat er 100% zero emission gereden kan worden. Met name vanwege de lange levensduur en gebruik van de huidige vervoermiddelen en de hoge prijs van de nieuwe technologieën. Het wordt interessanter om hierin te investeren bij; subsidies, voordelen bij aanbestedingen, de levensduur van de batterijen, de voortgang van de technologie en de laadmogelijkheden.

“ Kunnen wij vandaag al bijdragen aan de verduurzaming van de logistiek ?  Yes, we can ! “

Presentatie Bert van Mil…

Herman Wagter: Programma Manager Topsector Logistiek

Herman Wagter werkt bij Connekt, een onafhankelijk netwerk van overheid en bedrijfsleven voor een duurzame mobiliteit. Hij voert het programmamanagement over de toepassingsprojecten van de Topsector Logistiek. Herman zet zich in voor duurzame oplossingen ter verbetering van transport en mobiliteit. Zijn programma’s en projecten kenmerken zich door de focus op beter en slimmer gebruik van innovatieve technologie.

Volgens Herman is er veel winst te halen in logistieke optimalisatie, ofwel het boekhouden van de logistiek, voor zowel bezuinigen als minder uitstoot.

Er gaat onnodig veel langs elkaar heen, bv. teveel lege vrachtwagens en containers gaan heen en weer. Er wordt wel geoptimaliseerd door bedrijven op eigen gebied, maar er zijn nog veel verbeteringen mogelijk door samenwerking tussen leverancier en klant.

Er is veel onwetendheid over de eigen processen, geschatte data klopt vaak niet met de werkelijkheid, en het is lastig dit duidelijk te maken, terwijl kleine dingen grote impact kunnen hebben als het inzichtbaar wordt.

Met BigMile kan logistiek data gedeeld worden en door deze data over elkaar heen te leggen wordt verbeter potentie zichtbaar tussen samenwerkende partijen, zodat er meer effectiviteit in het transport komt. Waardoor minder kilometers leegrijden, optimaal gebruik maken van capaciteit, minder brandstof verbruik en dus minder uitstoot van CO2.

“ Minimale footprint, maximale winst, op basis van beschikbare data “

Presentatie Herman Wagter…

 

Mede mogelijk gemaakt door:

9 oktober 2019: CEO meets Startup–samenwerking Ondernemerslift+

Als innovatieve start-up maak je alles voor het eerst mee: nieuw in de markt, nieuwe klanten aantrekken, eerste medewerkers aannemen, managen van plotseling snelle groei, de eerste stappen over de grens. CEO’s van grote bedrijven hebben deze processen meermaals doorlopen en hebben daarmee een schat aan kennis en ervaring waarvan start-ups kunnen leren.

Als CEO heb je alles al meegemaakt en heb je behoefte aan innovatie, frisse ideeën en een andere kijk op de business. Start-ups brengen dingen mee waar CEO’s van kunnen leren.

Daarom organiseerde OndernemersLift+ in samenwerking met Vijfsterren Logistiek op woensdag 9 oktober 2019 al weer de zesde editie van ‘CEO meets Start-up’. Een bijeenkomst om van elkaar te leren, te inspireren, te verbinden of misschien nog wel meer. Terugkoppeling uit eerdere edities leert dat de CEO’s inspiratie opdoen door de pitches en de discussies met de start-ups. De start-ups vertrekken met nieuwe inzichten, nieuwe connecties en soms ook met een nieuwe klant, mentor of investeerder.


Wat een gave presentaties weer van de acht start-ups tijdens CEO meets start-up in
Dome-X in Oss !

In korte pitches van vier minuten wisten Djow Cové (DCMF Kaas), Ruud Derks 戴儒德 (IM Efficiency), Frits van der Geest (Motivate), Giovanni Bubbels (ChainCargo), Wieland Hendriksen (Logistic Workx), Arend Koekkoek (Pixel Farming), Camille Martens (Heat Up) en Sven van Weely (JobMatchFactory) hun bedrijf te presenteren aan zes CEO’s en senior-managers van gerenommeerde bedrijven. Zij gaven vervolgens feedback op deze presentaties. Na afloop was er de gelegenheid om nader kennis te maken met elkaar.

Hartelijk dank aan Frank den Brok, Michel van Dijk, Eveline Hogenkamp-Van Velp, Sjaak van der Linden, Koen Manders, Mark Oostendorp en Willem Venema’s voor hun aanwezigheid en bijdrage aan deze geslaagde middag!

26 september 2019: Seminar LCB – De leefbare stad

De Nederlandse overheid heeft zich ten doel gesteld om in 2025 circa 7.3 miljoen ton CO2 te besparen door logistieke bewegingen te verduurzamen. Eén van de onderdelen van dit nationale Klimaatakkoord is om in de komende jaren maatregelen te nemen voor verduurzaming van transporten van en naar de binnenstad. Dit dient te gebeuren door het instellen van ‘Zero-Emissie-zones’. Omdat ook Brabantse gemeenten voor deze opgave staan, organiseert de Provincie Noord-Brabant in nauwe samenwerking met het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, gemeente Tilburg en Logistics Community Brabant, een gezamenlijke Brabantse aanpak voor een LEEFBARE STAD. Want door samen te werken, kunnen Brabantse gemeenten:

 • beschikbare kennis en kennisontwikkeling bundelen;
 • tijd en kosten besparen;
 • onderzoek uit laten voeren door de Brabantse kennisinstellingen.

Een gezamenlijke Brabantse aanpak om te komen tot zero-emissie doelstellingen in de Brabantse steden. Komende jaren gaan wij binnen het LCB-thema DE LEEFBARE STAD gemeentes ondersteunen in het bepalen van hun ‘zero-emissie-zones’ en de gevolgen daarvan voor de inrichting van de binnenstad. Deelnemende partijen aan de kick off: provincie Noord-Brabant, gemeente Tilburg, Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en Buck Consultants.


Programma kick off

 • toelichting op het landelijke Zero Emissie programma door Mariëtte van Empel, directeur Duurzame Mobiliteit – Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.
 • uitleg doelstellingen van het gezamenlijk Brabants programma LEEFBARE STAD door Leo Kemps, directeur Logistics Community Brabant.
 • vertaling van het landelijk programma naar Brabantse invulling: Roadmap ‘Verduurzaming goederen wegvervoer en stadslogistiek Brabant 2020-2030’ door Provincie Noord-Brabant en Buck Consultants International.
 • learning Community LEEFBARE STAD: meet and greet door Logistics Community Brabant.

Op 26 september is van 14.00 tot 17.00 uur de kick off in de Lochal in Tilburg. Begin 2020 staat er een vervolgbijeenkomst gepland.

Meer informatie LCB.26 juni 2019: SIG Agri Food Circulariteit Veghel

Op 26 juni vond de SIG Agri Food plaats bij THREE-SIXTY / De Verspillingsfabriek in Veghel in samenwerking met Vijfsterren Logistiek Noordoost-Brabant.

THREE-SIXTY is het nieuwe innovatiecentrum tegen de verspilling van food én tegen verspilling van talent. De Verspillingsfabriek vestigde zich als eerste pandbewoner van THREE-SIXTY en gebruikt reststromen uit de voedselindustrie die normaal gesproken vernietigd zouden worden. Tijdens deze SIG kregen we een inkijkje in deze fabriek en alle initiatieven rondom circulariteit in de voedselindustrie.

20 juni 2019: Symposium MCA Brabant-Rijkswaterstaat ‘Het belang van logistiek corridors’

Op donderdag 20 juni organiseerde MCA Brabant, in samenwerking met Rijkswaterstaat, een symposium met als thema “Kansen voor Multimodaal Transport”.

We werden ontvangen om 13.30 uur bij de OOC Terminals te Oss, waar we rondgeleid  werden over de terminal (Waalkade 17 C, 5347 KR te Oss) door directeur Eric Nooijen.  Het vervolg van het programma vond plaats bij Logistics House te Oss (Kanaalstraat 12b, 5347 KM te Oss).


Programma: 

12:30 – 13:30 uur: Minifestatie Port of Moerdijk – Combined Cargo Terminals
Als onderdeel van de West-Brabant Corridor en de Groene Corridor staan wij voor korte lijnen, heldere communicatie en flexibiliteit. Doe mee aan onze Terminal Tour en kom alles te weten over onze werkwijze. Bent u bijvoorbeeld benieuwd naar de ontwikkeling van de Groene Corridor waar wonen, werken, ondernemen en recreëren hand in hand opgaan? Of wilt u meer weten over hoe wij het Europese achterland verbinden met wereldwijde bestemmingen? Wij vertellen u graag meer.

12:30 – 13:30 uur: Minifestatie Alblasserdam – BCTN
Met onze acht terminals verspreid over Nederland en België functioneren wij als draaischijf tussen het containervervoer over water en weg. Duurzaamheid staat centraal in onze werkwijze. Bundeling van containers maakt het mogelijk om matches te creëren waardoor onze transport naar zeehavens effectief en verantwoord ingericht kan worden. Wij vertellen uw graag meer over onze betrouwbare bargedienst en fixed windows. Kom alles te weten over duurzaam transport van containers over water! Wij leiden u graag rond over ons werkterrein.

13:30 – 14:30 uur: Minifestatie Oss – OOC Terminals
OOC terminals verbindt spoor-, weg en watervervoer van, naar en door de regio Noordoost-Brabant en dat voor containers, bulk, breakbulk en vloeistoffen. Tijdens ons informatieve programma nemen we u mee in onze strategische koers die antwoorden biedt op de logistieke vragen van vandaag en morgen. Daarbij komen thema’s aan bod zoals schaalvergrotingen, piekbelastingen voor zeehavens, lage rijnstanden, continuïteit voor de economie, de verhouding tussen lokale en regionale politieke belangen en wet en regelgeving binnen ons werkveld.

14:30 – 17:30 uur: Hoofdprogramma Logistics House Oss
14.30 uur Ontvangst en inloop
15.00 uur Aanvang presentaties
– Welkom door Hendrik-Jan van Engelen, directeur MCA Brabant
– Robuustheid vaarwegen door Robinia Heerkens Msc., senior adviseur Water, scheepvaart en Goederenvervoer Netwerkontwikkeling en Visie (NOV), Rijkswaterstaat Zuid-Nederland
– Joint Corridorontwikkeling door Matthijs van Doorn, Director Logistics Port of Rotterdam, Frans van den Boomen, Programmamanager LCB, Hendrik-Jan van Engelen
– Discussie
16.00 uur Netwerkborrel
17.30 uur Einde en vertrek bussen naar opstapplaatsen minifestatie

20 juni 2019: Innovaties in servicelogistiek zijn maatschappelijk relevant

Servicelogistiek is een belangrijk innovatiethema voor het Nederlandse bedrijfsleven 

Via innovatieprogramma’s van de Topsector Logistiek werken kennisinstellingen en bedrijven samen aan de logistieke uitdagingen van vandaag en morgen. Dat is niet alleen goed voor de concurrentiekracht van Nederlandse bedrijven. Ook voor bredere maatschappelijke uitdagingen kunnen we op die manier tot oplossingen komen. En dat is nodig ook, gezien de omvangrijke opgaven rondom bijvoorbeeld de energietransitie en de circulaire economie. Tijdens het Service Logistiek Innovatie Symposium op donderdag 20 juni in Utrecht staat de rol van servicelogistiek als maatschappelijk relevant innovatiethema centraal.

Economie van de toekomst

Waarom innovaties ook maatschappelijke waarde moeten hebben weet Marjan Minnesma, directeur van Urgenda, als geen ander. Urgenda probeert de urgentie van het klimaatprobleem actief op de kaart te zetten en tegelijkertijd concrete oplossingen aan te dragen voor een snelle omschakeling naar een duurzame energievoorziening. Daarnaast bouwt Urgenda mee aan een grote beweging die vraagt om een nieuwe circulaire economie die volledig draait op duurzame energie. Tijdens het symposium presenteert Marjan haar visie op de omschakeling naar een duurzame energievoorziening.


Goede uitgangspositie

Het is een uitdaging om in de toekomst servicelogistiek in Nederland concurrerend, duurzaam en veilig vorm te geven. Maar de uitgangspositie is meer dan goed. Servicelogistiek heeft sinds jaar en dag haar eigen kennisnetwerk, het Service Logistics Forum (SLF). Met de komst van Dinalog en later het TKI (binnen de Topsector Logistiek) ontstond een ecosysteem waarin overheden, kennisinstellingen en bedrijven intensief met elkaar samenwerken in verschillende projecten. Dat zorgt voor een structurele verbetercyclus. Structurele uitbreiding van het netwerk helpt te komen tot nieuwe inzichten en grotere impact.


Concurrerend en duurzaam

SLF heeft inmiddels de stap gezet door te ontwikkelen tot een open innovatie community. Het nieuwe SLF wil daarmee nadrukkelijk een initiërende rol vervullen bij het bepalen van de innovatieagenda voor het service logistieke werkveld. Naast voor de sector bekende thema’s als predictive maintenance en spare parts management moeten dus ook duurzaamheid als thema daar een plek in krijgen. Die stap is wellicht kleiner dan het lijkt, want als we met slimme logistiek zorgen voor optimaal gebruik van assets en parts draagt dat ook bij aan efficiënt en zuinig gebruik van energie en grondstoffen.

Het Service Logistiek Innovatie Symposium wordt georganiseerd door Service Logistics Forum samen met TKI Dinalog en Gordian Logistic Experts. In een interactieve middag op een bijzondere locatie leren hoe service logistiek handvatten biedt voor innovaties? Voor meer informatie en aanmelden klik hier.

19 juni 2019: Masterclass Material Handling-automatisering van logistieke processen

Het Logistiek Platform ’s-Hertogenbosch heeft met Vijfsterren Logistiek een interessant programma uitgewerkt rond het thema Material Handling-automatisering van logistieke processen. Deze bijeenkomst werd georganiseerd in nauwe samenwerking met Reesink Logistic Solutions en vond plaats op woensdag 19 juni bij Beijer Ref/ Europe Commercial Refrigeration (ECR-Nederland), Westfields 1210 in Oirschot.

De leden van het Logistiek Platform ‘s-Hertogenbosch, Logistiek Platform Oss en het Logistiek Platform Noordoost Brabant (oftewel alle bedrijven die gezamenlijk vallen onder de paraplu van het regionale Vijfsterren Logistiek), de partners van Vijfsterren Logistiek en de bewoners van het Logistics House waren met zo’n 40 personen aanwezig.


Programma en Key-notes
Ontvangst bij ECR Oirschot; ECR is een innovatieve koude specialist, totaalconceptbouwer en groothandel voor de professionele installateur (NB. Dit pand werd in april operationeel opgeleverd, groothandel voor koeltechnische componenten, waar ook assemblage plaats vindt).


Keynote 1

Robert van Ree (werkervaring bij Vanderlande en Slimstock, spreekt nu vanuit zijn eigen bedrijf Servator Group).

Thema’s:
Welke trends zijn er in de markt die ook het MKB serieus in overweging moet nemen om de stap te zetten naar betaalbare vormen van automatisering in logistieke processen? Zijn er oplossingen die modulair kunnen worden opgebouwd? En welke financiële mogelijkheden dienen zich aan voor het MKB?

Robert trapte de middag af en lichtte zijn model Logistics Routing toe: via dit model kunnen MKB-bedrijven de stappen zetten naar toepassingen op gebied van Robotisering (stapelen/goods-to-person/item-pick) en/of Mechanisering (Conveyors/Sorters/Goods-to-person). Robert sprak over de 4 industriële revoluties: Stoom, Electra, IT en nu de meest recente: Artificial Intelligency/ Cyber-Physical. Elke revolutie gaf opnieuw een effect op de banen in de logistiek. De jongste leidt ook tot de banen van de toekomst, waar opleidingsinstituten op kunnen inspelen: Mechatronica/ Machine-learning.

De effecten van de opkomst van de E-Commerce leiden tot toename Robots in magazijnen in beide vormen: person-to-goods en goods-to-person. Door druk op de arbeidsmarkt, personeelskosten en lagere marges wordt men gedwongen te kijken naar duurzame oplossingen. Ook oplossingen op gebied van Mechanisering worden veelvuldig overwogen op basis van gemiddelde volumes; pieken die erboven liggen kunnen worden aangevuld door extra bemensing en/of Cobots.

Uitdagingen:
1. Beschikbaarheid gekwalificeerd personeel: bij Arrows in Venlo is recentelijk voor 10-tallen miljoenen €€ geautomatiseerd
2. Logistieke kosten: vaak ziet Robert dat order verzamelen 55% bedraagt van deze kosten

Voorbeelden:
• Het geautomatiseerde DC van AH in Zaandam: leidde tot 65% reductie personeelskosten.
• Montapacking: tegen einde 2019 worden er 300 Cobots operationeel ingezet
• Autostore: hierover meer in de Keynote van Reesink
• Roland Berger: tegen 2020 wordt verwacht dat de kosten inzet Robot lager zullen zijn dan de inzet mens

Welke stappen kan het MKB zetten:
• Start altijd met inrichten en op orde hebben van de interne “keuken” middels een goed beheer master-data, een geïntegreerd WMS
• Denk vervolgens na en bereken/simuleer de opties goods-to-person
• Inventariseer dan de operationele benodigde ondersteuning
• Overweeg dan de inzet van diverse oplossingen – lease is daarbij een goede mogelijkheid (een restwaarde van 30% is daarbij realistisch)
• Robert liet diverse voorbeelden zien:
– Piece-pick-robot “Chuck”
– Stack-Assist-Tool (SAT) voor case-pick: het systeem geeft de optimale belading/positionering cases op pallets aan (kosten idem als truck)
– De “Butler”: mobile robots, maar investering >1M €
– De toekomst: hierbij zijn diverse voorbeelden op You Tube te zien van Boston Dynamics (bruikbaar over 5 jaar?)


Keynote 2

Presentatie Reesink Logistic Solutions/ commercieel directeur Eric Ebbers & technisch manager Christiaan Dorval

Thema’s:
• Welke trends zien zij op basis waarvan zij van een traditionele leverancier van vorkheftrucks een ommezwaai hebben gemaakt naar leverancier van robotachtige gemechaniseerde automatische oplossingen?
• Welke oplossing is eenvoudig en betaalbaar voor MKB-bedrijven?

Middels de duo presentatie door Eric & Christiaan werden de deelnemers geïnformeerd over de trends en marktbehoeftes: de verkoop van traditionele heftrucks daalt, er is een groei van 7% van geautomatiseerde middelen (van mobiel intern transport naar geautomatiseerde oplossingen). Christiaan gaf daarbij de voorbeelden weer: automatische cranes, mini-loads, conveyors, shuttlesystemen, pick-to-belt (al of niet light), sorters en robots. Hij ging dieper in op de vormen van automatische palletopslag: met een recht rijdende kraan, een kraan die bochten rijdt of wissel rijdende kranen. Uiteraard volop aandacht voor de Autostore oplossing welke ook bij ECR in gebruik is genomen. Hierdoor daalt de te gebruiken vloeroppervlakte naar 25% in vergelijking met gangen met legborden, mits een maximale stapelhoogte van 5,4 meter voldoende is. De deelnemers in de zaal gaven te kennen interesse te hebben in deze nieuwe ontwikkelingen, ofschoon er partijen bij waren die door de grote variatie in lengte/breedte/hoogte van artikelen en daardoor gebrek aan uniformiteit qua opslagunits deze variant toch niet kunnen plaatsen.


Keynote 3

Presentatie Beijer Ref – ECR/ Erwin van Dijk – Director Logistics

Thema’s:
• Welke problemen had resp. welke kansen zag hij?
• Voor welke oplossing gekozen, waarom en hoe gefinancierd?
• Waarom gekozen voor Reesink?

Erwin hield een bevlogen toespraak: hij besprak het ontstaan van Beijer Ref/ ECR en de geschiedenis van dit bedrijf, wat inmiddels met drie bedrijven in Nederland en een in de Benelux, een markt leidende positie heeft. In de 1ste fase van haar logistieke activiteiten was er van geautomatiseerde systemen nog geen sprake. Wel diende zich door de plannen van een verregaande integratie van de diverse dochterondernemingen waar de diverse onderdelen van het concern binnen de Benelux opslaglocaties in gebruik had een Project aan: geen uitbouw van de grotere bestaande locatie in Nuenen, maar verhuizen of nieuwbouw.

De jonge logistiek hotspot in Oirschot was al snel in beeld, temeer omdat er qua light manufacturing/ assemblage de meeste mensen vanuit Nuenen aangehaakt konden blijven. Met hulp van een logistiek consultant werd de “Ist-Situation” in kaart gebracht: niet alleen voor de afdeling logistiek, maar de integratie werd voorbereid voor overige back-office functies zoals finance, inkoop, beheer masterdata. Een integrale oplossing werd al snel duidelijk, waarbij Oirschot naast haar bereikbaarheid voor het Nuenense personeel ook een centrale logistieke locatie biedt binnen de Benelux. Vervolgens werden diverse scenario’s voor de inrichting van het DC in kaart gebracht en een selectie gedaan voor leveranciers.

De oplossing (Autostore) biedt als voordeel de reductie op termijn van 30 FTE in het magazijn naar 15 en een terugverdientijd van ca. 7 jaar. Na een korte vragenronde, nam Erwin alle gasten mee voor een uitgebreide rondleiding door het DC. Via de afdeling goederenontvangst, langs de brede gangen palletopslag en via de Expeditie kwam het gezelschap aan bij de Autostore. Daar volgde een uitgebreide toelichting en werden er meerdere orders ‘live’ behandeld aan de 2 pick-stations. Ook konden de deelnemers middels trappen langs de Autostore naar boven lopen en overzag men vanuit enige hoogte deze automatische opslag volop in beweging en gaf het ‘uitzicht’ een goed overzicht over het gehele DC.

Aansluitend aan de rondleiding begaf zich het gezelschap naar een externe locatie. Hier werd onder het genot van een borrel volop na gesproken over deze Masterclass. Het afsluitende diner bood de gelegenheid te netwerken en er werden afspraken gemaakt tussen diverse deelnemers om met de opgedane kennis aan de slag te gaan.

Download de verslagen
Presentatie ECR
Presentatie Reesink Logistic Solutions
Presentatie Robottoepassingen voor logistiek MKB Servator GroupMede mogelijk gemaakt door TKI-Dinalog.

13 juni 2019: Succesvol LCB Jaarevent

Logistics Community Brabant; 1 jaar in de lucht!

Donderdag 13 juni 2019 vierde Logistics Community Brabant (LCB) haar eerste verjaardag. Op een feestelijke wijze werden de eerste resultaten gepresenteerd. Ook werd een inkijk gegeven in de LCB-onderzoeksthema’s, -producten en -doelstellingen. Koninklijke Luchtmacht Historische Vlucht op Vliegbasis Gilze-Rijen diende hierbij als achtergrond om symbolisch dit succesvolle resultaten te vieren: ‘We zijn in de lucht’.

Na de feestelijke kick off op 26 april 2018, heeft LCB een vliegende start gemaakt. Vanuit de 6 vraaggestuurde LCB THEMA’S, zijn afgelopen jaar Onderwijs, Overheid, Ondernemers en Onderzoek samen gebracht om logistieke innovaties voor nu en in de toekomst, op te starten. Op het LCB JAAREVENT werden de resultaten gepresenteerd en vervolgstappen gezet in nieuwe samenwerkingen.

Lancering E-JOINT CORRIDOR: een wereldprimeur
Tijdens de officiële handelingsopening stelde Leo Kemps de businessdevelopers uit de regio’s (REWIN West-Brabant, Midpoint Brabant, Vijfsterren Logistiek en Supply Chain Platform Zuidoost-Brabant) voor aan het publiek . De regiomanagers zorgen voor de verbindingen tussen de logistieke regio’s en zijn hiermee een vliegwiel om samenwerking in Noord-Brabant aan te jagen.

Primeur deze middag was de lancering van de e-JointCorridor. Met de e-JointCorridor wordt vrachtinformatie volledig wordt gedigitaliseerd over verschillende modaliteiten heen. Om tot deze ontwikkeling te komen is er op regionaal en landelijk niveau samengewerkt tussen bedrijfsleven, onderwijs en overheid, waarmee deze samenwerking direct de unieke logistieke innovatiekracht van Logistics Community Brabant onderbouwt.

Programma in de LCB-hangaars
In 3 L-C-B-hangaars, met op de achtergrond historische militaire vliegtuigen, werden bezoekers meegenomen in een belevingsvolle wereld waartussen presentaties plaatsvonden. In deze presentaties werd door studenten en programmamanagers een update gegeven van onderzoek en ontwikkelingen in de LCB THEMA’S. Actuele onderwerpen hierbij waren onder andere retourmedicatie, zero-emissie voor de binnensteden en toepassingen op datalogistics en blockchain in de praktijk. Op de MARKTPLAATS, waar zo’n 25 organisaties vertegenwoordigd waren, werd ook de LCB-Graduation & Thesis Monitor gepresenteerd. (Afstudeer)stages van studenten uit de LCB KENNISINSTELLINGEN worden hierin verwerkt zodat trends in de logistiek gesignaleerd worden. Voor LCB een cruciale ‘backbone’ om vraaggestuurd te kunnen acteren.

Rondvlucht
Om de feestvreugde te verhogen, konden de bezoekers deelnemen aan een wedstrijd ‘vliegtuig vouwen’. De 2 winnaars (werkveld en student) die hun gevouwen vliegtuig het verste gooide, werden getrakteerd op een rondvlucht in een historisch militair vliegtuig; een ervaring om nooit meer te vergeten! 


Etalage
Tijdens het LCB JAAREVENT is op een feestelijke wijze een inkijk gegeven in de thema’s. Via de LCB KENNISNAVIGATOR wordt per thema dieper ingegaan op de materie en worden ook werkveldpartijen uitgenodigd om een actieve bijdrage te leveren. Op 26 september 2019 vindt de LCB KENNISNAVIGATOR plaats rondom het thema ‘de leefbare stad’; een bijeenkomst met Brabantse steden om gezamenlijk  zero-emissie doelstellingen te realiseren. Op 31 oktober 2019 wordt met zorgorganisaties- en instellingen dieper ingegaan op ‘zorglogistiek’. Houdt de website in de gaten voor meer info en deelname.

“INNOVATION TOGETHER, TODAY AND TOMORROW”

4-6 juni 2019: Vijfsterren Logistiek op Transport Logistics beurs München

Van 4 t/m 7 juni was de regionale samenwerking Vijfsterren Logistiek goed vertegenwoordigd op de Transport Logistics beurs in München. Dit is de grootste logistieke beurs van Europa, die eens in de 2 jaar plaatsvindt en bezocht wordt door 64.000 bezoekers uit 125 landen.


Brabantdag

Op 5 juni werd de ‘Brabantdag’ georganiseerd: zo’n 35 bestuurders van Brabantse gemeenten, bedrijven en provincie kwamen bijeen in de stand van West-Brabant Connected en maakten een rondgang over de beurs langs 10 Brabantse standhouders, zoals Raben, Vos Logistics en Van den Bosch Transporten. Na de gezamenlijke lunch was de delegatie nog op diverse plaatsen op de beurs aanwezig. In de middag was er de gelegenheid om 1 van de vier seminars te bezoeken. De middag werd afgesloten met een Brabantborrel op de beurs. ‘s-Avonds nam het grootste deel van de Brabantse delegatie deel aan een diner op uitnodiging van het Nederlandse consulaat; weer een belangrijk netwerkmoment.


Holland Logistics stand

Vijfsterren Logistiek was ook vertegenwoordigd in de Holland Logistics stand van Nederland Distributie Land op de beurs. De accountmanagers van Oss, Meierijstad en ’s-Hertogenbosch legden contact met internationale logistiek dienstverleners en beleggers/ontwikkelaars gespecialiseerd in logistiek vastgoed. Verschillende contacten waren concreet gericht op vestiging in de regio Noordoost Brabant. De borrel in de Holland Logistics stand op 6 juni werd bijzonder druk bezocht door Nederlandse en internationale partijen.17 april 2019: Vijfsterren Logistiek partner van CEO meets start-up

‘De basis leggen voor nieuwe samenwerkingen’

Als innovatieve start-up maak je alles voor het eerst mee: nieuw in de markt, nieuwe klanten aantrekken, eerste medewerkers aannemen, managen van plotseling snelle groei, de eerste stappen over de grens. CEO’s van grote bedrijven hebben deze processen meermaals doorlopen en hebben daarmee een schat aan kennis en ervaring waarvan start-ups kunnen leren. Zo ook in de logistieke groeimarkt die momenteel bol staat van de innovatieve starters. Reden voor Vijfsterren Logistiek om met partner OndernemersLift+ de bijeenkomsten van ‘CEO meets Start-up’ te organiseren. Op 17 april was alweer de vijfde editie in het Logistics House van Vijfsterren Logistiek, het logistiek clubhuis voor de regio Noordoost Brabant. Vernieuwende start-ups kregen de kans om hun bedrijf te pitchen aan een aantal CEO’s uit de sectoren food, agri en logistiek.

Start-ups: NoFoodWasted, Sentors, NGN, Pearl Cocktailparels, Meungo, Redistri, Van Namen Specialties en CargoPicker kregen tijdens ‘CEO meets Start-up’ de kans om hun bedrijf te presenteren aan negen CEO’s en senior-managers van gerenommeerde ondernemingen. Zij gaven vervolgens feedback op de presentaties. Daarnaast werd ruimschoots de gelegenheid geboden aan de start-ups en ondernemers om vragen te stellen en elkaar beter te leren kennen.

Serieuze belangstelling

Het is mooi om te zien dat al in de pauze van het event de eerste contactgegevens tussen de ondernemers en start-ups worden uitgewisseld. Luuk van der Rijt van Pearl Cocktailparels krijgt veel reacties op zijn idee. Twee aanwezige CEO’s geven aan dat ze graag een gesprek met hem willen aangaan. ‘Tot nu toe besprak ik mijn ideeën vooral met medestudenten. Het is fijn dat deze ervaren ondernemers ook eens op een andere manier naar Pearl Cocktailparels kijken’, zegt Luuk. ‘Ik ga zeker iets doen met hun adviezen. Daarnaast ben ik blij dat twee bedrijven serieuze belangstelling tonen voor mijn idee. Dat had ik van tevoren niet kunnen bedenken.’


Interesse gewekt


Sander Maas en Ton van der Poel bieden met Sentors een interessant hulpmiddel voor transportondernemingen. ‘Met Sentors kunnen bedrijven de informatie op containers en voertuigen met behulp van een camera-app razendsnel digitaliseren’, aldus Maas. ‘Zo wordt niet alleen veel tijd worden bespaard in het logistieke proces, maar kunnen vrachten ook sneller op de juiste locatie worden klaargezet.’ Met hun pitch wekken zij de interesse van Eric Nooijen van de Osse Overslag Centrale (OOC). ‘Hun idee om met een app de koppeling tussen voertuigen en data te maken klinkt erg interessant. Ik wil deze mannen daarom graag uitnodigen om hun innovatie eens uit te testen in ons bedrijf.’


Foute beslissingen voorkomen


Ook de andere aanwezige CEO’s en managers zijn overwegend positief over de pitches van de acht start-ups. ‘Ik vind zo’n middag bijzonder inspirerend en word enthousiast als ik deze jonge ondernemers hoor praten over hun ideeën’, zegt Rob Banken van Banken Champignons. Hij gaat binnenkort verder in gesprek met groente- en kruidenkweker Berjelle van Namen van Van Namen Specialties. ‘Zelf participeer ik al in een aantal start-ups en dat wil ik in de toekomst graag nog meer gaan doen. Daarnaast vind ik het leuk om jonge ondernemers te helpen. Door mijn ervaring zie ik meestal al snel wat er niet goed gaat. Het is fijn als je mensen kunt helpen om foute beslissingen te voorkomen.’


Werkgelegenheid creëren


Wim van Wanrooij, directeur van IBN-productie, is voor de tweede keer aanwezig bij ‘CEO meets Start-up’. ‘Het kost best wat tijd, maar ik heb er absoluut geen spijt van dat ik ben gekomen’, aldus Van Wanrooij. ‘Naast de goede ideeën van de start-ups, kijk ik ook met een schuin oog naar de mogelijkheden om werkgelegenheid te creëren. IBN-Groep is een sociale onderneming zonder winstoogmerk. Daarom willen en kunnen wij best investeren in start-ups. Vorige keer heb ik al contact gelegd met een start-up en ook deze keer heb ik al een afspraak gemaakt met iemand. Daar kan misschien wel een mooie samenwerking uit voort komen.’


Leren en inspireren


Deze editie van ‘CEO meets Start-up’ is een initiatief van OndernemersLift+ en Vijfsterren Logistiek. Het besloten event is vooral bedoeld om bedrijven van elkaar te laten leren en elkaar te inspireren. Huub Dormans: ‘Een start-up heeft vele uitdagingen, denk bijvoorbeeld aan het aantrekken van investeerders, het aannemen van personeel of het starten met exporteren. CEO’s hebben een schat aan kennis en ervaring, waar startups vaak veel van kunnen leren. De CEO’s kunnen aan de andere kant veel leren van de innovatieve kijk op de wereld door de start-ups. Uit eerdere edities weten we dat dit regelmatig tot nieuwe samenwerkingen, klanten en investeringen leidt.’


Vijfsterren Logistiek

Pieter Keeris, business developer Vijfsterren Logistiek: ‘Vijfsterren Logistiek is er voor zowel startende ondernemers als de gevestigde bedrijven: door het faciliteren van een bijeenkomst als deze bieden we beide partijen de kans met elkaar in gesprek te raken en gezamenlijk tot new business te komen. Per slot van rekening is dit één van de speerpunten waar ik me hard voor maak en ik ben er dus bijzonder trots op te zien dat tijdens de pauze en afsluitende borrel er direct afspraken worden gemaakt. Ook uit eerdere edities kunnen we al concrete successen optekenen.”

Wil jij als start-up ook deelnemen aan evenementen van Vijfsterren Logistiek? Meld je dan aan voor een gesprek via pieterkeeris@vijfsterrenlogistiek.nl.

11 april 2019: Kansen voor XXL logistiek op bedrijventerreinen in de regio onder de loep

Binnen de regio Vijfsterren Logistiek bevinden zich drie actuele bedrijfslocaties: Foodpark II (Veghel), Laarakker (Cuijk) en Heesch West (’s-Hertogenbosch, Oss, Bernheze). Hoe zijn deze locaties duurzaam en aansluitend op de marktvraag te ontwikkelen? En hoe kunnen de locaties ook maximaal bijdragen aan het regionale logistieke ecosysteem en onze Agrofood-ambities? Deze vragen stonden donderdag 11 april centraal in de bijeenkomst ‘Bedrijfslocaties XXL (?) logistiek’ waar in het Logistics House een vijftigtal vastgoedspecialisten op af kwamen.


Kansrijke regio

De ochtend werd ingeleid door Wim Eringfeld van de Stec Groep die inging op de groeiende populariteit van logistiek vastgoed bij investeerders en de pluspunten van onze regio. “Er is een toenemende behoefte aan grote kavels terwijl de beschikbaarheid afneemt. Hier liggen op drie terreinen nog mogelijkheden. Bovendien is de regio Noordoost-Brabant sterk in Food en Pharma, is er een relatief sterke arbeidsmarkt en worden de kansen voor de nieuwe, circulaire economie meegenomen”, aldus Eringfeld. Twee ondernemers – Berend Jan Schuring namens Raben in Oss en Frans van Dongen namens Kuehne + Nagel in Veghel – leverden vanuit de praktijk het bewijs van het prettige ondernemersklimaat in de Vijfsterren-regio. William Holvoet, eigenaar van Conferm, gaf de groep nog stof tot nadenken door zijn visie op logistiek locaties van de toekomst.

Presentatie STEC Logistiek Vastgoed
Presentatie Raben Kracht van de Regio
Presentatie Kuehne Nagel
Presentatie Conferm Toekomstvisie


Diverse terreinen

Het tweede deel van de bijeenkomst stond in het teken van de drie bedrijventerreinen Foodpark II, Laarakker en Heesch West. Richard Kinderdijk, projectmanager bij de gemeente Veghel liet via een video Frits van Eerd toelichten waarom het ondernemersklimaat in Veghel zo goed is. Binnen de eerste fase van Foodpark zijn nog twee kavels van 2,6 en 2,3 ha. vrij. Hij wilde dan ook vooral naar fase 2 kijken waarvan een groot deel vraaggericht ontwikkeld gaat worden.

Pitch Foodpark II

De Laarakker ‘schijf van vijf’ werd uitgelegd door Leon Vromans, manager verkoop: “De ligging in het Nederlandse foodcluster, sterke schakels met de Agrifood-keten, toegang tot talent en technologie, excellente logistiek en interessante vestigingsmogelijkheden.”

Pitch Laarakker

En als laatste kwam Astrid Kepers, stedenbouwkundige bij de gemeente Oss, aan het woord over Heesch West. Een nieuw bedrijventerrein aan de A59, tussen ’s-Hertogenbosch en Oss met de ambitie om het meest duurzame bedrijventerrein van Brabant te worden. Er wordt ingezet op 5 thema’s: energie, klimaatadaptatie, landschap en biodiversiteit, circulariteit en mobiliteit. Naast de 80 ha bedrijventerrein wordt er ook 55 ha landschapspark gerealiseerd. In dit gebied en bij de bedrijfspanden wordt volop ingezet wordt energieopwekking.

Pitch Heesch West


Verschillende vraagstukken

Bij iedere locatie spelen andere vraagstukken. Daar werd aan afzonderlijke tafels verder over doorgepraat. Bij Foodpark II was de invulling van de vraaggerichte ontwikkeling het belangrijkste aandachtspunt: ‘hoe geef je dat het meest succesvol vorm?’. Op de tafel van Laarakker kwamen twee stellingen aan bod, namelijk wanneer is de grens van XXL logistiek bereikt en hoeveel ruimte geef je de klant? Bij Heesch West ging het over de ontsluiting, stedenbouwkundige randvoorwaarden en toekomstige prijsvorming. Een belangrijkste item was de balans tussen eisen aan duurzame, circulaire economie en wensen van de ondernemers die voor deze locatie moeten gaan kiezen.

Er ging letterlijk veel kennis en kunde over de tafels en de nuttige contacten die werden gelegd, zullen ook tot ver na deze ochtend zijn effect hebben.

Lees ook het bericht in het Brabants Dagblad over het event…
 

6 februari 2019: Rabobankmedewerkers met logistieke ambities

Op 6 februari vond in het Logistics House een bijzonder matchmaking-event plaats. Vijfsterren Logistiek en Samenwerkt! (het mobiliteitscentrum van Rabobank) organiseerden een inspiratiemiddag voor Rabobankmedewerkers. Ruim veertig medewerkers van diverse Rabobank-vestigingen kwamen naar Oss om ingelijfd te worden in de wereld van de Logistiek. Want met krimpende mogelijkheden in het bankwezen is het goed om inzicht te kijken naar mogelijkheden in andere sectoren. En de Logistiek biedt kansen te over. Zo bleek onder andere uit de tientallen logistieke bedrijven uit de regio Noordoost Brabant die hun vacatures presenteerden.


Eye-openers


Door de aantrekkende economie is het steeds lastiger om vrachtwagenchauffeurs te vinden die over de juiste papieren beschikken. Ook is er behoefte aan goed opgeleide Logistiek Planners, om te zorgen voor een efficiënte inzet van mensen en materieel. Deze functies werden door de meeste deelnemers direct geassocieerd met werken in de Logistiek. Maar minder bekend was dat door de groei in de sector ook veel backoffice functies oningevuld blijven. “Dat maakt dat er ook behoefte is aan mensen met kennis van bijvoorbeeld Marketing en Communicatie, HR en Financial control. Bovendien brengt de Brexit extra uitdagingen met zich mee, zoals een tekort aan declaranten.  De verwachting is dat het aantal banen tot 2018 met zo’n 11.000 toeneemt!”, legde Pieter Keeris, business developer Vijfsterren Logistiek uit.


Compleet programma

Tijdens het programma gaven diverse bedrijven een pitch over hun werkzaamheden en werden de deelnemers bijgepraat over de regelgeving rondom WW. Arjan van der Heijden hield een inspirerend betoog: na 20 jaar werkervaring binnen de Rabobank, maakte hij onlangs de overstap naar een functie als algemeen directeur bij van den Heuvel Logistiek. Ook HR Advisor Jordi Toonen, recentelijk begonnen in deze functie bij Raben Nederland ging uitgebreid in op de vraag ‘Waarom Logistiek?’ waarbij hij een overzicht gaf van gewenste competenties in de sector. Tessy Floris (UWV) kwam als laatste aan het woord: met een aantal meerkeuzevragen werd de kennis van de deelnemers op de proef gesteld over de vacatures in de financiële sector versus de logistiek en het recht op uitkeringen indien je bijvoorbeeld een (deeltijd) baan accepteert. Ook had zij volop tips rondom opmaak CV (zie ook www.canva.com) en tips over het gebruik van LinkedIn.


Succesvolle bijeenkomst


Daarnaast was ruimschoots tijd om elkaar nader te leren kennen. Met een kop koffie in de hand tijdens de pauze, maar ook na afloop van het programma werd bij een aangeklede borrel flink nagepraat. Michiel Heller, site manager Oss van Movianto: “Heel goed om hier aanwezig te zijn. Een persoonlijke toelichting op ons bedrijf en de vacatures werkte erg positief. Ik heb voor diverse functies zeker interessante connecties kunnen leggen.” En ook vanuit de Rabobankmedewerkers werd de bijeenkomst gewaardeerd. Helmi Hillen, Risk Analist: “Ervaringsdeskundigen en medewerkers van het UWV hebben ons geïnformeerd over hun ervaringen en de kansen die er voor ons liggen op een baan in de logistiek. Niet iets waar je zo direct aan denkt als je uit de bankwereld komt. Maar er zijn meer raakvlakken dan je denkt. Zeker in deze krappe arbeidsmarkt.”