Thema's


In samenspraak met de achterban richt Vijfsterren Logistiek zich vooral op de thema’s waar het meeste behoefte aan is Deze thema’s zijn:

• Arbeidsmarkt & onderwijs: werving van werknemers, duurzame inzetbaarheid, leiderschap
• Data & digitalisering: robotisering / automation, digitale processen, BI & reporting
• Verduurzaming & energietransitie: zelfvoorzienende bedrijfsomgeving, alternatieve brandstoffen
• Vestigingsklimaat: uitbreidingsmogelijkheden, huisvesting arbeidsmigranten
• Bereikbaarheid: nieuwe infrastructuur, mobiliteitsoplossingen, multimodaal transport

Op elk van de thema’s worden diverse activiteiten ondernomen om ondernemers te informeren, verbinden en verder te helpen. Zo worden er kennistafels georganiseerd om met betrokken medewerkers een uitdaging van een onderneming te bespreken en uit te diepen. Daarbij wordt gekeken welke kennis we kunnen toevoegen, nog ontwikkeld moet worden en waar een eventuele samenwerking opgestart kan worden.

Bij de netwerkevenementen brengen we alle betrokken in de regio samen en faciliteren we de dialoog over de diverse thema’s.