Stadsdistributie in het vizier bij Raad voor Logistieke Kennis

Wat zijn de uitdagingen van stadsdistributie voor de toekomst? 
Evofenedex heeft in haar vereniging 11 thematische raden, die zich richten op een specifiek onderdeel van de logistiek of het internationaal ondernemen. Leden die actief zijn op een bepaald gebied vinden elkaar in een van deze raden en wisselen hier allereerst waardevolle tips & tricks uit over hun vakgebied. Bij de laatste bijeenkomst van de Raad voor de Logistieke Kennis stonden de uitdagingen rondom stadsdistributie centraal. In dit artikel lees je de reflecties van de raad.

Knel in de stad
Stadsdistributie stelt bedrijven nu al voor logistieke uitdagingen. Dat merkt ook een evofenedex-lid actief in de supermarktbranche dat dagelijks meerdere leveringen in stadscentra verricht en boodschappen bij de klanten thuis bezorgt. De fysieke ruimte op de weg is beperkt en de verkeersdrukte in de straten in het centrum maakt laden en lossen in sommige gevallen problematisch. En in 2025 komt er een nieuwe uitdaging aan, als een groot aantal binnensteden zero-emissiezones introduceren. In de binnenstad is de ruimte schaars. Daarom is er voordeel te behalen door met kleinere voertuigen goederen aan locaties te leveren. Maar dit heeft tot gevolg dat de vervoerskosten fors stijgen. Een volledig gevulde vrachtauto is voor bedrijven een van de meest kostenefficiënte methoden van vervoer.

Elektrificeren en zero-emissiezones
Sommige ondernemers kiezen nu al voor elektrificering en verduurzaming van hun wagenpark. Momenteel zijn er nog beperkt geschikte bedrijfsautomodellen beschikbaar, maar het aanbod gaat de komende jaren naar verwachting snel groeien. De fabrikanten hebben nu nog geen aanbod waar behoefte aan is. Zo is het laadvermogen of de actieradius te beperkt. 
De overheid houdt de ontwikkelingen op de markt in relatie tot de wetgeving rondom de zero-emissiezones in de gaten. Daarnaast is de voertuig-gewichtsbeperking van gemeenten nog vaak een obstakel om elektrisch te rijden. Elektrische voertuigen zijn immers zwaarder dan voertuigen met een verbrandingsmotor. En er moet ook rekening worden gehouden met de beschikbare laadinfrastructuur. De raad geeft aan baat te hebben bij (het langer toestaan van) hybridevoertuigen. Hybridevoertuigen zijn nu in ieder geval tot 2030 toegestaan, indien softwarematig, via geofencing, geprogrammeerd is op welke wijze het voertuig rijdt.  Dit alles betekent dat er nog verschillende uitdagingen te overwinnen zijn voor de invoer van de zero-emissiezones in 2025.

Cityhubs en lading bundelen
In het verlengde van het thema stadsdistributie heeft de expertgroep City Logistics zijn bevindingen van het afgelopen jaar met de raad gedeeld. Deze expertgroep bestaat uit verzenders, ontvangers, logistiek dienstverleners en onderzoekers/consultants en is onderdeel van het Shopping Tomorrow-netwerk. De expertgroep richtte zich in 2020 op onder andere op het bundelen van lading en zero-emissiezones. Zo constateerde de expertgroep dat er veel gemeenten zijn die momenteel nog geen prioriteit aan zero- emissiezones geven en weinig actief op dit vlak zijn.

Volgens onderzoek van TNO beslaat het bezorgen van pakketjes in de steden, ondanks de indruk die er bij het algemene publiek heerst, slechts 8 procent van het totale goederenverkeer dat de stad binnenkomt. Voor goederenstromen die bestaan uit een kleine lading, lijkt het een goede oplossing gebruik te maken van een cityhub. Vanaf dit punt aan de rand van de stad worden ladingen gebundeld, om zo uiteindelijk emissievrij in de stadscentra afgeleverd te worden door bijvoorbeeld zero-emissie bestelauto’s. Maar de realiteit toont aan dat cityhubs nog niet populair zijn, ook al zijn er veel goede initiatieven, volgens de expertgroep.
Bij de deelnemers van de raad leeft de indruk dat stadshubs met name geschikt zijn voor ongeconditioneerde transporten en daarin zeker een oplossing kunnen bieden in de stadsdistributie. De raad omarmt de gedachte van meer samenwerken op het vlak van logistiek, onder het adagium: ”Concurreren doe je op het product, logistiek doe je samen”. Zo kunnen marktpartijen de uitdagingen rondom stadsdistributie beter het hoofd bieden. Maar er zijn ook tegengeluiden te horen, van deelnemers die de supply chain beschouwen als integraal onderdeel van hun totale productpropositie.

Samenwerking starten
Om ladingbundeling te stimuleren ziet de expertgroep ook een rol voor de overheid en grotere bedrijven. Zij kunnen in hun inkoopvoorwaarden gebundelde emissievrije logistiek verplicht stellen. De deelnemers van de raad wijzen erop dat de onderlinge logistieke samenwerking vanuit de sector actiever opgepakt moet worden, om zodoende gezamenlijk tot nieuwe innovatieve oplossingen te komen. Bijvoorbeeld samenwerking tussen gemeentes, logistiek dienstverleners of eigen vervoerders voor het optimaliseren van de binnenstedelijke distributie. Dit initiatief kan niet bij een enkel bedrijf liggen, maar moet gedragen worden door alle partijen die afhankelijk zijn van distributie in steden. Zodoende kunnen oplossingen worden gevonden die niet enkel kostenverhogend zijn, maar ook waarde toevoegen aan de aangesloten ketens. De Raad voor de Logistieke Kennis vindt ook het delen van best practices aan de buitenwereld waardevol om samenwerking binnen de sector meer gestalte te geven.

Deelnemen in thematische raden?
Wil je meer weten over de raden van evofenedex? Of overweeg je om zitting te nemen in een raad? Je vindt meer informatie op de website van evofenedex.

Gratis e-Book 
Is het interessant om strategisch samen te werken met een verlader uit een andere keten? En hoe werkt dat dan? Het antwoord op deze en talloze andere vragen rondom verladerssamenwerking lees in je in het nieuwe e-book “Compose: strategische logistieke samenwerking”. In deze publicatie lees je de uitkomsten en inzichten van drie jaar onderzoek naar horizontale samenwerking tussen verladers. Dit onderzoek hebben we uitgevoerd met ruim 40 evofenedex-leden, in samenwerking met tientallen studenten van de Tilburg University. Het boek biedt een concreet stappenplan voor supply chain- en logistiek verantwoordelijken binnen bedrijven om mee aan de slag te gaan en de voordelen van samenwerking te realiseren. 
Bekijk het e-book via onderstaande blauwe button of download het gratis via de website van evofenedex.

Factsheet Arbeidsmarkt transport en logistiek

De Nederlandse economie groeide de afgelopen jaren sterk en de sector ook. Het aantal werkgevers en werknemers nam toe tot recordhoogte. De arbeidsmarkt was zeer krap.
Vanwege de coronacrisis krimpt de Nederlandse economie in 2020. Ook de sector transport en logistiek wordt geraakt. Er is sprake van omzetdalingen de instroom van werknemers neemt af. In 2021 en 2022 wordt herstel verwacht.

Ga via onderstaande blauwe button naar de factsheet van STL Werkt.

Nieuw onderzoeksprogramma: Artificial Intelligence planner of the future

De ‘AI planner of the future’; een gezamenlijk onderzoeks- en valorisatieprogramma dat de voordelen van Artificial Intelligence combineert met menselijke kennis. Dát is het programma waar European Supply Chain Forum (ESCF), de afdeling Industrial Engineering and Innovation Sciences (IE&IS), het Eindhoven Artificial Intelligence Systems Institute (EAISI) en Logistics Community Brabant (LCB) gezamenlijk de schouders onder gaan zetten. Onlangs hebben zij een samenwerkingsovereenkomst getekend om deze onderzoekscomponenten tegen het licht te houden en verder uit te werken. 
 
Het ambitieuze onderzoeksprogramma ‘AI-planner of the future’ richt zich op de toenemende verwevenheid van technologie en menselijke aspecten in de context van Artificial Intelligence planning voor toeleveringsketens en logistiek. Wetenschappelijk programmaleider Tom van Woensel: “Momenteel leeft de gedachte dat alleen mensen fouten toevoegen in data. Dit klopt niet! Men moet identificeren wanneer mensen voorspelbare fouten maken en voorspelbaar beter zijn dan puur datagestuurde modellen. We streven ernaar om de AI-voordelen te benutten zonder het essentiële element van goed geïnformeerde mensen volledig te vervangen”. 
 
Het ‘AI planner of the future’ programma houdt rekening met de expliciete verwevenheid van technische en menselijke aspecten in de context van AI-planning voor toeleveringsketens en logistiek. Hierbij rekening houdend met alle relevante prestatie-indicatoren (mensen, winst en de planeet). Dit vereist kennis vanuit een multidisciplinair oogpunt, maar stelt ook het huidige AI-onderzoeksdomein op de proef. Verklaarbare AI, betrouwbare AI, ethiek en de benodigde algoritmen moeten worden gegenereerd of aangepast aan het planningsdomein, toegepast in een supply chain en logistieke omgeving.
 
Experts uit de praktijk en de academische wereld samengebracht
Van Woensel: “De AI-planner van de toekomst heeft behoefte aan een breed scala aan onderzoeksvelden en een rijke set aan betrokken bedrijven. Dit programma heeft beide! We combineren de uitgebreide kennis van onderzoekers uit alle multidisciplinaire Industrial Engineering en Innovation Science-domeinen en de real-life living labs van European Supply Chain Forum-bedrijven uit diverse industrieën. Alle industrieën zijn erbij betrokken: fast moving consumer goods, omnichannel retailing, last mile logistiek, dienstverlening, gezondheid, transport en mobiliteit, hightech industrieën, etc.”.
 
Ambitieus programma
5 jaar lang (2021 tot 2026) combineert het onderzoeksprogramma 25 kunstmatige intelligentie-onderzoekers, 10 Ph.D. studenten en meer dan 50 bachelor- en masterstudenten. Dit programma wordt gehost door de TU/e-gebaseerde afdeling Industrial Engineering & Innovation Sciences en ondersteund door het European Supply Chain Forum, de afdeling Industrial Engineering & Innovation Sciences, het Eindhoven Artificial Intelligence Systems Institute (EAISI) en Logistics Community Brabant. De resultaten worden ingezet in onderwijs en in bruikbare modellen teruggegeven aan de markt. 
 
Meer weten:
Prof.dr. Tom Van Woensel, Faculteit Industrial Engineering & Innovation Sciences, Technische Universiteit Eindhoven, 040247 5017, t.v.woensel@tue.nl, www.tomvanwoensel.com.
 
 

Multimodaal vervoer in Brabant in TV-programma ‘De Nieuwe Economie’

Bij RTL Z werd MCA Brabant belicht in de programma-serie ‘De Nieuwe Economie’. Directeur Hendrik-Jan van Engelen van MCA Brabant kreeg volop gelegenheid om uiteen te zetten wat het maatschappelijk nut is van multimodaal vervoer en wat er al is bereikt op dat terrein. 

Hij werd daarbij ondersteund door directeur Eric Nooijen van OCC Terminals in Oss. RTL Z en MCA Brabant waren voor de gelegenheid te gast bij de Osse terminal. Eric Nooijen vertelt over de spoorverbindingen tussen Brabant en het Europese achterland.
Bekijk de video hieronder.Jaarverslag MCA Brabant 2020

Een compact jaarverslag van een jaar waarin niets ging als verwacht. We weten het allemaal. In de woorden van directeur van MCA Brabant Hendrik-Jan van Engelen in zijn voorwoord van het jaarverslag: “In 2020 sloten we een periode af waarin we volop hebben gezaaid, mooie nieuwe projecten zijn gestart en wederom positieve resultaten hebben geboekt. We bepaalden onze koers voor de komende jaren in ons strategisch plan 2020-2030. En we zetten ook de eerste concrete stappen richting de uitvoering.”

Lees het jaarverslag via onderstaande blauwe button.

Kennistafel Arbeidsmarkt & HR is succesvol

De Kennistafel Arbeidsmarkt & HR is ontstaan n.a.v. een Masterclass rondom dit onderwerp in 2018. De leden van de Kennistafel zijn voornamelijk HR-medewerkers (functionarissen/recruiters/managers/etc.) ofwel medewerkers van een organisatie die HR/Arbeidsmarkt thema’s binnen de Logistiek in hun portefeuille beheren. De samenstelling is in de loop van de jaren dynamisch, daar waar een enkeling uittreedt (Van den Bosch Transporten, van den Heuvel Logistiek), komen er telkens weer nieuwe leden bij, zoals Movianto, Van Berkel Logistics en binnenkort ook Chain Logistics.

De Kennistafel is zelfsturend, de leden hebben afspraken gemaakt over aanwezigheid en over hoe geïnteresseerde partijen kunnen aanhaken. De Kennistafel wordt voorgezeten door de Programma Manager van Vijfsterren Logistiek. De leden treffen elkaar ongeveer 1 keer per 2 maanden, soms vaker afhankelijk van Events die worden georganiseerd.

Recente successen:
• Vanuit de Kennistafel wordt actief gebruikt gemaakt van het delen van vacatures op de website van Vijfsterren Logistiek.
• N.a.v. een onderzoek door 2 studenten van HAN (voorjaar 2020) is er inzicht verkregen rondom Duurzame Inzetbaarheid van medewerkers van logistieke bedrijven
• In het najaar van 2020 zijn er 2 succesvolle Workshop’s geweest rondom het thema Duurzame Inzetbaarheid van medewerkers, m.m.v. Noordoost Brabant Werkt!

Actuele onderwerpen die binnenkort worden aangepakt/uitgevoerd:  
(afhankelijk van maatregelen COVID19)
• Regionale banenmarkt i.s.m. STL Werkt
• Workshop Re-integratie & Bedrijfsanalyse & Functiebeschrijvingen & Thema’s Ziektewet
• Workshop Employer Branding – UWV NL
• Maand van de Transport & Logistiek wordt in juni georganiseerd, hier zal het UWV in de loop van mei ons nader over informeren
• Rapport “Onboarding” van stagiaire Fie van Huisseling wordt gedeeld met de leden

Deze successen van het samen optrekken, het verkennen van gezamenlijke kansen en mogelijkheden, delen we graag met de achterban van Vijfsterren Logistiek, zodat mogelijk ook andere bedrijven hierbij aan kunnen sluiten en hiervan kunnen profiteren.

Alle informatie over deze kennistafel is te vinden op de themapagina Arbeidsmarkt & Onderwijs op deze website. Heb je interesse in of vragen over de kennistafel? neem dan contact op met Programma Manager Pieter Keeris via pieterkeeris@vijfsterrenlogistiek.nl of 06-15006728.

MKB Containerlogistiek Den Bosch-Rotterdam-Antwerpen massaal naar de binnenvaart!

Op 22 april 2021 hebben Frank APM Bruurs van Spierings Smart Logistics, Joop Mijland van , Hendrik-Jan van Engelen van MCA Brabant en Frans van den Boomen van Logistics Community Brabant de samenwerking bekrachtigd voor de Joint Corridor Den Bosch-Rotterdam-Antwerpen (shortsea en deepsea).

Door deze buitengewone, innovatieve Joint Corridor samenwerking kan elk MKB-bedrijf in de regio Den Bosch met volle containers of met deelladingen direct profiteren van de beste en meest efficiënte oplossing voor container import of export via de zeehavens.

Binnenkort volgt een aankondiging van een bijeenkomst op locatie bij BCTN en Spierings Smart Logistics voor MKB’ers in regio Den Bosch. Volg LCB en MCA Brabant om hiervan op te hoogte te blijven.

Zie hieronder ook het recente item van RTL Transportwereld waarin deze unieke samenwerking is vastgelegd. De 7 uitdagingen voor een duurzame binnenvaart

Laagwater, tegenstrijdige regels en een opdracht om te vergroenen: de komende jaren staat de Nederlandse binnenvaart een enorme opdracht te wachten. Want hoe zorg je dat een vloot van vijfduizend schepen kan blijven varen, geen dieselolie meer verbruikt en ook nog eens concurrerend blijft? De 7 uitdagingen voor de binnenvaart volgens betrokkenen uit de sector.

‘Het beeld van de binnenvaart is voor buitenstaanders tamelijk idyllisch: vol ruim, kajuit aan de achterkant, auto op het achterdek en een blaffende hond die langs het gangboord loopt.’ Maar zo romantisch als het lijkt, is het allang niet meer niet, stelt VVD-europarlementariër Caroline Nagtegaal. Zij schreef samen haar Spaanse collega Jose Ramona Bauzà Días voor het eerst een position paper over de toekomst én de uitdagingen van de binnenvaart. De komende jaren moet de sector hard aan de slag. De totale Europese CO2-uitstoot moet in 2030 gehalveerd zijn en in 2050 klimaatneutraal. En de Nederlandse doelstelling ligt met 70 procent uitstootvermindering nog een stuk hoger. Dat betekent voor de binnenscheepvaart dat schepen moeten worden omgebouwd en/of vervangen om op andere brandstof over te kunnen stappen. Hoe krijg je dat voor elkaar? ‘Politiek en de binnenvaartsector moeten echt in gesprek over groene alternatieven voor fossiele brandstoffen’, zegt Nagtegaal. ‘Ik ben niet van de school dat het allemaal direct zero emission moet, al ben ik fan van waterstof. Bijmengen van alternatieven is voorlopig ook een oplossing, want er is gewoonweg nog geen capaciteit om de hele sector op waterstof te laten varen, dus LNG is nu ook een oplossing.’

Lees het hele artikel op de website van VNO-NCW. Daarin worden onderstaande 7 uitdagingen verder uitgelicht.

• Onzekerheid over de toekomst
• Voor investeringen is financiering nodig
• Digitalisering van de binnenvaart
• Sector in gevecht met zichzelf en zijn imago
• Regels, regels, tegenstrijdige regels
• Duurzaam, ook aan de wal
• Laagwater hindert transport

Adviseurs logistiek UWV stellen zich aan je voor!

Hoe ziet de arbeidsmarkt in de regio eruit? Welke strategische keuzes ga ik maken? Hoe kom ik aan personeel? Voor deze én meer arbeidsmarkt gerelateerde vragen, kun je bij ons terecht. Wij hebben recentelijk succesvolle acties gedaan met o.a. Sanders|Fritom Uden en BK Sneltransport in Veghel. Denk aan open dagen en wervingsacties. Uiteraard werken wij samen met veel logistieke bedrijven in de regio Noordoost-Brabant en zijn wij lid van Vijfsterren Logistiek. 

Als je ons nog niet kent, dan wordt het tijd voor een (digitale) kennismaking!

Ga via de groene button hieronder naar de flyer met alle informatie.

Of neem direct contact op met;
Tessy Floris via tessy.floris@uwv.nl of 06-11039217
Mathieu Baudoin via mathieu.baudoin@uwv.nl of 06-21196069

e-CMR Academy

Begin april is de e-CMR Academy van start gegaan. Dit programma is speciaal ontworpen om organisaties in staat te stellen om e-CMR binnen een aantal uur toe te passen in de operatie. 
Kerngebruikers worden daarbij in een online ‘Train-the-Trainer’ sessie getraind om met e-CMR te werken. Daarbij krijgen ze:

• Uitleg over e-CMR en de veranderingen in het proces
• Uitleg over de werking en toepassing van het e-CMR proces binnen Collect + Go. Daarin aandacht voor het beheer van organisaties, gebruikers en rollen en de toepassing van beveiligde tekenprocessen
• e-CMR’s afhandelen, de ‘happy flow’
• Training over hoe om te gaan met uitzonderingen en afwijkingen

Na het doorlopen van de Train-the-Trainer sessie worden 5 online coaching sessies van 20 minuten gepland in de eerste week waarin e-CMR wordt toegepast op de werkvloer. Tijdens deze sessies wordt doorgenomen hoe de implementatie verloopt en waar bijsturing nodig is.

De eerste verladers en transporteurs hebben inmiddels deelgenomen aan de e-CMR Academy.         

Zie ook de website van Collect+Go.

Versnelde innovaties Ingram Micro door structurele inzet studenten in learning community

Onder de noemer ‘Living Innovation Lab’ gaan Logistics Community Brabant en Ingram Micro van start met de structurele inzet van studentenonderzoek op logistieke vraagstukken. Daarmee zetten beide partijen in op een doorlopende samenwerking waarin direct gereageerd kan worden op actuele vraagstukken. De oplossingen en innovaties die hieruit voortkomen worden beschikbaar gesteld aan de markt. In april ondertekende LCB en Ingram Micro een samenwerkingsovereenkomst voor tenminste 3 jaar. 
 
Een learning community is een veelgebruikt effectief middel om Ondernemers, Onderwijs en Onderzoek bij elkaar te brengen. Bedrijven worden hiermee gevoed door frisse ideeën vanuit het onderwijs en studenten doen ervaring op binnen het bedrijfsleven. De theorie vertaald in praktijkervaringen! Dit is ook de opzet van het Living Innovation Lab van LCB en Ingram Micro; periodiek worden specifieke vraagstukken in de context van Ingram Micro gedefinieerd die aansluiten op de behoeften en profielen van studenten. Daarbij wordt gebruik gemaakt van een mix van studenten, docenten, LCB-professionals, medewerkers van Ingram Micro en overige specialisten. Door de structurele en gestructureerde samenwerking wordt kennis en ervaring ‘gestapeld’ en overgedragen zodat daarna een nieuwe groep studenten er mee aan de slag kan.
 
Bart de Man en Jack Heijkans van Ingram Micro in koor: “De samenwerking spant een welkome brug tussen diverse opleidingen en onze organisatie. Deze verbinding is cruciaal voor het innovatief door-ontwikkelen van onze organisatie, onze medewerkers, onze studenten en voor onze partners voor wie wij continu de dienstverlening verbeteren en innoveren.”
 
Binnen de samenwerking van het Living Innovation Lab hebben LCB en Ingram Micro een aantal basisdoelen gedefinieerd die zij gezamenlijk willen nastreven:  
• oppakken van/bijdragen aan innovatie vraagstukken uit de praktijk;
• kennisontwikkeling;
• werven, binden en boeien talent;
• bevorderen open samenwerking tussen partijen;
• versterken structurele samenwerking tussen werkveld en kennisinstellingen.
 
Als neutrale organisatie is LCB bij uitstek een partij om dergelijke learning communities te faciliteren. Bas Holland van LCB: “Het mooie van een Living Innovation Lab-aanpak is dat er gezamenlijk structureel gewerkt wordt aan nieuwe kennis en innovatie die we steeds verder doorstapelen. Ook de mix van een partij als Ingram Micro en de aan LCB verbonden kennisinstellingen is heel relevant. Je krijgt zo een heel interessante ‘clash’ van allerlei expertises, skills, inzichten en ervaringen. Samen kom je zo écht verder.
 
Dit voorjaar werken LCB en Ingram Micro aan de concrete invulling van de learning community. Karlijn Lips van LCB gaat daarbij aan de slag om de juiste HBO- en WO-studenten te koppelen zodat na de zomervakantie van 2021 de eerste vraagstukken in het kader van warehouse inrichting, “control room” sturingsmodellen en andere innovatieve opdrachten uitgevoerd kunnen worden. Dit alles om de logistieke operatie continu aan te passen aan de dynamische en groeiende logistieke omgeving.
 
Zie ook de website van LCB.
 

De vraag naar specialisten leidt tot een nieuwe BUas-opleiding: Artificial Intelligence & Data Management

Ben je gefascineerd door nieuwe technologie en de manier waarop deze het leven beïnvloedt? Artificial Intelligence & Data Management biedt jou een rol in het hart van wat er op dit gebied gebeurt.

Heb je een passie voor data?
Artificial Intelligence (AI) is een fenomeen dat de manier waarop ons leven en welzijn wordt bepaald radicaal verandert. Autonoom rijdende auto’s, betere diagnoses en behandelingen in de zorg, slimme energienetwerken, begeleid wonen voor ouderen, duurzame voedselproductie, de manier waarop mediavoorziening tot ons komt (personalisatie via aanbevelingssystemen), spelproductie en gebruikersinterfaces (natuurlijke taal, stemassistenten en avatars): ze worden allemaal beïnvloed door de snelle opkomst van AI. We zien dat veel bedrijven en organisaties deze digitale transformatie al doormaken.

Vanaf 1 september 2021 start BUas daarom met het HBO-specialisme Artificial Intelligence & Data Management. Eerst als onderdeel van Creative Media & Game Technologies, maar zodra er toestemming is van het ministerie van Onderwijs wordt het een aparte HBO-opleiding.

Oplossingen zoeken
De opleiding is gericht op studenten die willen meedenken over de digitale transformatie waar tal van bedrijven al middenin zitten. De studenten gaan aan de slag met actuele vraagstukken en zoeken naar oplossingen die deze technologie daarin kan bieden.
De vraag naar AI & Data specialisten op de arbeidsmarkt is erg groot. Na het afstuderen is een baan dus nagenoeg zeker.

Op de website van BUas vind je alle informatie.

Joint Corridor Test-Containers nu live én beschikbaar in Brabant

Overstappen van klassiek wegtransport naar duurzaam binnenvaart- en spoorvervoer vanaf nu eenvoudiger dan ooit! Kom maar op met jouw vracht! 
Door middel van de Joint Corridor Test Container kunnen bedrijven, en in het bijzonder mkb-bedrijven, eenvoudig en zonder een langlopend contract of enig risico, kennismaken met multimodaal vervoer via de binnenvaart en het spoor.

Via de website LCB Multimodaal Joint Corridors kunnen potentiële gebruikers eenvoudig een testcontainer boeken op een Joint Corridor in de directe omgeving. Alle Joint Corridors zijn in de praktijk buitengewoon betrouwbaar en concurrerend ten opzicht van klassiek wegtransport.

In Noord-Brabant beschikken we inmiddels over een multimodaal transportnetwerk van Joint Corridors met binnenvaartverbindingen tussen de zeehavens en het Brabantse achterland, shortsea-verbindingen van/naar het Verenigd Koningkrijk en spoorverbindingen van/naar het Europese en zelfs het Aziatische achterland (China). Door de lancering van de Test Container kan eenvoudig kennis worden gemaakt met deze duurzame en efficiënte manier van transport. 

Onlangs kwam de Joint Corridor Test container ook aan bod bij RTL Transportwereld. Daarin werden de voordelen van de testcontainer voor de logistieke sector mooi weergegeven. Zie de video hieronder.
 


De Joint Corridor Test Container is het resultaat van pragmatisch actieonderzoek van Logistics Community Brabant en Joint Corridors Off-Road/Topsector Logistiek in samenwerking met de vierdejaars Fresh Brains van Breda University of Applied Science: Jeffrey Clabbers, Rob Dekempeneer, Dennis Kok, Olga Markus en Floris van Lith. Samen met onderstaande bedrijven maken zij het verschil voor een leefbaar en bereikbaar Brabant!

Aan de totstandkoming van de Joint Corridor en de testcontainer werken mee: GVT Group of Logistics, GVT Intermodal Freightmanagement , BTT Multimodal Container Solutions, H.Essers, Schavemaker Logistics & Transport, Move Intermodal, A2B-online, Osse Overslag Centrale BV, Combined Cargo Terminals B.V., Rietveld Logistics Group, BCTN Network of Inland Terminals en Van Berkel Logistics.

Zie ook de website van LCB.

Ondersteuning vanuit LCB en MCA bij subsidieregeling ‘stimulering modal shift’

LCB en MCA ondersteunen gezamenlijk Brabantse bedrijven met het versterken van multimodaal goederenvervoer. Daarom informeren wij graag de Brabantse bedrijven over een nieuwe subsidieregeling stimulering model shift.
 

Om de verplaatsing van het goederenvervoer vanaf de weg te versterken (de zogeheten modal shift) is er een modal shift-maatregel van weg naar water en spoor aangekondigd in de Goederenvervoeragenda. Met deze regeling wordt verplaatsing van doorgaand goederenvervoer van de weg naar de binnenvaart en het spoor gestimuleerd. Dit om de weg als transportmodaliteit te ontlasten en congesties op de belangrijkste doorgangsroutes voor het goederenvervoer terug te dringen. Twee sterke uitgangspunten die we ook terug zien in de Brabantse Joint Corridors.

De regeling moet bijdragen aan het structureel bereikbaar houden van de stedelijke gebieden en industriehavencomplexen in de Randstad. Hierbij wordt gekozen voor een aanpak waarbij enerzijds wordt ingezet op het verruimen van de mogelijkheden voor modal shift door aanbesteding van nieuwe lijndiensten in de binnenvaart, en anderzijds het stimuleren van de keuze om vrachten via de binnenvaart en het spoor te vervoeren. Deze subsidieregeling is de invulling van het laatste doel.

Wat houdt de regeling in?
De regeling richt zich hoofdzakelijk op de goederenvervoercorridors Oost en Zuidoost, oftewel de hoofdwegen, spoorwegen en vaarwegen tussen de haven van Rotterdam naar Duitsland via regio’s Arnhem-Nijmegen en Venlo. Daarnaast kunnen er ook activiteiten in aanmerkingen komen, die inzetten op de verplaatsing van weg naar spoor in overige delen van Nederland.

De regeling concentreert zich in dit verband primair op het vervoer van goederen in containers. Dit gecontaineriseerde vervoer is verhoudingsgewijs gemakkelijk te verplaatsen en laat een sterke opmars als transportmiddel zien. Bulktransporten komen hierbij alleen in aanmerking voor een bijdrage indien deze een bovengemiddelde bijdrage aan de modal shift naar de binnenvaart en/of spoor leveren. De subsidieregeling richt zich daarnaast op de kleinere en middelgrote transporten waarvoor een shift van de modaliteit door de omvang van de vrachten niet direct voor de hand ligt door te kleine hoeveelheden.

Vanuit deze regeling wordt een bijdrage gegeven in bedrijfsmatige kosten die rechtstreeks samenhangen met:
• de organisatie van de bundeling van vrachten om deze structureel te verplaatsen van de weg naar de binnenvaart en/of spoor;
• de daarmee samenhangende investeringen in aanpassing van werkprocessen, opslag en overslagfaciliteiten;
• in het beter faciliteren van deze modal shift processen. 

Meedoen?
De subsidieregeling opent op 1 april 2021. Deze regeling biedt een unieke kans om nieuwe en reeds bestaande Joint Corridors verder te ontwikkelen. 

LCB en MCA helpen met jouw aanvraag
Omdat deze regeling een unieke kans biedt voor een extra impuls om Joint Corridors op te schalen, staan LCB Multimodaal en MCA graag klaar om je nader te informeren.

Interesse?
Neem dan contact op met:
Hendrik-Jan van Engelen van MCA via 06-47829864
Frans van den Boomen van LCB Multimodaal via 06-46976386
 
Zie ook de website van LCB.
 
 

Nieuwbouw Van Berkel Logistics bereikt hoogste punt

Op donderdag 8 april bereikten we het hoogste punt van de nieuwbouw aan de Doorhoek. Een mijlpaal om te vieren. Samen met het bouwteam maar zeker ook met onze eigen medewerkers. Al 65 jaar wordt er keihard gewerkt door ons team van aanpakkers. Samen hebben we al veel bereikt.

Gerard Welte maakt op 1 mei al 50 jaar onderdeel uit van ons team. Aan hem dan ook de eer om de vlag naar het hoogste punt te hijsen. Gerard heeft ons bedrijf zien groeien in die 50 jaar. We zijn van origine een Eerds bedrijf en zijn nog altijd gevestigd op de locatie waar het ooit begon. Door de groei zijn in de loop der jaren meerdere vestigingen ontstaan in het buitengebied die straks worden samengevoegd.  

Op industrieterrein Doornhoek in Veghel realiseren we een nieuwe hoofdvestiging op een perceel van 85.000 m2. Op deze locatie komt het hoofdkantoor, centrale werkplaats en krijgt Van Berkel Landschap & Infra haar thuisbasis. Voor de realisatie van de nieuwbouw kiezen we voor een constructieve samenwerking tussen lokale ondernemers. Het bouwteam bestaat uit Bouwbedrijf Peter Peters b.v., Verstegen elektro-technisch installatiebureau, Rooijakkers Installatietechnieken, Gacom BV, Buro Kade, RB Bouwadvies en Altavilla.


Kijk voor meer nieuws op de website van Van Berkel Logistics.

De bouw van DC PLUS in Oss verloopt voorspoedig

Het nieuwe distributiecentrum van PLUS, dat eind 2022 opgeleverd zal worden, wordt grotendeels gemechaniseerd en daarmee een van de meest moderne distributiecentra van Nederland. Dit distributiecentrum zorgt voor een efficiëntere belevering van alle PLUS supermarkten. Bij het ontwerp van het pand spelen ook de laatste ontwikkelingen op het gebied van duurzaamheid een belangrijke rol.

Het nieuwe distributiecentrum op industriegebied Vorstengrafdonk staat op 9,3 hectare grond en is ruim 46.000 m2 groot. Het pand heeft 92 laad- en losdeuren, een productiecapaciteit van 400.000 colli per dag. Vanuit dit nieuwe distributiecentrum worden alle 272 PLUS supermarkten in Nederland beleverd.

In onderstaande video geven Logistiek directeur Rowell Versleijen en Vastgoed directeur Björn Bertrand alvast een rondleiding.


Volg al het nieuws rondom het distributiecentrum in Oss via de website van PLUS.

Veranderend en vernieuwend leiderschap in de logistiek

Nieuwe leiderschapsinstrumenten en -aanpakken voor logistieke organisaties worden getest met leidinggevenden uit de sector en gaandeweg door wetenschappelijk onderzoek verbeterd.

Nieuwe leiderschapsinstrumenten zijn als leerinterventies ontwikkeld door kennisinstellingen TNO, TU Eindhoven, Hogeschool Windesheim samen met enkele bedrijven, adviseurs en Jong Logistiek Nederland in het kader van het project LLEAD. LLEAD is een project in opdracht van TKI Dinalog* en heeft als doel ‘vernieuwend en veranderend leiderschap in de logistiek’ te versterken.

LLEAD staat voor ‘Leading Logistics in the Era of Ambiguity and Disruption’. In LLEAD worden aanpakken en instrumenten ontwikkeld, die als ‘leerinterventies’ worden aangeboden aan bedrijven, die met nieuw leiderschap hun bedrijf willen verbeteren en willen innoveren. Een leerinterventie is een combinatie van kennisontwikkeling, kennisoverdracht en onderzoek naar de effecten.

Per 1 juni 2021 worden leerinterventies gestart. Hiervoor zoeken wij bedrijven/leidinggevenden uit logistiek, warehousing en transport, die gratis willen meedoen.
De kern van het project is een tweetal leerinterventies over leiderschap; een over de ‘individuele aspecten en gedrag van  leiderschap en ondernemerschap’ en een over ‘organisatorische voorwaarden voor nieuw leiderschap en innovatiekracht’.

LLEAD bood op 25 maart 2021 een gratis (online) webinar aan over de inhoud van dit project en de wijze waarop je daaraan kan deelnemen. Bedrijven en leidinggevenden/managers uit de sector logistiek en transport kunnen zich kosteloos laten begeleiden in de leiderschapsinstrumenten en -aanpakken. Tijdens het webinar kreeg men tekst en uitleg en was er ruimte voor het stellen van vragen. 

Via de 1ste onderstaande groene button klik je naar de algemene flyer van LLEAD. Daarin lees je dat LLEAD naast het doen van onderzoek en het ontwikkelen van leiderschapsinstrumenten en -aanpakken, ook activiteiten gaat organiseren om de ontwikkelde kennis naar de bedrijven te brengen op meerdere manieren.
Via de 2de button kan je de hele presentatie van het webinar nog eens terug lezen.


Meer informatie:

Heb je nog vragen? Neem dan contact op met Roos van den Bergh van TNO via roos.vandenbergh@tno.nl.

 

Het LLEAD consortium bestaat uit TNO (projectcoordinator), TU Eindhoven/TUe, Hogeschool Windesheim, De ZakenCoach, Bureau Sovaassi, Chain Logistics en Jong Logistiek Nederland.

*TKI Dinalog is het topconsortium kennis en innovatie waarin bedrijven, kennisinstellingen en overheid werken aan het innovatieprogramma van de Topsector Logistiek.

Raben viert 90 jaar in Europa

De Raben Group is al 90 jaar constant onderweg – zich aan het ontwikkelen, altijd moedig naar de toekomst aan het kijken en op zoek naar nieuwe uitdagingen. Het bedrijf wil een drive zijn die niet alleen de wereld draaiend houdt, maar die de wereld ook beter en groener maakt. Daarom wordt, om ons jubileum te vieren, iedereen uitgenodigd om een unieke eco2way-tour door Europa te volgen en in september zal het een stemplatform lanceren voor de projecten – het winnende project zal financiële steun krijgen.

In 2021 viert Raben Group zijn 90-jarig jubileum. 90 jaar ervaring, innovatie en continue ontwikkeling. En daar blijft het zeker niet bij!
“We hebben in de afgelopen 90 jaar veel bereikt door partnerschap en transparante samenwerking met onze klanten, waardoor we trots en tegelijkertijd klaar zijn om nieuwe uitdagingen aan te gaan, zoals klimaatverandering. We willen dat volgende generaties toegang hebben tot dezelfde bronnen die we nu gebruiken. Daarom willen we u ter gelegenheid van ons jubileum meenemen op de buitengewone ‘Eco2way’-tour door Europa, waar onze medewerkers u de plaatsen laten zien die lijden onder de gevolgen van klimaatverandering. We hopen dat onze klanten ons zullen helpen bij het kiezen van een plek om samen te ondersteunen zodra de tour is voltooid. Zodat we allemaal de komende 90 jaar kunnen genieten van een schoon klimaat …” aldus Ewald Raben – CEO van Raben Group

90 jaar actief met ecologie
Maatschappelijk verantwoord ondernemen is een onderdeel van het DNA van het familiebedrijf op basis van een waardensysteem. Het bedrijf benadert het concept van MVO op een alomvattende manier en integreert maatschappelijk verantwoorde activiteiten met de bedrijfsstrategie van de organisatie. Ecologie is van groot belang voor Raben. Elk jaar investeert het in efficiëntere en milieuvriendelijkere transport- en opslagoplossingen en plant het duizenden bomen die tonnen CO2 neutraliseren.

Daarom besloot het bedrijf zijn 90ste verjaardag op een nogal ongebruikelijke manier te vieren, door klanten en internetgebruikers uit te nodigen voor een eco2way-tour door Europa. Deze buitengewone reis begint op 1 april en duurt tot eind augustus 2021. Bedrijfsmedewerkers en eco-enthousiastelingen zullen de rol spelen van reisleiders die het verhaal zullen presenteren en vertellen van twintig plaatsen die door klimaatverandering bedreigd worden. Je kunt de hele tour volgen op www.raben90years.com en op de sociale media van het bedrijf in alle 13 markten waar Raben zijn depots heeft. Maar daar houdt het feest niet op! Om de 90ste verjaardag te vieren, wil de Groep een geschenk doen aan ons allemaal en aan toekomstige generaties, in september zal er een online stemplatform gelanceerd worden voor drie initiatieven. Degene die de meeste stemmen krijgt, krijgt een beurs van Raben Group. Het stemmen gaat door tot eind november en de resultaten en het winnende project worden in december bekend gemaakt!

Tijd om de betere morgen te vieren
Het jaar 2021 wordt ongetwijfeld een interessante mijlpaal in de geschiedenis van Raben Group. Het is niet alleen weer een jaar van ontwikkeling van logistiek en nieuwe technologieën, maar vooral een tijd om na te denken over de toekomst. Als het hoofddoel is om de toekomstige generaties te voorzien van dezelfde natuurlijke hulpbronnen als nu beschikbaar zijn, dan is dat de beste basis voor de gezamenlijke inspanningen voor een beter, groen Europa. Voor Raben Group begint de groene toekomst vandaag!

Lees het hele verhaal op de website van Raben.

Van den Bosch neemt activiteiten Tankspeed Logistics over

Logistiek dienstverlener Van den Bosch neemt met ingang van 10 april 2021 de activiteiten van Tankspeed Logistics Ltd in Newport (South Wales) over. Met de overname verstevigt Van den Bosch zijn leidende positie binnen het intermodale transport van droge bulkgoederen in Europa.

Verdere uitbreiding droge bulkactiviteiten Engelse markt
Tankspeed Logistics werd in 2005 opgericht als Tankspeed-Fraikin door Mitzi Walker en Manfred Fraikin. Sinds 2015 zijn alle aandelen in handen van Managing Director Mitzi Walker en opereert het bedrijf onder de naam Tankspeed Logistics. Tot de kernactiviteit behoort het transport van droge bulk voor de chemische industrie, zoals PVC-poeder en mineralen. Deze activiteiten vinden voornamelijk plaats in het Verenigd Koninkrijk (VK) en tussen de Benelux en het VK.

Marktleider in silodrukcontainers
Van den Bosch heeft de afgelopen jaren fors geïnvesteerd in het uitbreiden van zijn droge bulkactiviteiten in Europa, met name in silodrukcontainers. Ook Tankspeed Logistics richt zich op dit specifieke segment. “Met de overname van Tankspeed Logistics verstevigen we onze positie als marktleider in het transport met silodrukcontainers in Europa en zetten we in op verdere ontwikkeling van onze activiteiten op de Engelse markt”, aldus Barry Gruijters, Operations Director division Dry Bulk bij Van den Bosch.

Groeiambitie
De activiteiten van Tankspeed Logistics worden voortgezet onder de vlag van Van den Bosch. De vloot wordt door de overname uitgebreid met diverse 30ft- en 40ft-silodrukcontainers. Walker blijft als Commercial Manager nauw betrokken bij de activiteiten. Gruijters licht toe: “Tankspeed Logistics staat bekend om zijn hoogkwalitatieve dienstverlening. Het netwerk en de ervaring van Mitzi Walker zijn van grote waarde om de activiteiten succesvol te continueren en verder te ontwikkelen. Met Mitzi aan boord hebben wij alle vertrouwen in het realiseren van onze groeiambities op de Engelse markt.”

Slagkracht
Ook Walker is enthousiast over de overname. Door het onderbrengen van de activiteiten binnen Van den Bosch, profiteren de klanten van Tankspeed Logistics van het netwerk, de capaciteit en de expertise van een logistieke multinational. “Ik kijk uit naar de samenwerking en het bundelen van onze kennis en ervaring. Tankspeed Logistics en Van den Bosch werken al een aantal jaren samen. Ik ben getuige geweest van de groei, in het bijzonder in het VK, en veelbelovende innovaties in de bulksector. Ik heb alle vertrouwen in het succesvol continueren van de relatie met klanten en leveranciers, en zet me vol overtuiging in voor de verdere ontwikkeling van onze activiteiten.


Van den Bosch

Vos Logistics boekt positief resultaat 2020

Europees logistiek dienstverlener Vos Logistics realiseerde in 2020 een omzet van € 338 miljoen, fractioneel lager ten opzichte van 2019. Gecorrigeerd voor lagere dieselprijzen bedroeg de omzet € 343 miljoen (2019: € 342 miljoen) De autonome omzet (geschoond voor overname van SNEL Shared Logistics) daalde door de pandemie met 12 procent tot € 300 miljoen. 

Solutions, met sterke focus op warehousing en nationale distributie, liet een flink hogere omzet zien, met name door de overname van SNEL Shared Logistics in combinatie met organische groei. Internationale transport werd zwaar getroffen door de pandemie in de periode tussen maart en mei, vooral door het stilvallen van de automotive-industrie en meervoudige nationale lockdowns. Vanaf juni zette het resultaatsherstel goed door, al waren de goederenvolumes lager ten opzichte van 2019.

De EBIT daalde met 34 procent naar € 4,6 miljoen. De nettowinst kwam uit op € 3 miljoen, gelijk aan voorgaand jaar. Vos Logistics investeerde voor ruim € 15 miljoen in vlootvernieuwing, huisvesting, duurzaamheid, innovatie en digitalisering.  

Onzekerheid over het verdere verloop van de pandemie, Brexit en de EU  Mobility Package zal ook in 2021 effect hebben op de markten waarin Vos Logistics opereert. De uitdagingen bieden ook kansen voor innovatie en samenwerking. Zo groeit de vraag naar e-commerce fulfilment en homedelivery. Vos Logistics heeft een solide basis en zal ook in 2021 blijven investeren in innovatie, digitalisering en groei van de onderneming. 

Versterking in warehousing en distributieservice met de overname van SNEL Shared Logistics geeft impuls aan organische groei van Solutions
Begin 2020 ronde Vos Logistics de overname af van logistieke dienstverlener SNEL Shared Logistics. Deze overname past in de strategie van Vos Logistics om verder te groeien op het gebied van fijnmazige distributie, warehousing en crossdocking van goederen onder ander gericht op B2B, retail, e-commerce fulfilment en leveringen van met name grotere producten aan huis. 

De overname wierp meteen zijn vruchten af. Zo zijn met succes nieuwe klanten verworven en is de dienstverlening aan bestaande klanten verder versterkt en uitgebreid met onder andere de opzet van een Benelux distributiecentrum voor Gardena / Husqvarna, de bevoorrading van alle Blokkerwinkels in Nederland, thuisleveringen voor een grote meubelketen en enkele nieuwe warehousingcontracten. Na de positieve ervaringen met Vos Logistics in Polen verwierf de onderneming de opdracht om ook de vestigingen van Action in West-Frankrijk te beleveren.

Ben Vos – CFO van Vos Logistics, zegt in een toelichting: “In het licht van de uitzonderlijke situatie hebben we toch een positieve afdronk van 2020. Vos Logistics toonde zich weerbaar en wendbaar. De operationele resultaten zijn door de Coronapandemie weliswaar negatief beïnvloed, maar onze financiële positie blijft sterkt. Hoewel 2021 ook onzekerheid met zich meebrengt, zullen we met veerkracht blijven bouwen aan een sterke toekomst.”

Frank Verhoeven – CEO van Vos Logistics voegt hieraan toe: “Onze klanten hebben, onder invloed van de pandemie, andere logistieke behoeften. Vos Logistics heeft het afgelopen jaar laten zien over de kracht en het aanpassingsvermogen te beschikken om een oplossingsgerichte betrouwbare partner te blijven. Daarnaast hebben we nieuwe klanten verworven en onze strategische positie in warehousing en distributie in de Benelux aanmerkelijk versterkt. En benadrukt hij: “We zijn dit jaar bijzonder trots op onze mensen. Hun grote  verantwoordelijkheidsgevoel, sterke communicatie en toewijding maakten in deze omstandigheden het verschil.”

Lees via deze link het hele rapport op de website van Vos logistics.


Vos Logistics

2,5 miljoen voor verplaatsing goederenvervoer naar water en spoor

Meer goederenvervoer over water of via het spoor in plaats van over de weg. Dat is goed voor de afname van de verkeersdrukte op de weg, de verkeersveiligheid en het terugdringen van CO2-uitstoot.

Minister Van Nieuwenhuizen en staatssecretaris Van Veldhoven gaan ondernemers in de logistiek helpen om de verplaatsing van het goederenvervoer naar water en spoor – de modal shift – te maken. Ze trekken om ze daar bij te ondersteunen een bedrag van 2,5 miljoen euro uit. Logistieke bedrijven die kleine of middelgrote transporten verzorgen, komen in aanmerking voor financiële steun als ze ladingen bundelen.

Minister Van Nieuwenhuizen: “We moeten onze wegen ontlasten en industrie en havencomplexen moeten bereikbaar blijven. Dat is geen wens maar noodzaak. Met deze regeling kunnen we minstens 1000 vrachtwagens per dag van de weg halen. En niet onbelangrijk: dit is een steuntje in de rug voor ondernemers zodat ze de shift ook echt kunnen maken.”

Staatssecretaris van Veldhoven: “Voor het maken van de overstap van weg naar water of spoor is lef nodig. Het vraagt van ondernemers een andere manier van denken, want natuurlijk gaat vervoer per boot of trein anders dan via een vrachtwagen. Maar het is noodzakelijk dat we de omslag maken om de transportsector te verduurzamen.”

Dagelijks 2.000 containers van de weg
Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat zet de komende jaren samen met de provincies, de Topsector Logistiek en de Logistieke Alliantie in op een modal shift. Meer vervoer van goederen via water en spoor in plaats van de weg is ook belangrijk omdat door de grootschalige vervangings- en renovatieopgave van Rijkswaterstaat de druk op het wegennet zal toenemen. Rijkswaterstaat vervangt of renoveert de komende jaren meer dan 100 bruggen, tunnels, sluizen en viaducten. Voor de periode 2020-2024 willen de betrokken partijen op de corridors Rotterdam-Venlo en Rotterdam-Arnhem/Nijmegen dagelijks 2.000 containers van de weg te ‘shiften’ naar de binnenvaart. Dat betekent dagelijks 1.000 vrachtwagens minder op de weg. 

Aanvraag
Ondernemers die werk willen maken van een modal shift kunnen vanaf 1 april 2021 een aanvraag indienen met een maximum van 500.000 euro per project. Daarvoor is nodig dat ze met een concreet voorstel komen hoe ze goederen willen verplaatsen van weg naar water of spoor. Voor ondernemers die hun transport willen verplaatsen naar het water geldt dat ze actief moeten zijn op de route tussen de Rotterdamse haven en Duitsland, via de regio’s Arnhem-Nijmegen en Venlo. Hiervoor is een totaalbedrag van 1,5 miljoen euro beschikbaar. Voorstellen voor een shift van vrachtwagen naar trein komen door heel Nederland in aanmerking voor de regeling. De pot voor deze overstap is 1 miljoen euro. Aanvragen kunnen tot uiterlijk 1 september 2021 worden ingediend bij uitvoeringsorganisatie Connekt.

Meer informatie:
Neem contact op met Joris Drost – persvoorlichter ministerie Infrastructuur en Waterstaat – via joris.drost@minienw.nl 
of 06-11106542.

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

Nieuw kader voor duurzame inpassing logistieke bedrijfsruimten draagt bij aan oplossing ‘verdozing’ van het landschap

Door bestaande logistieke terreinen en gebouwen maximaal te benutten en alleen selectief nieuwe grootschalige logistieke parken te realiseren kan de groei van de logistieke sector duurzaam worden ingepast in Nederland. Het adviesbureau Buck Consultants International heeft op eigen initiatief een kader hiervoor ontwikkeld, met uitgewerkte selectiecriteria en voorwaarden op elk van de drie ruimtelijke schaalniveaus: regionale planning van bedrijventerreinen; inrichting van logistieke bedrijventerreinen; de kavels/gebouwen van het distributiecentrum zelf.
“Met deze nieuwe aanpak wordt recht gedaan aan het economisch belang van de logistieke sector, wordt optimalisatie van gebruik van bestaande terreinen gecombineerd met selectieve aanleg van logistieke parken voor grote distributiecentra en is er een duidelijke taakverdeling tussen wat het Rijk en de provincies en gemeenten moeten doen”, aldus Buck Consultants International.

Economisch belang logistiek
De behoefte aan logistieke ruimte is momenteel (en naar verwachting ook de komende jaren) groot, met name door de snelle groei van e-commerce, die door corona een extra stimulans heeft gekregen. Ook het meer robuust maken van aanvoerketens uit Azië laat de vraag naar distributiecentra toenemen.
De totale directe en indirecte werkgelegenheid in warehouses en distributiecentra bedroeg vorig jaar meer dan 400.000 personen. Met name door de snelle groei van online aankopen groeit de behoefte aan distributieruimte substantieel, variërend van mega warehouses (meer dan 40.000 m² bvo) tot kleinschalige last mile-distributiecentra. De toegevoegde waarde in deze distributiecentra groeit overigens sneller dan de werkgelegenheid, terwijl ook de toepassing van automatiseringssystemen en robots fors toe neemt.

Kader
In haar vandaag op de Nationale Omgevingsvisie-conferentie gepresenteerde kader ‘Duurzame inpassing van logistiek vastgoed’ stelt Buck Consultants International géén nationaal verbod voor op uitbreiding van logistieke bedrijfshuisvesting, maar wel strengere richtlijnen voor de plaatsing van distributiecentra op enerzijds brownfields (bestaande bedrijventerreinen en gebouwen) en anderzijds greenfields (nieuwe logistieke terreinen). Kleinschalige en middelgrote logistiek moet voor het merendeel worden geaccommodeerd op bestaande bedrijventerreinen. Met name voor grootschalige logistiek (kavels van meer dan 6 ha met gebouwen van 40.000 m² of meer) moeten selectief logistieke parken worden ontwikkeld, omdat die in veel gevallen moeilijk in te passen zijn op brownfields.

Voorbeeld: vraag logistieke terreinen voor Provincie A


Bron: Buck Consultants International

“Door brownfield-optimalisatie te koppelen aan de realisatie van greenfields ontstaat er druk om de bestaande ruimte maximaal te gebruiken en selectief nieuwe logistieke parken te ontwikkelen. Het Rijk moet richtlijnen geven voor die verhouding. Of, in welke mate en waar regio’s die ruimtevraag willen accommoderen blijft het primaat van provincies”, ze stelt Buck Consultants International.

In onderstaand schema vat het adviesbureau de voorwaarden samen.

Voorwaarden logistieke parken grootschalige logistiek


Bron: Buck Consultants International

De Rijksoverheid moet ook actief bijdragen aan de inpassing van logistieke bedrijvigheid, zo vindt Buck Consultants International. Al eerder pleitte het adviesbureau voor regionale herstructurerings-maatschappijen voor bedrijventerreinen, waaraan het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat moet gaan bijdragen: met startkapitaal voor financiering, niet met subsidies; het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat moet goede multimodale bereikbaarheid van de nieuwe parken mogelijk maken.

Aan de slag met toekomstgerichte mobiliteit

Binnen het programma Duurzaam bereikbaar heeft Regio Noordoost Brabant samen met gemeenten een eerste werkpakket gemaakt voor het deelprogramma Slimme en schone mobiliteit. Vier gemeenten gaan van start met toekomstgerichte mobiliteit. In het eerste werkpakket zitten projecten op gebied van data, deelmobiliteit en stadslogistiek. Ook met projecten gericht op werkgeversbenadering, fietsstimulering en verkeersmanagement.

Zo gaat de gemeente ’s-Hertogenbosch aan slimme en schone bevoorrading van de gemeente werken. Een ander voorbeeld is de werkgeversbenadering van de gemeenten Meierijstad, Heusden en Uden. Met bedrijven werken zij samen om personeel te stimuleren en ondersteunen om meer gebruik te maken van openbaar vervoer en fiets.

Deze mobiliteitsprojecten worden ondersteund door SmartWayz met ruim 375.000 euro. Op 11 maart jl. stemde de programmaraad van SmartwayZ in met dit eerste werkpakket voor slimme en efficiënte mobiliteit in Noordoost-Brabant. De bijdrage van SmartwayZ is een verdubbelaar. Het totale werkpakket heeft een waarde van 650.000 euro.

De volgende stap is een datagedreven gebiedsanalyse als voorbereiding voor een volgend werkpakket binnen SmartWayz. Aan de hand van data worden de opgaven en kansen op het gebied van slimme mobiliteit voor onze regio in kaart gebracht. Zoals kansen voor de fiets en deelmobiliteit. Op basis hiervan kunnen de volgende projecten van gemeenten en regio worden gestart.

Maatwerk in de regio
In SmartwayZ werken overheden, bedrijven en kennisinstellingen in Zuid-Nederland aan het mobiliteitssysteem van de toekomst. Voor regionaal maatwerk is vanuit SmartWayz als verdubbelaar voor Noordoost-Brabant tot 2023 2,5 miljoen euro investeringsruimte beschikbaar van slimme investeringen door regio en gemeenten. De ambtelijke trekkers van deze gebiedsgerichte aanpak in Noordoost-Brabant zijn Annelies de Ridder, Teamleider verkeersplanologie van de gemeente ’s-Hertogenbosch en Rian Snijder, secretaris van het portefeuillehoudersoverleg Ruimte, wonen en mobiliteit en Regisseur Mobiliteit RNOB.

Van Kessel: HVO-de meest duurzame diesel

HVO: hét fossielvrije, hernieuwbare en emissie-arme alternatief voor diesel 
Wil je graag de impact van jouw dieselvoertuigen op het klimaat en leefomgeving per direct enorm reduceren? Dat kan heel eenvoudig met de nieuwe dieselsoort HVO! HVO staat voor “Hydrotreated Vegetable Oil” en is de meest duurzame dieselbrandstof op dit moment. Deze diesel wordt gemaakt van afgewerkte plantaardige oliën en restafval zoals dierlijke vetten. Hierdoor is HVO een volledig hernieuwbaar, fossielvrij en emissie-arm alternatief voor traditionele diesel.

Rijden op HVO diesel biedt enorme voordelen op het gebied van duurzaamheid. Denk aan een zeer hoge CO2-reductie van maar liefst 89% en een veel lagere uitstoot van schadelijke emissies zoals fijnstof, NOx, roet en zwavel. Hierdoor is het uitstekend geschikt voor werkzaamheden in gesloten ruimtes of drukbevolkte omgevingen. Bovendien is HVO vrijwel geurloos en volledig biologisch afbreekbaar.

Klik naar de website van Van Kessel voor alle informatie, en bekijk de video hieronder. Van den Bosch opent nieuwe Academy

Met de symbolische champagnedoop van de silocontainer voor het pand, heeft logistiek dienstverlener Van den Bosch zijn compleet vernieuwde Academy officieel geopend. In deze moderne trainingsfaciliteit aan de Bussele 30 in Erp komen theorie en praktijk samen in een inspirerende omgeving, waarin de wereld van bulklogistiek tot leven komt. De feestelijke opening is verricht door CEO Rico Daandels en Director Staff Services Michiel van Kessel en is online terug te kijken.

Theorie en praktijk komen samen in inspirerende trainingsfaciliteit
De Van den Bosch Academy is het in-house trainingscentrum van Van den Bosch. Hier wordt de kennis en ervaring die de afgelopen decennia is opgedaan ingezet om medewerkers en vervoerspartners op te leiden tot experts in bulklogistiek.

Kwaliteit en veiligheid
“Kwaliteit en veiligheid lopen als rode draad door de nieuwe Academy”, vertelt Michiel van Kessel, Director Staff Services bij Van den Bosch en verantwoordelijk voor onder meer Learning & Development. “Bulktransport is een bijzondere tak van sport. Dat betekent dat onze chauffeurs niet ‘zomaar’ chauffeurs zijn. Het vergt specialistische kennis, dat geldt ook voor onze kantoormedewerkers en onze collega’s van de technische dienst. In onze vernieuwde Academy leiden we iedere collega op voor zijn of haar specifieke taak.”

Beleving en interactie
Theorie en praktijk komen samen in een inspirerend decor van ruim vijfhonderd vierkante meter. Rond een glazen theorielokaal zijn verschillende praktijkopstellingen van transportmaterieel en hulpmiddelen gesitueerd. “Een silocontainer, een tankcontainer, een vier meter hoge opstelling voor het werken op hoogte en nog veel meer”, vertelt Theo van Helvoort. Als Project Manager was hij intensief betrokken bij de realisatie van de Academy. “Ervaring leert dat medewerkers en partners zich het meest effectief ontwikkelen door het proces zélf te ervaren. Alle elementen van het bulktransportproces komen dan ook fysiek aan bod. Van veilig werken en verzegelen tot laden/lossen en productkennis. Beleving en interactie staan centraal.”

Verschil maken
De nieuwe Academy vormt een belangrijk onderdeel van de groeistrategie die Van den Bosch onlangs heeft gepresenteerd. Als ‘The Supply Changer in Bulk’ wil Van den Bosch voor duurzame verandering in de sector zorgen. Van Kessel vervolgt: “We blijven onszelf uitdagen en ontwikkelen om voorop te lopen in de sector. Met de nieuwe Academy tillen we leren en ontwikkelen naar een hoger niveau, waarbij we medewerkers én partners uitdagen om iedere dag weer het verschil te maken.”


De Van den Bosch Academy is gevestigd aan de Bussele 30 in Erp. De nieuwe Academy vervangt de voormalige trainingsfaciliteit, die gevestigd was naast het hoofdkantoor in Erp.

Meer informatie is beschikbaar op de website.

Subsidiemogelijkheden voor 2021

Zoek je een subsidie of financieringsregeling? In de subsidiewijzer van RVO vind je alle subsidies en regelingen die open staan voor het indienen van een aanvraag. Zij voeren deze subsidies en financieringsregelingen uit in opdracht van diverse ministeries en de Europese Unie.
Ga naar de website van RVO om te kijken welke subsidieregelingen relevant zijn voor jouw bedrijf.

We lichten vast 2 regelingen uit;
• DKTI-transport ondersteunt een breed scala aan projecten voor duurzaam vervoer, waarvan de innovatie nog niet of nog maar pas op de markt is. De regeling richt zich op werktuig- of transportoplossingen met een lage of geen CO2-uitstoot. En op thema’s als elektrisch rijden en varen, rijden op waterstof en biobrandstoffen in transport, mobiele machines, zwaar wegverkeer en luchtvaart.

Zo kunnen ondernemers met subsidie investeren in uitstootvrije voertuigen boven de 4.250 kilogram. Dat zijn vooral vrachtwagens, elektrisch of op waterstof. Ook de schoonste hybridevarianten komen in aanmerking.
Naast subsidie voor een schone vrachtwagen kunnen ondernemers van 23 maart tot 6 april 2021 hun innovatieve transportplannen indienen. Zoals afgesproken in het klimaatakkoord is er ruim € 25 miljoen beschikbaar om bij te dragen. Een onafhankelijke commissie kiest de beste innovaties uit. 
Klik naar Demonstratie klimaattechnologieën en -innovaties in transport (DKTI-transport) voor alle informatie.

• CEF Transport staat open voor overheden (Rijk, provincies, gemeenten) en het bedrijfsleven (havenbedrijven, industriële, logistieke en dienstverlenende bedrijven). Je kunt alleen projecten indienen als hiervoor ondersteuning is van de landen waar de projectuitvoerders gevestigd zijn.
Klik naar Connecting Europe Facility (CEF) Transport voor alle informatie.


Ook via de website van KVK vind je diverse subsidiemogelijkheden;

WBSO (Wet Bevordering Speur- en Ontwikkelingswerk): fiscale regeling voor research en development.
MIT: MKB-innovatiestimulering Regio en Topsectoren. Voorbeeld MIT topsector Energie: biedt verschillende subsidies zoals Demonstratie Energie Innovatie of Hernieuwbare Energieprojecten.
MIA (Milieu investeringsaftrek) en EIA (Energie Investerings Aftrek): voor investeringen in (duurzame) bedrijfsmiddelen zoals machines, ledverlichting en zonnepanelen.
Circulaire economie: diverse regelingen waaronder ketenprojecten om in samenwerkingsverband te onderzoeken hoe je het productieproces circulair kunt maken.
Slim Subsidie: Stimuleringsregeling Leren en ontwikkelen in het mkb.
Praktijkleerplaatsen Beroeps Begeleidende Leerweg: om kennis binnen je bedrijf te halen.
Horizon Europe: subsidie voor je bedrijf bij onderzoek, technologische ontwikkeling en innovatie in internationaal samenwerkingsverband.
React EU (Recovery Assistance for Cohesion and the Territories of Europe): herstelprogramma ‘EU Next Generation’ als reactie op de coronapandemie. Stimuleren van projecten voor een groen, digitaal en veerkrachtig herstel van de regionale economie.

Klik naar de website van KVK voor meer informatie.

Op onze website onder Thema’s verzamelen wij ook zoveel mogelijk informatie, oa. over subsidies. Dat staat hier overzichtelijk per thema gerangschikt, dus check dit regelmatig even.

Als Vijfsterren Logistiek staan wij altijd klaar voor hulp of informatie, ook bij het aanvragen van subsidieregelingen. Je kan hiervoor contact opnemen met Pieter Keeris via pieterkeeris@vijfsterrenlogistiek.nl of 06-15006728.

Transportoplossing gezocht voor Covid-19 testen

We zijn in contact met Tim Kievits van TOM-i. Hij is samen met Pivot Park Screenings Center in Oss een robot-teststraat aan het inrichten voor het testen van Covid-19 testbuisjes. Een punt dat nog niet is opgelost is de logistiek van de teststraten naar Oss toe. Zij zoeken daarom een bedrijf dat het transport van de testbuisjes – van de 12 nieuw te ontwikkelen XL-teststraten naar Oss – verzorgd.

Via onderstaande blauwe button lees je meer…


Heb je interesse om dit project te ondersteunen?

Neem dan contact op met Pieter Keeris via pieterkeeris@vijfsterrenlogistiek.nl voor meer informatie en aanmelden.
Direct contact met Tim wordt in deze fase niet op prijs gesteld.

Evofenedex en Nyenrode Business Universiteit helpen businessmodellen te innoveren

De supply chain manager zou veel proactiever moeten zijn bij het opzetten en verbeteren van businessmodellen. Dit zegt Jack van der Veen, hoogleraar en houder van de Evofenedex leerstoel Supply Chain aan de Nyenrode Business Universiteit. Met de whitepaper “Implementatie van nieuwe Supply Chain Business Modellen: risicomanagement bij grensoverschrijdende handel” wil hij de supply chain manager hierbij ondersteunen en aanmoedigen.

Logistiek en internationale handel vormen samen de core business van Evofenedex. Het extra potentieel dat beschikbaar komt wanneer je de werelden van de logistiek en exportmanager samenbrengt, is enorm. Bedrijven kunnen veel winst behalen door de krachten van deze expertises te bundelen en een brug te slaan tussen alle aspecten van de integrale end-to-end supply chain. De whitepaper is niet alleen voor de supply chain manager, maar voor alle organisaties die de nieuwe kansen die zich voordoen willen benutten, ook – of vooral – het mkb.

“Het is voor veel bedrijven lastig hun huidige businessmodellen en processen te innoveren”, legt Jack van der Veen uit. “De waan van de dag staat vaak nog voorop en daardoor ontbreekt het aan tijd om daar stappen in te zetten. Bovendien is het voor bedrijven onduidelijk waar ze dan moeten beginnen, als ze er eenmaal tijd voor hebben vrijgemaakt.” Om bedrijven daarbij te helpen heeft hij een uitgebreide whitepaper geschreven met de titel: “Implementing new Supply Chain Business Models: Risk Management in Cross-border Trade”.

Voortdurend aanpassen
“We zien dat de bedrijfsomgeving in rap tempo verandert. Zie de opkomst van China, de handelsoorlogen, de brexit, de klimaattransitie, technologische innovaties als kunstmatige intelligentie en blockchain, de stikstofcrisis, de vergrijzing, de e-commerce, het duurzaamheidsvraagstuk en natuurlijk de gevolgen van het coronavirus”, aldus Van der Veen. “Om in die wereld competitief te blijven, moeten organisaties zich voortdurend aanpassen. En aanpassen is niet altijd hetzelfde doen maar dan beter. Het betekent steeds vaker dat er nieuwe businessmodellen nodig zijn.”

Supply chain perspectief
Van der Veen snapt dat het voor mkb-bedrijven best ingewikkeld kan zijn. “Hoe kunnen zij dat realiseren? Vandaag de dag zie je dat bij veel bedrijven businessmodelinnovatie nog iets van de directie is. Maar een dergelijke top-downbenadering heeft vele beperkingen. Een beter alternatief is door alle mogelijke resources binnen en buiten de organisaties proactief te betrekken bij het maken van een nieuw businessmodel. Het is dan logisch naar een businessmodel vanuit een supply chain perspectief te kijken. De supply chain professional heeft immers het overzicht op veel van de vitale processen in een bedrijf. Hij of zij is een expert in het organiseren van geoliede operaties en zit als geen ander op de positie om verkoop-, inkoop- en logistiekspecialisten bij elkaar te brengen en te zorgen dat deze samenwerken bij het implementeren van nieuwe ideeën.”

Mooie dingen
In zijn whitepaper legt Van der Veen uit waarom dit beter werkt dan het aloude bedenken in de bestuurskamer. “Het huidige businessmodel van een gemiddeld bedrijf is vaak het resultaat van het doorontwikkelen van meerdere modellen over een aantal jaren. Simpelweg even het roer omgooien is daardoor erg lastig. Maar in de huidige tijd zijn innovaties in het businessmodel cruciaal, en het is dus niet de vraag of, maar hoe we dit het beste kunnen doen. Natuurlijk is dat geen gemakkelijke opgave en ook zijn er veel risico’s. Maar er zijn ook tal van kansen en als alle functies binnen het bedrijf samenwerken, kunnen er mooie dingen ontstaan. Ondernemersvereniging Evofenedex kan de aangesloten bedrijven, en met name hun supply chain-, logistiek- en exportmanagers, helpen de noodzakelijke stappen hierbij te zetten. Daarbij is de coronasituatie een kans voor verandering en innovatie die we niet moeten laten lopen.”

Inspiratie
Deze whitepaper inspireert supply chain-, logistiek- en exportmanagers om vanuit een visie op de integrale supply chain na te denken over de toekomst van de waarde van hun producten of diensten in een wereld die razendsnel aan het veranderen is. Daarbij wordt uitgelegd welke risico’s en kansen er zijn en hoe daarmee kan worden omgegaan. De whitepaper beschrijft:
• Een introductie van een businessmodelcanvas en de rol van supply chain management daarin;
• Inzichten in een aantal relevante supply chain businessmodellen voor de toekomst;
• Risico’s en kansen bij het implementeren van grensoverschrijdende supply chain businessmodellen;
• Aandachtspunten bij het vermijden van risico’s en het verzilveren van kansen bij het succesvol implementeren van nieuwe businessmodellen

De whitepaper is beschikbaar in het Engels en bestaat uit 32 pagina’s. Via ondestaande blauwe button kan het document geheel kosteloos worden aangevraagd op de website van Evofenedex, waarna deze per mail wordt toegestuurd.

Van ‘brownfield’ naar groene hub: enorme transformatie voor De Rietvelden

In een serie van vijf artikelen vertellen ondernemers, investeerders en de gemeente ’s-Hertogenbosch over de transformatie van industrieterrein De Rietvelden.

Deel 1: Realisatie van een duurzame logistieke hub
Waar voorheen brandstofsilo’s, zware metaalindustrie en een warmtekrachtcentrale het landschap bepaalden, ontwikkelt zich nu één van de meest duurzame logistieke hubs van Nederland. Het op sommige locaties sterk vervuilde ‘brownfield’, dat bedrijventerrein De Rietvelden eens was, maakt de laatste jaren in een stroomversnelling een transformatie door. Sanering van gronden, een ongekend aantal duurzame initiatieven, bedrijven die flink uitbreiden en vestiging van grote nieuwe (logistieke) partijen. Het zijn ontwikkelingen die ‘s-Hertogenbosch als groene logistieke stad steeds interessanter maken. Zowel nationaal als internationaal.

Ontwikkelingen op De Rietvelden maken ’s-Hertogenbosch steeds aantrekkelijker voor (internationale) logistiek
Vergeleken met grote logistieke hotspots als Waalwijk, Tilburg en Venlo, mag ‘s-Hertogenbosch misschien een kleine speler lijken, maar de stad heeft wel degelijk zijn eigen voordelen en speelt een duidelijke rol binnen het logistieke palet van Noord-Brabant. Zeker met de vele ontwikkelingen die gaande zijn op De Rietvelden. Van duurzame opwekking van energie (zonnepanelen, windmolens) tot de nieuwbouw van zo’n 150.000m2 aan nieuw logistiek vastgoed. En dan hebben we de aanleg van een ‘groene corridor’ tussen de Bossche containerterminal (BCTN) en de Rotterdamse haven nog niet eens genoemd. Rode draad in al deze ontwikkelingen: duurzaamheid, sociaal ondernemen en samenwerking.
Lees verder…


Deel 2: Grote voordelen van een multimodale locatie
Eind 2020 leverde logistiek investeerder WDP op De Rietvelden een nieuw distributiecentrum op, ter grootte van 55.000 m². Het is een prachtig, duurzaam gebouw dat drie bedrijven huisvest. “Een verouderd bedrijventerrein verduurzamen is mooi werk”, zegt Martijn Sleutjes, Business Development Manager bij WDP. “Je neemt afscheid van oude, energie slurpende panden en vervuilde terreinen om de grond beter, duurzamer en efficiënter te benutten. Wij hadden al jarenlang interesse in deze grond, omdat we het een heel geschikte locatie vinden voor de logistiek. Den Bosch is centraal gelegen en heeft één van de grotere binnenlandse containerterminals. En het mooie van De Rietvelden is: de terminal is hier centraal gelegen. Deze locatie is dus multimodaal én we hoeven niet ver te rijden van de terminal naar ons DC. Dat maakt het duurzamer, sneller, efficiënter en daardoor ook kostentechnisch voordeliger. Ons vertrouwen in de potentie van De Rietvelden, was dan ook vanaf het begin hoog.”

Duurzaam alternatief voor wegvervoer
Ook BCTN, eigenaar van de containerterminal op De Rietvelden, beaamt de goede ligging van het bedrijventerrein. “Den Bosch is voor ons een uitmuntende locatie”, zegt directeur Joop Mijland.
Lees verder…


Deel 3: Op maat gemaakte logistieke dienstverlening
Industrieterrein De Rietvelden maakt de laatste jaren een geweldige ontwikkeling door. Sprekende voorbeelden hiervan zien we bij Spierings Smart Logistics en Brouwers Logistics, twee logistieke dienstverleners die beide flink uitbreiden. Hierbij wordt tegelijkertijd een enorme verduurzamingsslag gemaakt. Zo liet Brouwers Logistics, naast het in 2018 geopende DC, een nieuw warehouse bouwen, waarmee het zijn opslagcapaciteit zo’n beetje verdubbelt. Beide warehouses worden in de toekomst voorzien van zonnepanelen. “Dat is een totale oppervlakte van 24.000 m²”, zegt eigenaar Toine Brouwers. “Op die manier kunnen we volledig energieneutraal of zelfs energie leverend worden.”

Spierings Smart Logistics ziet een toekomstvisie waar het bedrijf al jaren in investeert, nu grotendeels verwezenlijkt. “Al tien jaar geleden hadden wij duidelijke ideeën voor een ‘smart hub’ op De Rietvelden”, vertelt eigenaar Frank Bruurs. “Een locatie waar opdrachtgevers een complete logistieke dienstverlening vinden. Van containerterminal tot douanediensten, warehousing en distributie vanuit en naar het achterland.
Lees verder…


Deel 4: Footprint van een flesje bier
In de vorige delen van deze serie zagen we al dat duurzaamheid een groot goed is op De Rietvelden. Veel bedrijven zijn intensief bezig met het verduurzamen van de logistiek. Ook Heineken, dat met de brouwerij door de jaren heen een belangrijke spil vormde op het bedrijventerrein, levert een flinke bijdrage aan dit proces. Zo ontwikkelt Heineken momenteel een ‘groene corridor’: een duurzame verbinding tussen de brouwerij op De Rietvelden en de Rotterdamse haven. Op dit traject varen inmiddels twee hybride schepen van BCTN Inland Terminals: de Den Bosch Max Blauw en de Den Bosch Max Groen. Het achtervoegsel Max op deze nieuwe schepen staat voor het streven naar maximale reductie van emissies en maximale intake van het aantal containers. 

Van zonnepanelen tot windmolens en biogas
Naast deze duurzame transportflow over het water heeft Heineken op De Rietvelden het grootste zonnepark van Heineken Group liggen: maar liefst 16.569 panelen sieren het dak van het warehouse van Hartog & Bikker (H&B Logistics), de logistieke dienstverlener van de brouwerij in ’s-Hertogenbosch.
Lees verder…


Deel 5:
Het sociale aspect van duurzaamheid
Naast alle eerder genoemde ‘groene’ initiatieven en werkwijzen die terug te vinden zijn op De Rietvelden, wordt ook het sociale aspect van duurzaamheid in logistiek ’s-Hertogenbosch niet vergeten. WeenerXL, het werkontwikkelbedrijf van ’s-Hertogenbosch, is betrokken bij een groot aantal logistieke processen in en om de stad. Sjoerd van het Erve, directeur van WeenerXL: “Mensen een tweede kans geven, hen weer mee laten doen, is ons primaire proces. Ook in de logistiek kunnen wij veel mensen plaatsen. Zo draaien we het hele ochtendproces van PostNL. Daarnaast werken we op De Rietvelden veel samen met onder andere Job Invest, Heineken, Spierings Smart Logistics en Brouwers. Ook hebben we al goede contacten met de partijen die zich onlangs in het nieuwe DC van WDP hebben gevestigd. We proberen als werkontwikkelbedrijf het goede voorbeeld te geven op het gebied van duurzaamheid in alle opzichten.”
Lees verder…

 

Deze artikelen van Maartje van Roessel zijn helemaal te lezen op Regio in Bedrijf.

Whitepaper logistiek & supply chain

COVID-19 werd in december 2019 in het Chinese Wuhan voor het eerst ontdekt en heeft zich vervolgens in ijltempo over de wereld verspreid. Vanaf het moment dat de Wereldgezondheidsorganisatie de uitbraak van het nieuwe coronavirus als pandemie had bestempeld, kondigden veel landen lockdownmaatregelen af om de verspreiding tegen te gaan. En hoewel deze maatregelen redelijk effectief zijn geweest in het terugdringen van het aantal infecties, hebben ze tegelijkertijd een enorme impact gehad op de wereldeconomie. Miljoenen mensen raakten hun baan kwijt, duizenden bedrijven sloten voorgoed hun deuren en hele sectoren stortten in elkaar.

De daaropvolgende recessie is mogelijk de zwaarste die de wereld ooit heeft gekend. Om wat er nog over is van de economieën te redden, hebben verschillende landen hun maatregelen versoepeld en hebben veel bedrijven hun deuren weer geopend. Consumentengewoonten zijn veranderd en zullen waarschijnlijk niet snel – of misschien wel nooit meer – weer terugkeren naar ‘normaal’.

Van crisis naar herstel naar een veelbelovende nieuwe toekomst in logistiek en SCM
Wat betekent dat voor de toekomst? Is er iets dat bedrijven kunnen doen om de komende recessie te overleven? Deze whitepaper biedt waardevolle inzichten over wat de gevolgen zijn voor jouw sector. We onthullen wat we hebben geleerd van eerdere recessies en crises en presenteren toekomstvisies van experts op verschillende gebieden. Ook schetsen we in deze whitepaper verschillende strategieën die je bedrijf kunnen helpen deze crisis te overleven en komen ideeën, projecten en initiatieven aan bod waarmee bedrijven over de hele wereld in deze moeilijke tijd toch hun hoofd boven water weten te houden en zelfs concurrentievoordeel behalen.

Trendforce.one

Eerste resultaat DALI-project digitaal tastbaar: Freemium e-CMR!

Het in 2020 gestarte innovatieproject ‘DAtascience voor Logistieke Innovatie’ (DALI) heeft een eerste generieke product voor de logistieke markt opgeleverd. Collect+GO heeft met ondersteuning van LCB onderzoek uitgevoerd naar de mogelijkheden en technieken die nodig zijn voor digitale vrachtdocumenten. Digitale vrachtdocumenten voor goederenvervoer kunnen vanaf nu digitaal worden opgemaakt met de freemium e-CMR. Bedrijven hebben daarmee de gelegenheid om laagdrempelig de werking en toegevoegde waarde van de e-CMR te ervaren.
 
Steeds meer (grote) bedrijven maken al gebruik van digitale en data gedreven toepassingen. Traditioneel worden de vrachtbrieven (CMR) nog steeds handmatig opgemaakt en uitgeprint. De e-CMR is een nieuwe digitale vorm om alle benodigde informatie rondom (internationaal) goederenvervoer formeel vast te leggen en te verbinden.
 
De voordelen van de e-CMR
Ten opzichte van de traditionele vrachtbrieven, biedt de e-CMR veel voordelen waar we anno 2021 niet meer omheen kunnen. Denk daarbij aan:

• Duurzaamheid: het gehele proces is papierloos.
• Kostenbesparing: de administratieve kosten dalen en de chauffeur werkt efficiënter doordat er minder administratieve handelingen zijn bij het laden en lossen.
• Supply chain visibility: upstream en downstream is duidelijk wat de status van de zending is.
• Sneller afgehandelde opdrachten met minder fouten: doordat de e-CMR wordt gegenereerd aan de hand van al bestaande en ingevoerde gegevens is de kans op fouten nihil. Alle gegevens worden direct vastgelegd en zijn digitaal beschikbaar waardoor de chauffeur gelijk kan vertrekken.
• Exceptie gebaseerd werken: indien een zending niet volgens planning verloopt, wordt er een notificatie gestuurd naar de betrokken (logistieke) afdelingen. Zij kunnen hier vervolgens direct op acteren.

Nu proberen!
LCB en Collect+Go geven bedrijven de gelegenheid om laagdrempelig de werking en toegevoegde waarde van de e-CMR te ervaren binnen een juridisch dekkend proces waarin continuïteit geborgd is. In deze Freemium e-CMR versie worden de volgende functies aangeboden:
• E-CMR’s kunnen eenvoudig aangemaakt worden door de gegevens zelf in te vullen;
• Het ondertekenproces kan uitgevoerd worden door e-signing;
• Alles kan afgehandeld worden via de app;
• De ondertekende e-CMR worden automatisch opgeslagen in een digitaal dossier.
De Freemium e-CMR is beschikbaar via een gratis lidmaatschap bij Logistics Community Brabant. Meer informatie over de Freemium e-CMR op de site van Logistics Community Brabant.
 
Over Collect +Go
Collect + Go is ontstaan in 2015. Geïnspireerd door de behoefte van een producent om pro-actief te kunnen reageren op de vraag van hun klanten. In het DALI-project werkt Colllect+Go aan de continue doorontwikkeling van digitale vrachtdocumenten in beroepsgoederenvervoer. Het koppelen van het digitale vrachtdocumenten aan bestaande systemen binnen de organisatie kan ervoor zorgen dat er minder tijd verloren gaat aan het uitvoeren van administratieve handelingen door verladers en transporteurs.
 
Over LCB
LCB is een samenwerking tussen Technische Universiteit Eindhoven, Universiteit van Tilburg, Nederlandse Defensie Academie en Breda University of Applied Sciences. LCB werkt samen met regiopartners REWIN, Midpoint Brabant, Vijfsterren Logistiek en Supply Chain Platform Zuidoost-Brabant. LCB wordt financieel ondersteund door de provincie Noord-Brabant en de gemeente Breda. LCB voert onderzoek uit in 6 vraaggestuurde thema’s: leefbare stad, data gedreven logistiek, smart industrie, multimodaal, zorglogistiek en evenementen logistiek. Daarnaast bieden wij aantrekkelijke producten en initiëren en werken we mee in actuele projecten.
 
Over DALI (DAtascience voor Logistieke Innovatie)
De e-CMR is tot stand gekomen met behulp van het project DAtascience voor Logistieke Innovatie. In dit project worden door bedrijven vernieuwende datatoepassingen ontwikkeld voor de logistiek en supply chain. Vanuit de bedrijfscases worden generieke toepassingen ontwikkeld voor het bedrijfsleven en het onderwijs om zo de tools en opgedane kennis en ervaring te delen en verspreiden. Het DALI-consortium bestaat uit Breda University of Applied Sciences, REWIN West-Brabant en Midpoint Brabant.
 
Het DALI-project is mede mogelijk gemaakt door een bijdrage uit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling in het kader van OPZuid én door een bijdrage uit de Regio Deal Midden- en West-Brabant.
Meer informatie op www.dali.lcb.nu

 

Plan Heesch West stimuleert regionale economie

Noordoost-Brabant heeft zich in de afgelopen jaren op economisch vlak goed ontwikkeld. Bedrijven zijn groter geworden én er zijn nieuwe mkb-bedrijven bij gekomen. Deze willen allemaal een vestigingslocatie die past bij hun ambities en doelstellingen. Er is daardoor dringend behoefte aan middelgrote kavels op bedrijventerreinen in de regio.

Bedrijventerrein Heesch West gaat in deze behoefte voorzien, door kavels met een minimale grootte van een halve hectare beschikbaar te stellen.  Dit bedrijventerrein komt tussen Bernheze, ’s-Hertogenbosch en Oss aan de zuidzijde van de A59.

Tot nu toe was de minimale kavelgrootte op het bedrijventerrein-in-voorbereiding een hectare. Om in te spelen op de actuele behoeften pasten de betrokken gemeenten samen het plan aan.  Er komt nu een zone van 14 hectare met middelgrote kavels vanaf een halve hectare. Hierdoor kunnen extra bedrijven uit de regio doorstromen naar Heesch West. Er is al een wachtlijst van bedrijven die er willen vestigen.

Een aanzienlijk aantal bedrijven dat naar het bedrijventerrein verhuist, laat locaties in de regio achter. Dit biedt op die locaties weer nieuwe vestigingsmogelijkheden en perspectieven voor andere ondernemingen.

“Er is momenteel een nijpend tekort aan middelgrote bedrijfskavels in onze regio”, vertelt Jan Goijaarts, voorzitter van het portefeuillehoudersoverleg Economie. “Met deze aanpassing van het plan Heesch West spelen we daar gericht op in. We hebben er snel overeenstemming over kunnen krijgen met alle betrokken partijen. Kleine en middelgrote mkb-bedrijven uit de regio krijgen hierdoor ruimte om zich verder te ontwikkelen. Dat is goed voor de economie in de hele regio.”  

Artikel van Regio Noordoost Brabant