19 juni 2019: Masterclass Material Handling-automatisering van logistieke processen

Het Logistiek Platform ’s-Hertogenbosch heeft met Vijfsterren Logistiek een interessant programma uitgewerkt rond het thema Material Handling-automatisering van logistieke processen. Deze bijeenkomst werd georganiseerd in nauwe samenwerking met Reesink Logistic Solutions en vond plaats op woensdag 19 juni bij Beijer Ref/ Europe Commercial Refrigeration (ECR-Nederland), Westfields 1210 in Oirschot.

De leden van het Logistiek Platform ‘s-Hertogenbosch, Logistiek Platform Oss en het Logistiek Platform Noordoost Brabant (oftewel alle bedrijven die gezamenlijk vallen onder de paraplu van het regionale Vijfsterren Logistiek), de partners van Vijfsterren Logistiek en de bewoners van het Logistics House waren met zo’n 40 personen aanwezig.


Programma en Key-notes
Ontvangst bij ECR Oirschot; ECR is een innovatieve koude specialist, totaalconceptbouwer en groothandel voor de professionele installateur (NB. Dit pand werd in april operationeel opgeleverd, groothandel voor koeltechnische componenten, waar ook assemblage plaats vindt).


Keynote 1

Robert van Ree (werkervaring bij Vanderlande en Slimstock, spreekt nu vanuit zijn eigen bedrijf Servator Group).

Thema’s:
Welke trends zijn er in de markt die ook het MKB serieus in overweging moet nemen om de stap te zetten naar betaalbare vormen van automatisering in logistieke processen? Zijn er oplossingen die modulair kunnen worden opgebouwd? En welke financiële mogelijkheden dienen zich aan voor het MKB?

Robert trapte de middag af en lichtte zijn model Logistics Routing toe: via dit model kunnen MKB-bedrijven de stappen zetten naar toepassingen op gebied van Robotisering (stapelen/goods-to-person/item-pick) en/of Mechanisering (Conveyors/Sorters/Goods-to-person). Robert sprak over de 4 industriële revoluties: Stoom, Electra, IT en nu de meest recente: Artificial Intelligency/ Cyber-Physical. Elke revolutie gaf opnieuw een effect op de banen in de logistiek. De jongste leidt ook tot de banen van de toekomst, waar opleidingsinstituten op kunnen inspelen: Mechatronica/ Machine-learning.

De effecten van de opkomst van de E-Commerce leiden tot toename Robots in magazijnen in beide vormen: person-to-goods en goods-to-person. Door druk op de arbeidsmarkt, personeelskosten en lagere marges wordt men gedwongen te kijken naar duurzame oplossingen. Ook oplossingen op gebied van Mechanisering worden veelvuldig overwogen op basis van gemiddelde volumes; pieken die erboven liggen kunnen worden aangevuld door extra bemensing en/of Cobots.

Uitdagingen:
1. Beschikbaarheid gekwalificeerd personeel: bij Arrows in Venlo is recentelijk voor 10-tallen miljoenen €€ geautomatiseerd
2. Logistieke kosten: vaak ziet Robert dat order verzamelen 55% bedraagt van deze kosten

Voorbeelden:
• Het geautomatiseerde DC van AH in Zaandam: leidde tot 65% reductie personeelskosten.
• Montapacking: tegen einde 2019 worden er 300 Cobots operationeel ingezet
• Autostore: hierover meer in de Keynote van Reesink
• Roland Berger: tegen 2020 wordt verwacht dat de kosten inzet Robot lager zullen zijn dan de inzet mens

Welke stappen kan het MKB zetten:
• Start altijd met inrichten en op orde hebben van de interne “keuken” middels een goed beheer master-data, een geïntegreerd WMS
• Denk vervolgens na en bereken/simuleer de opties goods-to-person
• Inventariseer dan de operationele benodigde ondersteuning
• Overweeg dan de inzet van diverse oplossingen – lease is daarbij een goede mogelijkheid (een restwaarde van 30% is daarbij realistisch)
• Robert liet diverse voorbeelden zien:
– Piece-pick-robot “Chuck”
– Stack-Assist-Tool (SAT) voor case-pick: het systeem geeft de optimale belading/positionering cases op pallets aan (kosten idem als truck)
– De “Butler”: mobile robots, maar investering >1M €
– De toekomst: hierbij zijn diverse voorbeelden op You Tube te zien van Boston Dynamics (bruikbaar over 5 jaar?)


Keynote 2

Presentatie Reesink Logistic Solutions/ commercieel directeur Eric Ebbers & technisch manager Christiaan Dorval

Thema’s:
• Welke trends zien zij op basis waarvan zij van een traditionele leverancier van vorkheftrucks een ommezwaai hebben gemaakt naar leverancier van robotachtige gemechaniseerde automatische oplossingen?
• Welke oplossing is eenvoudig en betaalbaar voor MKB-bedrijven?

Middels de duo presentatie door Eric & Christiaan werden de deelnemers geïnformeerd over de trends en marktbehoeftes: de verkoop van traditionele heftrucks daalt, er is een groei van 7% van geautomatiseerde middelen (van mobiel intern transport naar geautomatiseerde oplossingen). Christiaan gaf daarbij de voorbeelden weer: automatische cranes, mini-loads, conveyors, shuttlesystemen, pick-to-belt (al of niet light), sorters en robots. Hij ging dieper in op de vormen van automatische palletopslag: met een recht rijdende kraan, een kraan die bochten rijdt of wissel rijdende kranen. Uiteraard volop aandacht voor de Autostore oplossing welke ook bij ECR in gebruik is genomen. Hierdoor daalt de te gebruiken vloeroppervlakte naar 25% in vergelijking met gangen met legborden, mits een maximale stapelhoogte van 5,4 meter voldoende is. De deelnemers in de zaal gaven te kennen interesse te hebben in deze nieuwe ontwikkelingen, ofschoon er partijen bij waren die door de grote variatie in lengte/breedte/hoogte van artikelen en daardoor gebrek aan uniformiteit qua opslagunits deze variant toch niet kunnen plaatsen.


Keynote 3

Presentatie Beijer Ref – ECR/ Erwin van Dijk – Director Logistics

Thema’s:
• Welke problemen had resp. welke kansen zag hij?
• Voor welke oplossing gekozen, waarom en hoe gefinancierd?
• Waarom gekozen voor Reesink?

Erwin hield een bevlogen toespraak: hij besprak het ontstaan van Beijer Ref/ ECR en de geschiedenis van dit bedrijf, wat inmiddels met drie bedrijven in Nederland en een in de Benelux, een markt leidende positie heeft. In de 1ste fase van haar logistieke activiteiten was er van geautomatiseerde systemen nog geen sprake. Wel diende zich door de plannen van een verregaande integratie van de diverse dochterondernemingen waar de diverse onderdelen van het concern binnen de Benelux opslaglocaties in gebruik had een Project aan: geen uitbouw van de grotere bestaande locatie in Nuenen, maar verhuizen of nieuwbouw.

De jonge logistiek hotspot in Oirschot was al snel in beeld, temeer omdat er qua light manufacturing/ assemblage de meeste mensen vanuit Nuenen aangehaakt konden blijven. Met hulp van een logistiek consultant werd de “Ist-Situation” in kaart gebracht: niet alleen voor de afdeling logistiek, maar de integratie werd voorbereid voor overige back-office functies zoals finance, inkoop, beheer masterdata. Een integrale oplossing werd al snel duidelijk, waarbij Oirschot naast haar bereikbaarheid voor het Nuenense personeel ook een centrale logistieke locatie biedt binnen de Benelux. Vervolgens werden diverse scenario’s voor de inrichting van het DC in kaart gebracht en een selectie gedaan voor leveranciers.

De oplossing (Autostore) biedt als voordeel de reductie op termijn van 30 FTE in het magazijn naar 15 en een terugverdientijd van ca. 7 jaar. Na een korte vragenronde, nam Erwin alle gasten mee voor een uitgebreide rondleiding door het DC. Via de afdeling goederenontvangst, langs de brede gangen palletopslag en via de Expeditie kwam het gezelschap aan bij de Autostore. Daar volgde een uitgebreide toelichting en werden er meerdere orders ‘live’ behandeld aan de 2 pick-stations. Ook konden de deelnemers middels trappen langs de Autostore naar boven lopen en overzag men vanuit enige hoogte deze automatische opslag volop in beweging en gaf het ‘uitzicht’ een goed overzicht over het gehele DC.

Aansluitend aan de rondleiding begaf zich het gezelschap naar een externe locatie. Hier werd onder het genot van een borrel volop na gesproken over deze Masterclass. Het afsluitende diner bood de gelegenheid te netwerken en er werden afspraken gemaakt tussen diverse deelnemers om met de opgedane kennis aan de slag te gaan.

Download de verslagen
Presentatie ECR
Presentatie Reesink Logistic Solutions
Presentatie Robottoepassingen voor logistiek MKB Servator GroupMede mogelijk gemaakt door TKI-Dinalog.