17 november 2022: Netwerkevent: Hotspot Vijfsterren Logistiek in the spotlight

Terugblik:

We zijn er als Vijfsterren Logistiek natuurlijk enorm trots op dat de regio Oss – Veghel – ‘s-Hertogenbosch (Noordoost-Brabant) een 2de plek heeft behaald bij de verkiezing van Logistieke Hotspot 2022.
En daar hebben we op geproost tijdens een gezellige borrel op donderdag 17 november bij Perron-3 in Rosmalen.

Maar eerst hebben we het team van Vijfsterren Logistiek voorgesteld, teruggeblikt op wat er afgelopen jaren allemaal bereikt is én natuurlijk vooruit gekeken naar de ambities en plannen voor de toekomst. We doen het samen, dus de input van de bedrijven uit de achterban daarbij vinden wij heel belangrijk.

WDP gaf, in het kader van een van onze thema’s duurzaamheid, hun visie op vastgoed ontwikkeling en duurzaam en natuurinclusief bouwen.

event logistieke hotspot in spotlight 4 Vijfsterren Logistiek
event logistieke hotspot in spotlight 3 Vijfsterren Logistiek
event logistieke hotspot in spotlight 7 Vijfsterren Logistiek

De presentatie van het programma was in handen van Roel Megens – Voorzitter Vijfsterren Logistiek en Manager Operations Logistiek Sligro Food Group en Nicolien Hendrickx – Programma Manager Vijfsterren Logistiek. Zij zijn in april aangesloten bij Vijfsterren Logistiek en stelden zich even persoonlijk voor. Met hart voor de logistiek en de nodige ervaring zijn zij een mooie aanvulling op het team. Samen gaan we enthousiast aan de slag met en voor de bedrijven in Noordoost-Brabant, om de ambities waar te maken. Op naar een mooie logistieke toekomst!

De hoofdthema’s waar Vijfsterren Logistiek zich op richt zijn: Arbeidsmarkt & Onderwijs, Data & Digitalisering
en Duurzaamheid & Energietransitie. Onze rol daarbij is om kennis en netwerk aan elkaar te koppelen, bedrijven te helpen bij vraagstukken en zo de sector stevig op de kaart te zetten. Er zijn afgelopen maanden al een aantal events geweest met deze thema’s en de komende tijd volgen er natuurlijk meer.

De afgelopen jaren zijn er al heel wat van de gestelde doelen bereikt, daarvoor respect en hartelijke dank aan het oude team en voormalig Programma Manager Pieter Keeris. Zeker op het gebied van grondafgifte en het vestigen van bedrijven zijn mooie resultaten behaald en is er veel kennis gedeeld. De volgende stap is borgen dat bedrijven kunnen blijven floreren en de regio sterk en aantrekkelijk houden. Het aantrekken en behouden van mensen, kennisdeling en aan de slag met verduurzaming en digitalisering is hierbij essentieel. Dit doen we samen met instellingen als bv. LCB en Provincie Noord-Brabant, en het netwerk van bedrijven als partner, sponsor en deelnemer van Vijfsterren Logistiek. Daarbij willen we ook verder groeien en het hele oostelijke deel van Brabant gaan beslaan.

Zoals al gezegd, we doen het met elkaar, dus we zijn benieuwd naar waar behoefte aan is, welke vragen er spelen en welke bijdrage bedrijven ook zelf willen leveren.
Een aantal reacties hierop van de aanwezigen:
Elma Mieras-van HijumCoöperatieve Rabobank; vanuit de Rabobank zien we het maatschappelijk belang van duurzaam ondernemen, en zijn betrokken bij het ontwikkelen, vormgeven en financieren hiervan. Een voorbeeld op logistiek gebied, zijn de energyhubs. We zijn al partner van Vijfsterren Logistiek en kunnen behalve financieren ook kennis inbrengen over bv. digitalisering, investeren in energietransitie en welke keuzes men hierin kan maken.

Leo SedeeGemeente ‘s-Hertogenbosch; het is belangrijk om onderwijs te verbinden met logistiek en de studenten met het bedrijfsleven. Er zijn al meerdere onderwijsinstellingen aangesloten bij Logistiek Platform ‘s-Hertogenbosch en Vijfsterren Logistiek. Zo organiseerde het Koning Willem I College dit jaar op 18 november de Landelijke dag van de Logistiek.

Paul VersantvoortTrans-Imex; wij zoeken steeds meer de samenwerking met andere bedrijven. Het zou misschien handig zijn als we van elkaar zouden weten waar behoefte aan of capaciteit is.
Bij LCB is al een vergelijkbaar systeem en volgens Eric Oomen weten de leden van Logistiek Platform Oss elkaar ook al te vinden. Het is en goed idee om te kijken hoe dit breder aan te pakken met Vijfsterren Logistiek.

Frank RemmenGemeente Oss; er wordt veel samengewerkt met BUas, maar voor een deel van de regio is HAN dichterbij en interessanter, misschien een goed idee meer te koppelen met hen.

Roelof Caré – Project Manager Energy & Sustainability en Martijn Sleutjes – Sales & Development bij WDP wierpen met hun presentatie een blik op de toekomst van logistiek vastgoed en natuurinclusief bouwen. Energie en duurzaamheid zijn altijd gekoppeld, je kan niet meer bouwen zonder hier rekening mee te houden, zeker in deze tijd van energietransitie.

Bij WDP ontwerpen en bouwen ze voor de toekomst. Daarbij kijken ze naar verschillende methoden en oplossingen, voor zowel nieuwe als bestaande DC’s:
• Groene certificaten voor magazijnen
• Elektrisch opladen
• Zonnepanelen (dakcapaciteit benutten)
• Energieopslag
• Elektrische logistiek
• Duurzame verwarming en koeling

De focus ligt steeds op aanpassingen aan de klimaatverandering en footprints maken die ook voor de toekomst werken. Biodiversiteit vergroten/beschermen en ontbossing tegengaan speelt een steeds grotere rol. Een pand moet niet alleen duurzaam zijn, maar er ook zo uitzien. Architecten, landschapsarchitecten en ecologen werken samen om een gebouw en het buitenterrein integraal met elkaar, en de omgeving, te verbinden. Er is meer aandacht voor flora en fauna, recyclen van bouwmaterialen, hemelwateroplossingen en een gezondere werkomgeving, daarbij wordt natuurlijk ook rekening gehouden met de logistieke infrastructuur. Steeds meer werknemers vinden een fijne leef- en werkomgeving belangrijk en op deze manier bouwen heeft dus ook een positieve invloed op het werven van personeel. Daarnaast werkt het vaak aanstekelijk: als er een op een bedrijventerrein begint met op deze manier bouwen, volgen anderen vaak ook. Zo maken we met elkaar mooie stappen in klimatadaptie.

En na de presentaties werd er met een glas bubbels geproost op de logistieke hotspot en was er tijd om met elkaar ontspannen verder te praten en te borrelen.

event logistieke hotspot in spotlight 10 Vijfsterren Logistiek
event logistieke hotspot in spotlight 11 Vijfsterren Logistiek
event logistieke hotspot in spotlight 2 Vijfsterren Logistiek
event logistieke hotspot in spotlight 12 Vijfsterren Logistiek

Meer informatie:
Mocht je nog vragen hebben over deze bijeenkomst, of geïnteresseerd zijn om aan te sluiten als partner, sponsor of deelnemer van Vijfsterren Logistiek, neem dan contact op met Nicolien Hendrickx via nicolienhendrickx@vijfsterrenlogistiek.nl.