11 september 2020: Ontbijtsessie van de Kennistafel Arbeidsmarkt/HR

Terugblik:

In gesprek gaan over de duurzame inzetbaarheid van medewerkers, dat was het doel tijdens de ontbijtsessie van de kennistafel Arbeidsmarkt/HR op vrijdagochtend 11 september in het Logistics House in Oss. Verschillende bedrijven waren hierbij aanwezig: BK Sneltransport BV., Peter Appel Transport, Sanders Fritom, Raben Group, Van den Bosch, UWV, WeenerXL, Van den Heuvel Logistiek, Vos Logistics en Vice Versa Logistiek.

Kennissessie duurzame inzetbaarheid

Naast de reguliere meeting werd de ochtend afgerond met een workshop verzorgd door Maarten Schellekens namens Noordoost Brabant Werkt! Tijdens deze kennissessie is door de bedrijven een Duurzame Inzetbaarheid-scan (DI-scan) ingevuld. Deze scan, bestaande uit 21 vragen, inventariseert waar de verschillende bedrijven nu staan ten opzichte van duurzaam inzetbare medewerkers. Door middel van een persoonlijk rapport hebben de bedrijven inzicht verkregen in hun scores op drie niveaus binnen de organisatie: individu, team en organisatie.

Naar aanleiding van de persoonlijke rapporten is ervaring en kennis uitgewisseld tussen de verschillende bedrijven. Hierbij ging het onder andere over de fysieke belasting van medewerkers, generatie-management en het bespreekbaar maken van (gevoelige) onderwerpen rondom duurzame inzetbaarheid (bijvoorbeeld pensioen). Ook is er gesproken over de verschillende middelen en faciliteiten die de bedrijven nu en in de toekomst kunnen aanbieden aan hun medewerkers om de duurzame inzetbaarheid te stimuleren.

Aan het einde van de kennissessie is er een subsidie voucher aangeboden aan de bedrijven, zodat zij (nog meer) kunnen gaan investeren in de duurzame inzetbaarheid van hun medewerkers. Al met al een erg nuttige bijeenkomst waar bedrijven veel van elkaar geleerd hebben rond duurzaam inzetbare medewerkers!