9-11 november 2021: Resilient Logistics: agility and connectivity

ICT & Logistiek, hét platform voor ICT toepassingen en diensten in de logistieke keten, is van 9 tot en met 11 november 2021 – zowel online als offline – te vinden in de Jaarbeurs. 
Met het thema ‘Resilient Logistics: agility and connectivity’ is het gezamenlijke doel: een veerkrachtige logistieke sector die klaar is voor de toekomst.

Datum:
9-11 november 2021

Locatie:
Jaarbeurs Utrecht

ICT & Logistiek

30 September 2021: CEO meets Start-up

Innovatieve start-ups maken alles voor het eerst mee: nieuw in de markt, nieuwe klanten aantrekken, eerste medewerkers aannemen, managen van plotseling snelle groei, de eerste stappen over de grens. CEO’s van grote bedrijven hebben deze processen meermaals doorlopen en hebben daarmee een schat aan kennis en ervaring waarvan start-ups kunnen leren. Als CEO heb je alles al meegemaakt en heb je behoefte aan innovatie, frisse ideeën en een andere kijk op de business. Start-ups brengen dingen mee waar CEO’s van kunnen leren.

Daarom organiseert OndernemersLift+ in samenwerking met Vijfsterren Logistiek op 30 september 2021 al weer de achtste editie van ‘CEO meets Start-up’. Een mooie manier om van elkaar te leren, te inspireren, te verbinden of misschien nog wel meer. Terugkoppeling uit eerdere edities leert dat de CEO’s inspiratie opdoen door de pitches en de discussies met de start-ups. De start-ups vertrekken met nieuwe inzichten, nieuwe connecties en soms ook met een nieuwe klant, mentor of investeerder.

Datum:
30 september 2021

Locatie:
Logistics House 
Kanaalstraat 12b 
5347 KM  Oss

28 september 2021: Transportdebat 2021

Er gebeurt op dit moment ontzettend veel dat impact heeft op de transportwereld: verduurzaming, de pandemie, digitalisering, grote personeelstekorten, de macht en kracht van China, Brexit en nog veel meer… Deze uitdagingen het hoofd bieden vraagt om denkkracht en lef. Met het Transportdebat willen we een positief steentje bijdragen aan de oplossingen. We willen de link leggen tussen de lange termijn ontwikkelingen en de day-to-day business én elkaar inspireren om daar samen over na te denken. We zetten voors en tegens op een rij en gaan met elkaar in discussie, wat weer meegenomen kan worden bij investeringsbeslissingen, strategiebepaling en beleid.

Onder leiding van Frank Verhoeven (CEO Vos Logistics) en Alex Van Breedam (professor Antwerp Management School en KU Leuven) gaan we met experts, ervaringsdeskundigen én het publiek in op prikkelende stellingen om zo de verbindingen te zoeken en stappen te zetten in de verdere duurzame groei van onze sector.

Eerste bevestigde debaters en sprekers:
• Robert van der Waal, voorzitter van TKI Dinalog en Vice President Samsung SDS
• Stephan Sieber, CEO Transporeon
• Dirk-Jan de Bruijn, kwartiermaker Innovatie in Mobiliteit Ministerie van IenM / Rijkswaterstaat
• Larissa van der Lugt, directeur Erasmus Center for Urban, Port and Transport Economics (UPT)
• Albert Jan Swart, sectoreconoom Transport & Logistiek ABN AMRO

Locatie:
Tilburg

Datum:
28 september 2021

Meer informatie en aanmelden?
Ga voor meer informatie, het programma en aanmelden naar www.transportdebat.nl.


Deze bijeenkomst wordt georganiseerd door Management Producties, een onafhankelijk congresbureau dat sinds 2001 topontmoetingen en inspirerende jaarcongressen organiseert voor het hoger management en directie.

9 september 2021: Workshop: Datagedreven logistiek voor MKB

Logistiek staat of valt met inzicht, transparantie en juistheid van informatie. 
Met Big Data (en Small Data) van vandaag, is het mogelijk om betere beslissingen te nemen en winst te behalen. Data verzamelen, analyseren en delen. Hoe kun je hier meer uithalen? Met bestaande of nieuwe ICT-tools? Hoe ga je om met data van binnen, en hoe gebruik je data van buiten de eigen organisatie? 
De workshop geeft je inzicht in de mogelijkheden voor jouw onderneming. We onderzoeken welke efficiency je kunt behalen door het koppelen van data aan jouw bedrijfsprocessen. Daarnaast helpen we je mee om jouw idee om te zetten naar de praktijk. Na de workshop beschik je over een goed beeld van de data-volwassenheid van jouw organisatie. Daarnaast heb je concrete vervolgstappen of een eerste data-project gedefinieerd. 

4 stappen:
Data Maturity Scan: waar staat mijn bedrijf op het gebied van data?
Data Project Canvas: wat is de data context van mijn bedrijf?
Data Check: is mijn data goed genoeg om een data vraagstuk op te lossen?
Projectbeschrijving: hoe stel ik een data-vraagstuk op waar mijn bedrijf mee aan de slag kan?

Doel:
Deze workshop is een bestaand programma van Jheronimus Academy of Data Science (JADS). Omdat de workshop uitstekend past binnen de doelen van LCB data gedreven logistiek en aansluit op de trend van dataficering – digitalisering in de supply chain wordt deze workshop door JADS en LCB met bijzondere focus op het supply chain werkveld aangeboden.”

Inhoud:
Samen met JADS Master studenten ga je onder begeleiding van de ervaren data scientists van het JADS MKB Datalab aan de slag. We nemen je mee in de mogelijkheden van data science, helpen je bepalen waar je staat en wat er mogelijk is met de data die je hebt (of wilt verzamelen). Tijdens de workshop verdiepen de studenten zich in jouw bedrijf, om zo een zo scherp mogelijke vervolgstap te definiëren. 

Voor wie:
De workshop is gericht op het midden- en kleinbedrijf dat actief is binnen de supply chain. Heb jij het gevoel dat er meer waarde te halen valt uit jouw data, maar weet je niet goed waar je het beste kan beginnen? Dan is deze workshop iets voor jou.

Locatie:
Online. Tijdens de workshop maken we gebruik van 2 tools die het online werken makkelijker maken. Zo gebruiken we Zoom als communicatiekanaal en Miro als een online brainstormtool.

Datum:
9 september 2021
10:00 – 18:00 uur


Kosten:

De workshop kost €750,- excl. BTW per deelnemend (MKB) bedrijf. Hiervoor mogen 3 deelnemers per onderneming aansluiten. Per workshop is er plaats voor maximaal 5 MKB supply chain ondernemingen.

Aanbieding: de eerste 5 aanmeldingen aan de workshop mogen gratis deelnemen, mits zij zich aanmelden als premium LCB-lid

Meer inhoudelijke informatie:
Klik door naar de website van JADS MKB Datalab.

Meer informatie en aanmelden:
Wil je meer informatie neem dan contact op met Pieter Keeris via pieterkeeris@vijfsterrenlogistiek.nl of 06-15006728.
Je kan je ook direct aanmelden via onderstaande groene button.

8 juli 2021: Themabijeenkomst: Verduurzaming logistiek vastgoed

Er is binnen de logistiek veel gaande rondom het thema verduurzaming. In samenwerking met Vijfsterren Logistiek willen de drie logistieke platforms in Meierijstad/Cuijk, Oss  en ‘s-Hertogenbosch daar dit jaar gericht invulling aan geven.
In de uitvraag naar interessante onderwerpen begin dit jaar scoorde het onderwerp verduurzamen van vastgoed in combinatie met opwekking van duurzame energie zeer hoog. Om die reden hebben we een inspirerend en informatief programma opgesteld voor een digitale bijeenkomst voor de leden van deze platforms.

De sprekers zijn, net als wij, van mening dat samenwerking tussen huurder en gebouweigenaar om samen duurzaamheidsdoelstellingen te realiseren zeer goed mogelijk is, maar het is geen appeltje-eitje. Er kunnen ook zaken vrij eenvoudig mis gaan. De sprekers zullen daar zeer openhartig over zijn en niet alleen succesverhalen presenteren. Er is ook volop gelegenheid voor het stellen van vragen.

Programma:
1. Martijn Sleutjes – Sales & Business Development – WDP
WDP is Benelux ’s grootste beursgenoteerde logistiek- en semi industrieelvastgoedbelegger & ontwikkelaar. WDP heeft enkel al binnen de regio Vijfsterren Logistiek ongeveer 48ha aan terreinen, 290.000m² gebouwoppervlakte en ruim EUR 300mio geïnvesteerd vermogen. Hiervan zijn momenteel ca. 16ha in aanbouw. Diverse van de WDP locaties zijn voorzien van WKO installaties, veelal in combinatie met zonnepanelen op de daken. Ze delen graag hun eigen ‘lessons learned’, waarbij zowel de successen als de tegenvallers aan bod zullen komen.

Onder meer zal worden ingegaan op aspecten en vragen als:
• Hoe kunnen de eigenaar en de gebruiker van een logistiek pand samen de verduurzaming van het vastgoed het beste oppakken? Welke investeringen zijn goed terug te verdienen? Welke subsidiemogelijkheden zijn er beschikbaar?
• Hoe kan er ten behoeve van verduurzaming het beste worden ingespeeld op recente ontwikkelingen van duurzaam transport?
• Hoe om te gaan met aspecten zoals de aan te leggen e-infrastructuur en de aansluiting op het netwerk en de dienstverlening van netbeheerders zoals Enexis? Kan de netbeheerder in onze regio het nog aan?
• Welke risico’s loopt men bij een eventuele aanpassing van wet- en regelgeving?
• Kan vooraf wel voldoende de vraag maar ook de balans in koude/warmte worden ingeschat? Is daarbij verschil tussen verduurzaming van het bestaande logistiek pand respectievelijk de nieuwbouw?
• Biedt een WKO oplossing/installatie wel voldoende flexibiliteit? Is de investering terug te verdienen?
• Wat zijn de consequenties van een grote onbalans in warmte/koude vraag?

2. Jered Heesters – Commercieel manager B2B – KiesZon
KiesZon is gespecialiseerd in het turnkey aanbrengen van zonnedaken op onder andere warehouses. Zij ontwerpen en realiseren, regelen desgewenst SDE subsidie en financiering, beheer, e.d.

Onder meer zal worden ingegaan op aspecten en vragen als:
• Welke risico’s zijn er verbonden aan verduurzaming, zoals brandgevaar en extra verzekeringseisen bij zonnepanelen?
• Welke aandachtspunten brengt gasloos bouwen voor logistiek vastgoed met zich mee, hoe sluit dat aan bij toepassing van zonnepanelen?  
• Hoe kan het aanbrengen van zonnepanelen vanuit de huurder worden georganiseerd (aandachtspunten juridisch en financieel) wanneer het vastgoed geen eigendom is?
• Is de duurzaam opgewekte energie ook in zetten als ‘batterij’ / energieopslag voorziening, opladen van elektrische voertuigen / equipment?
• Hoe kunnen we waarborgen dat we op dit moment een haalbare investering doen met de wetenschap van nu. Maar in de loop van tijd kan de wetenschap wijzigen waardoor er door de overheid bijvoorbeeld iets niet meer zo mag en dat we dan de eindstreep van de investering niet halen. Bijvoorbeeld, nu schaffen we zonnepanelen aan met een terugverdien tijd van 15 jaar maar over 6 jaar komt de overheid tot de conclusie dat ze slecht zijn voor het milieu en dat ze niet meer mogen worden gebruikt, wat dan?

3. Pitch best practice: Guus van den Boogaard – Directielid – Vice Versa
Vice Versa in Oss is een logistieke dienstverlener in geconditioneerde producten.

Onder meer zal worden ingegaan op aspecten en vragen als:
• Hoe kunnen koel vries bedrijven het energieverbruik beheersbaar maken?
• Welke WKO-oplossingen dienen zich aan?
• Hoe kan de koel/vriesruimte vanuit sociaal optiek voor de medewerkers beter worden ingericht?
• Waar liggen de quick wins in het gebruik en de optimalisering van het gebouw?
• Hoe kan in de praktijk een te grote onbalans in warmte/koude vraag worden voorkomen?

4. Toehoorders
Om ook vragen te beantwoorden en eventueel nog andere oplossingsrichtingen en ervaringen aan te reiken zijn ook aanwezig:.
• Jan-Willem Vogels, Sustainable Business Manager Energietransitie bij Rabobank;
• Peter de Bruin, directeur Rabobank Oss Bernheze;
• Henri Lensen, directeur/eigenaar van Profimax, gespecialiseerd in oplossingen voor het MKB. Profimax biedt totaal concept zonnepanelen op daken bestaande uit onder meer afspraken met: verzekeringen, leverancier zonnepanelen, groen financiering, model contracten tussen eigenaar – huurder – energie-exploitant, ontzorgen bij realisatie;


Datum:
Donderdag 8 juli 2021
12:00 – 13:30 uur

Voor wie:
Leden logistieke platforms LPO, LPsH en LPNoB

Locatie:
Online via Teams

Aanmelden:
Belangstelling om hierbij zelf en/of met een collega aanwezig te zijn?
Dan kun je dit via een e-mail aan Leo Sedee via l.sedee@s-hertogenbosch.nl of Pieter Keeris via pieterkeeris@vijfsterrenlogistiek.nl kenbaar maken. Dan ontvang je in begin van de week van 8 juli een Teams-link voor deelname.

8 juli 2021: Webinar: Zero-emissiezones en subsidies voor jouw wagenpark

Weet wat je te wachten staat wanneer je in de stad moet leveren. Bereid je voor op 2025 en benut beschikbare subsidies.

In 2025 moeten alle nieuwe vracht- en bestelauto’s die in een zero-emissiezone rijden volledig emissievrij zijn. Vanaf dat jaar hebben namelijk 30 tot 40 gemeenten binnen Nederland de mogelijkheid om een aparte zero-emissiezone in te stellen. Bedrijfs- en vrachtwagens mogen zo’n zone alleen inrijden als zij geen broeikasgassen, verontreinigende gassen en deeltjes uitstoten. Dit vormt een nieuwe uitdaging voor elk bedrijf die in de stad goederen vervoert. 

In dit webinar informeert evofenedex-beleidsadviseur Julian Mensies je over:
• uitvoering van de wet- en regelgeving
• vrijstellingen voor ouder wagenpark
• subsidieregelingen voor compensatie wagenparkinvesteringen
• overzicht van steden die deelnemen
• handige tools om je voor wagenpark voor te bereiden op zero-emissiezones
• toekomstverwachtingen en infrastructuur rondom elektrisch vervoer

Na het volgen van dit webinar weet jij welke stappen voorbereidingen je moeten treffen en welke kansen er liggen bij de invoering van zero-emissiezones. Tijdens het webinar is er alle ruimte om vragen te stellen aan de experts

Datum:
8 juli 2021
10:30 – 11:45 uur

Voor wie:
Dit webinar staat open voor alle geïnteresseerden, maar is vooral bestemd voor bedrijven die te maken hebben met transport naar de stad. Zo worden vooral bedrijven en ondernemers geadviseerd die actief zijn in de bevoorrading van winkels, bouw, pakketbezorging om kennis te nemen van de veranderingen die op komst zijn.

Locatie:
Online

Meer informatie en aanmelden:
Op de website van evofenedex vind je alle informatie en kan je je aanmelden.

8 juli 2021: Webinar: Verduurzamen met Connected Automated Transport in de logistieke keten

Op donderdag 8 juli 2021 organiseert het Living Lab CATALYST in samenwerking met de Topsector Logistiek een Webinar over Connected Automated Transport en duurzaamheid in de logistieke keten. Samen met een aantal experts kijken we naar het bredere plaatje van de logistieke keten en zoomen we in op een aantal CAT innovaties en hun impact op duurzaamheid. Middels een podiumdiscussie belichten we verschillende zichtwijzen op het onderwerp.

Meer informatie over de sprekers volgt nog.

Datum:
Donderdag 8 juli 2021
15:30-17:30 uur

Voor wie:
Open voor geïnteresseerden uit de sector: zowel logistieke partijen als
beleidsmakers, consultants en onderzoekers.

Deelname:
Gratis. Aanmelden kan door een e-mail te sturen naar Marlies Kamp via marlies.kamp@tno.nl.

Locatie:
Online

Meer weten?
• Kijk op de website van Living Lab CATALYST
• Download hier het whitepaper Verduurzamen met Connected Automated Transport

6 juli 2021: Dialoognetwerkbijeenkomst Stadslogistiek

De Topsector Logistiek kent drie toepassingsgebieden, waaronder steden (stadslogistiek). Een van de ambities binnen de Topsector Logistiek is het open delen van informatie met zowel overheden, bedrijfsleven als kennisinstellingen. In dit kader nodigen wij u graag uit voor het Dialoognetwerk Stadslogistiek. Doel van deze bijeenkomst is het delen van de ambities en projecten vanuit de Stuurgroep Steden en interactief onderzoeken waar kansen liggen.

Stadslogistiek kent vele uitdagingen. De ambitie om stadslogistiek duurzamer en efficiënter te maken wordt bemoeilijkt door de schaarse ruimte in onze steden. Wij willen meer woningen, meer groen en meer ruimte om te fietsen en te lopen. Dat maakt dat de ruimte voor logistiek onder druk staat, terwijl we logistiek tegelijkertijd hard nodig hebben. De bruisende economie van steden is immers sterk afhankelijk van bevoorrading. Deze combinatie van factoren maakt dat er flink wat werk aan de winkel is.

De Stuurgroep Steden van de Topsector Logistiek grijpt deze uitdagingen aan en zet via innovaties, opschaling en onderzoek de toekomst van stadslogistiek centraal rondom drie prioriteiten: ruimtelijke ordening, handhaving zero emissie zones en de professionalisering van de logistiek. Maar hoe ziet de programmering er precies uit? Welke concrete projecten zijn gedefinieerd? En hoe kunt u actief deelnemen? Op deze vragen geven wij op 6 juli graag interactief antwoord.

Locatie:
Online

Datum:
6 juli 2021
12:00-13:30 uur

Meer informatie en aanmelden:
Ga voor meer informatie en aanmelden naar de website Topsector Logistiek.

23 juni 2021: Case Closed – Fieldlab Evenementen

Onderwijs in de praktijk; wat heeft deelname aan de Fieldlab Evenementen opgeleverd en wat nemen we mee naar toekomstige projecten?
De resultaten van Fieldlab Evenementen zijn onlangs gepresenteerd en aangeboden aan de Overheid. Diverse Nederlandse universiteiten, waaronder Breda University of Applied Sciences / Logistics Community Brabant hebben hier een significante bijdrage aan geleverd.
In deze bijeenkomst blikken we kort terug op de verschillende onderzoeken en resultaten van dit enorme project. Daarnaast kijken we vooral naar de valorisatie voor Onderwijs en Onderzoek in Nederland. Wat heeft het ons nu eigenlijk opgeleverd en wat kunnen wij hier in de toekomst mee? 

Programma: 
Dagvoorzitter: Tijs van Es – BUas Innovation Square

Deel 1: Fieldlab Evenementen: wie, wat, waar en hoe
• Pieter Lubberts – programmateam Fieldlab Evenementen
• Andreas Voss – hoofdonderzoeker Radboud UMC
 
Deel 2: Betrokkenheid BUas/LCB bij Fieldlab Evenementen
• Merit Clocquet – programmateam Fieldlab Evenementen
• Justin van de Pas – docent/onderzoeker BUas
• Iris Ariaans – student BUas
 
Deel 3: Onderzoeksmethode en resultaten
• Iris Kamphorst – projectmanager Buas/LCB
• Chris Gruijters – co-founder Close communicatie app
• Brandon Slootweg en Chris Constantine – project manager DCM
• Simon Donders – data engineer BUas/LCB
• Bas Kolen – risicoanalist TU Delft
 
Deel 4: De uitdaging van een privaat/publieke samenwerking
• Leo Kemps – directeur LCB
• Saskia Kuiper – educational manager BUas / beheer PPS
• Bart Ashmann – managing director ClickNL
• Maarten van Rijn – projectleider LCB Evenementen Logistiek
Datum:
23 juni 2021
14:00-16:00 uur


Locatie:
Deze bijeenkomst wordt online gehouden. Enkele dagen voor de bijeenkomst ontvang je de toegangslink.

Kosten:
De bijeenkomst is kosteloos.
 
Aanmelden:

Klik op onderstaande groene button om je aan te melden.

 

Fieldlab Evenementen is een initiatief van de gehele evenementensector, van zakelijke tot publieksevenementen en van cultuur tot sport. Het programma is opgestart naar aanleiding van de gesprekken die de evenementenbranche heeft gevoerd met diverse ministeries en heeft als gezamenlijke ambitie om, binnen de kaders van veiligheid en gezondheid, verschillende elementen te toetsen die inzicht kunnen bieden om te komen tot versoepelingen.

Deze activiteit is (mede) gefinancierd met de PPS-toeslag van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat vanuit CLICKNL. CLICKNL is het topconsortium voor Kennis en Innovatie (TKI) van de Creatieve Industrie.

 

21-25 juni 2021: Week van de rijinstructeur

De rijscholen zijn dringend op zoek naar nieuwe instructeurs! Wij willen u graag kennis laten maken met het boeiende werk van een rijinstructeur. UWV biedt werkzoekenden in samenwerking met diverse rijscholen en opleiders verschillende mogelijkheden om een kijkje in de keuken te nemen. Dit in het kader van de week van de rijinstructeur. Al eens gedacht aan een baan als rijinstructeur of wilt u zich eens laten informeren? Pak nu die kans!

Waarom werken als rijinstructeur? 
Er zijn volop kansen in werk als rijinstructeur. 
Lees hier inspirerende verhalen van werkzoekenden die met succes zijn omgeschoold en als rijinstructeur een nieuw en fascinerend beroep of bijbaan hebben gevonden. 

Informatie
In de week van de rijinstructeur (21 t/m 25 juni) gaan we u in contact brengen met zowel een opleider als mogelijke werkgever (rijschool) in uw regio en gaan samen met u ontdekken wat voor u de beste mogelijkheden zijn. Uiteraard gaan we voor een baangarantie en 1-op-1 service! Bekijk hier een filmpje van De Verkeersacademie over hoe u rijinstructeur kunt worden.

Welke competenties passen bij de rijinstructeur? 
• U bent communicatief vaardig
• Coachend onderlegd
• Geduldig, vooral met jongeren
• MBO niveau 2
• U beheerst de Nederlandse taal goed
• U bent minimaal 24u beschikbaar
• Flexibel in de werktijden (ook wel eens avond en weekend)
• Gevoel voor humor 

Klik op onderstaande button voor de flyer met alle informatie.


Meer informatie:
Interesse in het beroep rijinstructeur en/of wilt u meer informatie? Neem dan vandaag nog contact op met: teammatchnob@uwv.nl. Wij nemen zo snel mogelijk contact met u op om de mogelijkheden te bespreken.
We kijken uit naar uw reactie!

21-24 juni 2021: Multimodaal Online 2021

Samen op weg naar de verduurzaming van transport
Multimodaliteit geeft flexibiliteit. Juist in onzekere tijden is het van groot belang dat supply chains betrouwbaar en flexibel opereren. Nu en in de toekomst. Hoe spelen de verschillende modaliteiten in op verduurzaming? En waar kunnen modaliteiten samenwerken om de klimaatdoelstellingen te bereiken?

Tijdens Multimodaal Online 2021 duikt Nieuwsblad Transport iedere sessie in een andere modaliteit. Hoe hangt de vlag er bij in de shortsea, wegtransport, het spoor, de binnenvaart en de luchtvracht? En tot slot: waar vinden al deze modaliteiten elkaar? Uiteraard bespreken ze ook de laatste ontwikkelingen binnen havens, terminals en warehousing.

Kijk, luister, netwerk en spreek mee tijdens Multimodaal Online 2021 van 21 tot en met 24 juni. Houd de website van Multimodaal in de gaten voor alle ins- en outs.

Partnermogelijkheden
Om op de hoogte te blijven van actuele, relevante ontwikkelingen én daarnaast (digitaal) zichtbaar te blijven voor potentiële klanten, is deelname aan Multimodaal Online 2021 voor jou als bedrijf een interessante oplossing. 

Wilt je jouw expertise delen tijdens één van de vele sessies en in beeld blijven bij uw klanten door middel van 1-op-1 netwerken met de beslissers uit de sector?
Dan is Multimodaal Online 2021 hét platform voor jou als partner!

Een greep uit de partnermogelijkheden tijdens Multimodaal Online 2021:
• Online 1-op-1 netwerken vanuit jouw eigen virtuele stand
• Deelname aan paneldiscussie
• Sessie sponsor
• Vooraf opgenomen videopresentatie
• Bedrijfspromotie via de kanalen van Nieuwsblad Transport
• Pitch jouw organisatie in 1 minuut

Meer weten?
Neem dan contact op via de website van Multimodaal .

14-18 juni 2021: Week van de vrachtwagenchauffeur

De transportbranche is op zoek naar nieuwe vrachtwagen-chauffeurs, zowel mannen als vrouwen(!). Omdat wij u graag  kennis willen laten maken met het boeiende werk van een vrachtwagenchauffeur en de mogelijkheden voor werkzoekenden, heeft UWV samen met 24/7 Transportdiensten een informatieve en digitale kennissessie georganiseerd op 16 juni. Altijd al eens gedacht aan een baan als vrachtwagenchauffeur maar is het er nog nooit van gekomen? Pak nu die kans en laat u informeren over instroom- en opleidingsmogelijkheden tot vrachtwagenchauffeur!

Waarom werken als vrachtwagenchauffeur? 
In deze video (kijkduur 5 minuten) maken we kennis met Diana, Dion en Ad. Alle drie zijn ze vrachtwagenchauffeur. Waarom doen ze dit werk en wat is er zo mooi aan? Is dit werk eigenlijk wel te combineren met een privéleven en hobby’s? In deze video hoort u het van de vrachtwagenchauffeurs zelf. 

Op de vrachtwagen rijden is alleen voor mannen?!
Op de vrachtwagen rijden is alleen voor mannen? Ladytrucker Kathleen van 24/7 Chauffeursdiensten bewijst het tegendeel! Deze maand staat bij ons in het teken van Ladytruckers. Daarom zijn we een uurtje met collega en ladytrucker Kathleen op pad geweest en hebben we haar alles over haar werk gevraagd en hoe ze in de transportsector terecht is gekomen. Benieuwd naar haar ervaringen en antwoorden? U leest ze hier...

Informatieve kennissessie 16 juni 
In deze sessie logt u in vanuit huis en krijgt u uitleg over het werk als vrachtwagenchauffeur zodat u een goede indruk krijgt van de werkzaamheden. Vervolgens zal er een toelichting gegeven worden over het opleidingstraject en hoe wij met u op zoek gaan naar uw toekomstige werkgever. Uiteraard krijgt u de gelegenheid om vragen te stellen indien de informatie voor u nog niet volledig is. 

U kunt uw rijbewijs C (theorie en examen) al binnen 4 maanden behalen via een opleidingstraject tot vrachtwagenchauffeur. Met baangarantie! 

Datum:
Woensdag 16 juni
9:30-10:30 uur

Locatie:
Online

Klik op onderstaande button voor de flyer met alle informatie.


Aanmelden:
Stuur een mail naar teammatchnob@uwv.nl. Wij sturen u een bevestiging en een instructie hoe u digitaal kunt deelnemen aan de informele kennissessie van UWV en 24/7 chauffeursdiensten.

11 juni 2021: Webinar: Duurzame binnenvaart

Terugblik:

Is de binnenvaart klaar voor een duurzame toekomst? Wat zijn oplossingen én uitdagingen op dit vlak? Zijn ook verladers bereid hun steentje bij te dragen? Of liggen alle risico’s bij de binnenvaartondernemers? En welke rol kan ketensamenwerking spelen?

Hierover gaat Bart Pals – Hoofdredacteur van Nieuwsblad Transport tijdens dit webinar in gesprek met:
• Femke Brenninkmeijer, NPRC
• Willy Kreusch, Koninklijke BLN-Schuttevaer
• Bart Banning, ABN Amro

Kijk in onderstaande video het webinar terug…


Dit webinar over duurzame binnenvaart wordt georganiseerd door Nieuwsblad Transport in samenwerking met ABN Amro.

10 juni 2021: Summit Logistieke Dienstverlening

Koplopers in innovatie 
De uitdagingen waren al groot voor de logistiek dienstverleners in Nederland. Die zijn door de coronapandemie alleen maar toegenomen. Consolidatie door overnames zijn aan de orde van de dag, veel bedrijven zoeken naarstig naar waar ze écht goed in zijn.

Dat aspect is de rode draad tijdens de (online) bekendmaking van de jaarlijkse Top 100 Logistieke Dienstverlening op donderdag 10 juni 2021. Met de koplopers kijken we naar wat ze doen en hoe ze het doen op het gebied van:
• Digitalisering, sturen op data en ervaring met online platforms
• Duurzame logistiek, door te bundelen en vergroenen van transport
• Arbeidsmarkt, met talentontwikkeling en vasthouden van mensen
• Vernieuwend ondernemen, om de crisis het hoofd te bieden

Sluit ook digitaal aan bij dit evenement en praat mee aan de tafels. Leer van de koplopers en ontdek hoe innovatie inspirerend kan bijdragen tot het behalen van ambitieuze bedrijfsdoelstellingen.

Locatie:
Online

Datum:
10 juni 2021
9:45-15:30 uur

Meer informatie en aanmelden:
Ga voor aanmelden en meer informatie naar de website van Summit.

10 juni 2021: Workshop: Smart Contracts voor supply chain

Smart Contracts nemen administratie en controle over
Veel supply chain processen bestaan uit administreren, controleren en accorderen. Hierdoor ontstaat bureaucratie en neemt de productiviteitsgroei af. Door het introduceren van Smart Contracts neem je via software deze werkzaamheden weg en werk je zo toe naar een gedigitaliseerde supply chain.

Jouw (data)processen lopen op rolletjes
Het loslaten van conventionele werkzaamheden vergt veel inrichting, oefening en vertrouwen. In deze workshop leer je wat er nodig is om logistieke processen opnieuw in te richten door het toepassen van Smart Contracts, blockchain en sensoren. 

Doel:
De workshop richt zich op:
• inzicht in principes en uitgangspunten van Smart Contracts (in combinatie met blockchain en sensoring);
• doorlopen van een Smart Contract simulatie om inzicht te krijgen in de techniek en praktijk;
• in staat zijn om de eerste kaders van een eventuele eigen bedrijfscase te schetsen;
• voorbereiding op eventuele vervolg trainingen of ondersteuning in ontwerp en/of proof of concept voor een eigen Smart Contract toepassing.

Inhoud:
De workshop bestaat uit 4 onderdelen;
1 Introductie op Smart Contracts, blockchain en internet of things.
2 Uitleg van de use case; het logistieke bedrijfsproces dat opnieuw ontworpen is.
3 De simulatie via het Smartys Smart Contracts Ttrainingsplatform.
4 Evaluatie en de vraag; wat kan ik hier concreet mee in mijn bedrijf?

We simuleren een bedrijfsproces van een geconditioneerd, temperatuur gemonitord transport. Dit logistieke proces is nagebouwd in een Smartys simulatie, daarbij gebruikmakend van blockchain, Smart Contracts en sensoren. Tijdens de workshop ga je middels een rollenspel actief aan de slag met deze simulatie en voer je transacties uit. Hierdoor ontstaat er een intensief en versneld leerproces doordat je zelf ervaart hoe dit bedrijfsproces in de praktijk werkt.

Voor wie:
Deze workshop is ontwikkeld voor de supply chain branche en is geschikt voor mensen die zich bezighouden met innovatie en procesverbetering. De workshop is ook zeer geschikt om management teams in de supply chain op een interactieve manier kennis te laten maken met deze nieuwe technologieën.

Partner:
De workshop wordt gegeven door ervaren trainers van 2bsmart, in samenwerking met LCB-professionals. 2bsmart is een IT bedrijf, gespecialiseerd in de toepassing van Smart Contracts en ‘internet of things’ in de logisitiek. Zij richt zich specifiek op educatie van deze nieuwe technologie en geeft deze workshop ook veelvuldig aan supply chain studenten. 2bsmart bouwt samen met bedrijven proefopstellingen om te beoordelen wat deze technologieën in de praktijk concreet kunnen betekenen.

Locatie:
Breda University of Applied Sciences
BUAS Campus / Innovation Square
Mgr. Hopmansstraat 2
4817 JS Breda

Datum:
10 juni 2021
10:00-16:00 uur
Minimaal 8 en maximaal 10 deelnemers.

Kosten:
Normaal: € 350,- excl. btw per deelnemer.
Voor LCB-Leden: € 315,- excl. btw per deelnemer.

Aanmelden:
Je kan je aanmelden via onderstaande groene button.


Meer weten?

Neem dan contact op met:
Bas Holland van LCB via holland.b@lcb.nu of 06-13511444.
Jeroen Perquin van 2bsmart via jeroen@2bsmart.eu of 06-46881049.

7 juni 2021: Dag van de duurzame verpakking

Circulariteit, hoe zit dat in de realiteit?

De consument en afnemers vragen je duurzaam en circulair te produceren. Maar circulariteit, wat is dat nu eigenlijk? Hoe ziet deze circulaire toekomst eruit? En hoe zet je deze ontwikkelingen om in kansen?

Op maandagmiddag 7 juni gaan wij samen met jou ontdekken wat de huidige uitdagingen, spraakmakende innovaties en kansen voor de toekomst zijn op het gebied van duurzaam verpakken en circulariteit. Samen gaan we de toekomst tegemoet!  
Dit event wordt live uitgezonden vanuit De Groene Engel in Oss en is gratis! 

Datum:
7 juni 2021

Meer informatie en aanmelden:
Ga voor alle informatie en aanmelden naar de website Dag van de duurzame verpakking.

 

5 juni 2021: Drive-Through Banendag bij Sanders|Fritom

Ontdek jouw baan in de transport en logistiek: 
Ben jij ambitieus en op zoek naar een nieuwe baan in de transport en logistiek? Kom dan naar onze, geheel coronaproof, Drive-Through Banendag 2021!
Leer ons bedrijf beter kennen. Via verschillende stands informeren wij je over de diverse vacatures en mogelijkheden. 
Wie weet word jij een van onze collega’s! 

Activiteiten:
• Ontdek ons! 
• Bewonder ons materieel 
• 5 stands waar we je informeren
• Rijd met één van onzechauffeurs mee in een LZV 
• Zelf rijden in een leswagen met instructeur

Wij zoeken onder andere kandidaten voor de functie van: 
• Distributie chauffeur 
• Chauffeur (in opleiding)
• Crossdockmedewerker
• Rangeerchauffeur

Locatie:
Sanders|Fritom 
Jagersveld 14
5405 BW  Uden

Datum:
5 juni 2021
10:00-15:00 uur

Klik op onderstaande groene button voor de flyer met alle informatie over de Drive-Through Banendag.


Aanmelden:
Kom jij ook? En ontdek of wij bij elkaar passen! 
Vanwege de huidige COVID-19 regels is aanmelden verplicht. 
Meld je aan via: vivian.van.rossum@sandersfritom.nl.

Ontvang een gratis goodiebag tijdens de Drive-Through Banendag. 


Sanders|Fritom

1 juni 2021: Webinar: Btw-wijzigingen per 1 juli 2021

Voor ondernemers die cross border e-commerce transacties hebben met consumenten, de zogenaamde B2C transacties, veranderen de spelregels per 1 juli 2021 ingrijpend. De op stapel staande wijzigingen zijn onderdeel van een plan het Europese btw-stelsel te moderniseren, te vereenvoudigen en btw-fraude tegen te gaan. Tijdens dit gratis webinar nemen we je mee in de wijzigingen en geven we je handvatten hoe je je eigen bedrijfsvoering hierop aanpast. Er is voldoende ruimte voor het stellen van vragen.

Locatie:
Online

Datum:
1 juni 2021
10:00 – 10:45 uur

Meer informatie en aanmelden:
Wil je meer informatie of je aanmelden, ga dan naar de website van evofenedex.

20 mei 2021: VLW Online Ronde Tafel-Duurzame modellen voor stedelijke distributie

Steden worstelen met hun logistiek. De distributie in de binnenstad is sowieso een uitdaging. Grote vrachtwagens worden vaak geweerd uit de binnenstad. Bijgevolg moet er overgeschakeld worden op kleinere voertuigen, die meteen ook duurzamer dienen te zijn. In tal van pilootprojecten en testen hebben steden in Nederland en Vlaanderen hier rond reeds geëxperimenteerd, meestal met een beperkte scope en tijdsduur, vaak ook in verdeelde slagorde. Misschien is de tijd wel gekomen om een evaluatie te maken en daaruit de nodige lessen te trekken en vandaaruit stappen te zetten naar een duurzaam model voor stedelijke distributie.

Hoe pakken we dit aan? Wie neemt hier best de lead? Hoe wordt de governance opgezet? Welke organisatievorm functioneert het best? Wat is het na te streven einddoel?

Een aantal ervaringsdeskundigen gaan in debat met elkaar rond dit boeiende thema, onder leiding van Bart Vannieuwenhuyse. Er wordt hierbij uitgegaan van de triple helix benadering. Zowel marktpartijen, overheden en kennisinstellingen hebben hun inbreng. Daarna kan iedere deelnemer in dialoog gaan met het deskundige panel. Misschien kunnen we samen wel stappen definiëren naar een duurzame(re) invulling van stedelijke distributie!

Wilt je mee debatteren over dit actuele thema? Heb je hier rond een mening? Of wil je geïnformeerd worden over de nieuwste ontwikkelingen in stedelijke distributie?

Locatie:
Online via Teams

Datum:
20 mei 2021
16:00-17:30 uur

Aanmelden en meer informatie:
Je kan je aanmelden voor deze ronde tafel door een bericht te sturen naar Karen Engelvaart via karen.engelvaart@han.nl. Na aanmelding ontvang je verdere informatie.

18 mei 2021: Online bijeenkomst ondernemers Heesch West

Het verstevigen en verder ontwikkelen van de regionale economie is een belangrijk doel van bedrijventerrein Heesch West. Om kansen voor regionale ondernemers uit te breiden is onder andere het besluit genomen in februari om kavels vanaf 5.000 vierkante meter in plaats van 1 hectare aan te bieden. Over deze en andere kansen en ontwikkelingen willen we u graag een update geven.

Vanwege de huidige maatregelen is dit een online bijeenkomst met een presentatie over Heesch West en de uitbreiding Cereslaan-West/Vismeerstraat. Daarna is er tijd voor het beantwoorden van vragen. Vragen kunnen tijdens de bijeenkomst gesteld worden via een bericht in WhatsApp naar het telefoonnummer dat in beeld komt. De bijeenkomst is op dinsdag 18 mei om 20.00 uur bij te wonen via deze pagina: https://heeschwest.nl/online-bijeenkomst-ondernemers.

Locatie:
Online

Datum:
18 mei 2021
20:00 uur

Onderstaande video gaat in op het aanpassen van het profiel van Heesch West en de kansen voor de regionale economie.


Meer informatie:

Meer informatie en actueel nieuws is te vinden op de website www.heeschwest.nl.

De gemeenschappelijke regeling (GR) Heesch West is een samenwerkingsverband van de gemeenten Bernheze, Oss en ’s-Hertogenbosch. De GR ontwikkelt het bedrijventerrein Heesch West.

18 mei 2021: Webinar: Just-in-Time Maintenance: de heilige graal in zicht?

Service logistici zijn de uitvoerders van de service- of onderhoudsketen. Zij moeten hiervoor alle middelen (engineers, reservedelen, gereedschappen, etc) paraat hebben. Het zal duidelijk zijn dat de inrichting van die keten qua responsetijd en kosten tot aanzienlijke vereenvoudigingen kan leiden als just-in-time-maintenance kan worden gerealiseerd. Is de heilige graal in zicht?

Prof. Dr. Marielle Stoelinga van de Universiteit Twente en de Radboud Universiteit leidt hieromtrent een groot onderzoeksproject PrimaVera. Welke onderzoeksvragen worden hierin geadresseerd en zijn er al tussentijdse conclusies en resultaten?    

Rolsch Asset Management is een van de bedrijven die betrokken is bij het onderzoek van PrimaVera. Rolsch berekent waterleidingbedrijven en gemeentelijke rioolbeheerders uit wat het optimale vervangingsjaar van een leiding is. Hajo Molegraaf, mede-eigenaar, vertelt in zijn presentatie “Calculating the optimal replacement moment of pipe assets” hoe zij op basis van historisch falende leidingen en visuele inspecties een leeftijdsafhankelijk degradatiemodel voor iedere leiding berekenen. Daarmee wordt bepaald wanneer een leiding in de toekomst aan vervanging toe is. Hierbij wordt rekening gehouden met het economisch belang van de omgeving van de leiding. Zo wordt een risico gestuurd vervangingsbeleid bepaald waarbij inzicht gekregen wordt in de kosten en kwaliteitsontwikkeling voor de komende tientallen jaren.

Programma:
15:00: Opening – Ben Gräve, SLF
15:05: Just-In-Time Maintenance: de heilige graal in zicht ? – Mariëlle Stoelinga, UT & Radboud Universiteit
15:30: Calculating the optimal replacement moment of pipes – Hajo Molegraaf, Rolsch Asset Management
15:50: Q&A
16:00: Afsluiting – Ben Gräve, SLF

Locatie:
Online

Datum:
18 mei 2021
15:00 – 16:00 uur

Meer informatie en aanmelden:
Meer informatie en aanmelden via de website van SLF of neem contact op met info@servicelogisticsforum.nl.

17 mei 2021: Collegereeks Supply Chain Management

Het bouwen van vertrouwen blijkt essentieel te zijn voor een succesvolle samenwerking in de supply chain. Het implementeren van nieuwe digitale ontwikkelingen als block chain heeft grote impact op de organisatie en de mensen die de organisatie maken. De invloed van sociale innovatie is dan ook nog veelal onderkend. Door globalisering wordt de wereld kleiner en daarbij de mogelijkheden tot samenwerken groter. Echter, het vergt een specifiek type leiderschap om zo’n samenwerking succesvol te maken.

De samenstelling van deze collegereeks is gebaseerd op talrijke ontmoetingen met het werkveld en de wetenschap en biedt een bijzondere inkijk in de trends en ontwikkelingen in de supply chain.

Wat levert deze collegereeks je op?
• Succesvolle samenwerkingen in de supply chain
• Technische innovaties als block chain en de impact op jouw bedrijfsvoering
• Gevolgen van globalisering voor jouw supply chain
• Het bouwen van vertrouwen in de supply chain

Wat ga je doen?
Tijdens 6 bijeenkomsten geven experts hun visie en vertellen zij vanuit hun ervaring over de belangrijkste principes en inzichten.  

Thema’s:
De volgende onderwerpen komen aan bod:
• Succesvolle samenwerking in de keten
• Blockchain technologie en de gevolgen voor supply chains
• Supply Chain Leiderschap
• Digitalisering van supply chains
• Keuze van partners inclusief selectie- en onderhandelingsproces
• Ethische dilemma’s en de rol van ‘vertrouwen’ in Supply Chains
• Innovatiemanagement en sociale innovatie in Supply Chains

De inhoud van het programma is onder voorbehoud van wijzigingen.

Locatie:
Nyenrode Business Universiteit
Straatweg 25, 3621 BG Breukelen

Mocht dit vanwege corona-maatregelen niet mogelijk zijn, dan wordt het programma in een andere (online, hybride of blended) vorm aangeboden.

Datum:
17 en 31 mei, 7, 14, 21 en 28 juni 2021
15:00-19:00 uur, inclusief een pauze met een lichte maaltijd.

Kosten:
Deelname aan deze collegereeks bedraagt €2195,- per deelnemer (exclusief btw). Dit bedrag is inclusief lesmateriaal, literatuur en catering.

Meer info en aanmelden:
Ga voor meer informatie en aanmelden via onderstaande groene button naar de website van Nyenrode Business Universiteit.

29 april 2021: Effectief en duurzaam vervoeren via binnenvaart, shortsea en spoor

Kom alles te weten over de leveringszekerheid, lagere vervoerskosten en CO2-reductie van binnenvaart, spoor en shortsea.

Grote verladers zoals Heineken of Aviko maken vaak al gebruik van de mogelijkheden die de binnenvaart en het spoor hen biedt. Maar ook voor midden- en kleinbedrijf biedt het transport via verschillende modaliteiten onverwachte kansen. Een container vanaf Rotterdam naar Groningen kan in slechts 28 uur al geleverd worden tegen scherpere tarieven dan via het wegtransport. Maar veel verladers zijn niet bekend met de diverse mogelijkheden die spoor,binnenvaart en shortsea heeft. Deze bijeenkomst neemt geïnteresseerden mee in de wereld van binnenvaart, spoor en shortsea.

Ervaringen uit de praktijk
Manager transport Martijn van Spee van Ricoh en hoofd logistiek Paul Damhuis van Trioliet delen hun ervaring met de overstap naar spoor en binnenvaart. Welke voordelen en struikelblokken kwamen zij tegen? Welke praktische oplossingen hebben zij genomen om obstakels te vermijden en … hoe zit de uiteindelijke business case in elkaar?

Doel:
Na het bezoeken van de bijeenkomst ben je op de hoogte van zaken van alle aspecten rondom het transport van goederen via binnenvaart, shortsea en spoor je kunnen bieden. En ben je zelf in staat om te beoordelen of deze modaliteiten van toegevoegde waarde kunnen zijn voor jouw transportprocessen.

Voor wie:
De bijeenkomst is bestemd voor alle verladers die meer willen weten over de mogelijkheden en voordelen om het transport van goederen ook via spoor, binnenvaart of shortsea te laten verlopen. Directieleden, supply chain managers, logistiek managers of andere functionarissen die verantwoordelijk zijn voor de aan- en afvoer van goederen worden met name uitgenodigd om samen deel te nemen. 

Locatie:
Online 

Datum:
29 april 2021
10:30-11:30 uur

Meer informatie en aanmelden?
Ga voor meer informatie en aanmelden naar de website van evofenedex.

22 april 2021: Digitale ontbijtsessie Duurzame Inzetbaarheid

Als bedrijf ben je wellicht benieuwd waar je staat op het gebied van duurzame inzetbaarheid. Of van leren en ontwikkelen in het bijzonder. En wat je allemaal kunt doen om leren en ontwikkelen te verankeren voor elke medewerker. Hiervoor heeft de regio de DI-scan ontwikkeld. Met 24 vragen heb je een helder beeld waar jij in uitblinkt en waar je als bedrijf kunt verbeteren.

Op donderdag 22 april organiseert Noordoost Brabant Werkt een digitale ontbijtsessie over duurzame inzetbaarheid, leren & ontwikkelen voor ondernemers uit Noordoost-Brabant.
Krijg inzicht in de kansen en mogelijkheden, leer van en met andere ondernemers uit de regio. Doe de scan en krijg gratis feedback hoe jouw organisatie ervoor staat. En krijg tenslotte ook nog informatie over subsidievouchers voor advies en om stappen te zetten in je eigen bedrijf op het gebied van duurzame inzetbaarheid, leren en ontwikkelen.
Actueler krijg je het niet! 

Datum:
22 april
9:00 uur

Locatie:
Online

Meer weten en aanmelden:
Ga voor meer informatie en aanmelden naar de website van Noordoost Brabant Werkt of meld je direct aan voor de digitale ontbijtsessie door een mail te sturen naar slim@noordoostbrabantwerkt.nl.

Nog meer informatie over de SLIM-regeling vind je op de website van WSP Noordoost Brabant.

20 april 2021: Webinar: Artificial Intelligence in logistiek en supply chain:een hype of realiteit

Terugblik:

Het belang van data voor bedrijven in de logistiek & supply chain staat buiten kijf. Er komt steeds meer interne en externe data beschikbaar. En het gebruik wordt als cruciaal gezien om de concurrentie voor te blijven. Conventionele werkwijzen om deze data te gebruiken schieten tekort. Bieden Artificial Intelligence, algoritmes, machine learning en de toenemende rekenkracht van computers oplossingen en hoe kan jouw organisatie hier gebruik van maken?

In dit webinar creërden we duidelijkheid over Artificial Intelligence, over toepassingen van Artificial Intelligence voor MKB-bedrijven in de logistiek & supply chain en de mogelijkheden van Artificial Intelligence in het intermodaal vervoer. Hiermee bieden we overzicht, inzicht en inspiratie om op zoek te gaan naar toepassingsmogelijkheden van Artificial Intelligence in jouw organisatie.

Introductie in Artificial Intelligence
Wat is Artificial Intelligence? Wat is het niet? Hoe slim is het eigenlijk? En hoe creëer je het? Aan de hand van voorbeelden geven we je antwoorden op deze vragen en doen we een voorzet voor de stappen die jij kunt zetten om kunstmatige intelligentie in jouw logistieke bedrijfsprocessen toe te passen. Een presentatie van Christian van Ommeren – Software engineer & Logistics Consultant bij TNO.


Toepassing van Artificial Intelligence in Logistiek, Food & Retail
Wat kan Artificial Intelligence betekenen voor MKB-bedrijven in de Logistiek & Supply Chain? Vanuit de Topsector Logistiek worden toepassingen van kunstmatige intelligentie onderzocht én ontwikkeld. Ook met de focus op het MKB. Inzichten uit recent onderzoek en praktijkvoorbeelden uit o.a. de food en retail. Een presentatie door Sebastian Piest – onderzoeker binnen de vakgroep Industrial Engineering & Business Information Systems bij University of Twente.


Artificial Intelligence en het intermodaal vervoer van containers
Om één container te vervoeren tussen de zeehavens van Antwerpen, Rotterdam en klanten in het achterland zijn ca. 300 datavelden nodig. Data komt uit vele bronnen en op verschillende momenten bij elkaar en creëert voor elke container zijn eigen DNA. Om Artifical Intelligence in het intermodaal vervoer toe te passen, moeten we deze DNA-structuur ontrafelen en afgeleid gedrag gaan herkennen. En hoe ziet dat eruit in de praktijk? Een presentatie van Michel van Dijk – Directeur Logistics bij Van Berkel Logistics.


Meer informatie:

Voor vragen over dit webinar kan je contact opnemen met Bas Groot via groot.b@buas.nl of 06-29512513.

Het project Data science voor Logistieke Innovatie (DALI) draagt bij aan het vergroten van kennis en inzicht in datatoepassingen voor de logistiek en supply chain. Met behulp van een financiële projectondersteuning vanuit de Regiodeal, OP-Zuid en provincie Noord-Brabant werken 18 bedrijven aan pilots om met data operationele processen en besluitvorming te verbeteren. Daarnaast worden generieke instrumenten ontwikkeld die beschikbaar komen voor de logistieke sector en het onderwijs. DALI is ook de eerste stap tot het bouwen van een community van data- en supply chain specialisten en geïnteresseerden om onder de vlag van Logistics Community Brabant gezamenlijk nieuwe toepassingen te bouwen, testen en implementeren.  Meer informatie over DALI op www.dali.lcb.nu.

20 april 2021: WMS dag-Quick wins met WMS

Waar ligt de kracht van WMS? Voor veel bedrijven heeft de waarde van een optimaal werkend WMS zich ruimschoots bewezen. In andere warehouses sluimert nog steeds de vraag of softwareondersteuning de investering in tijd en geld gaat rechtvaardigen.

Daarom staan we op dinsdag 20 april tijdens de online WMS dag nog een keer uitgebreid stil bij de belangrijkste voordelen:
• Het terugdringen en mogelijk herstellen van fouten
• Verhoging van de productiviteit, optimaliseren van processen
• Het snel inpassen en begeleiden van nieuwe (flex)mensen

Wat kun je verwachten?
• Inspirerende praktijkverhalen en bevindingen van experts.
We bekijken de quick wins van WMS aan de hand van een aantal inspirerende praktijkverhalen, vanuit verschillende branches en werkprocessen. Plenair koppelen we de bevindingen en ervaringen terug aan diverse experts, die al veel implementaties hebben mogen realiseren.

• Ontdek nieuwe mogelijkheden.
Aan het eind van de dag blikken we ook vooruit naar nieuwe mogelijkheden, die vooral ontstaan dankzij trends als data mining. Hoe verhoudt zich dat tot WMS en wat mogen we daar van verwachten.

• Netwerkmomenten met specialisten en andere logistiek professionals.
Het wordt een interessante dag met veel online verhalen en discussies. Natuurlijk is er volop gelegenheid om contact te leggen met specialisten en ander logistiek professionals met als doel om het maximale te halen uit een WMS investering. 

• Keuze uit uiteenlopende kennissessies.
Diverse leveranciers en serviceproviders van WMS producten en diensten geven een kennissessie. Kies zelf de sessies die jij kunt toepassen in jouw eigen praktijk.

• Een compleet en praktisch digitaal event.
Met één klik neem je deel vanuit je eigen (thuis)omgeving. WMS dag is een compleet en praktisch digitaal event, met de hoogwaardige kwaliteit die je van Logistiek gewend bent.

Voor wie:
De doelgroep voor dit evenement is onder andere: Logistiek managers, supply chain managers, warehouse managers, ICT managers, logistiek directeurs, logistiek dienstverleners, voorraadhoudende bedrijven, vervoersbedrijven, operations managers, groothandels en verladers.

Datum:
20 april
9:30 – 15:00 uur

Locatie:
Online

Meer weten en aanmelden:
Ga voor alle informatie en aanmelden via onderstaande groene button naar de website van WMS dag.

12-16 April 2021: Week van de Digitalisering

Samen van A naar Data 
De digitalisering van processen gaat steeds verder. Bedrijven die achterblijven op deze ontwikkeling gaan een onzekere toekomst tegemoet. Om optimaal gebruik te maken van de kansen van data en digitalisering is de samenwerking tussen verlader, vervoerder en de rest van de keten noodzakelijk. Daarom slaan in de Week van de Digitalisering evofenedex, TLN en Beurtvaartadres de handen inéén. Waar achterblijven een onzekere toekomst biedt, blijkt het omarmen van de digitale mogelijkheden juist enorme kansen te bieden. Met onze webinars bepaal jij welke digitale toekomst er voor jouw bedrijf mogelijk is.

Leer van experts en gastsprekers uit bedrijfsleven en onderwijs
Menno Lambooy, Arjen Lagerweij, prof. dr. Jack van der Veen en andere deskundigen delen hun expertise vanuit de wetenschap en de praktijk. Zo krijg jij unieke inzichten om een transitie naar een meer digitale bedrijfsvoering te realiseren.

Krijg inspiratie van meer dan tien bedrijfscases
Bolsius, Royal Lemkes, H.M. Verploegen, de Rooy Transport, Etos en andere bedrijven vertellen jou over de uitdagingen om digitalisering succesvol door te voeren in hun bedrijven. Leer van de digitale praktijk binnen het mkb en grootbedrijf met deze actuele bedrijfscases.

Nieuwe inzichten voor alle bedrijven en voor elk niveau
Verlader, vervoerder of eigen vervoerder? De webinars bieden een schat aan informatie voor bedrijven die hun eerste digitale stappen zetten. Maar ook bedrijven met een digitale voorsprong treffen in de webinars waardevolle kennis om hun strategieën nog verder te verfijnen.

In een week keuze uit vijf webinars
Kijk op de website van Week van de Digitalisering voor meer informatie, het programma en aanmelden.

 

8 april 2021: Online InnovatieExpo 2021

Op 8 april 2021 is het zover: dan komt hét innovatienetwerk van Nederland samen op de InnovatieExpo 2021.
Ben je benieuwd welke innovaties Nederland in huis heeft op het gebied van energie, circulaire economie, verstedelijking en mobiliteit? Laat je creativiteit prikkelen en ontmoet toonaangevende innovators, bewindspersonen en jong talent!

Ontmoet de innovators
Loop virtueel over de online beursvloer van de InnovatieExpo en ga in gesprek met meer dan 60 grote en kleine innovators. Ontmoet exposanten zoals Ioniqa, Kaumera, RAW paints, Zenid en Waterweg en kom erachter hoe zij het verschil willen maken in de circulaire economie, energietransitie, verstedelijking & mobiliteit.

Wil jij weten hoe je zelf een innovatie kan versnellen? En het brede palet van innovaties op de Expo in vogelvlucht meekrijgen? Laat je dan op 8 april onder bezielende leiding van een showmaster en innovatie-expert meevoeren in de Innovatieparade. Ontdek in deze wervelende, interactieve parade welke innovaties je op de Expo kan vinden en kom er in 30 minuten achter hoe die bijdragen aan de opgaven waar we voor staan.

Lezingen en talkshows
Mariana Mazzucato, een van de meest invloedrijke economen ter wereld, schetst nieuwe ideeën tijdens de keynote lezingen met innovatieve sprekers. Cora van Nieuwenhuizen, Mona Keijzer en Stientje van Veldhoven en vele anderen geven je tijdens de talkshows inzicht in welke innovatieve oplossingen we moeten opschalen om duurzame en circulaire ambities voor 2030 te realiseren.

In de talkshow ‘The Courage Club – Circular Economy’ wordt de kern van de circulaire zaak vastgepakt met sprekers als Roald Laperre en Harald Tepper. In een open en moedig gesprek wordt de systeemtransitie inzichtelijk: welke doorbraken zijn nodig voor een kansrijke ontwikkeling naar de circulaire economie in 2050? Waar zit de circulaire pijn, wat is het medicijn en wat zijn de gevolgen?

Werksessies
• Laat je inspireren bij een van de vele werksessies over onderwerpen als micromobiliteit, de kracht van sociale innovatie en water als circulaire bron voor duurzame energie.
• Leer van experts zoals hoogleraar Ad van Wijk en Scenarist Jeremy Bentham welke rol waterstof kan spelen in onze toekomstige energievoorziening.
• Woon de Brainpowersessie bij en ontdek aan de hand van vragen uit de praktijk wat er nodig is om als circulaire innovator concurrerend te worden in een markt overspoeld door goedkope spullen uit China.
• Kom erachter hoe we tot een systeemverandering in de landbouw kunnen komen of neem eens een kijkje in de wereld van circulair, conceptueel en biobased bouwen.

Jongeren
Kijk mee naar het Jonge Innovators kanaal en raak onder de indruk van de creatieve ideeën van jong innoverend Nederland. Achter de schermen zijn groepen jongeren druk bezig geweest om innovatieve oplossingen te verzinnen voor de maatschappelijke opgaven – op 8 april zullen ze dit presenteren! Daarnaast is er ook een Hackathon, worden jonge exposanten in de spotlight gezet en nog veel meer!

En verder…
Ga mee op Innovatiewandeling en ontdek de mysteries van het Plofbos, test je kennis met de InnovatieQuiz of doe mee aan een van de tientallen andere sessies op de InnovatieExpo 2021!

Locatie:
Online

Datum:
8 april 2021
10:00-16:30 uur

Meer informatie en aanmelden?
Je kunt je vanaf nu aanmelden op www.innovatieexpo2021.nl!
Houd de website in de gaten voor het laatste nieuws over het programma.

8 april 2021: Stekkers & Kabels-netcapaciteit en laadinfra voor logistiek

Gastheer Matthijs Nieuwenhuis stelt de sprekers voor en gaat met hen in gesprek over de verschillende uitdagingen.

Hierbij komen aan het woord:
• Robert van den Hoed, voorzitter NAL-werkgroep logistiek, spreekt over de nationale ambitie
• Onoph Caron, directeur ElaadNL, gaat in op de uitdagingen die deze ambitie met zich meebrengt voor de samenwerking tussen ondernemers, overheden en de netbeheerders
• Ondernemers Marie-José Baartmans, directeur Breytner en Jan Graus, Fleetmanager Bidfood geven hun visie op zero-emissie stadsdistributie en de uitdagingen die dit met zich meebrengt.

Zowel tijdens als na het webinar word je als deelnemer actief betrokken via pollvragen en de chatfunctie. Ook is er tijdens het webinar ruimte voor het beantwoorden van deelnemersvragen.

Locatie:
Online 

Datum:
8 april 2021
10:00-11:30 uur

Meer informatie en aanmelden?
Ga voor meer informatie, het programma en aanmelden naar de website van TLN.

8 april 2021: Fontys Engineers Meet & Match

Fontys Engineers Meet & Match is het jaarlijks event waarbij bedrijven en studenten van Hogeschool Engineering met elkaar verbonden worden. Dit jaar sluit ook Fontys Hogeschool Techniek en Logistiek uit Venlo aan. Ben jij als bedrijf op zoek naar stagiairs of afstudeerders? Op zoek naar samenwerking met Fontys ? Wil je op één dag in beeld komen bij 2000 toekomstig engineers en ICT professionals? En wil je virtueel speeddaten met acht tot 15 studenten van jouw keuze? Of jouw bedrijf virtueel presenteren aan een groep studenten? Dan is dit event voor jou. 

Doel:
Het doel van het event is om bedrijven in gesprek te laten komen met toekomstige Engineers, Informatici en Logistiek talenten voor het invullen van een stage- of afstudeerplaats. Bedrijven en studenten komen met elkaar in contact door middel van een videoverbinding. De opzet bevat vier elementen: 

Virtuele Speeddates: 
Tijdens een speeddate van 20 minuten gaan een 2e-, 3e- of 4e-jaars student en een bedrijf samen het gesprek aan. Voorafgaand aan het event vullen zowel de bedrijven als de studenten hun eigen profiel in. Bedrijven geven aan met welk type student ze in gesprek willen. Bijvoorbeeld met 2e-jaars automotive en/of werktuigbouwkunde studenten. De studenten geven aan met welke bedrijven ze graag in gesprek willen komen. Op deze manier worden bedrijven en studenten aan elkaar gematcht. Je hebt als bedrijf maximaal 15 speeddategesprekken per virtuele speeddateruimte met studenten die passen bij jouw opgegeven voorkeur. De speeddates worden vooraf ingepland waardoor iedereen een persoonlijk dagprogramma heeft. Je kunt hiervoor alvast donderdag 8 april in jouw agenda, en op jouw (thuis)werkplek, reserveren. 

Virtuele  bedrijfspresentatie: 
Het event biedt ook de mogelijkheid om een virtuele presentatie van maximaal 20 minuten te geven aan een groep studenten die zelf kiezen om bij de presentatie aanwezig te zijn. Interactie met studenten hier is beperkt vanwege (mogelijke) groepsgrootte. De presentatie kan ook een opgenomen presentatie zijn die hier wordt weergegeven. Interactie is dan vanzelfsprekend niet mogelijk. 

Virtuele “bedrijvenmarkt”:
Voor alle studenten die niet de mogelijkheid hebben om een 1:1 gesprek met een bedrijf aan te gaan, is de “bedrijvenmarkt”. Bedrijven kunnen hier met kleine groepjes studenten (maximaal 10) in gesprek gaan. Studenten kunnen vragen stellen en informatie delen. 

Workshop “Hoe formuleer ik een goede opdracht”:
Voor alle deelnemende bedrijven aan Fontys Engineers Meet & Match 2021, bieden we de mogelijkheid deel te nemen aan de virtuele workshop “Hoe formuleer ik een goede opdracht”. Tijdens deze workshop, voorafgaand aan het event, gaan we in op de onderdelen van een goede stage- of afstudeeropdracht. Zo weet je zeker dat jouw opdracht aansluit bij de opleidingen en bij de studenten. Hierdoor kun je studenten mogelijk nog meer enthousiasmeren voor jouw bedrijf. 

Voor wie: 
Het event is bedoeld voor alle bedrijven die in contact willen komen met studenten van Fontys Hogeschool Engineering en Fontys Hogeschool Techniek en Logistiek die op zoek zijn naar een (afstudeer)stage. Studenten van leerjaren twee, drie en vier van de volgende opleidingen nemen deel aan de speeddates en delen hun cv’s: 

• Automotive (Eindhoven)
• Elektrotechniek (Eindhoven)
• Industrieel Product Ontwerpen (Venlo)
• Informatica – Software Engineering en Bedrijfskundige Informatica (Venlo) 
• Logistiek – Logistics Management en Logistics Engineering (Venlo) 
• Mechatronica (Eindhoven en Venlo) 
• Toegepaste wiskunde (Eindhoven) 
• Werktuigbouwkunde (Eindhoven en Venlo) 

Kosten:
De kosten voor deelname bedragen €395,- (exclusief BTW) per virtuele speeddateruimte. Bedrijven kunnen meerdere speeddateruimtes reserveren. Je kunt per ruimte op voorhand aangeven met welke studenten je een 1:1 gesprek wilt. Zo kun je bijvoorbeeld een ruimte voor mechatronica studenten en een ruimte voor studenten elektrotechniek plannen. De bedrijfspresentatie, de “bedrijvenmarkt” en de workshop zijn optioneel en bij de prijs inbegrepen. 

Datum: 
Donderdag 8 april 2021 
9.00 – 16.00 uur

Locatie:
Vanuit jouw (thuiswerk)plek o.b.v. een link met videoverbinding.  

Aanmelden:
Wil je deelnemen aan het event? Meld je dan aan via onderstaande groene button.

Aanmelden kan tot 1 maart 2021. Dit is een vooraanmelding en verplicht nog tot niets. Je krijgt dan een uitnodiging om je bedrijfsprofiel aan te vullen en voorkeuren kenbaar te maken. Daarna is jouw aanmelding definitief en ontvang je een factuur.


Meer weten?
Voor vragen kun je terecht bij Mark Herman van het Fontys Centre of Expertise HTSM via m.herman@fontys.nl of 06-50737731.

31 maart 2021: Webinar: Ontdek de wereld van dataplatforms voor transport & logistiek

• Wat zijn de functies van de verschillende dataplatforms? 
• Welke use-cases bestaan er al en welke komen eraan? 
• Hoe wordt de veiligheid en privacy bij data-uitwisseling geborgd?

Het belang van data voor bedrijven in de transport en logistiek staat buiten kijf en er komt steeds meer data beschikbaar. Dataplatforms van publieke en private partijen spelen een rol in de ontsluiting en uitwisseling van data. Wie zijn deze partijen en wat zijn belangrijke ontwikkelingen in de wereld van dataplatforms, beschikbare data en data-uitwisseling? Inzicht hierin is van groot belang om studenten en bedrijven wegwijs te kunnen maken in de toepassingsmogelijkheden die data kan bieden.

Ontdek de wereld van de dataplatforms voor Transport & Logistiek tijdens het webinar op 31 maart, met bijdragen van Paul Potters van Monotch over UDAP en Janneke Nijsing van SmartwayZ.NL over DEFLog.

UDAP opent nieuwe mogelijkheden voor de logistiek
Vanaf 1 januari jl. is UDAP (Urban Data Access Platform) operationeel. UDAP is een initiatief van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat voor een landelijk dekkend platform dat de data-uitwisseling verzorgt tussen weggebruikers (voertuigen) en wegkantsystemen zoals intelligente verkeersregelinstallaties, slagbomen en vele sensoren. Het UDAP platform zal een belangrijke bijdrage leveren aan de verkeersdoorstroming, verkeersveiligheid en duurzaamheid in Nederland. 
Een presentatie over UDAP en de meerwaarde voor de logistieke sector door Paul Potters van Monotch, leverancier van het softwareplatform UDAP.

DEFLog als singe point of communication
Deflog (Data Exchange Facility voor de Logistiek) is een digitale voorziening voor de logistieke sector, waarmee data uitgewisseld kan worden tussen bedrijven en overheden en tussen bedrijven onderling. Een stekkerdoos (ook wel Hub of Data Rotonde genoemd) waarmee voor betrokken partijen een single point of communication mogelijk is. DEFlog voorkomt dat partijen vele eigen connecties moeten maken en beheren.
Een presentatie door Janneke Nijsing, projectleider Smart Logistics bij SmartwayZ.NL en samen met het ministerie van I&W trekker van de ontwikkeling van DEFLog.

Het DALI-project draagt bij aan het vergroten van de kennis en inzicht in datatoepassingen voor de Transport & Logistiek. Dit webinar is specifiek gericht op docenten van logistieke opleidingen in het hoger onderwijs en de business developers van de regionale samenwerkingsorganisaties en ontwikkelingsmaatschappijen.

Het hele webinar kan je hieronder terug kijken, Daarnaast zijn de video en de presentaties ook op de website van Dali te vinden.


Meer weten?
Voor vragen over dit webinar kan je contact opnemen met Bas Groot via groot.b@buas.nl.

25 maart 2021: Webinar: Veranderend en vernieuwend leiderschap in de logistiek

Terugblik op:

Nieuwe leiderschapsinstrumenten en -aanpakken voor logistieke organisaties worden getest met leidinggevenden uit de sector en gaandeweg door wetenschappelijk onderzoek verbeterd.

Nieuwe leiderschapsinstrumenten zijn als leerinterventies ontwikkeld door kennisinstellingen TNO, TU Eindhoven, Hogeschool Windesheim samen met enkele bedrijven, adviseurs en Jong Logistiek Nederland in het kader van het project LLEAD. LLEAD is een project in opdracht van TKI Dinalog* en heeft als doel ‘vernieuwend en veranderend leiderschap in de logistiek’ te versterken.

LLEAD staat voor ‘Leading Logistics in the Era of Ambiguity and Disruption’. In LLEAD worden aanpakken en instrumenten ontwikkeld, die als ‘leerinterventies’ worden aangeboden aan bedrijven, die met nieuw leiderschap hun bedrijf willen verbeteren en willen innoveren. Een leerinterventie is een combinatie van kennisontwikkeling, kennisoverdracht en onderzoek naar de effecten.

LLEAD bood op 25 maart 2021 een gratis (online) webinar aan over de inhoud van dit project en de wijze waarop je daaraan kan deelnemen. Bedrijven en leidinggevenden/managers uit de sector logistiek en transport kunnen zich kosteloos laten begeleiden in de leiderschapsinstrumenten en -aanpakken (start vanaf medio 2021). Tijdens het webinar kreeg men tekst en uitleg en was er ruimte voor het stellen van vragen. 

Via de 1ste onderstaande groene button klik je naar de algemene flyer van LLEAD. Daarin lees je dat LLEAD naast het doen van onderzoek en het ontwikkelen van leiderschapsinstrumenten en -aanpakken, ook activiteiten gaat organiseren om de ontwikkelde kennis naar de bedrijven te brengen op meerdere manieren.
Via de 2de button kan je de hele presentatie van het webinar nog eens terug lezen.


Meer informatie:

Heb je nog vragen? Neem dan contact op met Roos van den Bergh van TNO via roos.vandenbergh@tno.nl.

Bij concrete vragen over de leerinventies kan je contact opnemen met:
• Keri Anne Pekaar via k.a.pekaar@tue.nl of Josette Dijkhuizen via info@josettedijkhuizen.nl voor Leerinterventie 1 (‘individueel en gedrag’)
• Fietje Vaas via fietje.vaas@tno.nl of Peter Oeij via peter.oeij@tno.nl voor Leerinterventie 2 (‘organisatie-aspecten’)

Het LLEAD consortium bestaat uit TNO (projectcoordinator), TU Eindhoven/TUe, Hogeschool Windesheim, De ZakenCoach, Bureau Sovaassi, Chain Logistics en Jong Logistiek Nederland.

*TKI Dinalog is het topconsortium kennis en innovatie waarin bedrijven, kennisinstellingen en overheid werken aan het innovatieprogramma van de Topsector Logistiek.