6 oktober 2022: Kennisevent: Verduurzaming transport in tijden van netwerkcongestie

Terugblik:

Op 6 oktober zijn we bij Van Berkel Logistics in Veghel met elkaar in gesprek gegaan over de mogelijkheden voor verduurzaming in transport en mogelijke oplossingsrichtingen in tijden van netwerkcongestie.
De volgende onderwerpen kwamen daarbij aan bod:
• Van Berkel Logistics vertelde hoe dit familiebedrijf bewust en duurzaam onderneemt
• Enexis kaartte de huidige stand van ontwikkelingen op het gebied van energietransitie aan
• Er ontstaan steeds meer samenwerkingsverbanden van bedrijven die collectief inzetten en samenwerken
• FIER Automotive & Mobility gaf een update over het onderzoeksproject rondom depotladen
• Zero Emission Services (ZES) sprak over hun alles-in-een concept voor een emissievrije binnenvaart
• Van Kessel ging in op de oplossingen voor verduurzaming voor de korte en middellange termijn
• Vanuit de provincie Noord-Brabant werd er ook nog gewezen op de ontwikkeling van Clean Energy Hubs

Er was een mooie groep ondernemers aanwezig bij deze inspirerende bijeenkomst en er zijn veel ideeën opgedaan om verder stappen te maken met de verduurzamingsdoelstellingen in transport.

Dit ochtendevent werd geleid door Nicolien Hendrickx – Programma Manager van Vijfsterren Logistiek.
Na de inloop met ontbijt, startte het programma met een kort welkomstwoord van Nicolien.

De eerste spreker, Arend-Jan CostermansVan Berkel Logistics, vertelt hoe familiebedrijf Van Berkel al sinds oprichting in 1955 bewust en duurzaam onderneemt. Ondertussen is het bedrijf uitgegroeid tot zo’n 250 werknemers, diverse specialisaties (Landschap & Infra, Biomassa & Bodemproducten, Bouwstoffen & Transport en Logistics), en 9 locaties in Noord-Brabant.

Van Berkel is zich bewust van de invloed van transport op het milieu en zij werken continu aan de verbetering van hun eigen processen en die van hun klanten. Zo kijken ze steeds naar hoe optimaal om te gaan met bv. groene reststroom, het gebruik en vervoer van bodemproducten en bouwstoffen, recyclen van materialen, zoveel mogelijk vervoer via water en ze onderzoeken steeds weer mogelijkheden voor de toekomst.

Het nieuwe hoofdkantoor en terrein aan de Doornhoek in Veghel zijn gerealiseerd vanuit de circulaire gedachte en er zijn faciliteiten om verspilling tegen te gaan. Het gebouw is energieneutraal en zelfvoorzienend, met daken vol zonnepanelen wekken ze 4 keer zoveel energie op dan ze op dit moment nodig hebben, ook om straks dieselverbruik te gaan omzetten naar elektrisch verbruik met groene energie. Volgend jaar komt de eerste elektrische vrachtwagen en de jaren daarna volgen er nog meer. Ook de elektrische scheepvaart blijf steeds in ontwikkeling, zo is er een elektrische portaalkraan en mogelijkheid tot het wisselen van batterij containers (ZESpacks) bij Inland Terminal Veghel wordt verkend.
Bij Van Berkel denken ze graag in oplossingen en kansen en beginnen met wat er nu mogelijk is.

Wil je meer weten? Neem contact op met Arend-Jan via ajcostermans@vanberkelgroep.nl.

Bekijk de presentatie van Van Berkel via onderstaande groene button.

Robert AertsEnexis kaartte de huidige stand van ontwikkelingen op het gebied van energietransitie aan. Enexis verkoopt geen energie, maar beheert de regionale elektriciteits- en gasnetten en distribueert energie van TenneT en GTS naar de energiebedrijven.
In deze tijden van transitie en schaarste van energie moet er gekeken worden naar nieuwe oplossingen voor het leveren en terugleveren van energie. Het vermogen van het netwerk zal de komende 10 jaar verdubbeld moeten worden. En of dat voldoende is om de vraag te faciliteren is nog maar de vraag. Had Enexis eerder moeten acteren? Achteraf is dat heel eenvoudig, maar de vraag naar elektriciteit is de afgelopen periode gigantisch gestegen. Deze stijging was niet voorzien en miljarden investeren in een netwerk waarvan we niet zeker weten (wisten) of dat ooit gebruikt zou gaan worden, doen we ook niet in Nederland.

Vooral de piekbelasting zorgt op dit moment voor problemen. Als er steeds meer elektriciteit nodig is – o.a. door de elektrificatie van transport en het vervangen van gas door elektriciteit – en de vraag komt ook nog op hetzelfde moment, wordt er meer gevraagd dan dat het elektriciteitsnetwerk aankan. Naast verzwaring van het netwerk, zal ook de huidige capaciteit beter “uitgebalanceerd” moeten worden. En dat kan alleen door bedrijven die in een geografisch afgebakend gebied – zoals een bedrijventerrein – zijn gevestigd, samen te laten werken met anderen, samen de capaciteit beter te laten verdelen, pieken te bepalen en batterijen in te zetten, etc.    

Bij grote bedrijven zit momenteel een stop op terugleveren van opgewekte energie aan het netwerk, omdat dit vol zit, maar deze energie kan wel zelf gebruikt worden. Bij bv. een nieuwbouwproject kan je nu aansluiting krijgen, maar niet gebruiken. Het duurt nog jaren voordat dit goed opgelost is. De vertraging zit hem mede in allerlei procedures die erg lang duren.

Er is nu tijdelijk weer wat ruimte op het net, maar dit zal niet genoeg zijn. Ook door de verhoging van laadinfra is er veel meer capaciteit nodig. We moeten kijken hoe we dit anders aan kunnen pakken. Hoewel het netwerk verdubbeld wordt, zullen de oplossingen liggen in het slim en flexibel gebruiken van het netwerk en we moeten samen uitvinden hoe we dat gaan doen.

Wil je meer weten? Neem contact op met Robert via robert.aerts@enexis.nl.

Bekijk de presentatie van Enexis via onderstaande groene button.

Gelukkig zijn er op korte termijn wel mogelijkheden. Zo kan er, door naar lokaal verbruik te kijken, gekeken worden hoe ieders aansluiting en bijbehorende piekbelasting het beste op elkaar afgestemd kan worden. Hierdoor kan er binnen een zogenaamde ring energie gebalanceerd worden er ontstaat er dus ruimte voor ieders verbruik. Daarnaast kan er ook naar het creëren van buffers (off-grid) gekeken worden, waardoor er een balans gemaakt kan worden tussen de energie die opgewekt wordt, en niet direct teruggeleverd kan worden naar het energie net, en wat er in (piek)belasting nodig is. Batterij containers zijn hier een voorbeeld van.

Er ontstaan steeds meer samenwerkingsverbanden van bedrijven, zoals in Veghel, die met elkaar aan tafel gaan om te kijken hoe de flexibiliteit opgepakt kan worden en hoe je elkaar kan helpen. Er zijn al ontwikkelingen waarop gefocust wordt, maar het draaiboek moet nog verder uitgewerkt worden.
Ondernemers kunnen zich melden bij organisaties als POM en Vijfsterren Logistiek om samen de dialoog aan te gaan, zodat zij weer Enexis kunnen aanspreken.
Beter collectief inzetten en samenwerken is het devies.

Voor initiatieven regio Veghel kan je contact opnemen met Jos van Asten via josvanasten@outlook.com, voor initiatieven regio ‘s-Hertogenbosch met Leo Sedee via l.sedee@s-hertogenbosch.nl.

Sascha van der WiltFIER Automotive & Mobility gaf een update over het onderzoeksproject rondom de geschikte locaties voor het snelladen van e-trucks in Veghel, waarbij vooral interesse was in depotladen.
Daarnaast lichtte hij de ‘Handreiking Depotladen’ toe, dit is een praktische checklist om stap-voor-stap tot een optimale oplaadinfrastructuur van elektrische vrachtwagens te komen.

Er zijn 4 thema’s:
1. Laadbehoefte; dit is afhankelijk van verschillende factoren, zoals ritlengte, vracht, route chauffeur en omgevingstemperatuur.
2. Laadinfrastructuur; regulier laden versus snelladen, de laadsnelheid is afhankelijk van de truck, de laadcurve, het ritprofiel en de kosten.
3. Netaansluiting; welke capaciteit is nodig, wat is de huidige (over)capaciteit, kan de bestaande aansluiting verzwaard worden en wat zijn anders alternatieve oplossingen.
4. Inrichting laadlocatie; eigen of geen eigen locatie, eisen aan bouw, waar moet je rekening mee houden, hoe de locatie in te richten, hoe voorkom je schade aan laadinfra en toekomstbestendig inrichten.

Met de meeste laadpalen kan je zowel regulier/langzaam laden bv. ’s nachts en snelladen indien nodig. Het is ook mogelijk een accu te koppelen aan de laadpaal die vol laadt met zonnepanelen en waarbij je pas weer gebruik maakt van het elektriciteitsnet als de accu leeg is.

Wil je meer weten? Neem contact op met Sascha via svanderwilt@fier.net.

Bekijk de presentatie van FIER  en de handreiking depotladen via onderstaande groene buttons.

Esther Poortstra Zero Emission Services (ZES) sprak over hun alles-in-een concept voor een emissievrije binnenvaart. ZES is een start-up en levert verwisselbare energiecontainers voor binnenvaartschepen. Er vaart in de pilotfase nu 1 schip al een jaar lang elektrisch en ze zijn klaar voor uitbreiding, hier lopen al aanvragen voor subsidies voor. Ze zijn bezig met laadstations op diverse plekken, oa. volgend jaar in ‘s-Hertogenbosch, om zo meer vaarroutes dekkend te krijgen.

Deze containers (ZESpacks) worden met duurzaam opgewekte stroom opgeladen op een laadstation aan de wal, hoewel ze nu ook nog afhankelijk zijn van het elektriciteitsnet, aangezien wind- en zonne-energie nog niet altijd stabiel zijn en de batterijen wel op tijd opgeladen moeten worden. Deze laadstations zijn multi-inzetbaar en kunnen ook worden ingezet voor het snelladen van o.a. e-trucks, terminal equipment. Ze zijn vooral geschikt voor vaste locaties voor langere tijd, aangezien de containers heel zwaar en lastig te vervoeren zijn.
De ZESpacks kunnen een deel van de oplossing van de netcongestie zijn.

Wil je meer weten? Neem contact op met Esther via esther.poortstra@zeroemissionservices.nl.

Bekijk de presentatie van ZES via onderstaande groene button.

Perry Wens Van Kessel ging in op de oplossingen voor de korte en middellange termijn, om bedrijven toch in staat te stellen een verduurzamingsslag te maken.
Van Kessel is een 100 jaar oud familiebedrijf dat zorgt voor brandstoflevering aan bedrijven en het heeft clean-energy tankstations voor vrachtverkeer. Ze richten zich steeds meer op alternatieve brandstoffen en elektrisch laden voor een duurzame logistiek.

Er lopen momenteel 3 projecten bij Van Kessel;
1. Ultra fast charger voor trucks + accupakket; de accu’s worden hierbij gevoed door groene stroom van lokale zonnedaken, dit is in 2023 oa. mogelijk bij het Greenpoint station op de Amert in Veghel.
2. Hydrozine; een vloeibare waterstof, dat 4 keer meer energie kan opnemen dat gewone waterstof. Het is veiliger, makkelijker en goedkoper te vervoeren naar diverse locaties en Van Kessel heeft al een hydrozine oplegger en aggregaat besteld. Ze zijn hier koploper in.
3. Netwerk waterstof tankstations; het tanken van waterstof is net zo snel als bij diesel en alle grote truckfabrikanten hebben waterstoftrucks aangekondigd. Er is al een groot waterstof tankstation in Nieuwegein en er worden er nog meer gebouwd komende tijd, oa. in Veghel.

Bij Van Kessel kijken ze altijd naar wat nú al mogelijk is en bereiden zich tevens voor op de toekomst. De energietransitie is over het algemeen een mix van oplossingen.

Wil je meer weten? Neem contact op met Perry via p.wens@vankesselolie.nl.

Bekijk de presentatie van Van Kessel via onderstaande groene button.

Vanuit de provincie Noord-Brabant werd er ook nog gewezen op de ontwikkeling van Clean Energy Hubs. In Brabant komen 8 potentiële Clean Energy Hubs op bedrijventerreinen, waarvan 4 in Noordoost-Brabant, oa. in ‘s-Hertogenbosch (Rietvelden) en Veghel (Doornhoek). In deze presentatie uit een eerder van event Vijfsterren Logistiek lees je daar meer over.

Er was goede interactie met de sprekers en er werden relevante vragen gesteld waaruit blijkt hoe dit thema speelt bij de bedrijven. De uitdaging is complex en we kunnen de volgende stap alleen samen maken!

Na het programma was er voldoende ruimte om nog even na te praten en te netwerken met elkaar.

Verduurzaming transport in tijden van netwerkcongestie 1 Vijfsterren Logistiek
Verduurzaming transport in tijden van netwerkcongestie 2 Vijfsterren Logistiek 2
Verduurzaming transport in tijden van netwerkcongestie 4 Vijfsterren Logistiek
Verduurzaming transport in tijden van netwerkcongestie 3 Vijfsterren Logistiek


Meer informatie:

Vijfsterren Logistiek verbindt en helpt waar mogelijk. Mocht je nog vragen hebben of interesse in samenwerken, neem dan contact op met Nicolien Hendrickx via nicolienhendrickx@vijfsterrenlogistiek.nl.