Update Vijfsterren Logistiek: koers 2022-2023

Vijfsterren Logistiek gaat een nieuwe (strategische) periode in met een nieuwe voorzitter en een nieuwe programma manager om de logistiek duurzaam te verankeren in Noordoost-Brabant.

Vijfsterren Logistiek is in 2016 opgericht door de logistieke platforms uit Oss (LPO), ’s-Hertogenbosch (LPsH) en Uden-Veghel-Cuijk (LPNoB) met als doel versterking van het logistieke vestigingsklimaat in Noordoost-Brabant. Financieel ondersteund door de gemeenten Oss, ’s-Hertogenbosch, Meierijstad, Cuijk en de Rabobank.
We kijken terug op een succesvolle periode met interessante programma’s en activiteiten uitgevoerd voor de aangesloten bedrijven, partners en andere instellingen. Veel van de beoogde doelen zijn ondertussen behaald.
Actuele ontwikkelingen in de markt (schaarse arbeidsmarkt, energietransitie, digitalisering), een nieuwe strategische periode (2022-2023) en enkele personele wisselingen, zijn de aanleiding voor deze update. 

Per 1 april 2022 is er al een en ander veranderd in de organisatie; Berend Jan Schuring is afgetreden als voorzitter en opgevolgd door Roel Megens, hij vormt samen met de huidige bestuursleden Rien Geurts en Michel van Dijk, tijdelijk aangevuld met Karel de Jong, het bestuur.
Het uitvoerende team bestaat uit Nicolien Hendrickx, die de rol van Programma Manager overneemt van Pieter Keeris, Jos van Asten (financieel beheer/overall management) en Marjolein van Gaalen (communicatie).
We willen Berend Jan en Pieter enorm bedanken voor hun werk en enthousiaste inzet afgelopen jaren.

Vijfsterren Logistiek en de logistieke platforms (Oss, ’s-Hertogenbosch en Noordoost Brabant) zijn sterk met elkaar verbonden door gezamenlijke activiteiten, de gemeenschappelijke thema’s arbeidsmarkt, digitalisering en duurzaamheid, maar ook organisatorisch/bestuurlijk en financieel. En ook in de toekomst staat een optimale samenwerking tussen Vijfsterren Logistiek en (de leden van de) logistieke platforms voorop.

De komende periode zal de aangepaste koers van Vijfsterren Logistiek verder uitgewerkt worden. Het doel en de ambitie van Vijfsterren Logistiek is en blijft versterking van de logistieke sector in de regio Noordoost-Brabant. Daaraan verandert dus niets. Dit doen we op het gebied van:
• Samenwerking en kennisdeling
• Nieuwe thema’s, activiteiten, subsidies en kansen onder de aandacht te brengen
• Binnen de bestaande thema’s (arbeidsmarkt, digitalisering en duurzaamheid) de logistiek sterker te positioneren en meer trekkracht te organiseren

Rollen voor Vijfsterren Logistiek:
Aanjagen, initiëren, faciliteren, lobby (aansluiten bij bestaande lobby-activiteiten).

Uitgangspunten:
Haal en breng functie; met elkaar en voor elkaar, gedreven door ondernemers.

Voor wie is Vijfsterren Logistiek:
Werkgevers in de logistiek in Noordoost Brabant, waaronder verladers, vervoerders, logistieke dienstverleners en uitzendbureaus, die ervan overtuigd zijn dat gezamenlijk in de regio meer bereikt kan worden dan alleen.

Met wie werkt Vijfsterren Logistiek samen:
Overheden, organisaties, opleiders en onderwijsinstellingen

Waar staat Vijfsterren Logistiek voor:
Samen slimmer en sterker!

En hoe ziet dat er dan concreet uit?
• Rondom digitalisering staan de volgende events op de kalender: op 10 mei een online check-in Digitalisering (met de digitale vrachtbrief en BI & reporting als focus) en op 23 mei een bijeenkomst over de wereld van Augmented, Virtual & Mixed reality bij Enversed in Eindhoven. Daarnaast is er op 13 oktober een kijkje in de keuken bij Vetipak
• Er komt een uitbreiding van de kennistafels, ook op de thema’s verduurzaming en digitalisering
• We gaan actief in gesprek met de partners over de toekomst
• We richten een Logistics Board op waarin 2x per jaar in een andere setting over relevante onderwerpen die grenzen aan logistieke bereikbaarheid worden besproken, zoals bereikbaarheid, huisvesting van arbeidsmigranten, samenwerking met andere sectoren, ruimte voor (door)ontwikkeling van logistieke bedrijven in de regio
• We zoeken de samenwerking met Logistiekelingen, om de sector logistiek binnen onze regio het podium te geven dat het verdient en jonge mensen naar onze sector toe te trekken
• Bedrijven bezoeken en in de spotlight zetten
• Actiever contact/samenwerking zoeken met LCB, Rewin, Midpoint Brabant en Supply Chain Platform Zuidoost Brabant
• Profilering van de regio op voor logistieke bedrijven relevante thema’s
• Events en ontmoetingen
• Actuele informatie over subsidiemogelijkheden
• En nog veel meer…

Er is de afgelopen jaren al behoorlijk wat bereikt en logistiek in Noordoost Brabant heeft een positie op de diverse agenda’s. Dat die positie ook versterkt wordt of überhaupt gehandhaafd kan blijven is niet vanzelfsprekend. Toekomstgericht samenwerken en optrekken voor behoud en versterking van de logistieke sector in de regio is daarom dus essentieel.

We houden jullie op de hoogte van de ontwikkelingen!