Kennistafel Arbeidsmarkt & HR is succesvol

De Kennistafel Arbeidsmarkt & HR is ontstaan n.a.v. een Masterclass rondom dit onderwerp in 2018. De leden van de Kennistafel zijn voornamelijk HR-medewerkers (functionarissen/recruiters/managers/etc.) ofwel medewerkers van een organisatie die HR/Arbeidsmarkt thema’s binnen de Logistiek in hun portefeuille beheren. De samenstelling is in de loop van de jaren dynamisch, daar waar een enkeling uittreedt (Van den Bosch Transporten, van den Heuvel Logistiek), komen er telkens weer nieuwe leden bij, zoals Movianto, Van Berkel Logistics en binnenkort ook Chain Logistics.

De Kennistafel is zelfsturend, de leden hebben afspraken gemaakt over aanwezigheid en over hoe geïnteresseerde partijen kunnen aanhaken. De Kennistafel wordt voorgezeten door de Programma Manager van Vijfsterren Logistiek. De leden treffen elkaar ongeveer 1 keer per 2 maanden, soms vaker afhankelijk van Events die worden georganiseerd.

Recente successen:
• Vanuit de Kennistafel wordt actief gebruikt gemaakt van het delen van vacatures op de website van Vijfsterren Logistiek.
• N.a.v. een onderzoek door 2 studenten van HAN (voorjaar 2020) is er inzicht verkregen rondom Duurzame Inzetbaarheid van medewerkers van logistieke bedrijven
• In het najaar van 2020 zijn er 2 succesvolle Workshop’s geweest rondom het thema Duurzame Inzetbaarheid van medewerkers, m.m.v. Noordoost Brabant Werkt!

Actuele onderwerpen die binnenkort worden aangepakt/uitgevoerd:  
(afhankelijk van maatregelen COVID19)
• Regionale banenmarkt i.s.m. STL Werkt
• Workshop Re-integratie & Bedrijfsanalyse & Functiebeschrijvingen & Thema’s Ziektewet
• Workshop Employer Branding – UWV NL
• Maand van de Transport & Logistiek wordt in juni georganiseerd, hier zal het UWV in de loop van mei ons nader over informeren
• Rapport “Onboarding” van stagiaire Fie van Huisseling wordt gedeeld met de leden

Deze successen van het samen optrekken, het verkennen van gezamenlijke kansen en mogelijkheden, delen we graag met de achterban van Vijfsterren Logistiek, zodat mogelijk ook andere bedrijven hierbij aan kunnen sluiten en hiervan kunnen profiteren.

Alle informatie over deze kennistafel is te vinden op de themapagina Arbeidsmarkt & Onderwijs op deze website. Heb je interesse in of vragen over de kennistafel? neem dan contact op met Programma Manager Pieter Keeris via pieterkeeris@vijfsterrenlogistiek.nl of 06-15006728.