Dat blijkt uit het concept-meerjarenprogramma ‘Verduurzaming en Innovatie Vervoerssector’, dat minister Harbers van Infrastructuur en Waterstaat naar de Tweede Kamer heeft gestuurd.

De terugsluisregeling
Vanaf 2026 voert Nederland de vrachtwagenheffing in. Het is de bedoeling dat de extra inkomsten die deze nieuwe regeling oplevert, teruggaan naar de vervoerssector. De netto-opbrengst ervan, het bedrag dat hoger is dan wat wordt gegenereerd door de huidige motorrijtuigenbelasting en Eurovignetten, vloeit terug naar de vervoerssector. Dit bedrag wordt geschat op ongeveer 250 miljoen euro per jaar.

Positief effect
Uit een doorrekening van de plannen door adviesbureau Panteia blijkt dat er een positief effect is op de verduurzaming van het wegvervoer in Nederland. De voorkeursvariant van de vrachtwagenheffing voor het verminderen van CO2-uitstoot stimuleert de instroom van elektrische/ZE truck. Dat maakt facilitering van laadinfra extra belangrijk.

Het voorstel bevat dan ook een regeling voor de aanschaf van laadinfrastructuur voor elektrische trucks. Naarmate het aantal elektrische trucks op de weg toeneemt, wordt het belangrijker om niet alleen voldoende laadmogelijkheden te hebben, maar moet ook het elektriciteitsnetwerk de toename in de vraag aankunnen.

Snelladen
Een goede netwerkcapaciteit is van groot belang om de groeiende vraag naar elektriciteit voor het opladen van voertuigen te ondersteunen. Het opladen van elektrische voertuigen vergt aanzienlijke hoeveelheden energie, vooral bij snelladen. Het elektriciteitsnetwerk moet voldoende capaciteit hebben om deze vraag aan te kunnen en dit is een harde randvoorwaarde voor succes.

De overheid speelt hierbij een belangrijke rol door het stimuleren van investeringen en het vaststellen van normen en regelgeving, maar het zijn de energienetbeheerders die moeten investeren in het versterken en uitbreiden van het elektriciteitsnetwerk om aan de toenemende vraag te voldoen.

Tekst: Machiel Bode (Sectorspecialist Transport, Logistics and Mobility) ING Sector Banking