Goederenvervoer Meierijstad duurzaam & bereikbaar

Onlangs is een onderzoek uitgevoerd naar duurzame mobiliteit en bereikbaarheid in Meierijstad. POM heeft -mede namens de gemeente en provincie- BCI gevraagd om vanuit het ondernemersperspectief te onderzoeken waar de kansen en knelpunten liggen in de gemeente om emissies veroorzaakt door transport en congestie op de weg te verminderen. Door middel van gesprekken met bedrijven en uitkomsten van een survey die is uitgezet bij bedrijven is dit in kaart gebracht.


Uit het onderzoek blijkt onder andere dat bedrijven bereid zijn te investeren in duurzaamheid, maar onzekerheid over beleid en belemmeringen zoals netcongestie werken remmend. Daarnaast is er een duidelijke rol weggelegd voor de klant in het verduurzamingsproces. Congestie op de weg is een probleem, maar slechts een klein deel van de ondernemers heeft top op heden concrete maatregelen genomen.

Benieuwd naar de uitkomsten en maatregelen die tot oplossingen kunnen leiden? Download dan hier het onderzoeksrapport en de voorgestelde verbetermaatregelen.


Dit is een artikel van POM.