Digital Data Square Zuid-Nederland

Met het project ‘Digital Data Square Zuid-Nederland’ gaat Logistics Community Brabant, samen met haar regiopartners REWIN West-Brabant, Midpoint Brabant, Vijfsterren Logistiek en Supply Chain Platform Zuidoost-Brabant, aan de slag om de digitaliseringsgraad van het Supply Chain werkveld in Zuid-Nederland verder te verhogen. In samenwerking met 17 deelnemende bedrijven zijn recent vier proeftuinen gestart rondom de data- en digitaliseringstechnieken: AVS (Augmented reality – Virtual reality – Serious gaming), SSCC (Smart Supply Chain Contracts), robotisering en Digital Twin. 
 
Het consortium hoopt hiermee: slimme oplossingen en toepassingen te kunnen realiseren voor proces- en ketenoptimalisatie; een kennisintensief supply chain werkveld te realiseren; toegevoegde waarde te creëren voor het supply chain werkveld op het gebied van data- en digitaliseringstechnieken én generieke tools en oplossingen te ontwikkelen. 
 
Bas Holland (LCB-Business Developer): “Er liggen veel uitdagingen op ons logistieke bordje. Factoren zoals klimaatverandering, vergrijzing en supply chain verstoringen, benadrukken het belang van een innovatieve en toekomstbestendige supply chain. DDSZ verstrekt de basisconditie en het aanpassingsvermogen van bedrijven in de supply chain. Dit doen we niet op papier, maar op de werkvloer en niet alleen voor het groot bedrijf, maar juist ook voor het MKB.”
 
4 proeftuinen
Omdat digitalisering meerdere specialismes bevat, is het project onderverdeeld in 4 proeftuinen:
• AVS (Augmented reality – Virtual reality – Serious gaming) waarbij de laatste AVS-technieken worden doorontwikkeld, getest en in de praktijk toegepast.  Met name inzet van AVS voor het onboarden en trainen van medewerkers krijgt hierbij de aandacht. 
• Robotisering en data-driven robotiseringstechnieken worden in de proeftuin doorontwikkeld en getest zodat bijvoorbeeld complexe multitask pick & pack processen gecombineerd en gekoppeld kunnen worden. 
• SSCC (Smart Supply Chain Contracts) combineert Artificial Intelligence, Internet of Things, blockchain en identifying (SSI/DID’s) technieken in cloud-oplossingen zodat deze werkbaar in te zetten zijn voor zelfregulerende supply chain processen. 
• Digital Twin waarbij de Digitale Atlas verder doorontwikkeld wordt. Hiermee is met één druk op de knop realtime de bereikbaarheid van Zuid-Nederland beschikbaar.
Op 21 september 2021 was de kick-off van het project.
 

Subsidie
Het project ‘Digital Data Square Zuid-Nederland’ is mogelijk gemaakt door een bijdrage uit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling in het kader van OPZuid én door een bijdrage van de Provincie Noord-Brabant. De subsidieperiode loopt tot en met 31 december 2023. 

Ga voor alle informatie naar de website van LCB/DDSZ.