8 juli 2021: Themabijeenkomst: Verduurzaming logistiek vastgoed

Er is binnen de logistiek veel gaande rondom het thema verduurzaming. In samenwerking met Vijfsterren Logistiek willen de drie logistieke platforms in Meierijstad/Cuijk, Oss  en ‘s-Hertogenbosch daar dit jaar gericht invulling aan geven.
In de uitvraag naar interessante onderwerpen begin dit jaar scoorde het onderwerp verduurzamen van vastgoed in combinatie met opwekking van duurzame energie zeer hoog. Om die reden hebben we een inspirerend en informatief programma opgesteld voor een digitale bijeenkomst voor de leden van deze platforms.

De sprekers zijn, net als wij, van mening dat samenwerking tussen huurder en gebouweigenaar om samen duurzaamheidsdoelstellingen te realiseren zeer goed mogelijk is, maar het is geen appeltje-eitje. Er kunnen ook zaken vrij eenvoudig mis gaan. De sprekers zullen daar zeer openhartig over zijn en niet alleen succesverhalen presenteren. Er is ook volop gelegenheid voor het stellen van vragen.

Programma:
1. Martijn Sleutjes – Sales & Business Development – WDP
WDP is Benelux ’s grootste beursgenoteerde logistiek- en semi industrieelvastgoedbelegger & ontwikkelaar. WDP heeft enkel al binnen de regio Vijfsterren Logistiek ongeveer 48ha aan terreinen, 290.000m² gebouwoppervlakte en ruim EUR 300mio geïnvesteerd vermogen. Hiervan zijn momenteel ca. 16ha in aanbouw. Diverse van de WDP locaties zijn voorzien van WKO installaties, veelal in combinatie met zonnepanelen op de daken. Ze delen graag hun eigen ‘lessons learned’, waarbij zowel de successen als de tegenvallers aan bod zullen komen.

Onder meer zal worden ingegaan op aspecten en vragen als:
• Hoe kunnen de eigenaar en de gebruiker van een logistiek pand samen de verduurzaming van het vastgoed het beste oppakken? Welke investeringen zijn goed terug te verdienen? Welke subsidiemogelijkheden zijn er beschikbaar?
• Hoe kan er ten behoeve van verduurzaming het beste worden ingespeeld op recente ontwikkelingen van duurzaam transport?
• Hoe om te gaan met aspecten zoals de aan te leggen e-infrastructuur en de aansluiting op het netwerk en de dienstverlening van netbeheerders zoals Enexis? Kan de netbeheerder in onze regio het nog aan?
• Welke risico’s loopt men bij een eventuele aanpassing van wet- en regelgeving?
• Kan vooraf wel voldoende de vraag maar ook de balans in koude/warmte worden ingeschat? Is daarbij verschil tussen verduurzaming van het bestaande logistiek pand respectievelijk de nieuwbouw?
• Biedt een WKO oplossing/installatie wel voldoende flexibiliteit? Is de investering terug te verdienen?
• Wat zijn de consequenties van een grote onbalans in warmte/koude vraag?

2. Jered Heesters – Commercieel manager B2B – KiesZon
KiesZon is gespecialiseerd in het turnkey aanbrengen van zonnedaken op onder andere warehouses. Zij ontwerpen en realiseren, regelen desgewenst SDE subsidie en financiering, beheer, e.d.

Onder meer zal worden ingegaan op aspecten en vragen als:
• Welke risico’s zijn er verbonden aan verduurzaming, zoals brandgevaar en extra verzekeringseisen bij zonnepanelen?
• Welke aandachtspunten brengt gasloos bouwen voor logistiek vastgoed met zich mee, hoe sluit dat aan bij toepassing van zonnepanelen?  
• Hoe kan het aanbrengen van zonnepanelen vanuit de huurder worden georganiseerd (aandachtspunten juridisch en financieel) wanneer het vastgoed geen eigendom is?
• Is de duurzaam opgewekte energie ook in zetten als ‘batterij’ / energieopslag voorziening, opladen van elektrische voertuigen / equipment?
• Hoe kunnen we waarborgen dat we op dit moment een haalbare investering doen met de wetenschap van nu. Maar in de loop van tijd kan de wetenschap wijzigen waardoor er door de overheid bijvoorbeeld iets niet meer zo mag en dat we dan de eindstreep van de investering niet halen. Bijvoorbeeld, nu schaffen we zonnepanelen aan met een terugverdien tijd van 15 jaar maar over 6 jaar komt de overheid tot de conclusie dat ze slecht zijn voor het milieu en dat ze niet meer mogen worden gebruikt, wat dan?

3. Pitch best practice: Guus van den Boogaard – Directielid – Vice Versa
Vice Versa in Oss is een logistieke dienstverlener in geconditioneerde producten.

Onder meer zal worden ingegaan op aspecten en vragen als:
• Hoe kunnen koel vries bedrijven het energieverbruik beheersbaar maken?
• Welke WKO-oplossingen dienen zich aan?
• Hoe kan de koel/vriesruimte vanuit sociaal optiek voor de medewerkers beter worden ingericht?
• Waar liggen de quick wins in het gebruik en de optimalisering van het gebouw?
• Hoe kan in de praktijk een te grote onbalans in warmte/koude vraag worden voorkomen?

4. Toehoorders
Om ook vragen te beantwoorden en eventueel nog andere oplossingsrichtingen en ervaringen aan te reiken zijn ook aanwezig:.
• Jan-Willem Vogels, Sustainable Business Manager Energietransitie bij Rabobank;
• Peter de Bruin, directeur Rabobank Oss Bernheze;
• Henri Lensen, directeur/eigenaar van Profimax, gespecialiseerd in oplossingen voor het MKB. Profimax biedt totaal concept zonnepanelen op daken bestaande uit onder meer afspraken met: verzekeringen, leverancier zonnepanelen, groen financiering, model contracten tussen eigenaar – huurder – energie-exploitant, ontzorgen bij realisatie;


Datum:
Donderdag 8 juli 2021
12:00 – 13:30 uur

Voor wie:
Leden logistieke platforms LPO, LPsH en LPNoB

Locatie:
Online via Teams

Aanmelden:
Belangstelling om hierbij zelf en/of met een collega aanwezig te zijn?
Dan kun je dit via een e-mail aan Leo Sedee via l.sedee@s-hertogenbosch.nl of Pieter Keeris via pieterkeeris@vijfsterrenlogistiek.nl kenbaar maken. Dan ontvang je in begin van de week van 8 juli een Teams-link voor deelname.