6 maart 2020: Workshop Datagedreven Logistiek voor het MKB

Logistiek staat of valt met inzicht, transparantie en juistheid van informatie. Met de hoeveelheid data van vandaag, is het mogelijk om betere beslissingen te nemen. Niet alleen met Big Data, ook met Small Data valt voor bedrijven winst te behalen. Data is van groot belang: data verzamelen, analyseren en delen. Hoe kun je als ondernemer hier meer uithalen? Met bestaande of nieuwe ICT-tools? Hoe ga je om met data binnen de organisatie en hoe gebruik je data van buiten de eigen organisatie?

Op 6 maart werd de Workshop Datagedreven Logistiek voor het MKB gegeven om bedrijven meer inzicht in de mogelijkheden voor hun onderneming te geven. We onderzochten welke efficiency je kunt behalen door het koppelen van data aan de bedrijfsprocessen. Daarnaast hielpen we om de ideeën om te zetten in actie en hoe dit idee geïmplementeerd kan worden in de eigen onderneming, om zo over handvaten te beschikken om een data vraagstuk binnen het bedrijf te beoordelen.

De workshop werd goed bezocht en als erg positief ervaren. Er waren 3 inleiders vanuit JADS, 9 studenten en 4 medewerkers per deelnemend bedrijf; Raben Nederland, Van den Heuvel Logistics, Boekestijn Transport, Spierings Smart Logistics en Hartog & Bikker Logistics.
Zij hebben allen inmiddels een voorstel in de bus gekregen van JADS voor een vervolgtraject, wat opnieuw voor 50% financieel wordt ondersteund door TKI Dinalog.

Neem voor meer informatie contact op met Pieter Keeris van Vijfsterren Logistiek.
pieterkeeris@vijfsterrenlogistiek.nl  of  06-15 00 67 28