In deze vierde monitor Arbeidskrapte brengt Noordoost Brabant Werkt jou als partner in hun arbeidsmarktsamenwerking graag op de hoogte van de stand van zaken rondom de arbeidskrapte in onze regio.
 
Huidige situatie
We zien dat de krapte op de arbeidsmarkt in Noordoost-Brabant iets afneemt, maar nog steeds op ongekend hoog niveau is. In onze regio is er voor de meeste beroepen nog steeds sprake van grote personeelstekorten.
Deze arbeidskrapte geldt ook voor andere regio’s in Nederland, maar in onze regio houden we meer krapte dan landelijk. Op pagina 3 van deze Arbeidskrapte monitor zie je de laatste cijfers en ontwikkelingen in onze regio. Daarnaast geven we hier ook een inzicht in de prognoses richting 2030 voor onze arbeidsmarkt.