A50 Ewijk-Bankhoef-Paalgraven

Informatieavonden A50 Ewijk-Bankhoef-Paalgraven
De minister van Infrastructuur en Waterstaat heeft op 26 oktober jl. het  Voorkeursalternatief vastgesteld. Het Voorkeursalternatief is de door de initiatiefnemers gekozen oplossingsrichting. Het Voorkeursalternatief gaat uit van een verbreding naar 2×3 rijstroken tussen de knooppunten Paalgraven en Ewijk. Van 2 november tot en met 13 december kan iedereen een zienswijze indienen op de Ontwerp- Structuurvisie A50 Ewijk- Bankhoef-Paalgraven. 

Het projectteam A50 organiseert daarom op 15 en 16 november twee informatieavonden om belangstellenden te informeren over het Voorkeursalternatief, de laatste stand van zaken en de Ontwerp- Structuurvisie. Ook kunt u op deze avonden een zienswijze indienen; een zienswijze is uw reactie op het besluit en daarin kunt u aangeven met welke punten u het wel of niet eens bent (en waarom).

Informatieavonden
Belangstellenden kunnen tussen 19.00 uur en 21.00 uur op elk gewenst moment binnenlopen :

Datum:
15 november 2023
19:00-21:00 uur

Locatie
:
VidiReo Ravenstein
Van Kesselplaats 2
5371 AX  Ravenstein

Datum: 
16 november 2023
19:00-21.00 uur

Locatie: 
Mijlpaal Hernen
Tunnelpad 3
6616 AM  Hernen

Het projectteam informeert u graag over de Ontwerp- Structuurvisie en over de mogelijkheden voor het indienen van een zienswijze. Ook kunt u ter plekke een zienswijze indienen, er zit een notulist voor u klaar. Tevens geven we informatie over de stand van zaken van het project, staan we klaar om te luisteren naar wat er leeft in de omgeving en om vragen te beantwoorden.

Indienen zienswijze
Het indienen van een zienswijze kan vanaf 2 november tot en met 13 augustus. Vanaf 2 november is hierover meer informatie te vinden op: www.platformparticipatie.nl/A50EBP De zienswijzen worden voorzien van een antwoord en vastgelegd in de Nota van Antwoord. De Nota van Antwoord beschrijft wat er met de zienswijzen is of wordt gedaan. De zienswijzen en antwoorden worden vervolgens meegegeven aan de minister, ter overweging bij de verdere besluitvorming. Op deze projectwebsite vindt u hierover later meer informatie.

MIRT-verkenning A50
De A50 Ewijk-Bankhoef-Paalgraven staat al jarenlang in de nationale file-top 10. Ook gebeuren er veel ongelukken op dit traject. Het Rijk en de provincies Gelderland en Noord-Brabant werken samen aan een oplossing voor het fileknelpunt op de A50 tussen de knooppunten Ewijk en Paalgraven. In de verkenning is breed gekeken naar mogelijke oplossingsrichtingen voor de problemen. Ook is verkend of er andere opgaven of wensen in het gebied zijn (bijvoorbeeld rond duurzaamheid of klimaat) die te koppelen zijn aan de oplossing. Hierbij is gebruik gemaakt  van kennis, ideeën en wensen van burgers, ondernemers, weggebruikers en andere belanghebbenden in de omgeving. Graag gaan we met u in gesprek over de gekozen oplossing.


Dit is een artikel van Mirt trajecten.

_____________

Harbers trekt €365 miljoen extra uit voor verbreding A50
Minister Mark Harbers van Infrastructuur en Waterstaat heeft besloten om 365 miljoen euro extra beschikbaar te maken voor de verbreding van de A50 tussen de knooppunten Ewijk, Bankhoef en Paalgraven. Dat maakt de minister op maandag in een kamerbrief bekend. Het bedrag is bijna vijf keer zo hoog als de 75 miljoen euro die aanvankelijk voor het project werd gereserveerd. 

Het ministerie verwacht dat de weg in de komende jaren “ernstige capaciteitsproblemen” zal hebben als er niets aan de weg wordt gedaan, zegt Harbers in de kamerbrief. Daarom onderzochten het Rijk, de provincie Gelderland en de provincie Noord-Brabant in de afgelopen jaren samen welke werkzaamheden de doorstroming het beste kunnen verbeteren.

Inmiddels zijn de partijen het eens over een plan van aanpak, zegt de minister in de kamerbrief. Dit plan, de zogeheten ‘ontwerp-voorkeursbeslissing’, kost volgens Harbers naar verwachting 365 miljoen euro meer dan de 75 miljoen euro die in 2020 voor het project werd geraamd. De minister heeft besloten om het geld beschikbaar te maken, maakt hij in de kamerbrief bekend.

“De toename is zeer fors, maar gezien het belang van dit project, ook voor de Nederlandse economie, heb ik gezamenlijk met de regionale partners besloten toch het benodigde budget toe te voegen aan het projectbudget”, schrijft Harbers. Volgens de minister is de kostenstijging “door meerdere factoren beïnvloed”. De gekozen aanpassingen van de weg zouden “ingrijpender en complexer zijn dan in eerste instantie leek”.

Volledige verbreding en nieuwe kunstwerken
De aanpassingen vat de minister in de kamerbrief samen. Het plan is om de volledige A50 tussen de knooppunten Ewijk en Paalgraven te laten verbreden met een extra rijstrook in beide richtingen. Aan de kant van het dorp Niftrik moet een nieuwe brug komen te staan met een rijstrook voor landbouwverkeer en een rijstrook voor fietsers.

Verder is het de bedoeling dat er meerdere kunstwerken worden vervangen, waaronder het viaduct over de spoorlijn Tilburg-Nijmegen. Ook beschrijft de minister de komst van een nieuwe rotonde, verbredingen van lokale wegdelen en de aanleg van extra parkeerplaatsen en verzorgingsplaatsen.

Startdatum onbekend
In de kamerbrief wordt niet vermeld wanneer het werk of de aanbesteding begint. Volgens de projectplanning op de website van Rijkswaterstaat duurt de uitwerking van het plan naar verwachting tot 2026. Volgens dezelfde planning begint de uitvoering in 2027, maar dat jaar trok Rijkswaterstaat afgelopen mei zelf nog in twijfel. Toen vertelde woordvoerder Bert Faber tegenover Infrasite dat er een vertraging van maximaal drie jaar werd verwacht als gevolg van stikstofproblemen.


Dit is een artikel van Infrasite.