23 mei 2024: Labdag 1: InnovatieLab regionale voedselsystemen

Hoe vergroten we het aandeel van regionale voedselsystemen in een internationaal georiënteerd en geoptimaliseerd systeem?

Graag nodigen wij jou uit om deel te nemen aan het InnovatieLab regionale voedselsystemen. Met een groep van 20-22 deelnemers gaan we bouwen aan regionale voedsel systemen, toekomstige logistiek en distributie. Om daarmee ook te werken aan een volhoudbaar landelijk gebied.

Door wie word je uitgenodigd?
Het Missieteam Toekomstbestendige duurzame mobiliteit (missie D+) is een samenwerking tussen bedrijven, kennisinstellingen en de Rijksoverheid gericht op strategische innovatie voor mobiliteit en goederenvervoer. Het team is zich bewust van de economische transformatie die in de samenleving gaande is, op weg naar brede welvaart, circulaire economie en naar het halen van klimaat- en energiedoelen. Toch is de implicatie van de transitie voor de inrichting van het mobiliteitssysteem en voor het logistieke systeem nog niet altijd even helder. Nieuwe regionale voedselsystemen komen ook
lastig van de grond. In dit lab komt de nieuwsgierigheid van Topsector Logistiek (onderdeel van Missie D+) samen met de nieuwsgierigheid van het Ministerie van LNV en van IenW. We worden hierbij ondersteund door het Maatschappelijk-Verantwoord Innoveren programma van Topsector Energie. Het Lab wordt gefaciliteerd door de Oogst van Morgen (Commonland).

Wat gaan we doen?
We nodigen je uit voor een actie leertraject met een groep van 20-22 stakeholders en rightholders:
• Gebiedscoalities van lokale ondernemers, boeren en supermarkten die met hulp van lokale beleidsmakers en kennispartners regionale voedselsystemen aan het opbouwen zijn;
• Logistieke partijen die in het huidige, internationaal georiënteerde voedselsysteem een belangrijke rol spelen en willen onderzoeken hoe ze kunnen bijdragen aan een groter aandeel van regionale voedselsystemen in het gehele voedselsysteem;
• Nationale beleidsmakers met zicht op het huidige internationaal georiënteerde voedselsysteem;
• Kennispartners die nationale en provinciale beleidsmakers ondersteunen bij de transitie naar regionale voedselsystemen.

Doe mee als:
• je aan een regionaal voedselsysteem aan het bouwen bent en nieuwe stappen wil zetten;
• je aan logistieke vernieuwing en distributie werkt en enkel samen met andere partijen/in de keten verder komt;
• je werkt aan nieuwe circulaire businessmodellen in de regionale voedselketen of logistieke sector en merkt dat er nog barrières zijn om echt snelheid te maken.

Praktisch
• 25 april: online kickoff (15:30-17:00)
• 23 mei: Lab dag 1 (9:30 – 17:00)
• 20 juni: Lab dag 2 (9:30 – 17:00)
• 3 oktober: Lab dag 3 (9:30 – 17:00)
• tussendoor: leerreis (halve dag)

Hoe aanmelden?
Meld je voor 19 april aan via deze link. Mocht je niet op alle data kunnen, maar wel graag mee willen
doen, laat dit dan weten. En ook als je andere vragen hebt, neem contact op met:
karlijn.fidder@commonland.com