Vragenlijst Innovatie in logistiek, transport, vervoer en distributie

Voor de sector Logistiek en Transport (incl. distributie & warehousing) voert TNO samen met Erasmus Universiteit, Fontys Hogeschool en Windesheim Hogeschool onderzoek uit naar de manier waarop logistieke bedrijven vernieuwing & innovatie invoeren. Dat kan uiteenlopen van nieuwe IT, warehousing, transportmiddelen, ketenregie tot nieuwe werkwijzen en business-modellen.

Wij zoeken deelnemers die vanuit een management-positie/HR-positie informant kunnen zijn hoe uw bedrijf hiermee omgaat. Het onderzoek is anoniem en betreft een internet-enquête van 20 minuten. De resultaten worden gebruikt om de logistieke sector te helpen om koploper te blijven met vernieuwing en innovatie.

Als u wilt meedoen* kan dat op twee manieren:

* Uw deelname is vrijwillig, en u kunt op elk moment stoppen met het invullen van de vragenlijst. De informatie die u verstrekt wordt geanonimiseerd verwerkt door TNO. De gegevens worden opgeslagen een door TNO-beveiligde server en worden niet verstrekt aan derden.

Als een andere collega een meer geschikte kandidaat is om mee te doen, wilt u dit bericht dan onder de aandacht brengen bij deze collega?

Wij danken u ten zeerste voor uw medewerking. Over de resultaten zullen we later berichten op de website.

Heeft u vragen? Mailt u dan naar Gerben Hulsegge (gerben.hulsegge@tno.nl).

Peter Oeij, projectleider, TNO.