Stappenplan aannemen van mensen uit Oekraïne

De recente asielstroom leidt niet alleen tot uitdagingen; het leidt ook tot kansen.
Wilt u ook een vluchteling in dienst nemen? Met dit stappenplan weet u binnen twee minuten of u iemand mag aannemen!

Dit Stappenplan betreft mensen uit Oekraïne, per 1 april 2022:
Een werkvergunning kan zijn: een TWV (tewerkstellingsvergunning) of een GVVA (gecombineerde vergunning voor verblijf en arbeid).
• De TWV is voor personen die korter dan 3 maanden in Nederland werken. Een TWV wordt afgegeven aan de werkgever. Vraag een TWV aan bij het UWV.
• Een GVVA kan zowel door de werkgever als de werknemer aangevraagd worden bij de IND. De GVVA is voor personen die langer dan 3 maanden naar Nederland komen.
• Voor sommige specifieke groepen gelden afwijkende regels.
 
Tewerkstellingsvergunning aanvragen
Dit zijn de stappen die je volgt: zie ook het algemene stappenplan als bijlage.
1. U controleert eerst of u voldoet aan de voorwaarden voor een werkvergunning.
2. U vraagt een tewerkstellingsvergunning aan op uwv.nl.
3. UWV bekijkt of uw aanvraag voldoet aan de voorwaarden van de Wet arbeid vreemdelingen.
4. Binnen 5 weken hoort u of u voor uw werknemer een tewerkstellingsvergunning krijgt.
 

Klik op de blauwe button hieronder voor het stappenplan Werk en vluchtelingen.