MIT: R&D-samenwerkingsprojecten Artificiële Intelligentie (AI)

Werkt u met andere mkb’ers samen om producten, productieprocessen of diensten te ontwikkelen of vernieuwen en wilt u bijdragen aan de ontwikkeling van de digitale sleuteltechnologie Artificiële Intelligentie (AI)? U kunt dan een aanvraag indienen voor een R&D-samenwerkingsproject op het thema AI. Zo stimuleert de overheid innovatie.

Er is een digitale transformatie gaande in de samenleving en economie, onder andere als gevolg van AI. Mkb’ers hebben vaak niet voldoende actuele kennis en kunde op het gebied van AI in huis om de mogelijkheden ervan te benutten. Daarbij komt dat AI zelf ook nog sterk in ontwikkeling is. De tender MIT R&D-samenwerkingsprojecten op het thema AI ondersteunt deze ontwikkeling en draagt bij aan een sterke kennis- en innovatiebasis op het gebied van AI voor het mkb.

Budget
Het totaal beschikbare budget is € 2,9 miljoen.

Voorwaarden
U kunt voor het thema AI subsidie aanvragen voor een klein of een groot samenwerkingsproject. De algemene voorwaarden zijn gelijk aan de generieke voorwaarden MIT R&D samenwerkingsprojecten.

Thema AI
AI verwijst naar systemen die intelligent gedrag vertonen door hun omgeving te analyseren en – met een zekere mate van zelfstandigheid – actie te ondernemen om specifieke doelen te bereiken (definitie van de Europese Commissie).
• In bijlage 3.4.1 paragraaf 5.a (Digital Technologies: Artificiële Intelligentie) staan de thema’s waarop projecten in het kader van de MIT zich kunnen richten. Om voor subsidie in aanmerking te komen, draagt het project bij aan de generieke ontwikkeling van AI door de inzet van ‘machine learning’ waaronder ‘supervised learning’ (gesuperviseerd leren), ‘unsupervised learning’ (ongesuperviseerd leren) en ‘reinforcement learning’ (bekrachtigingsleren).
• Daarnaast moet de aanpak van het project oog hebben voor betrouwbare en mensgerichte AI. Betrokkenen bij de AI toepassing (bijvoorbeeld burgers en/of werknemers) worden zoveel mogelijk betrokken in het maken van keuzes over de ontwikkeling en het gebruik.
• Het project biedt verder een aantoonbaar nieuwe oplossing voor één of meerdere toepassingsgebieden van de Nederlandse AI Coalitie (NL AIC). De NL AIC is een samenwerkingsverband dat gericht is op het ontwikkelen van kennis en innovatie over AI.
Lees meer over NL AIC en de toepassingsgebieden.

Alle informatie en aanvragen
Ga naar de website van RVO voor alle informatie. U kunt MIT R&D-samenwerkingsprojecten AI aanvragen vanaf 15 maart 2022, 9:00 uur tot en met 10 mei 2022, 17:00 uur.

Dit is een artikel van RVO.