Leerinterventies voor leiderschap op team en organisatieniveau

Leerinterventie? 
Een ‘leerinterventie’ is meer dan een cursus. Het is een combinatie van kennis opdoen, kennis delen, kennistoepassingen ontwikkelen voor eigen gebruik en de effecten daarvan onderzoeken. 

Wilt u in uw organisatie het leiderschap op team- en organisatieniveau verbeteren? 
Wilt u uw organisatie wendbaar, innovatief en op de toekomst voorbereid maken en ook nog een aantrekkelijke werkgever zijn? 
Laat uw leidinggevenden dan meedoen aan deze leerinterventie. 

Zij nemen dan deel aan acht bijeenkomsten (van 2 uren elk) en een halve dag terugkoppeling. De andere deelnemers zijn collega-leidinggevenden uit andere logistieke bedrijven. De bijeenkomsten worden begeleid door twee deskundigen van TNO. 
Het leren gaat in twee stappen: 
1. Kennis opdoen en delen 
2. Kennis toepassen in een plan en aanpak voor het eigen bedrijf. 

Kennis opdoen en delen 
Gedurende de eerste vier bijeenkomsten leren de deelnemers hun organisatie en haar omgeving te analyseren. Hoe beschrijf en beoordeel je de huidige omgeving/markt, de organisatie-inrichting de organisatie-besturing en ondersteunende organisatie-elementen van de huidige organisatie. Wat zijn de belangen van de diverse stakeholders bij ons bedrijf: aandeelhouders, werknemers, omgeving, toeleveranciers, afnemers. Zijn we als organisatie en zijn we als leidinggevenden in het bijzonder, klaar voor de toekomst? 
Daarbij maken de deelnemers kennis met nieuwe instrumenten die ze kunnen gebruiken bij die analyse of om er achter te komen welke vaardigheden zij zelf als leidinggevende zouden moeten ontwikkelen. Kennis toepassen 

In de tweede helft maken de deelnemers een plan voor het realiseren van een concrete innovatie of vernieuwing in hun eigen organisatie. Dat plan behelst de inhoud van de vernieuwing en (hier) vooral het leidinggeven aan het ontwikkel- en implementatieproces van de innovatie. Ook staat er in hoe de stakeholders, in het bijzonder de medewerkers bij de uitvoering van het plan zullen worden betrokken. 
De uitkomst is een gefundeerd (want op analyse gebaseerd) projectplan. In sommige gevallen is het mogelijk de uitvoering van het projectplan onderdeel te laten zijn van de leerinterventies. Dat hangt af van de feitelijke haalbaarheid in de eigen organisatie en de doorlooptijd. 

Waarom? 
Hedendaagse logistieke organisaties opereren in snel veranderende omstandigheden wat betreft: (internationale) markt, positie in de keten, aanbod van nieuwe technologie en situatie op de arbeidsmarkt. Zij worstelen vaak met de juiste balans tussen een stabiele bedrijfsvoering en de flexibiliteit die nodig is om innovatief op veranderingen in te spelen. Leidinggevenden en managers spelen hier een cruciale rol in. Hoe benut je keuzemogelijkheden uit nieuwe technologie, andere organisatievormen, andere inzet en betrokkenheid van de medewerkers om innovatie te versterken? Hoe geef je daaraan leiding? 

Praktische informatie 
Locatie: Face-to-face (groepsgewijs) en/of online (hangt af van COVID-19) 
Tijd: Zomer – December 2021 
Deelnemers: Minimaal 4 en maximaal 20 deelnemers (bedrijven in de logistiek / logistieke organisaties) 
Duur Kennis opdoen en delen: 4 bijeenkomsten van 2 uur 
Duur Kennis toepassen: 4 bijeenkomsten van 2 uur plus een halve dag terugkoppeling 
Interventiebegeleiders: Dr. Peter Oeij en Dr. Fietje Vaas 
Kosten: Gratis 
Aanmelden: Dr. Peter Oeij via peter.oeij@tno.nl of 06-22205299, of Rob Jansen via rob.jansen@chain-logistics.nl

Deze activiteit is onderdeel van het project LLEAD in opdracht van TKI Dinalog/NWO, dat tot doel heeft onderzoek te doen naar effectieve tools en instrumenten over ‘effectief leiderschap in de logistieke sector’. Deelname aan deze activiteit betekent dat u ook wordt verzocht mee te werken aan het wetenschappelijk evaluatie-onderzoek. Hierbij houden wij rekening met uw privacy volgens de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).