De Brabantse energietransitie in cijfers

Provincie Noord-Brabant wil in 2030 50% van de energie opwekken uit duurzame bronnen en de CO2-uitstoot met 50% verminderen ten opzichte van 1990. Dat is de stip op de horizon. Maar hoe verloopt de voortgang van de Brabantse energietransitie? Dat houdt de provincie bij met monitoring.

De provincie heeft een Energiemonitor ontwikkeld, waarbij de gekozen indicatoren en de wijze van presentatie landelijk als voorbeeld worden gezien. De infographic toont een paar interessante highlights uit de monitor.

De cijfers uit de infographic zijn zoveel mogelijk gebaseerd op data die al door diverse organisaties (zoals CBS, RVO en Enexis) worden verzameld. De cijfers zijn door het gebruik van landelijke definities te vergelijken met andere provincies en het Rijk.
Download de volledige infographic Brabantse energietransitie in cijfers.


Dit is een artikel van Provincie Noord-Brabant.