5 maatregelen om vrachtverkeer en scheepvaart sneller te verduurzamen

Om de Europese klimaatdoelen te halen moet de transportsector nog sneller verduurzamen dan eerder werd gedacht. Maar hoe doe je dat? Richard Smokers, Adviseur Duurzame Mobiliteit en Logistiek bij TNO, deelt vijf heldere maatregelen.

In het klimaatakkoord van Parijs hebben landen een bindende afspraak ondertekend om klimaatveranderingen te beperken tot een maximale opwarming van 2 °C. Maar om de impact op onze aarde binnen veilige marges te houden, hebben ze tevens afgesproken om in hun beleid te streven naar 1,5 °C. Richard Smokers: “Een halve graad lijkt niet veel, maar voor de transportsector maakt het waanzinnig veel uit. Mobiliteit en logistiek moeten hun CO2-uitstoot nu vóór 2050 met meer dan 90% verminderen in plaats van de oorspronkelijk door de Europese Commissie vastgestelde 60%.

Dat lukt niet meer door alleen alle personen- en bestelauto’s te elektrificeren; ook het goederenvervoer moet met haar uitstoot richting nul. En dat in minder dan 30 jaar tijd. Vanuit het 1,5 °C perspectief is bovendien niet alleen de reductie in 2050 leidend. Zoals ook aangegeven in het Europese ‘Fit-for-55’ programma, is er ook meer reductie in 2030 nodig. Dat vereist een versnelling van het tempo waarin de sector wordt verduurzaamd. Het wordt echt heel spannend. Te meer, omdat elektrificatie voor met name scheepvaart en ander zwaar, langeafstandstransport ongeschikt is.” Dus hoe pakken we dat aan?

5 maatregelen om vrachtverkeer en scheepvaart sneller te verduurzamen:
1. Zet in op meerdere alternatieven
2. Versnel het gebruik van waterstof voor wegtransport met behulp van de verbrandingsmotor
3. Schoner transport slaagt alleen als de consument bereid is te betalen
4. De lucht- en scheepvaart moeten drastisch verduurzamen
5. Begin nu met bouwen van importketens voor duurzame energie


Lees het hele artikel op de website van TNO.