Duurzaamheid


De CO2-uitstoot in Nederland moet in 2050 zijn teruggebracht naar bijna nul. In de logistieke sector is hier ook veel te verbeteren. Het verduurzamen van het logistieke proces en de ketens wordt op meerdere fronten benaderd. Alternatieve brandstoffen, CO2 compensatie, elektrisch rijden en optimalisatie van de logistiek zijn mogelijke toepassingen voor een duurzame toekomst in de logistiek.

Meer informatie

Hier volgt een bundeling van het aanbod van verschillende organisaties omtrent Duurzaamheid, van Europees tot Regionaal niveau. Klik op de + om verder te lezen.

EU-niveau:

Europese commissie
Op de site van de Europese commissie komen regelmatig nieuwe subsidies, leningen en aanbestedingen beschikbaar.  Voor de meest actuele informatie wordt aangeraden om de site te bezoeken via https://ec.europa.eu/info/funding-tenders_nl

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland
CEF Transport staat open voor overheden (Rijk, provincies, gemeenten) en het bedrijfsleven (havenbedrijven, industriële, logistieke en dienstverlenende bedrijven). Je kunt alleen projecten indienen als hiervoor ondersteuning is van de landen waar de projectuitvoerders gevestigd zijn. https://www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/cef-transport.

Ondernemersplein KVK
Horizon Europe: subsidie voor je bedrijf bij onderzoek, technologische ontwikkeling en innovatie in internationaal samenwerkingsverband. https://www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/horizon-europe-onderzoek-en-innovatie.


Nationaal niveau:

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland
DKTI-transport ondersteunt een breed scala aan projecten voor duurzaam vervoer, waarvan de innovatie nog niet of nog maar pas op de markt is. De regeling richt zich op werktuig- of transportoplossingen met een lage of geen CO2-uitstoot. En op thema’s als elektrisch rijden en varen, rijden op waterstof en biobrandstoffen in transport, mobiele machines, zwaar wegverkeer en luchtvaart.

Ondernemers kunnen met subsidie investeren in uitstootvrije voertuigen boven de 4.250 kilogram. Dat zijn vooral vrachtwagens, elektrisch of op waterstof. Ook de schoonste hybridevarianten komen in aanmerking.
Naast subsidie voor een schone vrachtwagen kunnen ondernemers van 23 maart tot 6 april 2021 hun innovatieve transportplannen indienen. Zoals afgesproken in het klimaatakkoord is er ruim € 25 miljoen beschikbaar om bij te dragen. Een onafhankelijke commissie kiest de beste innovaties uit. 
Meer informatie over de DKTI-transport regeling is te vinden op https://www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/dkti-transport.

Ondernemersplein KVK
• WBSO (Wet Bevordering Speur- en Ontwikkelingswerk): fiscale regeling voor research en development. https://ondernemersplein.kvk.nl/wbso/.

• MIA (Milieu investeringsaftrek) en EIA (Energie Investerings Aftrek): voor investeringen in (duurzame) bedrijfsmiddelen zoals machines, ledverlichting en zonnepanelen. https://ondernemersplein.kvk.nl/milieu-investeringsaftrek/ en https://ondernemersplein.kvk.nl/energie-investeringsaftrek/.

• Circulaire economie: diverse regelingen waaronder ketenprojecten om in samenwerkingsverband te onderzoeken hoe je het productieproces circulair kunt maken. https://www.rvo.nl/onderwerpen/duurzaam-ondernemen/circulaire-economie/financiele-ondersteuning-circulair-ondernemen.

Nationaal niveau:

NCOI
Bij de NCOI zijn er allerlei mogelijkheden tot voor het volgen van logistieke opleidingen. Op gebied van duurzaamheid, is er de Masterclass Logistiek & Supply Chain Management. De lessen zullen verzorgd worden door deskundige docenten uit de praktijk.
https://www.ncoi.nl/opleiding/masterclass-logistiek-en-supply-chain-management.html

Betaal je het programma zelf? Dan kun je gebruikmaken van het levenlanglerenkrediet, een aantrekkelijke studiefinanciering voor volwassenen. Daarmee kan iedereen tot 55 jaar de opleidingskosten grotendeels door de overheid laten financieren. Kijk op levenlanglerenkrediet (LLLK) voor meer informatie of neem contact op met onze opleidingsadviseurs. 

Indien de opleiding voor uw werk is en u heeft geen recht op het LevenLangLerenKrediet, kunnen deze, vanaf een drempelwaarde van €250,-, afgetrokken worden bij uw belastingaangifte. Alleen de noodzakelijke kosten mogen hiervoor afgetrokken worden. Hieronder vallen het collegegeld, cursusgeld, lesgeld of examengeld en de leermiddelen die u van de opleiding moet hebben zoals boeken en software. Kosten voor een laptop, tablet of printer, reiskosten, rente over een studieschuld en de inrichting van een studeerkamer komen niet voor deze aftrekpost in aanmerking. 

Logistiek Academy
Logistiek Academy is dé executive opleider voor logistiek en supply chain werkend Nederland. Logistiek Academy ontwikkelt programma’s speciaal voor logistiek en supply chain managers die een cruciale rol vervullen bij het realiseren van strategische doelstellingen in hun organisatie. Voor professionals die willen bijblijven en voorop lopen. https://logistiekacademy.nl/?themes%5B%5D=466.


Provinciaal niveau:

Logistics community Brabant (LCB)
Bij LCB is duurzaamheid ook een van de speerpunten, er staan regelmatig opleidingen/cursussen/workshops op de agenda. https://www.lcb.nu/producten/ 

Nationaal niveau:

Transport & Logistiek
Op de site van Transport & Logistiek zijn regelmatig artikelen te vinden over duurzaamheid in de transportwereld. https://transportlogistiek.nl/?s=duurzaamheid 

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland
Op de site van Rijksdienst voor Ondernemend Nederland wordt het actuele nieuws met betrekking tot ondernemingen in Nederland gedeeld. Deze informatie gaat niet alleen over de sector logistiek, maar de informatie die hierop gedeeld wordt kan wel interessant zijn voor bedrijven in de logistieke sector. Het actuele nieuws van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland is te vinden op https://www.rvo.nl/actueel


Agenda’s:

Agenda Vijfsterren Logistiek
In de agenda van Vijfsterren Logistiek komen regelmatig nieuwe events te staan. Deze events kunnen over alle onderwerpen in de logistiek gaan, waardoor het aangeraden is om deze agenda in de gaten te houden voor de nieuwste events. De agenda is te bekijken via https://vijfsterrenlogistiek.nl/category/agenda/

Agenda LCB
In de agenda van Logistic Community Brabant komen regelmatig nieuwe events te staan. Deze events kunnen over alle onderwerpen in de logistiek gaan, waardoor het aangeraden is om deze agenda in de gaten te houden voor de nieuwste events. De agenda van LCB is te bekijken via https://www.lcb.nu/agenda/

Agenda Evofenedex
Op de site van Evofenedex worden regelmatig evenementen aangekondigd. Dit kan onder andere gaan over webinars, kennisevents en collegereeksen. Daarnaast is er een webpagina waarop actualiteiten gedeeld worden. De evenementen zijn te vinden op https://www.evofenedex.nl/evenementen en de activiteiten via https://www.evofenedex.nl/kennis/actualiteiten

Agenda TLN
Op de site van TLN worden bijeenkomsten gedeeld. De aard van deze bijeenkomsten en het onderwerp varieert. Daarnaast wordt ook het actuele nieuws met betrekking tot de logistiek en transport gedeeld. De agenda van TLN is te vinden op https://mijn.tln.nl/agenda/default.aspx en het actuele nieuws wordt gedeeld via https://www.tln.nl/actueel/.  

Agenda TKI Dinalog
In de agenda van TKI Dinalog komen regelmatig nieuwe events te staan. Deze events kunnen over alle onderwerpen in de logistiek gaan, waardoor het aangeraden is om deze agenda in de gaten te houden voor de nieuwste events. De agenda van TKI Dinalog is te vinden op https://www.dinalog.nl/en/agenda/.