Digitalisering: de basis


Er wordt steeds meer gedigitaliseerd in de logistiek. Dit maakt de administratieve processen goedkoper, efficiënter en duurzamer, en kan dus een behoorlijke kostenbesparing opleveren. De kans op fouten wordt kleiner, de klantenservice verbetert en processen zullen soepeler verlopen.Kennistafel Digitalisering

De Kennistafels zijn samenwerkingssessies tussen verschillende leden van Vijfsterren Logistiek. Op die manier bundelen de diverse logistieke platformen van Noordoost-Brabant de krachten en denken ze samen na over innovatie.
De samenwerking binnen de Kennistafels biedt een waardevolle uitwisseling van informatie. Het is interessant om de systemen die we gebruiken naast elkaar te leggen en met elkaar te toetsen waar we naartoe willen. Waar liggen knelpunten en hoe kunnen we er samen voor zorgen dat hier oplossingen voor komen.

Stappen gezet:
• (Keten-) samenwerking:
• Uitwisselen stuwadoorsactiviteiten
• Afstemming capaciteit (vracht, bemensing)
• Verwerving kennis: TLN, Control Tower, OpenTrip Model, facturatieproces (Clicksense, Scansys)
• Trimble, E-shipco

Concrete zaken waarop werd ingezet in 2020:
• Gezamenlijke inzet studenten WO/HBO
• E-CMR
• UBL/ULL

Deelnemende organisaties:
• Nabuurs
• ETC Holland
• Spierings Smart Logistics
• van Berkel Logistics

Meer informatie

Hier volgt een bundeling van het aanbod van verschillende organisaties omtrent Digitalisering, van Europees tot Regionaal niveau. Klik op de + om verder te lezen.

EU-niveau:

Europese commissie
Op de site van de Europese commissie komen regelmatig nieuwe subsidies, leningen en aanbestedingen beschikbaar. Momenteel is er geen subsidie beschikbaar voor digitalisering, maar de mogelijkheid is er dat deze wel beschikbaar komt in de toekomst. Voor de meest actuele informatie wordt aangeraden om de site te bezoeken via https://ec.europa.eu/info/funding-tenders_nl.

S3FOOD
S3FOOD is een Europees project waarin kleine en middelgrote bedrijven in de agrifood sector en technologieproviders gesteund worden in de weg van de digitalisering op basis van het implementeren van smart sensor systems en het omzetten van data in relevante informatie. Het bedrijf wordt in fases door deze implementatie heen geholpen door het S3FOOD project.

In de eerste fase wordt gekeken hoe industry 4.0 kan werken voor het bedrijf. Hierbij zullen er bedrijfsbezoeken plaats vinden bij bedrijven die vooroplopen met smart sensors en in laboratoria verspreid over Europa. Tijdens deze bedrijfsbezoeken kan er gekeken worden naar toepassingen van smart sensors en worden de beste manieren voor het gebruiken van data en informatie laten zien. In de tweede fase van het S3FOOD project, genaamd learn, wordt er door middel van ideation sessions ideeën vergaart, de uitdagingen ontdekt en wordt exact duidelijk hoe S3FOOD het bedrijf kan helpen. Kleine en middelgrote bedrijven worden daarnaast een-op-een ondersteund door experts en S3FOOD-partners met het ontwikkelen en verbeteren van ideeën en oplossingen.

Tijdens de derde fase van het S3FOOD project worden bedrijven aan elkaar gekoppeld op internationale evenementen. Er kan financiering aangevraagd worden voor een gedeelte van en in sommige gevallen zelfs alle de reiskosten naar deze evenementen. Bedrijven die meedoen met het S3FOOD project krijgen de kans om hun wensen en oplossingen te presenteren. Daarnaast kan er op een van de internationale evenementen een relevante businesspartner gevonden worden. In de vierde fase worden de bedachte ideeën door het bedrijf verder ontwikkeld door middel van gerichte trainingen. Deze trainingen kunnen plaats vinden via zowel webinars als op locatie. Daarnaast wordt er ook een web-based tool op de website van S3FOOD beschikbaar gesteld met een overzicht van alle S3FOOD services, faciliteiten en ondersteuningsmogelijkheden. De laatste fase in het S3FOOD project kan er subsidie aangevraagd worden. Zodra er een projectplan ontwikkeld en verbeterd is tot een goed projectplan, kan elk klein tot middelgroot bedrijf subsidie aanvragen om het plan te implementeren. De bedrijven met de beste projectplannen krijgen vouchers met een waarde van maximaal €60.000,-. Meer informatie is te vinden op https://s3food.eu/about/.


Regionaal niveau:

Midden-Brabant
In lid 2 van de subsidieregeling economie en innovatie Noord-Brabant 2016 wordt genoemd dat er subsidie mogelijk is voor de digitalisering. In het regionale gebied Midden-Brabant is het mogelijk om subsidie te krijgen voor projecten die gericht zijn op het versterken van de social innovation in de regio binnen verschillende deelsectoren. Hieronder vallen onder andere de smart industry en de smart services. De smart industry houdt binnen deze subsidie in verregaande digitalisering en de verweving van apparaten, productiemiddelen en organisaties. Smart services zijn de vormen van dienstverlening waarbij gebruik gemaakt wordt van digitalisering en technologische innovaties, wat resulteert in nieuwe product-marktcombinaties.

Wel is het van belang dat de subsidieaanvrager met minstens één andere partner samenwerkt. Ook moet er aantoonbaar zijn dat het project economische toegevoegde waarde biedt op ten minste drie van de genoemde gebieden. Deze zijn nieuwe werkgelegenheid; behoud van werkgelegenheid; innovatieve methoden en technieken; versterking van de concurrentiepositie van het regionale bedrijfsleven; verbetering van het vestigingsklimaat; en stimulering van duurzame ontwikkeling in de regio.

De subsidiehoogte bedraagt vijftig procent van de subsidiabele kosten, tot een maximum van €50.000,-. Onder de subsidiabele kosten vallen alle tot zover noodzakelijke en adequate kosten in relatie tot het doel van de subsidie. Echter worden de kosten die meer dan drie maanden voor de aanvraag van de subsidie gemaakt zijn niet vergoed. Ook de kosten met betrekking tot de reguliere bedrijfsvoering van de subsidieaanvrager, met uitzondering van de loonkosten van niet publiekrechtige rechtspersonen, niet in aanmerking voor de subsidie. De subsidieaanvragen moeten worden ingediend van 1 mei 2020 tot en met 30 november 2020. Meer informatie over deze subsidie is te vinden op https://www.brabant.nl/actueel/regelingen/cvdr412212_13#

West-Brabant
In lid 1 van de subsidieregeling economie en innovatie Noord-Brabant 2016 wordt genoemd dat er subsidie mogelijk is voor digitalisering. In de regio West-Brabant is het mogelijk om een subsidie aan te vragen voor projecten die gericht zijn op het versterken van de innovatiekracht en verduurzaming binnen onder anderen de deelsectoren maintenance; logistiek; agrofood en biobased; vrijetijdseconomie; creatieve dienstverlening; arbeidsmarkt; en circulaire economie en energietransitie. Hieronder wordt ook specifiek in artikel 1.6 lid 8 vernoemt dat een project dat gericht is op het voorbereiden van werknemers op de bedrijfsprocessen van de toekomst door digitalisering en robotisering voldoet aan de eisen van de subsidie.

Het is voor het ontvangen van deze subsidie noodzakelijk dat de subsidieaanvrager samenwerkt met ten minste één andere partner. De samenwerkingspartner(s) of een andere partner van de subsidieaanvrager moet voor het ontvangen van de subsidie ten minste 10 procent van de totale kosten van het project bijdragen. Daarnaast is het van belang dat het project binnen twee jaar na de verlening van de subsidie afgerond kan worden.

De subsidiehoogte bedraagt vijftig procent van de subsidiabele kosten, tot een maximum van €24.999,-.  Onder de subsidiabele kosten vallen alle tot zover noodzakelijke en adequate kosten in relatie tot het doel van de subsidie. De loonkosten van de subsidieaanvrager of de leden van het samenwerkingsverband zijn subsidiabel tot het maximum van overige subsidiabele kosten, met uitzondering van de loonkosten van publiekrechtelijke rechtspersonen. Echter worden de kosten die meer dan drie maanden voor de aanvraag van de subsidie gemaakt zijn niet vergoed. De subsidieaanvragen moeten worden ingediend van 1 mei 2020 tot en met 30 november 2020. Meer informatie over deze subsidie is te vinden op https://www.brabant.nl/actueel/regelingen/cvdr412212_13#

Nationaal niveau:

Weconomics
In samenwerking met Weconomics Foundation biedt LCB de cursus Digitale Transformatie en Data Gedreven Logistiek aan. De cursus is een (niet technisch) leerwerk programma, met een focus op ontwerp en organisatieontwikkeling binnen de context van echte digitale transformatie. Het richt zich op het tegengaan van digitale verspilling door middel van blockchain, datalogistiek en de digitale lopende band.

De cursus is een (niet technisch) leerwerkprogramma dat zich richt op:
• Digitaal leiderschap en digitale transformatie.
• Het ontwerpen en ontwikkelen van blockchain consortia en digitale ecosystemen.
• De implementatie van een digitale lopende band.

Tijdens de cursus wordt 1 dag per week interactief onderwijs gevolgd, waarbij de cursist onder begeleiding een hoogwaardig curriculum doorloopt op het gebied van digitale transformatie, blockchain en de digitale lopende band. De cursist wordt hierin ondersteund met eigen boeken, cases, simulaties, games en andere materialen uit het Weconomics kenniscentrum. Het programma eindigt met een mondeling examen, ontwerpopdracht, presentatie tijdens een miniconferentie en bij voldoende beoordeling hiervan eindigt het programma met een diploma.

De cursus is bedoeld voor voor blockchain geinteresseerden, organisatie-ontwerpers, business developers, innovatiemanagers, consultants, IT-architecten, researchers, marketing-, finance-, legal-, fiscal, facility- en HR-professionals.

Deze cursus wordt tevens aangeboden door Weconomics onder de naam: Certified Blockchain Professional Program. Omdat het programma prima past binnen de projectdoelen van LCB, bieden LCB en Weconomics dit programma met korting aan voor LCB-leden. Daarnaast is het voor organisaties mogelijk om een opdracht aan te leveren. Het Certified Blockchain Professional Program is door Computable genomineerd als één van de beste opleidingen van 2019.

De cursus start op 5 maart 2021. Het programma duurt 20 weken en vindt plaats op vrijdag tussen 09.30 en 16.30 uur bij Breda University of Applied Sciences (BUas).
https://www.lcb.nu/agenda/details/?id=c5d88c51-1b2e-43f5-8054-6098171e00c0 

MKB Datalab
Vanuit het MKB Datalab wordt eens per maand de Data Driven Business Workshop gegeven. Tijdens deze workshop wordt de organisatie doorgelicht en krijgen de deelnemers advies over verschillende stappen om data-gedreven te werken door data scientists. Door middel van een Data Maturity Scan, Data Project Canvas, en een Data Check wordt er tijdens de workshop gewerkt naar een concrete eerste stap op het gebied van Data Science voor het bedrijf. Er is voor een workshop plaats voor 5 bedrijven die maximaal 3 personen aandragen om deel te nemen aan de workshop. De workshop vindt plaats in het gebouw van de Jheronimus Academy of Data Science in Den Bosch en om deel te nemen hieraan is het belangrijk dat er toegang is tot de data van de onderneming. Dit kan door middel van een export van de data of door het inloggen in de database op de workshoplocatie. Ivm. de maatregelen omtrent het corona-virus, zijn de workshops voorlopig online.

De kosten voor de workshop zijn €1.000,- per bedrijf, voor de online workshop €750,-. Vanwege het feit dat de workshop uitstekend past binnen de projectdoelen van DALI, bieden TKI Dinalog, LCB, Midpoint Brabant, REWIN West-Brabant, Supply Chain Platform Zuidoost Brabant en Vijfsterren Logistiek de workshop met korting aan. Per onderneming biedt TKI Dinalog een korting van vijftig procent aan en de overige regiopartners een korting van vijfentwintig procent. Hiermee komen de netto kosten per onderneming neer op €250,-. Deze korting kan ontvangen worden na het indienen van de factuur en het betalingsbewijs bij beiden partners.

Op 6 juli 2020 zijn LCB en JADS een samenwerkingsovereenkomst aangegaan met het oog op de kennis rondom data science binnen de supply chain in de provincie Noord-Brabant uit te breiden en ondernemers te helpen met datavraagstukken. JADS zorgt met het mkbdatalab voor de speciefieke data science inhoud en LCB draagt hieraan bij door het zorgen voor supply chain kennis en het aanhaken van bedrijven van bedrijven vanuit het supply chain werkveld. Meer informatie over het MKB Datalab is te vinden op https://jadsmkbdatalab.nl/digitale-workshop/.

SkillsTown
SkillsTown is een online leerplatform dat gemakkelijk toegankelijk is voor iedereen. Op dit platform zijn meer dan duizend online modules te vinden op het gebied van taal, communicatie, samenwerken, presenteren, timemanagement en vakspecifieke kennis. Hieronder vallen zowel e-learning, we-learning, Webinars, Essentials, persoonlijke scans en podcasts. Als onderdeel van de cursussen worden ook de nieuwste technologieën behandeld zoals blockcaintechnologie, big data en de quantum revolutie. Daarnaast worden er ook cursussen aangeboden waarbij de basisvaardigheden in Microsoft office aangeleerd en verbeterd kunnen worden. Toegang tot alle cursussen van SkillsTown kost €14,95 per maand of €149,50 per jaar inclusief btw. Momenteel is er een promotie waarmee een proefperiode van 14 dagen gratis aangeschaft kan worden. Inschrijven bij SkillsTown kan via https://www.skillstown.com/.  

TLN opleiding planner 2.0
Via Transport & Logistiek Nederland wordt er een opleiding planner 2.0 aangeboden. Deze opleiding geeft planners de kennis van planmatig inzicht en beheersing van bedrijfsspecifieke en sectorspecifieke kennis. Daarnaast wordt ook analytisch denken, over eigen muren heen kijken, vaardig zijn met ICT-tools, communiceren met interne en externe stakeholders, signaleren van afwijkingen en verbetervoorstellen opstellen voor het management aangeleerd tijdens deze opleiding. Het programma is zo ingericht dat de volgens van de opleiding de opgedane kennis en vaardigheden direct in de praktijk toe kunnen passen. De opleiding is een praktijkgerichte opleiding van tien weken en wordt van 8:00 tot 12:00 gegeven in tien lesmodules met een eigen thema. De kosten zijn €2.925,- exclusief btw per deelnemer. Meer informatie over de opleiding en het aanmelden voor de opleiding is te vinden op https://www.tln.nl/opleiding-planner-2-0/.

Logistiek Academy
Logistiek Academy is dé executive opleider voor logistiek en supply chain werkend Nederland. Logistiek Academy ontwikkelt programma’s speciaal voor logistiek en supply chain managers die een cruciale rol vervullen bij het realiseren van strategische doelstellingen in hun organisatie. Voor professionals die willen bijblijven en voorop lopen. https://logistiekacademy.nl/?themes%5B%5D=557.

EU-niveau:

Blockstart: Blockchain-based applications for SME competitiveness
Via de site van Interreg North-West Europe worden onder andere webinars aangeboden waarin de Blockchain behandeld wordt. Daarnaast is er een programma genaamd Blockstart Support Programme waaraan kleine en middelgrote bedrijven in de sectoren gezondheidszorg, levensmiddelen, supply chain en logistiek die specifieke business challenges hebben welke verholpen kunnen worden door middel van blockchain technology deel kunnen nemen. Tijdens dit programma wordt het bedrijf maximaal één jaar geholpen met het begrijpen van Blockchain technologie, het evalueren in welk level van ontwikkeling het bedrijf zit en het uittesten van het invoeren van een blockchainoplossing. De support die het bedrijf ontvangt wordt afgestemd op het bedrijf zelf waardoor het beste voor het bedrijf bereikt kan worden. Na het afronden van het programma heeft het bedrijf een toename van het bewustzijn en een beter begrip van potentiële blockchain oplossingen voor het bedrijf.

Om in Nederland mee te mogen doen aan dit programma moet het bedrijf gevestigd zijn in Gelderland, Limburg of Overijssel. Daarnaast is de maximale bedrijfsgrootte 250 werknemers met een jaarlijkse omzet van minder dan vijftig miljoen of een jaarlijks balanstotaal van minder dan drieënveertig miljoen. Daarnaast is het van belang dat het bedrijf zich focust op de gezondheidszorg, agrifood, supply chain of de logistieke sector. Ook mag het bedrijf niet in liquidatie zijn om mee te mogen doen aan dit programma. https://www.nweurope.eu/media/10327/about.pdf https://www.nweurope.eu/projects/project-search/blockstart 


Nationaal niveau:

DALI
DALI (Data Science voor Logistieke Innovatie) is een proeftuin onder de vlag van LCB om de dataficering in de logistieke sector van Zuid-Nederland naar een hoger plan te tillen. Naast LCB zijn Breda University of Applied Sciences, REWIN en Midpoint Brabant partners van DALI. Gedurende de verdere uitvoering van het DALI-project zullen ook andere kennisinstellingen op de terreinen logistiek en data science in Zuid-Nederland betrokken worden.

De dataficering in de logistieke sector wordt naar een hoger plan getild door in te zetten op de ontwikkeling van kennisintensieve logistiek. Hieronder vallen het bedenken, ontwikkelen, demonstreren en toepassen van nieuwe logistieke werkwijzen voor smart logistics. Het doel van DALI is om hiermee een hogere toegevoegde waarde te creëren, een efficiëntere afhandeling van goederenstromen te hebben en de internationale marktpositie van Zuid-Nederland te behouden.

In de proeftuin van DALI kunnen bedrijven aan de slag met data science en zo de potentie van data ontdekken. Hierdoor worden er aan de hand van bedrijfscases concrete toepassingen van data science in de supply chain gerealiseerd. Achttien bedrijven participeren op dit moment in de proeftuin van DALI met elk een eigen bedrijfscase. Deze bedrijfscases laten de potentie van de data in de supply chain is. Naast het hebben van een kostenvoordeel zorgt de vertaling van informatie ook voor meer omzet en het optimaal inzetten van mensen en middelen. Meer informatie is te vinden via https://dali.lcb.nu/dali/.  
SUTC
Stichting Uniforme Transport Code helpt logistieke bedrijven om veilig, efficiënt en papierloos digitaal data te delen. Omdat elke organisatie te maken heeft met het internet en steeds vaker de eis wordt gesteld door klanten en leveranciers dat informatie digitaal beschikbaar is, is het noodzakelijk dat systemen aan elkaar gekoppeld worden. Aangezien mogelijk elke samenwerkingspartner een ander systeem gebruikt, waardoor het koppelen van de systemen een tijdrovende klus kan zijn. Hiervoor heeft Stichting Uniforme Transport Code de oplossing door gebruik te maken van standaarden voor het maken van de nodige koppelingen. De standaard koppeling zijn door de markt ontwikkeld, worden breed gedragen en door SUTC beheerd. Door het gebruiken van deze standaard is het leggen van een koppeling tussen systemen van twee bedrijven vele malen eenvoudiger. De open standaard is een afspraak die is vastgelegd in meerdere documenten en deze zijn vrij verkrijgbaar. Meer informatie over deze stichting is te vinden via https://www.sutc.nl/

Evofenedex
Op de site van evofenedex zijn meerdere artikelen over digitalisering te vinden. Hierbij gaat het om artikelen die gaan over digitalisering in magazijnen, knelpunten die bedrijven tegen kunnen komen tijdens het digitaliseren en begrippenlijsten. Ook worden er op de site in artikelen ontwikkelingen uit de politiek en resultaten van onderzoeksrapporten gedeeld. Een artikel wat er echt uit springt is “digitalisering kan ook bij kleine bedrijven” (https://www.evofenedex.nl/kennis/actualiteiten/digitalisering-kan-ook-bij-kleine-bedrijven), wat verschillende argumenten geeft over waarom digitalisering juist voor kleine bedrijven ook interessant kan zijn en bij kan dragen aan de bedrijfsvoering. Alle artikelen die over digitalisering gaan op de site van Evofenedex zijn te vinden via https://www.evofenedex.nl/zoeken?s=digitalisering&n=.  

Transport & Logistiek
Op de site van Transport & Logistiek zijn meerdere artikelen over digitalisering te vinden. Deze artikelen gaan zowel over de voordelen van digitalisering als de nadelen ervan. Ook worden er verhalen gedeeld over nieuwe initiatieven in de transportsector, nieuwsberichten en succesverhalen. Artikelen van Transport & Logistiek die ingaan op digitalisering zijn te vinden via https://www.transportlogistiek.nl/?s=digitalisering.

TLN
Op de site van Transport & Logistiek Nederland zijn meerdere artikelen te vinden die gaan over digitalisering in de logistiek. Er wordt onder andere elke maand een transportbedrijf geïnterviewd over de stand en visie van digitalisering in het bedrijf. Daarnaast worden er regelmatig artikelen geupload over knelpunten bij digitalisering, innovaties, onderzoeken naar digitalisering en succesverhalen. Artikelen zijn te vinden via https://www.tln.nl/search/digitalisering/.

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland
Op de site van Rijksdienst voor Ondernemend Nederland wordt het actuele nieuws met betrekking tot ondernemingen in Nederland gedeeld. Deze informatie gaat niet alleen over de sector logistiek, maar de informatie die hierop gedeeld wordt kan wel interessant zijn voor bedrijven in de logistieke sector. Het actuele nieuws van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland is te vinden op https://www.rvo.nl/actueel

ICT Informatiecentrum
De snelle digitalisering in de logistiek, industrie en groothandel heeft alles te maken met data. Lees in dit Basisboek Data over het enorme belang van data, datagedreven werken, data management en data analytics. Welke keuze maakt u: bijblijven of afhaken?
https://www.ictboekensite.nl/e-boeken/Basisboek%20Data%20-%200278782.pdf


Provinciaal niveau:

Smart data Brabant
In 2018 hebben onderzoeksbureaus BOM en JADS een onderzoek uitgevoerd in opdracht van de provincie Noord-Brabant wat er leeft onder Brabantse bedrijven ten opzichte van dataficatie. In een marktanalyse van meer dan 600 bedrijven zijn de huidige kennis en ervaring met dataficatie, kansen, knelpunten en ondersteuningsbehoeften nauwkeurig in kaart gebracht. Uit deze marktanalyse zijn drie randvoorwaarden naar voren gebracht. De eerste randvoorwaarde om de kansen op het gebied van dataficatie te verzilveren, is dat de data-maturiteit van het MKB omhoog naar gemiddeld 4 uit 5. Daarnaast moeten knelpunten op technisch en juridisch vlak en ten aanzien van governance en businessmodellen aangepakt worden om veilig en vertrouwd data te kunnen uitwisselen en delen. De laatste randvoorwaarde is dat er voldoende aanwas moet zijn van data-werkers voor het ontwikkelen van succesvolle nieuwe data-business.

Om ervoor te zorgen dat Brabant in 2023 de nummer 1 data-tech regio van Europa kan zijn, zijn er vier actielijnen opgesteld voor het stimuleren van nieuwe bedrijvigheid. De eerste actielijn is datacompetentie, waarbij wordt ingezet op de competentieontwikkeling van Brabantse bedrijven door voor te lichten, te trainen en bedrijven concreet laten ervaren wat dataficatie betekent. Het doel is om 1000 bedrijven te ondersteunen en 400 bedrijven naar substantieel hogere datavolwassenheid te brengen. Daarnaast wordt bij actielijn 2 ingezet op data delen. Het doel is een set van praktische hulpmiddelen en afspraken te ontwikkelen, waardoor partijen op platform-onafhankelijke en schaalbare wijze data kunnen delen. In Brabant moeten 25000 bedrijven hiervan gebruik gaan maken.

De derde actielijn zet in op data talent, de data-economie vraagt namelijk om hoogwaardige kennis en gekwalificeerde data-werkers. Door in te zetten op de vernieuwing van onderwijs, de versterking van toponderzoek en het aantrekken van toonaangevende (internationale) onderzoekers en bedrijven wordt hieraan gewerkt. Het doel van deze programmalijn is om 4000 extra data-professionals op te leiden in nieuwe leerlijnen of door om-, na- en bijscholing. Daarnaast is de doelstelling om 100 miljoen euro aan landelijke en Europese cofinanciering te werven voor data-gerelateerde R&D-projecten. De laatste actielijn is data business. Het gaat hierbij om het omzetten van kansen in nieuwe dataproducten en datadiensten. In deze programmalijn wordt gewerkt aan het verbeteren van de vaardigheden van bedrijven om kansen snel te ontwikkelen tot een commercieel product met een goede businesscase. Door deze acties moeten 50 nieuwe data-bedrijven starten met een indicatieve omzetwaarde van 100 miljoen euro. Beoogd wordt dat er in totaal 250 nieuwe dataproducten en datadiensten succesvol op de markt worden gebracht met een indicatieve omzetwaarde van 200 miljoen euro. Meer informatie hierover is te vinden in het rapport Smart Data Brabant via de link https://www.bom.nl/uploads/content/file/Smart%20Data%20Brabant_1535968671.pdf.  


Agenda’s:

Agenda Vijfsterren Logistiek
In de agenda van Vijfsterren Logistiek komen regelmatig nieuwe events te staan. Deze events kunnen over alle onderwerpen in de logistiek gaan, waardoor het aangeraden is om deze agenda in de gaten te houden voor de nieuwste events. De agenda is te bekijken via https://vijfsterrenlogistiek.nl/category/agenda/.

Agenda LCB
In de agenda van Logistic Community Brabant komen regelmatig nieuwe events te staan. Deze events kunnen over alle onderwerpen in de logistiek gaan, waardoor het aangeraden is om deze agenda in de gaten te houden voor de nieuwste events. De agenda van LCB is te bekijken via https://www.lcb.nu/agenda/ .

Agenda Evofenedex
Op de site van Evofenedex worden regelmatig evenementen aangekondigd. Dit kan onder andere gaan over webinars, kennisevents en collegereeksen. Daarnaast is er een webpagina waarop actualiteiten gedeeld worden. De evenementen zijn te vinden op https://www.evofenedex.nl/evenementen en de activiteiten via https://www.evofenedex.nl/kennis/actualiteiten

Agenda TLN
Op de site van TLN worden bijeenkomsten gedeeld. De aard van deze bijeenkomsten en het onderwerp varieert. Daarnaast wordt ook het actuele nieuws met betrekking tot de logistiek en transport gedeeld. De agenda van TLN is te vinden op https://mijn.tln.nl/agenda/default.aspx en het actuele nieuws wordt gedeeld via https://www.tln.nl/actueel/.  

Agenda TKI Dinalog
In de agenda van TKI Dinalog komen regelmatig nieuwe events te staan. Deze events kunnen over alle onderwerpen in de logistiek gaan, waardoor het aangeraden is om deze agenda in de gaten te houden voor de nieuwste events. De agenda van TKI Dinalog is te vinden op https://www.dinalog.nl/agenda/

Agenda KennisDC Logistiek
Een bundeling van events en webinars is te vinden op de website https://www.kennisdclogistiek.nl/events.