30 september 2022: Leerwerkprogramma: Digitale Transformatie en Data Gedreven Logistiek

Op vrijdag 30 september gaat het leerwerkprogramma ‘Digitale Transformatie en Data Gedreven Logistiek’ van Weconomics Foundation en LCB weer van start. Met dit programma wordt digitale – en daarmee menselijke – verspilling in kantoren tegengegaan. Want het organiseren van data kan veel efficiënter! De eerste les is gratis zodat je kennis kunt maken met onderwerp en lesmethode.

Hoe maak je impact met datagedreven organiseren? De belangrijkste innovatie van de mens is ongetwijfeld datagedreven organiseren. We gebruiken deze innovatie echter verkeerd of minimaal. De meeste mensen zijn dagelijks een groot deel van de tijd bezig met het verwerken of gebruiken van data, niet alleen op kantoor, maar ook bijvoorbeeld thuis. Dit staat in schril contrast met de aandacht voor de vraag: wat zijn data eigenlijk en hoe kun je vraag en aanbod van data het beste organiseren?

In dit leerwerkprogramma laten we zien in welke maatschappelijke transformatie we zitten en hoe data misschien wel de belangrijkste rol daarin spelen. De vraag die dan overblijft is: hoe datawijs ben jij? Zaken zoals digitale verspilling, niet transparante algoritmes, desinformatie, fakenews, profilering, macht van techbedrijven en datalekken tonen aan dat data niet altijd veilig en productief georganiseerd en op een juiste manier gebruikt worden.

Verder is het probleem dat zeker dertig procent van de totale organisatiekosten opgaat, aan het opvragen van data bij andere partijen. Die kosten kun je dus besparen. Dat is pure winst. We weten ook dat zeker zeventig procent van transformatieprojecten mislukken door een verkeerd organisatieperspectief. Dat kan anders en moet ook anders gezien de maatschappelijke uitdagingen waar we voor staan.

Hoe datawijs ben jij?
Een duurzame, digitale en decentrale maatschappij heeft behoefte aan bewustzijn en specifieke kennis en vaardigheden en gedrag, ook wel ‘datawijsheid’ genoemd. Het is voor iedereen van belang inzicht te hebben in wat data zijn, hoe we vraag en aanbod van data het beste kunnen organiseren en wat de gevolgen zijn van de keuzes die we hierbij maken. Toch klinkt ‘datawijsheid’ voor veel mensen nog als een ver-van-hun-bed-show.

In dit impact programma krijg je daarom inzicht in datagedreven organiseren met blockchain en de digitale lopende band en wat dit voor jouw volgende toekomst betekent.

Leerwerkprogramma
Het FutureNext Impact Program is een (niet technisch) leerwerkprogramma dat zich richt op het organiseren van een duurzame, digitale en decentrale volgende toekomst met de focus op datagedreven organiseren, transformationeel leiderschap, het transformeren van bedrijven naar netwerkorganisaties, digitale transformatie, nieuwe business- en operating models en datatechnologie. Het richt zich op het ontwerpen en  ontwikkelen van Minimum Viable Ecosystems (MVE), Minimum Viable Product (MVP) en de implementatie van de digitale lopende band. Door middel van dit programma, bereiden participanten zich voor op de rol van ondernemer, trainer, consultant, business developer, innovatiemanager of bijvoorbeeld Chief Transformation Officer (CTO), Het programma richt zich vooral op perspectiefverandering en de ontwerpkant van (netwerk)organisaties en bestaat uit één dag per week onderwijs waar naast kennisoverdracht in de ochtend ook oefeningen en cases gedaan worden in de middag. Verder werken de deelnemers aan een eigen use case werken. Naast onderwijs voeren ze projecten uit voor organisaties of startups. Onderwerpen die behandeld worden zijn onder andere systeemleer, design thinking, ecosystemen, internet of things, blockchain, rijke data, smart contracts, datalogistiek, artificial intelligence, robotica, data science en de digitale lopende band.

Aanvang:
De cursus start op 30 september 2022 met een gratis proefles.
LCB relaties ontvangen 10% partnerkorting op het cursusgeld.
 

Locatie:
Breda University of applied Sciences
Mgr. Hopmansstraat 2  
4817 JS  Breda

Meer informatie en aanmelden:
Ga voor alle informatie en aanmelden naar de website van LCB of Weconomics.