Connected Transport/Digitale Ketens


De interesse voor Connected Transports technologieën in de logistieke sector groeit. Op weg naar veiligheid, doorstroming en logistieke efficiëntie worden er steeds meer proeven gedaan met automatisering van het (zware) wegtransport. Denk hierbij aan bijvoorbeeld Smart Logistics, verkeersmanagement, coöperatief rijden en het verbinden van je wagenpark aan “Intelligente Verkeers Regel Installaties” (IVRI’s) waarbij de chauffeurs voorrang krijgen. Allemaal technologieën die bijdragen aan lagere kosten, relevante data, meer veiligheid en een beter milieu.Kennistafel Connected Transport:

De Kennistafels zijn samenwerkingssessies tussen verschillende leden van Vijfsterren Logistiek. Op die manier bundelen de diverse logistieke platformen van Noordoost-Brabant de krachten en denken ze samen na over innovatie.
De samenwerking binnen de Kennistafels biedt een waardevolle uitwisseling van informatie. Het is interessant om de systemen die we gebruiken naast elkaar te leggen en met elkaar te toetsen waar we naartoe willen. Waar liggen knelpunten en hoe kunnen we er samen voor zorgen dat hier oplossingen voor komen.

Stappen gezet:
• Webinar Connected Transports op 26 juni 2020
• Uitnodiging tot deelname aan een kennistafel Connected Transport

Bent u geïnteresseerd in deelname aan de Kennistafel Connected Transport ? Neem dan contact op met Pieter Keeris via pieterkeeris@vijfsterrenlogistiek.nl of 06-15006728.

Meer informatie

Hier volgt een bundeling van het aanbod van verschillende organisaties omtrent Connected Transport/Digitale Ketens, van Europees tot Regionaal niveau. Klik op de + om verder te lezen.

EU-niveau:

Europese commissie
Op de site van de Europese commissie komen regelmatig nieuwe subsidies, leningen en aanbestedingen beschikbaar. Momenteel is er geen subsidie beschikbaar voor digitalisering, maar de mogelijkheid is er dat deze wel beschikbaar komt in de toekomst. Voor de meest actuele informatie wordt aangeraden om de site te bezoeken via https://ec.europa.eu/info/funding-tenders_nl.

Er zijn momenteel geen opleidingen & cursussen omtrent Connected Transport/Digitale Ketens bekend bij Vijfsterren Logistiek.

Nationaal niveau:

Evofenedex en MIND-smartbox
Op de site van evofenedex zijn meerdere artikelen te vinden die de innovaties binnen connected transport behandelen. Waaronder het artikel “voordelig op weg” de MIND-Smartbox vermeld. Aan de hand hiervan wordt via mobiele applicaties en portals onder meer voertuiggegevens en rijgedrag realtime inzichtelijk gemaakt voor berijders, fleetowners, leasemaatschappijen en dealers door middel van een dashboard. Bij Volkswagen, Volkswagen Bedrijfswagens, SEAT en ŠKODA is de MIND-smartbox vaak al standaard ingebouwd.  De MIND-smartbox in te bouwen in een (vracht)auto wordt dit voertuig çonnected. Met het hebben van een smart fleet door het in te bouwen van MIND in de (vracht)wagen kan er tot veertien procent bespaard worden op onderhoud en verbruik doordat de bijkomende app werknemers bewuster laat rijden. Om MIND succesvol te implementeren is er voorafgaand een adviestraject. Voor leden van evofenedex is dit traject kosteloos en krijgen de eerste drie maanden een gratis abonnement met alle abonnement opties. Meer informatie over deze samenwerking is te vinden op https://www.evofenedex.nl/advies/voordelig-op-weg/grip-op-je-voertuigen-met-de-mind-smartbox.

Connected Transport Corridors
Connected Transport Corridors is een initiatief van het ministerie van IenW. Hierin werken overheden en marktpartijen op landelijk niveau samen om de bereikbaarheid en verkeersveiligheid te verbeteren en het transport efficiënter en duurzamer te maken. De vijftig grootste gemeenten hebben hun logistieke data centraal ontsloten. Deze data staat klaar om getest te worden en kan gebruikt worden als onderdeel van het connected rijden. Nadat een project succesvol is geïmplementeerd in een regio zal deze verder uitgebreid worden over Nederland.

In november 2019 is in de regio CTC Zuid, waarin Noord-Brabant en Limburg liggen, is de eerste slimme bandenspanningsmeter in gebruik genomen. Uit onderzoek is gebleken dat bij eenenveertig procent van de pechgevallen een te lage bandenspanning de oorzaak is, waardoor er door de slimme meter het aantal files en incidenten teruggebracht kan worden. Deze slimme bandenspanningsmeter ligt op de N279 (Asten richting Veghel) en geeft de chauffeur direct inzicht in de bandenspanning. Na het passeren van de sensor die in het wegdek zit wordt verderop via een digitaal bord langs de weg de melding of de bandenspanning goed is of te laag weergeven. Indien de bandenspanning te laag is, is actie noodzakelijk om ervoor te zorgen dat er files en ongelukken voorkomen worden. Op termijn zal de verkregen bandenspanning via de slimme bandenspanningsmeter “in-truck” gepresenteerd worden aan de chauffeur. CTC Zuid krijgt op termijn op meerdere trajecten de slimme bandenspanningsmeters.

CTC Amsterdam Westkant heeft op 26 november 2019 goedkeuring gekregen voor het uit vier cases bestaande projectplan wat opgesteld is. De eerste case gaat over het voorspelbaar maken van de vrachtaanvoer naar Schiphol. Door het voorspelbaar maken van deze toestroom kan het transportproces en de afhandelingsprocessen bij de docks geoptimaliseerd worden. Het tweede onderdeel van het projectplan gaat over het behouden en verbeteren van de betrouwbaarheid en voorspelbaarheid van de aan- en afvoerstromen naar Royal Flora Holland Aalsmeer op de betrokken routes. De derde case is het gericht beschikbaar stellen van informatie uit parkeerpleksensordata aan chauffeurs en planners van vervoerders, gekoppeld aan een routeadvies. Hierdoor worden de planners en chauffeurs actief geïnformeerd over de beschikbaarheid van parkeerplaatsen en zo nodig omgeleid naar tijdelijke buffers. Als laatste is RAI ook een onderdeel van het projectplan van CTC Amsterdam Westkant. Hierbij gaat het om het realiseren van een betere, integrale aansturing van de logistieke transportstromen van, naar en op het RAI-terrein. Als onderdeel van het landelijke programma van CTC realiseren de regio’s Amsterdam, Zeeland en Zuid-Nederland vergelijkbare oplossingen waardoor chauffeurs in de toekomst op de gehele route gebruik kunnen maken van de voordelen van connected transport.

Het plan van aanpak voor de CTC Zeeland/West-Brabant is in concept klaar. Hierin wordt gefocust op het ‘in car’ en ‘in truck’ zichtbaar maken van de adviessnelheden. Dit zorgt voor verschillen in snelheid, minder opstoppingen en een veiliger verkeersbeeld. Daarnaast zal er gefocust worden op een beter management van verkeerscalamiteiten op kwetsbare routes. Ook wordt er door middel van iVRI’s de doorstroom richting Vlissingen over de spoorwegovergangen en bruggen verbeterd. Bij de Vlissingen-Oost Terminals wordt er in samenwerking met een werkgroep van Zeeuwse verladers en vervoerders het vooraanmelden bij de terminal, het toelatingsbeleid en de betrouwbaarheid van de ETA verbeterd worden. Als laatste onderdeel van het plan van aanpak wordt het verbeteren van toegangswezen naar Terneuzen en Gent aan de hand van prioritering van nood- en hulpdiensten en vrachtvervoer genoemd. Daarnaast wordt er in samenwerking met het ministerie van IenW zelfrijdend transport in het havengebied van Vlissingen en Tele-operation in drie pilotregio’s in het havengebied Vlissingen en de Vlaams/Nederlandse grensregio getest. Meer informatie en de meest actuele status is te vinden op https://publications.dutchmobilityinnovations.com/december-2019/ruim-baan-voor-de-connected-transport-corridors/

Evofenedex
Op de site van evofenedex is een handvol artikelen over connected transport te vinden. Hierbij gaat het om artikelen die gaan informatiebijeenkomsten en samenwerkingsverbanden. Deze artikelen zijn te vinden op https://www.evofenedex.nl/zoeken?s=connected+transport&n=

TLN
Op de website van TLN zijn artikelen te vinden over connected transport. Dit zijn voornamelijk nieuwsberichten over ontwikkelingen die zich afspelen op dit gebied. Deze artikelen zijn te vinden op https://www.tln.nl/search/connected+transport/

Transport & Logistiek
Op de site van Transport & Logistiek zijn meerdere artikelen over connected transport te vinden. Deze artikelen gaan onder andere over testresultaten, resultaten van transportbedrijven, hoe connected transport kan helpen bij wagenparkbeheer en vakbeurzen. Een artikel op de site van Transport & Logistiek verkondigd de 1000ste RIO Box in Nederland geactiveerd is. Dit artikel gaat ook in op wat de RIO box is en is te lezen via https://www.transportlogistiek.nl/materieel/man-activeert-1-000ste-rio-box-in-connected-truck/. Andere artikelen zijn te vinden op https://www.transportlogistiek.nl/?s=connected+transport.  

Ondernemend Nederland
Op de site van Rijksdienst voor Ondernemend Nederland wordt het actuele nieuws met betrekking tot ondernemingen in Nederland gedeeld. Deze informatie gaat niet alleen over de sector logistiek, maar de informatie die hierop gedeeld wordt kan wel interessant zijn voor bedrijven in de logistieke sector. Het actuele nieuws van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland is te vinden op https://www.rvo.nl/actueel


Provinciaal niveau:

Connected Transport Corridors
Connected Transport Corridors is een initiatief van het ministerie van IenW. Hierin werken overheden en marktpartijen op landelijk niveau samen om de bereikbaarheid en verkeersveiligheid te verbeteren en het transport efficiënter en duurzamer te maken. De vijftig grootste gemeenten hebben hun logistieke data centraal ontsloten. Deze data staat klaar om getest te worden en kan gebruikt worden als onderdeel van het connected rijden. Nadat een project succesvol is geïmplementeerd in een regio zal deze verder uitgebreid worden over Nederland.

In november 2019 is in de regio CTC Zuid, waarin Noord-Brabant en Limburg liggen, is de eerste slimme bandenspanningsmeter in gebruik genomen. Uit onderzoek is gebleken dat bij eenenveertig procent van de pechgevallen een te lage bandenspanning de oorzaak is, waardoor er door de slimme meter het aantal files en incidenten teruggebracht kan worden. Deze slimme bandenspanningsmeter ligt op de N279 (Asten richting Veghel) en geeft de chauffeur direct inzicht in de bandenspanning. Na het passeren van de sensor die in het wegdek zit wordt verderop via een digitaal bord langs de weg de melding of de bandenspanning goed is of te laag weergeven. Indien de bandenspanning te laag is, is actie noodzakelijk om ervoor te zorgen dat er files en ongelukken voorkomen worden. Op termijn zal de verkregen bandenspanning via de slimme bandenspanningsmeter “in-truck” gepresenteerd worden aan de chauffeur. CTC Zuid krijgt op termijn op meerdere trajecten de slimme bandenspanningsmeters. Meer informatie en de meest actuele status is te vinden op https://publications.dutchmobilityinnovations.com/december-2019/ruim-baan-voor-de-connected-transport-corridors/.


Regionaal niveau:

Vijfsterren Logistiek
Op 26 juni 2020 heeft Vijfsterrenlogistiek in samenwerking met SmartwayZ.nl en TNO een webinar georganiseerd over connected transport. Hierin werden de luisteraars geïnformeerd over de huidige stand van zaken van de technologieën. Robbert Janssen van TNO heeft een presentatie gegeven over de ontwikkelingen in connected en automated transport. Hierbij kan gedacht worden aan platooning, zelfrijdende voertuigen op afgesloten terreinen en connectiviteitsdiensten. Daarna heeft Janneke Nijsing van SmartwayZ.nl uitgelegd wat de resultaten zijn van onder andere de programma’s Connected Transport Corridors en SmartwayZ.nl. Het gaat hierbij om logistiek duurzamer, veiliger en efficiënter te laten verlopen en de kansen van digitalisering benutten. De laatste gastspreker was Karel van Rooij van Van den Broek Logistics. Hij heeft als ervaringsdeskundige informatie gedeeld over gebruik van items als IVRI’s, platooning en bandenspanningslussen. Het webinar is afgesloten met een oproep van Pieter Keeris om deel te nemen aan de Kennistafel Connected Transports op initiatief van Vijfsterren Logistiek. Het webinar is terug te kijken via https://www.vijfsterrenlogistiek.nl/nieuws/webinar-connected-transports/ 


Agenda’s:

Agenda Vijfsterren Logistiek
In de agenda van Vijfsterren Logistiek komen regelmatig nieuwe events te staan. Deze events kunnen over alle onderwerpen in de logistiek gaan, waardoor het aangeraden is om deze agenda in de gaten te houden voor de nieuwste events. De agenda is te bekijken via https://vijfsterrenlogistiek.nl/category/agenda/

Agenda LCB
In de agenda van Logistic Community Brabant komen regelmatig nieuwe events te staan. Deze events kunnen over alle onderwerpen in de logistiek gaan, waardoor het aangeraden is om deze agenda in de gaten te houden voor de nieuwste events. De agenda van LCB is te bekijken via https://www.lcb.nu/agenda/

Agenda Evofenedex
Op de site van Evofenedex worden regelmatig evenementen aangekondigd. Dit kan onder andere gaan over webinars, kennisevents en collegereeksen. Daarnaast is er een webpagina waarop actualiteiten gedeeld worden. De evenementen zijn te vinden op https://www.evofenedex.nl/evenementen en de activiteiten via https://www.evofenedex.nl/kennis/actualiteiten

Agenda TLN
Op de site van TLN worden bijeenkomsten gedeeld. De aard van deze bijeenkomsten en het onderwerp varieert. Daarnaast wordt ook het actuele nieuws met betrekking tot de logistiek en transport gedeeld. De agenda van TLN is te vinden op https://mijn.tln.nl/agenda/default.aspx en het actuele nieuws wordt gedeeld via https://www.tln.nl/actueel/.  

Agenda TKI Dinalog
In de agenda van TKI Dinalog komen regelmatig nieuwe events te staan. Deze events kunnen over alle onderwerpen in de logistiek gaan, waardoor het aangeraden is om deze agenda in de gaten te houden voor de nieuwste events. De agenda van TKI Dinalog is te vinden op https://www.dinalog.nl/en/agenda/

Agenda KennisDC Logistiek
Een bundeling van events en webinars is te vinden op de website https://www.kennisdclogistiek.nl/events.