5 april 2022: Innovatieconferentie logistiek ‘Onderzoeksresultaten in de schijnwerpers’

Op 5 april 2022 organiseren TKI Dinalog, de Topsector Logistiek en de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) een innovatieconferentie met de titel ‘Onderzoeksresultaten in de schijnwerpers’. De innovatieconferentie richt zich op de onderzoeks- en innovatiegemeenschap van de Topsector Logistiek en heeft als doel om deze community samen te brengen, de resultaten uit zes jaar wetenschappelijk onderzoek naar complexe logistieke vraagstukken een podium te geven en kennis met elkaar te delen.

Alle bij de onderzoeksprogrammering van NWO en TKI Dinalog betrokken (of daarin geïnteresseerde) ondernemers en bedrijven, overheden, experts en onderzoekers zijn van harte welkom om deel te nemen aan deze bijzondere middag. Noteer de onderstaande datum en locatie daarom alvast in uw agenda.

Vooruitblik op programma en inhoud
De conferentie vormt een samenvattende editie na twee succesvolle conferenties in 2017 en 2020 die respectievelijk in het teken van netwerkvorming en formuleren van de Actieagenda Topsector Logistiek stonden.

Het programma van de innovatieconferentie zal vorm krijgen rond de hoofdthema’s van de Actieagenda Topsector Logistiek: Duurzame Logistiek, Datagedreven Logistiek en Ketenregie. Deelnemers worden via verschillende sessies in contact gebracht met onderzoekers, het bedrijfsleven en beleidsmakers, waarbij volop gelegenheid is voor netwerken en kansen voor synergie en samenwerking kunnen worden verkend. Tijdens verschillende interactieve sessies reflecteren we op de eindresultaten uit de onderzoeksprojecten, de toepassing en impact in de praktijk, de geleerde lessen en mogelijke onderzoekskansen voor de toekomst.

Datum:
5 april 2022
12:15-17:15 uur

Locatie:
Spoorwegmuseum Utrecht/hybride

Vanzelfsprekend worden alle geldende maatregelen rondom het coronavirus gevolgd. Begin 2022 wordt het besluit genomen of de conferentie fysiek of digitaal doorgang vindt.

Kosten:
Deelname aan de conferentie is gratis, inschrijving is mogelijk vanaf begin 2022.

Meer informatie:
Ga voor meer informatie naar de website van TKI Dinalog.