31 maart 2021: Webinar: Ontdek de wereld van dataplatforms voor transport & logistiek

• Wat zijn de functies van de verschillende dataplatforms? 
• Welke use-cases bestaan er al en welke komen eraan? 
• Hoe wordt de veiligheid en privacy bij data-uitwisseling geborgd?

Het belang van data voor bedrijven in de transport en logistiek staat buiten kijf en er komt steeds meer data beschikbaar. Dataplatforms van publieke en private partijen spelen een rol in de ontsluiting en uitwisseling van data. Wie zijn deze partijen en wat zijn belangrijke ontwikkelingen in de wereld van dataplatforms, beschikbare data en data-uitwisseling? Inzicht hierin is van groot belang om studenten en bedrijven wegwijs te kunnen maken in de toepassingsmogelijkheden die data kan bieden.

Ontdek de wereld van de dataplatforms voor Transport & Logistiek tijdens het webinar op 31 maart, met bijdragen van Paul Potters van Monotch over UDAP en Janneke Nijsing van SmartwayZ.NL over DEFLog.

UDAP opent nieuwe mogelijkheden voor de logistiek
Vanaf 1 januari jl. is UDAP (Urban Data Access Platform) operationeel. UDAP is een initiatief van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat voor een landelijk dekkend platform dat de data-uitwisseling verzorgt tussen weggebruikers (voertuigen) en wegkantsystemen zoals intelligente verkeersregelinstallaties, slagbomen en vele sensoren. Het UDAP platform zal een belangrijke bijdrage leveren aan de verkeersdoorstroming, verkeersveiligheid en duurzaamheid in Nederland. 
Een presentatie over UDAP en de meerwaarde voor de logistieke sector door Paul Potters van Monotch, leverancier van het softwareplatform UDAP.

DEFLog als singe point of communication
Deflog (Data Exchange Facility voor de Logistiek) is een digitale voorziening voor de logistieke sector, waarmee data uitgewisseld kan worden tussen bedrijven en overheden en tussen bedrijven onderling. Een stekkerdoos (ook wel Hub of Data Rotonde genoemd) waarmee voor betrokken partijen een single point of communication mogelijk is. DEFlog voorkomt dat partijen vele eigen connecties moeten maken en beheren.
Een presentatie door Janneke Nijsing, projectleider Smart Logistics bij SmartwayZ.NL en samen met het ministerie van I&W trekker van de ontwikkeling van DEFLog.

Het DALI-project draagt bij aan het vergroten van de kennis en inzicht in datatoepassingen voor de Transport & Logistiek. Dit webinar is specifiek gericht op docenten van logistieke opleidingen in het hoger onderwijs en de business developers van de regionale samenwerkingsorganisaties en ontwikkelingsmaatschappijen.

Het hele webinar kan je hieronder terug kijken, Daarnaast zijn de video en de presentaties ook op de website van Dali te vinden.


Meer weten?
Voor vragen over dit webinar kan je contact opnemen met Bas Groot via groot.b@buas.nl.