16 juni 2022: Spark! Living Lab: Conferentie Blockchain als ketenregisseur?

Uw organisatie zit midden in de digitale transitie en denkt na over nieuwe manieren van werken die hierdoor ontstaan. Technologie biedt enorme kansen, bijv. rondom volledige transparantie in supply chains en (geautomatiseerde) sturing en afhandeling. Voor zowel handels- en productiebedrijven als de logistieke sector biedt dit grote kansen, waarbij het nu belangrijk is een goed beeld te vormen van de nabije toekomst. Vooral aan blockchain en Internet of Things (IoT) worden grote veranderingen toegeschreven, mede richting verduurzaming, al zijn er nog veel vragen. Wat biedt deze technologie aan voordelen en waarmee dient rekening gehouden te worden? Welke toepassingen zijn er reeds? En hoe kan een organisatie en haar keten hier mee starten? 

Donderdag 16 juni 2022 organiseert Spark! Living Lab haar conferentie Blockchain als ketenregisseur? Initiatiefnemers zijn Hogeschool Windesheim, TNO, TU Delft, Blocklab, TKI Dinalog, evofenedex en de SCF Community. De conferentie brengt verladers en logistieke ondernemers, marktpartijen, onderzoekers en consortiumleden bij elkaar vanuit concrete vragen én toepassingen uit de praktijk. In verschillende presentaties en demonstraties maken zij blockchain en IoT-toepassingen zichtbaar en voordelen duidelijk.

Centrale thema’s tijdens de conferentie zijn:
• Wat is blockchain en welke rol speelt het in de digitale transformatie?
• Wat zijn de belangrijkste ontwikkelingen op nationaal en Europees niveau?
• Demonstraties van blockchain-toepassingen in supply chain en logistiek.
• Wat kan u als bedrijf doen en hoe vliegt u dit aan?
• Hoe brengen we uw case een stap dichterbij succes?

We nemen u mee in de snel veranderende wereld en laten zien hoe samenwerken, informatiedeling en innoveren u helpen succesvol te zijn, én blijven. Korte, interactieve demonstraties van toepassingen geven een beeld wat nu reeds kan. Aangevuld met belangrijke lokale en internationale ontwikkelingen bent u in staat uw eigen visie te ontwikkelen, voorzien van acties waarmee u direct kunt beginnen.

Datum:
16 juni 2022
13:00-17:00 uur (inloop vanaf 12:30 uur, na afloop borrel)

Locatie:
evofenedex
Signaalrood 60
2718 SG  Zoetermeer

Meer informatie en aanmelden:
Ga voor alle informatie en aanmelden naar de website van Spark! Living Lab.