10 november 2020: LCB workshop Multimodaal

Terugblik:

Traditioneel wegtransport is jarenlang een voor de hand liggende keuze geweest. Flexibiliteit en concurrerende tarieven waren hierin vaak doorslaggevend. Maar door toenemende drukte op de wegen, vervanging en renovatiewerkzaamheden van het wegennet, chauffeurstekorten en naderende klimaatdoelstellingen, komt traditioneel wegtransport steeds meer onder druk te staan. Verladers en vervoerders zoeken daarom naar nieuwe vervoersmethoden, vooral ook voor internationaal vervoer, en halen daarbij hun vracht zoveel mogelijk van de weg. Door de gezamenlijke inzet van weg, water en spoor ontstaat daarmee een nieuwe vorm van duurzaam multimodaal transport: Joint Corridors! 

Ontdek je kansen met vernieuwend wegtransport!

LCB en Vijfsterren Logistiek organiseerden op 10 november deze online workshop. De deelnemers konden kennis maken met de mogelijkheden van multimodaal transport op Joint Corridors als alternatief voor klassiek wegtransport. Niet alleen interessant voor grote organisaties, maar vooral ook voor het MKB. Samenwerking bepaald hierbij het succes, je helpt elkaar vooruit als verlader en vervoerder.
Ook werd de verbindende rol van LCB hierin belicht, kwamen de mogelijkheden van de digitale Atlas aan bod en werd er gewezen op het voordeel van inzet van studenten, ook voor dit onderwerp, in het bedrijfsleven. Daarnaast was er ruimte voor het stellen van vragen. De reacties van de deelnemers waren erg positief.

Doel:
• Bedrijfseconomisch en maatschappelijk een verantwoorde keuze kunnen maken voor duurzaam multimodaal transport.
• Snel starten met het deelnemen aan Joint Corridors. Instappen en opschalen van bestaande Joint Corridors. Verkennen en opstarten van nieuwe Joint Corridors.

Inhoud:
• Multimodaal transport op Joint Corridors. Successen uit de praktijk.
• De kracht van Joint Corridors.
• Beschikbaarheid van goederen en transport op de eerste plaats.
• Samenwerkingsschaal als succesfactor. Het onmogelijke wordt gezamenlijk wel mogelijk.
• Duurzaamheid en mobiliteit voor maatschappelijk draagvlak.
• Eenvoudig en snel toetreden tot innovatief multimodaal transport. Via het uitgebreide netwerk van Joint Corridors en instapplaatsen (overslagterminals) in Noord-Brabant en daarbuiten.
• Ontwikkelproces van nieuwe en bestaande Joint Corridors.
• Doorlopend opschalen en innoveren met de inzet van Off-RoadRunners.
• e-JointCorridor+: customer service en productiviteitsverbetering bij vrachtboeking, vrachtverwerking (administratief en fysiek) en vrachtmonitoring. Dit wordt mogelijk gemaakt met het digitaliseren en onderling koppelen van vrachtdocumenten alsook toepassen van de nieuwste inzichten en technologieën op het gebied van blockchain.

Voor wie:
• Gebruikers en aanbieders van internationaal wegtransport
• Belanghebbenden bij maritieme en continentale vrachtstromen
• Studenten logistiek MBO-HBO
• LCB professionals
• LCB partners

Meer informatie:
Klik op de groene button hieronder om de presentatie (nogmaals) te bekijken.


Heb je vragen of wil je nog meer informatie? Neem dan contact op met;
Frans van den Boomen – Thema Manager Multimodaal via boomen.f@buas.nl of 06-46976386.
Of met Pieter Keeris van Vijfsterren Logistiek via pieterkeeris@vijfsterrenlogistiek.nl of 06-15006728.


Afgelopen weken gaf RTL Transportwereld je een inkijk in de Brabantse Joint Corridors.
Verschillende verladers, vervoerders en terminals vertelden je over de voordelen van gecombineerd transport over weg, spoor en water.
Waarom zou jij niet meedoen? Boek een test-container bij LCB en ervaar de ongekende mogelijkheden!